Icon Collap

L峄 th岷 t岷 ti峄乵 n膬ng 膽岷 t瓢 c峄 shophouse khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden

Ng脿y 膽膬ng: 21/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – N岷痬 gi峄 nh峄痭g l峄 th岷 v瓢峄 tr峄檌 t峄 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, ti峄噉 铆ch cao c岷, ph谩p l媒 minh b岷h v脿 ti峄乵 l峄眂 nh脿 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n Ho脿ng C谩t Group, shophouse khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 kh么ng gian 膽谩ng s峄憂g c霉ng ti峄乵 n膬ng gia t膬ng gi谩 tr峄?

Shophouse Ph煤c H瓢ng Golden – l峄 th岷 c峄 d貌ng s岷 ph岷﹎ 膽a c么ng n膬ng

V峄沬 膽峄媙h h瓢峄沶g 膽岷穞 kh谩ch h脿ng v脿 c峄檔g 膽峄搉g l脿 trung t芒m, Ho脿ng C谩t Group ph谩t tri峄僴 d貌ng s岷 ph岷﹎ shophouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden v峄沬 媒 t瓢峄焠g v峄 m峄檛 “c么ng th峄ヽ v脿ng 膽谩p 峄﹏g tr峄峮 v岷筺 nhu c岷”. 膼贸 l脿 m峄檛 ng么i nh脿 “2 trong 1”: M峄檛 n啤i 峄 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi, 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 tinh t岷 v脿 sang tr峄峮g v峄沬 phong c谩ch th峄漣 th瓢峄g; v峄玜 c贸 th峄 s峄 d峄g 膽峄 kinh doanh ho岷穋 cho thu锚 l岷 m峄檛 ph岷, nh峄 s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋. V峄沬 瓢u th岷 膽贸, c谩c s岷 ph岷﹎ shophouse Ph煤c H瓢ng Golden 膽ang thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢

M峄檛 y岷縰 t峄 膽峄檆 膽谩o kh谩c c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ shophouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden l脿 s峄 h峄痷 t峄 h峄 trung t芒m th瓢啤ng m岷 峄 ngay trong khu么n vi锚n khu 膽么 th峄? gi峄 vai tr貌 huy岷縯 m岷h cho c谩c ho岷 膽峄檔g th瓢啤ng m岷, gi岷 tr铆 c峄 c峄檔g 膽峄搉g.聽

Theo 膽岷 di峄噉 Ho脿ng C谩t Group, d貌ng shophouse Ph煤c H瓢ng Golden c贸 th峄 khai th谩c ngu峄搉 kh谩ch h脿ng l脿 l瓢峄g l峄沶 c瓢 d芒n 膽ang sinh s峄憂g t岷 d峄 谩n v脿 khu v峄眂. Nhu c岷 cao trong vi峄嘽 膬n u峄憂g, gi岷 tr铆, mua s岷痬 c峄 t岷璸 kh谩ch h脿ng n脿y t岷 khu 膽么 th峄 d峄媍h v峄 v脿 gi岷 tr铆 Ch啤n Th脿nh l脿 h峄゛ h岷筺 kh岷 n膬ng khai th谩c kinh doanh c谩c s岷 ph岷﹎ t岷 膽芒y.

“V峄沬 vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 d貌ng shophouse c贸 thi岷縯 k岷 mang t铆nh bi峄僽 t瓢峄g, ch煤ng t么i mu峄憂 g贸p ph岷 v脿o vi峄嘽 ki岷縩 t岷 di峄噉 m岷 膽么 th峄 m峄沬 v脿 Ph煤c H瓢ng Golden s岷 l脿 khu 膽么 th峄 ki峄僽 m岷玼 t岷 Ch啤n Th脿nh”, v峄 膽岷 di峄噉 nh岷 m岷h.

L峄 th岷 t岷 ti峄乵 n膬ng 膽岷 t瓢 c峄 shophouse khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden - 1
Shophouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden h峄゛ h岷筺 thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 膽么 th峄 Ch啤n Th脿nh, B矛nh Ph瓢峄沜 trong t瓢啤ng lai (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

S峄ヽ h煤t c峄 shophouse t岷 khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden

L脿 d峄 谩n m峄沬 t岷 Ch啤n Th脿nh, B矛nh Ph瓢峄沜, shophouse t岷 khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden n岷眒 ngay m岷穞 ti峄乶 膽岷 l峄 Minh H瓢ng – tr峄 膽岷 l峄 l峄沶 ngay trung t芒m Ch啤n Th脿nh (B矛nh Ph瓢峄沜), li峄乶 k峄 Qu峄慶 l峄 13, Qu峄慶 l峄 14 v脿 c谩c khu c么ng nghi峄噋 l峄沶. B锚n c岷h 膽贸, tuy岷縩 膽瓢峄漬g ph铆a T芒y Qu峄慶 l峄 13 – tuy岷縩 膽瓢峄漬g n峄慽 Ch啤n Th脿nh v峄沬 c峄璦 kh岷﹗ qu峄慶 t岷 Hoa L瓢 – hi峄噉 膽茫 kh峄焛 c么ng. Khi 膽瓢a v脿o khai th谩c, h岷 t岷g n脿y 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 s岷 l脿 膽峄檔g l峄眂 th煤c 膽岷﹜ ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌 c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 l瓢u th么ng v脿 giao th瓢啤ng h脿ng h贸a. Ngo脿i ra, v峄 tr铆 n脿y c貌n k岷縯 n峄慽 v峄沬 c谩c 膽峄媋 膽i峄僲 quan tr峄峮g nh瓢 UBND Ch啤n Th脿nh, trung t芒m h脿nh ch铆nh Ch啤n Th脿nh, c谩c 膽i峄僲 ph峄 v峄 nhu c岷 c瓢 d芒n nh瓢: gi岷 tr铆, y t岷? tr瓢峄漬g h峄峜 c谩c c岷鈥 ch峄 c谩ch t峄 5 ph煤t di chuy峄僴.聽

