Icon Collap

Masteri West Heights 膽贸n 膽岷 m么 h矛nh 膽么 th峄 TOD ph铆a T芒y H脿 N峄檌

Ng脿y 膽膬ng: 22/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Nhi峄乽 ng瓢峄漣 th脿nh 膽岷 v峄沬 phong c谩ch s峄憂g hi峄噉 膽岷 v脿 t瓢 duy 膽贸n 膽岷 xu th岷 瓢u ti锚n l峄盿 ch峄峮 c膬n h峄 trong c谩c d峄 谩n khu 膽么 th峄 TOD (Transit Oriented Development) 膽峄 t岷璶 d峄g t峄慽 膽a ti峄噉 铆ch v脿 h峄 th峄憂g giao th么ng c么ng c峄檔g thu岷璶 ti峄噉.

膼么 th峄 TOD h煤t gi峄沬 tr岷 v脿 ng瓢峄漣 th脿nh 膽岷

Tokyo (Nh岷璽 B岷), H峄搉g K么ng (Trung Qu峄慶), Singapore l脿 nh峄痭g th脿nh ph峄 minh ch峄﹏g cho s峄 th脿nh c么ng khi ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 theo m么 h矛nh TOD (Transit Oriented Development). 膼i峄僲 chung c峄 TOD t岷 c谩c qu峄慶 gia, v霉ng l茫nh th峄 n贸i tr锚n l脿 t岷 n锚n c谩c 膽么 th峄 ph谩t tri峄僴 v峄沬 m岷璽 膽峄 cao, hi峄噉 膽岷, c贸 kh么ng gian m峄 tho谩ng 膽茫ng, cung c岷 膽岷 膽峄 c谩c d峄媍h v峄 thi岷縯 y岷縰. Nh峄痭g khu 膽么 th峄 theo m么 h矛nh TOD c农ng g贸p ph岷 h矛nh th脿nh m峄檛 c峄檔g 膽峄搉g v膬n minh, th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g khi gi煤p c瓢 d芒n gi岷 s峄 ph峄 thu峄檆 v脿o ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 c谩 nh芒n. B峄焛 th岷? nh峄痭g khu 膽么 th峄 n脿y th瓢峄漬g thu h煤t ng瓢峄漣 tr岷? th脿nh 膽岷, mu峄憂 t岷璶 d峄g l峄 th岷 c峄 m么 h矛nh TOD. 膼岷穋 bi峄噒, trong nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y, c谩c v岷 膽峄 bi岷縩 膽峄昳 kh铆 h岷璾 v脿 gi谩 tr峄 s峄ヽ kh峄廵 膽瓢峄 膽峄 cao h啤n bao gi峄 h岷縯, c脿ng nhi峄乽 ng瓢峄漣 tr岷 l峄盿 ch峄峮 r峄漣 xa trung t芒m, chuy峄僴 t峄沬 s峄憂g t岷 nh峄痭g khu 膽么 th峄 TOD. 膼啤n c峄 nh瓢 t岷 M峄? m峄檛 nghi锚n c峄﹗ m峄沬 c峄 Cowen Inc. cho th岷 s峄 d峄媍h chuy峄僴 v峄 kh么ng gian s峄憂g c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 25-34 tu峄昳 t峄 c谩c khu v峄眂 n峄檌 膽么 ra c谩c v霉ng ngo岷 么.

Masteri West Heights 膽贸n 膽岷 m么 h矛nh 膽么 th峄 TOD ph铆a T芒y H脿 N峄檌 - 1
M么 h矛nh ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 theo TOD c峄 JICA.

L脿 m么 h矛nh l岷 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 h峄 th峄憂g giao th么ng c么ng c峄檔g l脿m c啤 s峄 quy ho岷h ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? l岷 膽岷 m峄慽 giao th么ng l脿m 膽i峄僲 t岷璸 trung d芒n c瓢 膽峄 t峄 膽贸 h矛nh th脿nh ti岷縫 h峄 th峄憂g giao th么ng ph芒n t谩n, TOD kh么ng ch峄 gi岷 膽瓢峄 b脿i to谩n k岷縯 n峄慽 giao th么ng cho v霉ng l玫i trung t芒m m脿 c谩c d峄 谩n 膽贸n 膽岷 l脿n s贸ng ph谩t tri峄僴 theo m么 h矛nh n脿y c农ng c贸 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 cao. Nh岷璽 B岷 l脿 m峄檛 v铆 d峄 膽i峄僴 h矛nh khi tri峄僴 khai TOD th脿nh c么ng v峄沬 tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷痶 Tokyo – Tsukoba. Gi谩 膽岷 t岷 qu峄慶 gia n脿y 膽茫 c贸 s峄 bi岷縩 膽峄檔g l峄沶, t峄 m峄檛 USD/m2 l锚n 5.000 USD/m2 峄 nhi峄乽 khu v峄眂 c峄 18 膽么 th峄 hi峄噉 膽岷 d峄峜 theo tuy岷縩.

