Icon Collap

Lo岷 ch峄 膽岷 t瓢 t岷 TPHCM n峄 thu岷 h脿ng tr膬m t峄 膽峄搉g

Ng脿y 膽膬ng: 16/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong t峄昻g s峄 ti峄乶 h啤n 1.900 t峄 膽峄搉g n峄 thu岷 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 tr锚n 膽峄媋 b脿n TPHCM, ri锚ng s峄 n峄 c峄 3 ch峄 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 chi岷縨 t峄沬 h啤n 1.000 t峄 膽峄搉g.

Theo th么ng tin 膽瓢峄 C峄 Thu岷 TPHCM c么ng khai v峄玜 qua, hi峄噉 c贸 30 t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n n峄 thu岷 t峄昻g c峄檔g h啤n 1.900 t峄 膽峄搉g 膽岷縩 ng脿y 31/3. Trong 膽贸, 膽岷穋 bi峄噒 c贸 4 doanh nghi峄噋 n峄 thu岷 r岷 l峄沶 v峄沬 s峄 ti峄乶 t峄昻g c峄檔g l锚n t峄沬 h啤n 1.400 t峄 膽峄搉g.

Lo岷 ch峄 膽岷 t瓢 t岷 TPHCM n峄 thu岷 h脿ng tr膬m t峄 膽峄搉g - 1

Hi峄噉 c贸 30 t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n n峄 thu岷 t峄昻g c峄檔g h啤n 1.900 t峄 膽峄搉g 膽岷縩 ng脿y 31/3 (岷h: MH).

Nh峄痭g doanh nghi峄噋 c贸 s峄 n峄 thu岷 h脿ng tr膬m t峄 膽峄搉g g峄搈 C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 S脿i G貌n (SDI) v峄沬 s峄 ti峄乶 404 t峄 膽峄搉g, C么ng ty c峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 v脿 Kinh doanh nh脿 (352 t峄 膽峄搉g), C么ng ty TNHH MTV Th岷 c岷 vi锚n S脿i G貌n (339 t峄 膽峄搉g), C么ng ty c峄 ph岷 膼峄ヽ Kh岷 (334 t峄 膽峄搉g).

C么ng ty c峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 v脿 Kinh doanh nh脿 (HDTC) ti峄乶 th芒n l脿 Ban qu岷 l媒 c么ng tr矛nh nh脿 峄? 膽瓢峄 c峄 ph岷 h贸a t峄 n膬m 2015 theo quy岷縯 膽峄媙h c峄 UBND TPHCM. C么ng ty n脿y l脿 ch峄 膽岷 t瓢 nhi峄乽 d峄 谩n l峄沶 t岷 TPHCM nh瓢 Khu d芒n c瓢 B矛nh Tr瓢ng (TP Th峄 膼峄ヽ), Khu d芒n c瓢 B矛nh Tr峄 膼么ng (B矛nh Ch谩nh), Khu 膽么 th峄 m峄沬 An Ph煤 – An Kh谩nh (TP Th峄 膼峄ヽ), Khu d芒n c瓢 An S瓢啤ng (qu岷璶 12).

C貌n C么ng ty c峄 ph岷 膼峄ヽ Kh岷 c农ng l脿 m峄檛 ch峄 膽岷 t瓢 v峄沬 nhi峄乽 d峄 谩n 膽茫 ho脿n th脿nh 峄 TPHCM nh瓢 khu d芒n c瓢 The Era Town (qu岷璶 7), khu t谩i 膽峄媙h c瓢 B矛nh Kh谩nh (TP Th峄 膼峄ヽ).

Exit mobile version