L岷 c岷 h峄﹏g thi岷縯 k岷 t峄 膽岷 l峄 Champs – Elysees, c谩c s岷 ph岷﹎ shophouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 g峄搈 m峄檛 t岷g tr峄噒, 2 l岷 sang tr峄峮g, hi峄噉 膽岷, 膽谩p 峄﹏g nhi峄乽 c么ng n膬ng v峄玜 膽峄 峄 v脿 kinh doanh. M峄梚 c膬n shophouse 膽峄乽 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 s芒n v瓢峄漬 ri锚ng, mang 膽岷縩 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n tho岷 m谩i cho gia ch峄 ngay trong t峄玭g ng么i nh脿 c峄 ri锚ng m矛nh.

L峄 th岷 t岷 ti峄乵 n膬ng 膽岷 t瓢 c峄 shophouse khu 膽么 th峄 Ph煤c H瓢ng Golden - 2
Shouhouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden 膽瓢峄 l岷 c岷 h峄﹏g thi岷縯 k岷 t峄 膽岷 l峄 Champs-Elysees hi峄噉 膽岷, th峄漣 th瓢峄g, 膽a c么ng n膬ng, ph谩p l媒 minh b岷h (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Ch峄 nh芒n c峄 shophouse t岷 Ph煤c H瓢ng Golden kh么ng ch峄 t矛m th岷 c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 m脿 c貌n 膽瓢峄 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g ti峄噉 nghi cao c岷 t岷 khu 膽么 th峄 d峄媍h v峄 – gi岷 tr铆 h脿ng 膽岷 Ch啤n Th脿nh. 膼贸 l脿 m峄檛 kh么ng gian mua s岷痬 v脿 gi岷 tr铆 h岷 d岷玭 v峄沬 c谩c c峄璦 h脿ng th峄漣 trang n峄昳 ti岷縩g, nh峄痭g khu 岷﹎ th峄眂 phong ph煤, si锚u th峄 ti锚u d霉ng, r岷 chi岷縰 phim, khu vui ch啤i tr岷 em, s芒n t岷璸 gym, spa鈥 ngay t岷聽khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 Luxury Mall, ch峄 Golden Market. Tr瓢峄漬g m岷 non, tr瓢峄漬g ti峄僽 h峄峜, tr瓢峄漬g THCS ch岷 l瓢峄g cao, c么ng vi锚n tr岷 em, khu th峄 d峄 th峄 thao, b峄噉h vi峄噉 Duy Khang Ph煤c H瓢ng trong khu么n vi锚n Ph煤c H瓢ng Golden s岷 l脿 n啤i 膽谩p 峄﹏g c谩c nhu c岷 y t岷 – gi谩o d峄 – gi岷 tr铆, gi煤p c瓢 d芒n t谩i t岷 n膬ng l瓢峄g sau nh峄痭g b峄檔 b峄 c峄 cu峄檆 s峄憂g.

V峄沬 quy m么 l锚n 膽岷縩 52 ha c霉ng m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 47,53%, ph岷 c貌n l岷 d脿nh cho ph谩t tri峄僴 c么ng vi锚n c芒y xanh, c岷h quan v脿 c谩c c么ng tr矛nh c峄檔g 膽峄搉g ph峄 v峄 c瓢 d芒n.聽Ph煤c H瓢ng Golden mang 膽岷縩 cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Ch啤n Th脿nh, B矛nh Ph瓢峄沜 m峄檛 khu 膽么 th峄 – d峄媍h v峄 – gi岷 tr铆, m峄檛 s岷 ph岷﹎ k岷縯 h峄 gi峄痑 s峄 ti峄噉 nghi c峄 ph峄 th峄 v脿 c岷h quan thi锚n nhi锚n, 膽a d岷g s岷 ph岷﹎ 膽峄 膽谩p 峄﹏g t峄玭g nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng.

Ho脿ng C谩t Group cho bi岷縯, d峄 谩n c贸 gi谩 b谩n d峄 ki岷縩 t峄 m峄檛 t峄 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 c谩c s岷 ph岷﹎ 膽岷 n峄乶 v脿 t峄 4,5 t峄 膽峄慽 v峄沬 d貌ng shophouse, 膽i k猫m ch铆nh s谩ch thanh to谩n linh ho岷, ph谩p l媒 minh b岷h c霉ng nh峄痭g 瓢u th岷 v瓢峄 tr峄檌. Ph煤c H瓢ng Golden h峄゛ h岷筺 kh么ng ch峄 l脿 kh么ng gian 膽谩ng s峄憂g m脿 c貌n l脿 k锚nh 膽岷 t瓢 d脿i h岷 ti峄乵 n膬ng.

Th么ng tin li锚n h峄 c谩c 膽峄慽 t谩c ph芒n ph峄慽:聽Dat Xanh Premium, DN Premium, Ph煤 Khang Holdings, Mia Holdings, Center Land, 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam, Easy Land, Land V岷 Ph煤, 膼么ng 脕 Land.

Exit mobile version