Icon Collap

M锚 Linh s岷痯 膽岷 gi谩 11.000 m2 膽岷, d峄 ki岷縩 thu h啤n 500 t峄 膽峄搉g

Ng脿y 膽膬ng: 26/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Huy峄噉 M锚 Linh (H脿 N峄檌) s岷 膽岷 gi谩 106 th峄璦 膽岷 thu峄檆 4 d峄 谩n v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch 11.085 m2 t岷 th峄 tr岷 Chi 膼么ng v脿 x茫 Thanh L芒m v脿o th谩ng 7 v脿 th谩ng 8 t峄沬.

S岷痯 膽岷 gi谩 h啤n 11.000 m2 膽岷

Theo Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 huy峄噉 M锚 Linh, 膽啤n v峄 膽ang tham m瓢u UBND huy峄噉 ho脿n thi峄噉 c谩c th峄 t峄 膽峄 膽瓢a v脿o 膽岷 gi谩 106 th峄璦 膽岷, t岷 4 d峄 谩n trong th谩ng 7 v脿 th谩ng 8. C峄 th峄? 膼i峄僲 X1, t峄 d芒n ph峄 s峄 2, th峄 tr岷 Chi 膼么ng; 膽i峄僲 X2, th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m; 膽i峄僲 nh峄 l岷? xen k岷箃 t岷 th峄 tr岷 Chi 膼么ng v脿 膽i峄僲 X1, th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m (膽峄 2).

T峄昻g di峄噉 t铆ch qu峄 膽岷 膽岷 gi谩 kho岷g 11.085 m2, d峄 ki岷縩 s峄 ti峄乶 thu v峄 h啤n 503 t峄 膽峄搉g.

M锚 Linh s岷痯 膽岷 gi谩 11.000 m2 膽岷, d峄 ki岷縩 thu h啤n 500 t峄 膽峄搉g - 1

Khu 膽岷 膽岷 gi谩 t岷 th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m, huy峄噉 M锚 Linh (岷h: H脿 Phong).

Huy峄噉 M锚 Linh cho bi岷縯, c岷 4 膽i峄僲 膽瓢a v脿o 膽岷 gi谩 trong 膽峄 n脿y 膽峄乽 c贸 ti峄乵 n膬ng, b峄焛 h岷 t岷g ho脿n thi峄噉, g岷 khu c么ng nghi峄噋 Quang Minh, c啤 quan h脿nh ch铆nh, tr瓢峄漬g h峄峜 v脿 n岷眒 tr锚n tr峄 giao th么ng huy岷縯 m岷h.

T岷 膽i峄僲 膽岷 gi谩 X1, t峄 d芒n ph峄 s峄 2, th峄 tr岷 Chi 膼么ng c贸 33 l么 c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 3.413 m2, s岷 膽瓢a v脿o 膽岷 gi谩 cu峄慽 th谩ng 7 n脿y, v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 dao 膽峄檔g 32 – 44 tri峄噓 膽峄搉g/m2; d峄 ki岷縩 gi谩 tr煤ng s岷 t膬ng kho岷g 30%, 瓢峄沜 thu ng芒n s谩ch 膽岷 38,76 t峄 膽峄搉g.

C貌n 膽i峄僲 膽岷 gi谩 X2, th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m, g峄搈 43 th峄璦, c贸 di峄噉 t铆ch 4.023 m2, s岷 膽瓢峄 膽瓢a v脿o 膽岷 gi谩 膽岷 th谩ng 8 t峄沬 膽芒y, d峄 ki岷縩 mang v峄 ngu峄搉 thu ng芒n s谩ch kho岷g 36,86 t峄 膽峄搉g.

Tr瓢峄沜 膽贸, v脿o 膽岷 th谩ng 6 v峄玜 qua, Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 huy峄噉 M锚 Linh 膽岷 gi谩 th脿nh c么ng 17 l么 膽岷 t岷 膽i峄僲 X1, th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m, huy峄噉 M锚 Linh. T峄昻g gi谩 tr煤ng 17 l么 膽岷 l脿 98,36 t峄 膽峄搉g, ch锚nh 39,4 t峄 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 (58,96 t峄 膽峄搉g). Gi谩 tr煤ng cao nh岷 trong 17 l么 膽岷 n脿y l脿 85 tri峄噓 膽峄搉g/m2 – x谩c l岷璸 m岷穞 b岷眓g gi谩 m峄沬.

