Icon Collap

L媒 do The Zei thu h煤t ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g

Ng脿y 膽膬ng: 18/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – H岷 t岷g ph谩t nhanh ch贸ng d峄 b谩o ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 ph铆a T芒y th峄 膽么. N峄昳 b岷璽 gi峄痑 trung t芒m M峄 膼矛nh, The Zei thu h煤t kh谩ch h脿ng b峄焛 chu峄梚 ti峄噉 铆ch theo h瓢峄沶g “v瓢峄 chu岷﹏”.

T芒m 膽i峄僲 b岷 膽峄檔g s岷 ph铆a T芒y H脿 N峄檌

S峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 v峄沬 c谩c ti峄噉 铆ch xung quanh, The Zei 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 k峄 v峄峮g l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n 膽岷痶 gi谩 h脿ng 膽岷 t岷 ph铆a T芒y Th峄 膽么. 膼i峄乽 n脿y 膽瓢峄 minh ch峄﹏g kh么ng ch峄 b峄焛 c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n tinh hoa 膽茫 an c瓢 t岷 d峄 谩n m脿 c貌n b峄焛 tr岷 nghi峄噈 c峄 ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g.

Th峄漣 gian v峄玜 qua, The Zei thu h煤t sao v脿 ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g, th脿nh c么ng trong nhi峄乽 l末nh v峄眂 膽岷縩 tham quan v脿 t矛m hi峄僽 d峄 谩n 膽峄 x芒y 膽岷痯 t峄 岷 t瓢啤ng lai nh瓢 c岷穚 膽么i Huy Tr岷 – Ng么 Thanh V芒n, B矛nh An – Ph瓢啤ng Nga hay di峄卬 vi锚n 膼矛nh T煤鈥?/p>

L媒 do The Zei thu h煤t ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g - 1
Di峄卬 vi锚n 膼矛nh T煤 th铆ch th煤 v峄沬 s岷h 膽贸n ti岷縫 nh瓢 kh谩ch s岷 5 sao t岷 The Zei.

The Zei l脿 t峄 h峄 c膬n h峄?/a> cao c岷 膽岷穋 bi峄噒 膽岷 t瓢 v脿 膽峄 cao l峄慽 s峄憂g tr岷 nghi峄噈 v峄沬 ti峄噉 铆ch theo chu岷﹏ qu峄慶 t岷? H峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch cao c岷 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 theo chi峄乽 d峄峜 c峄 t貌a nh脿 42 t岷g g峄搈: Trung t芒m th瓢啤ng m岷, kh么ng gian c峄檔g 膽峄搉g, th瓢 vi峄噉, co-working, b峄 b啤i, ph貌ng gym v脿 yoga, s芒n ch啤i tr岷 em v脿 膽i峄僲 nh岷 “b峄 t峄 v瓢峄漬 xanh” 膽峄檆 quy峄乶 t岷g 42. 膼芒y h峄゛ h岷筺 l脿 n啤i kh岷硁g 膽峄媙h l峄慽 s峄憂g 膽a tr岷 nghi峄噈 c峄 gia ch峄 v脿 bi岷縯 t岷璶 h瓢峄焠g t峄玭g gi谩 tr峄 c峄 cu峄檆 s峄憂g.

L媒 do The Zei thu h煤t ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g - 2
Huy Tr岷 gh茅 th膬m v脿 y锚u th铆ch v膬n h贸a s峄憂g 膽a tr岷 nghi峄噈 t岷 The Zei.

“Ch岷” t峄沬 The Zei, nh峄痭g c岷穚 膽么i n峄昳 ti岷縩g mu峄憂 t矛m v峄 kh么ng gian s峄憂g an y锚n 膽煤ng ngh末a, b峄 l岷 sau l瓢ng 谩nh 膽猫n s芒n kh岷 hay nh峄痭g chuy岷縩 c么ng t谩c d脿i ng脿y. C岷穚 膽么i B矛nh An – Ph瓢啤ng Nga chia s岷 mong mu峄憂 s峄 h峄痷 ng么i nh脿 膽峄 “ngh峄 d瓢峄g” ngay trong th脿nh ph峄? The Zei thuy岷縯 ph峄 nh峄痭g c瓢 d芒n th峄漣 th瓢峄g n脿y b峄焛 chu峄梚 ti峄噉 铆ch kh谩c bi峄噒, gi煤p t谩i t岷 ngu峄搉 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 v峄沬 c谩c ho岷 膽峄檔g th瓢 gi茫n tinh th岷, r猫n luy峄噉 th峄 ch岷, ngh峄 d瓢峄g ngay t岷 nh脿.

L媒 do The Zei thu h煤t ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g - 3
Nh峄痭g k峄 v峄峮g v峄 kh么ng gian s峄憂g l媒 t瓢峄焠g c峄 B矛nh An v脿 Ph瓢啤ng Nga 膽瓢峄 t矛m th岷 t岷 The Zei.

“V峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g, gi谩 tr峄 s峄憂g m脿 h峄 theo 膽u峄昳 c峄憈 l玫i n岷眒 峄 phong c谩ch 膽瓢峄 h矛nh th脿nh t峄 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g 膽岷痶 gi谩. 膼贸 c农ng l脿 gi谩 tr峄 m脿 m峄梚 c膬n h峄 t岷 The Zei ki岷縩 t岷, gi煤p m峄梚 gia ch峄 kh岷硁g 膽峄媙h 膽瓢峄 gu s峄憂g kh谩c bi峄噒, th峄廰 m茫n c谩i t么i c峄 m峄檛 t岷g l峄沺 kh谩ch h脿ng kh贸 t铆nh”, ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯.