T岷 Vi峄噒 Nam, kh谩i ni峄噈 v峄 TOD c貌n kh谩 m峄沬 m岷 v峄沬 nhi峄乽 ng瓢峄漣, nh瓢ng th峄眂 ra m么 h矛nh n脿y 膽茫 膽瓢峄 l峄搉g gh茅p trong 膽峄 谩n quy ho岷h, ph谩t tri峄僴 c谩c d峄 谩n 膽么 th峄 m峄沬, t岷 c谩c 膽i峄僲 膽岷 m峄慽 giao th么ng. 膼芒y l脿 c啤 s峄 膽峄 c贸 th峄 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 theo m么 h矛nh TOD. Trong 膽贸, khu T芒y 膽ang chi岷縨 l峄 th岷 v峄沬 h岷 t岷g giao th么ng thu岷璶 l峄, 膽茫 h矛nh th脿nh v脿 v岷璶 h脿nh t峄憈 m峄檛 khu 膽么 th峄 hi峄噉 膽岷, quy m么 h脿ng tr膬m hecta, 膽i峄僴 h矛nh nh瓢 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Smart City. 膼瓢峄 thi岷縯 k岷 v峄沬 h峄 th峄憂g giao th么ng c么ng c峄檔g hi峄噉 膽岷, g岷痭 v峄沬 c谩c tuy岷縩 giao th么ng huy岷縯 m岷h, khu 膽么 th峄 TOD ph铆a T芒y Th峄 膽么 膽谩p 峄﹏g t峄憈 y锚u c岷 k岷縯 n峄慽 v峄沬 c谩c khu v峄眂 tr峄峮g 膽i峄僲 t岷 trung t芒m th脿nh ph峄? 膼峄搉g th峄漣, h矛nh th脿nh c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n qu峄慶 t岷? 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 tr岷 th脿nh 膽岷 t岷 H脿 N峄檌 l峄盿 ch峄峮.

Masteri West Heights s峄 h峄痷 v峄 tr铆 “kim c瓢啤ng” t岷 膽岷 膽么 th峄 TOD

Gi峄沬 tr岷 v脿 c峄檔g 膽峄搉g ng瓢峄漣 th脿nh 膽岷 膽ang l脿 kh谩ch h脿ng ti峄乵 n膬ng, c农ng l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽瓢峄 coi l脿 s岷 膽峄媙h h矛nh th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄?/a> th峄漣 gian t峄沬. T岷 Vi峄噒 Nam, sau bi岷縩 c峄 膽岷 d峄媍h, t岷g l峄沺 v峄憂 瓢a th铆ch s峄 n膬ng 膽峄檔g c峄 nh峄媝 s峄憂g th脿nh th峄 n脿y c农ng cho th岷 s峄 thay 膽峄昳 trong h脿nh vi. H峄 媒 th峄ヽ h啤n, 膽峄 cao h啤n gi谩 tr峄 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g tho谩ng 膽岷, c贸 nhi峄乽 m岷g xanh v脿 thu岷璶 ti峄噉 di chuy峄僴 膽峄 kh么ng ch峄 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 th峄 ch岷 – tinh th岷, m脿 lu么n s岷祅 s脿ng cho c么ng vi峄嘽 ngay khi 峄 nh脿.

Th岷 hi峄僽 nhu c岷 tr锚n v脿 nh岷眒 mang l岷 m峄檛 chu岷﹏ s峄憂g hi峄噉 膽岷 cho c瓢 d芒n, Masteri West Heights l脿 d峄 谩n 膽贸n 膽岷 xu h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 c峄 m么 h矛nh TOD khi g岷 k峄 3 tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷痶 膽么 th峄 5, 6, 7 k岷縯 n峄慽 thu岷璶 ti峄噉 t峄沬 nhi峄乽 n啤i trong th脿nh ph峄? Trong 膽贸 n峄昳 b岷璽 l脿 tuy岷縩 s峄 6 k岷縯 n峄慽 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 s芒n bay qu峄慶 t岷 N峄檌 B脿i v脿 tuy岷縩 s峄 5聽V膬n Cao – Ng峄峜 Kh谩nh – L谩ng – H貌a L岷 ch岷 d峄峜 tr峄 膽岷 l峄 Th膬ng Long k岷縯 n峄慽 v峄沬 膽么 th峄 v峄 tinh H貌a L岷 – m峄檛 th脿nh ph峄 c么ng ngh峄 cao trong t瓢啤ng lai, 膽瓢峄 gi峄沬 chuy锚n gia 膽谩nh gi谩 l脿 “tr峄 x瓢啤ng s峄憂g” th煤c 膽岷﹜ s峄 ph谩t tri峄僴 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 n脿y. Nh峄痭g h矛nh 岷h s峄 d峄g xe 膽岷 t峄沬 ga t脿u 膽i峄噉 v脿 th岷h th啤i ng岷痬 nh矛n th脿nh ph峄 t峄 tr锚n cao trong khoang t脿u hi峄噉 膽岷 tr锚n 膽瓢峄漬g v脿o n峄檌 膽么 s岷 d岷 tr峄 n锚n quen thu峄檆 h啤n. Nh峄痭g tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h nh瓢 cao t峄慶 膼岷 l峄 Th膬ng Long, tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷痶 tr锚n cao C谩t Linh – H脿 膼么ng, tr峄 膽瓢峄漬g h瓢峄沶g t芒m T峄 H峄痷 – L锚 V膬n L瓢啤ng, L锚 Quang 膼岷 m峄 r峄檔g, c霉ng xe bus nhanh BRT… c脿ng g贸p ph岷 gi煤p vi峄嘽 di chuy峄僴 c峄 c瓢 d芒n n啤i 膽芒y tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, d峄 d脿ng v脿 nhanh ch贸ng.