Huy峄噉 giao ch峄 ti锚u t膬ng g岷 3 l岷 so v峄沬 th脿nh ph峄

膼瓢峄 bi岷縯, trong n膬m 2021, d霉 ch峄媢 岷h h瓢峄焠g c峄 d峄媍h Covid-19, huy峄噉 M锚 Linh v岷玭 t峄 ch峄ヽ th脿nh c么ng 8 phi锚n 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷, v峄沬 t峄昻g s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 h啤n 407 t峄 膽峄搉g.聽

N膬m 2022, UBND TP H脿 N峄檌 giao huy峄噉 M锚 Linh ch峄 ti锚u thu t峄 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 280 t峄 膽峄搉g. Ch峄 ti锚u n脿y do H膼ND huy峄噉 giao l脿 800 t峄 膽峄搉g. Trong 膽贸, Trung t芒m ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 膽瓢峄 giao thu 720 t峄 膽峄搉g; Ban Qu岷 l媒 d峄 谩n 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g huy峄噉 th峄眂 hi峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 m峄檛 d峄 谩n t岷 膽i峄僲 X7 Quang Minh 膽峄 thu 80 t峄 膽峄搉g.聽

M锚 Linh s岷痯 膽岷 gi谩 11.000 m2 膽岷, d峄 ki岷縩 thu h啤n 500 t峄 膽峄搉g - 2

C谩c khu 膽岷 gi谩 膽岷 峄 M锚 Linh 膽瓢峄 l脿m h岷 t岷g 膽峄搉g b峄 (岷h: H脿 Phong).

6 th谩ng 膽岷 n膬m nay, huy峄噉 M锚 Linh t岷璸 trung gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g ph峄 v峄 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 t岷 14 d峄 谩n v峄沬 di峄噉 t铆ch 21,3 ha, t瓢啤ng 峄﹏g v峄沬 746 么 膽岷.

Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 huy峄噉 膽茫 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 v峄沬 s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 l脿 273 t峄 膽峄搉g, (膽岷 97,5% ch峄 ti锚u c岷 n膬m 2022 H膼ND th脿nh ph峄 giao v脿 膽岷 34,1% k岷 ho岷h H膼ND huy峄噉 giao).

Huy峄噉 M锚 Linh 膽岷穞 m峄 ti锚u trong 6 th谩ng cu峄慽 n膬m ho脿n th脿nh gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g v脿 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 膽峄慽 v峄沬 2,36 ha li锚n quan 膽岷縩 139 h峄 d芒n t岷 c谩c x茫 Kim Hoa, Li锚n M岷, Tam 膼峄搉g, Ti峄乶 Phong v脿 th峄 tr岷 Quang Minh. 膼峄媋 ph瓢啤ng ph岷 膽岷 t峄 ch峄ヽ th脿nh c么ng 膽岷 gi谩 6 d峄 谩n v峄沬 di峄噉 t铆ch 3 ha, s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 d峄 ki岷縩 kho岷g 565 t峄 膽峄搉g.聽

膼峄 chu岷﹏ b峄 qu峄 膽岷 膽岷 gi谩 n膬m 2023, Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 huy峄噉 膽ang 膽岷﹜ nhanh ti岷縩 膽峄 th峄眂 hi峄噉 gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g t岷 7 d峄 谩n m峄沬 tr锚n 膽峄媋 b脿n c谩c x茫 Ti岷縩 Th岷痭g, Ho脿ng Kim, Ti岷縩 Th峄媙h, Tr谩ng Vi峄噒, Chu Phan v脿 Tam 膼峄搉g v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch 16,6 ha, t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 305 t峄 膽峄搉g. 漂峄沜 t铆nh, khi ho脿n th脿nh s岷 thu n峄檖 ng芒n s谩ch h啤n 600 t峄 膽峄搉g.

Ngo脿i ra, Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 c农ng tham m瓢u UBND huy峄噉 th峄眂 hi峄噉 quy tr矛nh v峄 膽岷 t瓢 t岷 c谩c d峄 谩n thu峄檆 k岷 ho岷h 膽岷 gi谩 giai 膽o岷 2023 – 2025 v峄沬 22 d峄 谩n tr锚n 膽峄媋 b脿n 13 x茫, th峄 tr岷 c贸 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 kho岷g 617 t峄 膽峄搉g; quy m么 膽岷 t瓢 37 ha, di峄噉 t铆ch 膽岷 膽岷 gi谩 kho岷g 16 ha. Trong 膽贸, c贸 12 d峄 谩n gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g thu岷璶 l峄, d峄 ki岷縩 s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 kho岷g 729 t峄 膽峄搉g.

Exit mobile version