The Zei ch峄 c谩ch s芒n v岷璶 膽峄檔g qu峄慶 gia M峄 膼矛nh 6 ph煤t, c瓢 d芒n The Zei s岷 膽瓢峄 th瓢峄焠g th峄ヽ nh峄痭g tr岷璶 c岷 膽峄塶h cao ngay g岷 nh脿. V峄 tr铆 n脿y c貌n d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 v峄沬 khu v峄眂 l玫i c峄 th脿nh ph峄 khi tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷痶 膽么 th峄 s峄 3, l峄 tr矛nh Nh峄昻 – ga H脿 N峄檌 d脿i 12,5 km 膽瓢峄 膽瓢a v脿o v岷璶 h脿nh trong t瓢啤ng lai. V峄沬 v峄 tr铆 v脿ng t岷 tr谩i tim M峄 膼矛nh, The Zei s岷 l脿 膽i峄僲 膽岷縩 c峄 nh峄痭g kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 mua nh脿 膽峄 峄 hay cho thu锚 l瓢u tr煤.

B岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 M峄 膼矛nh tr锚n 膽脿 t膬ng nhi峄噒

膼貌n b岷﹜ h岷 t岷g l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 khi岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) T芒y H脿 N峄檌, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 khu v峄眂 M峄 膼矛nh c贸 s峄ヽ b岷璽 m岷h m岷? h脿ng lo岷 c么ng tr矛nh, d峄 谩n v峄 giao th么ng li锚n ti岷縫 膽瓢峄 膽岷 t瓢. Ti锚u bi峄僽 ph岷 k峄 膽岷縩 nh瓢 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, cao t峄慶 膼岷 l峄 Th膬ng Long, c谩c tuy岷縩 giao th么ng huy岷縯 m岷h nh瓢 V脿nh 膽ai 3, Qu峄慶 l峄 32, L锚 膼峄ヽ Th峄? M峄 Tr矛, Tr岷 H峄痷 D峄眂, Nguy峄卬 C啤 Th岷h鈥?/p>

L媒 do The Zei thu h煤t ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g - 4
C啤 s峄 h岷 t岷g khu v峄眂 M峄 膼矛nh ph谩t tri峄僴, t岷 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 (岷h: The Zei).

Trong quy ho岷h x芒y d峄眓g Th峄 膽么 H脿 N峄檌 膽岷縩 n膬m 2030 v脿 t岷 nh矛n 膽岷縩 n膬m 2050, ph铆a T芒y s岷 tr峄 th脿nh trung t芒m h脿nh ch铆nh, th瓢啤ng m岷 qu峄慶 gia m峄沬 c峄 th峄 膽么, k茅o theo s峄 d峄媍h chuy峄僴 c谩c c啤 quan 膽岷 ng脿nh c岷 n瓢峄沜. Khu v峄眂 n脿y c农ng h峄檌 t峄 nh峄痭g 膽i峄僲 th峄 thao, gi岷 tr铆 t岷 c峄 qu峄慶 t岷 nh瓢 s芒n v岷璶 膽峄檔g M峄 膼矛nh, 膽瓢峄漬g 膽ua F1; quy t峄 nhi峄乽 tr瓢峄漬g h峄峜 t峄 m岷 non 膽岷縩 膽岷 h峄峜 tr瓢峄漬g 膼o脿n Th峄 膼i峄僲, tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Nh岷璽 B岷… v脿 c岷 c谩c c啤 s峄 ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 uy t铆n nh瓢: B峄噉h vi峄噉 膼a khoa H峄搉g Ng峄峜, B峄噉h vi峄噉 C么ng an 198…

H岷 t岷g x茫 h峄檌 li锚n t峄 “thay 谩o m峄沬” c霉ng v峄沬 h峄 th峄憂g d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch ch岷 l瓢峄g, M峄 膼矛nh tr峄 th脿nh n啤i thu h煤t c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n 瓢u t煤. 膼贸 l脿 t岷g l峄沺 tr铆 th峄ヽ, doanh nh芒n, 膽峄檌 ng农 chuy锚n gia, ng瓢峄漣 n瓢峄沜 ngo脿i, ng瓢峄漣 n峄昳 ti岷縩g鈥? nh峄痭g ng瓢峄漣 kh么ng ch峄 th脿nh 膽岷 v脿 gi脿u c贸 m脿 c貌n ti锚u chu岷﹏ s峄憂g r岷 kh岷痶 khe.

Trong v貌ng m峄檛 n膬m tr峄 l岷 膽芒y, khu v峄眂 n脿y c农ng ghi nh岷璶 m峄ヽ t膬ng gi谩. Gi谩 nh脿 膽岷 th峄 c瓢 t膬ng t峄 15-30%. C谩c d峄 谩n cao c岷 v峄沬 膽i峄僲 nh岷 l脿 chu峄梚 ti峄噉 铆ch gi煤p n芒ng t岷 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 ti岷縫 t峄 duy tr矛 膽脿 t膬ng trong trung v脿 d脿i h岷.

Th峄玜 h瓢峄焠g ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 cao t峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 t岷 M峄 膼矛nh, c霉ng chu峄梚 gi谩 tr峄 n峄檌 t岷 膽岷縩 t峄 v峄 tr铆, h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch, ch岷 l瓢峄g s峄憂g cao, d峄 谩n c膬n h峄 cao c岷 The Zei 膽瓢峄 quan t芒m b峄焛 c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa t岷 H脿 N峄檌.

Th么ng tin chi ti岷縯:

Hotline: 0971 19 91 91

Exit mobile version