Masteri West Heights 膽贸n 膽岷 m么 h矛nh 膽么 th峄 TOD ph铆a T芒y H脿 N峄檌 - 2
Xe bus 膽i峄噉 t峄 Vinhomes Smart City k岷縯 n峄慽 t峄沬 nhi峄乽 tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h v峄玜 mang l岷 l峄慽 s峄憂g xanh v峄玜 膽岷 b岷 di chuy峄僴 thu岷璶 ti峄噉 (岷h: Vinhomes).

膼瓢峄 ki岷縩 t岷 b峄焛 Masterise Homes, ngo脿i vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 v峄 tr铆 k岷縯 n峄慽 d峄 d脿ng v峄沬 ngo岷 khu, Masteri West Heights c貌n n岷眒 t岷 v峄 tr铆 trung t芒m trong l貌ng 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Smart City, 膽峄慽 di峄噉 h峄 trung t芒m 4,8 ha, c谩c c么ng vi锚n v脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g ch铆nh c峄 n峄檌 khu. Ch峄 v脿i b瓢峄沜 ch芒n, c瓢 d芒n d峄 谩n d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 v峄沬 c谩c ti峄噉 铆ch chung to脿n khu nh瓢 tr瓢峄漬g h峄峜 qu峄慶 t岷? b峄噉h vi峄噉 hay trung t芒m th瓢啤ng m岷鈥 Song song v峄沬 膽贸, t岷 Vinhomes Smart City 膽ang h矛nh th脿nh n锚n c峄檔g 膽峄搉g qu峄慶 t岷 膽a v膬n h贸a, mang t峄沬 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g to脿n c岷 cho nh峄痭g gia 膽矛nh tr岷?

H峄 sinh th谩i ti峄噉 铆ch c峄 Masteri West Heights thu h煤t c岷 kh谩ch an c瓢 l岷玭 gi峄沬 膽岷 t瓢 khi ki岷縩 t岷 n锚n m么i tr瓢峄漬g s峄憂g sang theo chu岷﹏ wellness v峄沬 kh么ng gian xanh m谩t c霉ng h峄 ti峄噉 铆ch ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 膽峄檆 膽谩o nh瓢 b峄 b啤i ri锚ng t岷 t岷g th瓢峄g m峄梚 t貌a th谩p, v瓢峄漬 tr锚n kh么ng, v瓢峄漬 xanh l峄峜 kh么ng kh铆鈥?/p>

Masteri West Heights 膽贸n 膽岷 m么 h矛nh 膽么 th峄 TOD ph铆a T芒y H脿 N峄檌 - 3
View bao tr峄峮 th脿nh ph峄 ph铆a T芒y t岷 b峄 b啤i tr锚n cao 峄 Masteri West Heights (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Masteri West Heights v峄沬 s峄 ph谩t tri峄僴 b脿i b岷 c霉ng t岷 nh矛n hi峄噉 th峄眂 h贸a chu岷﹏ s峄憂g sang ri锚ng bi峄噒, k岷縯 h峄 v峄沬 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh n啤i an c瓢 c峄 c峄檔g 膽峄搉g 瓢u t煤, ti锚n phong cho xu th岷 m峄沬. D峄 谩n c农ng 膽岷穋 bi峄噒 h岷 d岷玭 v峄沬 gi峄沬 膽岷 t瓢 khi s峄 h峄痷 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 trong t瓢啤ng lai.

Masteri West Heights t峄峚 l岷 t岷 trung t芒m Smart City – H脿 N峄檌.

膼峄媋 ch峄 nh脿 m岷玼: C岷 C峄慶, v瓢峄漬 Nh岷璽, 膽岷 膽么 th峄 Smart City.

Hotline: 0828159159

Email: sales@masterisehomes.com

Website:聽masterisehomes.com/masteri-west-heights

Facebook: https://www.facebook.com/OfficialMasteriWestHeights/

Exit mobile version