Icon Collap

L峄 lo岷 vi ph岷 t岷 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 2 km “nh峄搃” 40 cao 峄慶 峄 H脿 N峄檌

Ng脿y 膽膬ng: 28/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – “S峄憈 膽岷” h岷 nhi峄噒, nh脿 膽岷 t瓢 b峄 c峄峜 ti峄乶 t峄 “th谩o ch岷”; Thanh tra 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶 L锚 V膬n L瓢啤ng – T峄 H峄痷, l峄 膽岷 r岷珁 vi ph岷… l脿 nh峄痭g th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷 n峄昳 b岷璽 tu岷 qua.

Thanh tra 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶 L锚 V膬n L瓢啤ng – T峄 H峄痷, l峄 膽岷 r岷珁 vi ph岷

Theo ngu峄搉 tin c峄 D芒n tr铆, Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 v峄玜 k媒 ban h脿nh K岷縯 lu岷璶 s峄 39 thanh tra S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c TP H脿 N峄檌; Vi峄噉 Quy ho岷h X芒y d峄眓g H脿 N峄檌; lo岷 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n c贸 li锚n quan trong c么ng t谩c quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v脿 qu岷 l媒 x芒y d峄眓g khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh.

膼芒y l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g r岷 “n贸ng” 峄 H脿 N峄檌 th峄漣 gian qua v矛 m岷璽 膽峄 cao 峄慶 d脿y 膽岷穋 v脿 t岷痗 ngh岷絥. Nhi峄乽 chuy锚n gia, 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 膽茫 膽岷穞 ra v岷 膽峄 v峄 vi峄嘽 “x茅 n谩t” quy ho岷h 膽么 th峄 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h cho tr峄 ph铆a T芒y Nam H脿 N峄檌 n脿y.

V峄沬 k岷縯 lu岷璶 v峄玜 膽瓢峄 ban h脿nh, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 ch峄 ra h脿ng lo岷 vi ph岷, sai s贸t, t峄搉 t岷 trong quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g theo quy ho岷h t岷 m峄檛 lo岷 d峄 谩n d峄峜 tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh.

V峄 quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h x芒y d峄眓g, ch岷 thu岷璶, 膽i峄乽 ch峄塶h t峄昻g m岷穞 b岷眓g, ph瓢啤ng 谩n thi岷縯 k岷? Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 ch峄 ra vi峄嘽 l岷璸, th岷﹎ 膽峄媙h, ph锚 duy峄噒 膽峄 谩n 膽茫 vi ph岷 khi ch峄 ti锚u quy ho岷h t岷 膽峄 谩n ph锚 duy峄噒 sau kh么ng ph霉 h峄 膽峄 谩n 膽茫 ph锚 duy峄噒 tr瓢峄沜, 膽峄 谩n c贸 t峄 l峄 nh峄 h啤n kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 膽峄 谩n t峄 l峄 l峄沶 h啤n m脿 kh么ng thuy岷縯 minh v峄 s峄 sai kh谩c, kh么ng t铆nh to谩n s峄 膽谩p 峄﹏g v峄 k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌.

L峄 lo岷 vi ph岷 t岷 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 2 km nh峄搃 40 cao 峄慶 峄 H脿 N峄檌 - 1

Chung c瓢 m峄峜 d脿y 膽岷穋 t岷 khu v峄眂 trung t芒m qu岷璶 Thanh Xu芒n 膽ang l脿m gia t膬ng m岷璽 膽峄 d芒n s峄 v脿 ch岷 l瓢峄g kh么ng kh铆 ng脿y c脿ng tr峄 n锚n 膽谩ng b谩o 膽峄檔g (岷h: H脿 Phong).

B峄 tr瓢峄焠g X芒y d峄眓g: C岷 cho d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 t峄憈 vay 膽峄 th锚m ngu峄搉 cung

Trong phi锚n ch岷 v岷 Th峄憂g 膽峄慶 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 chi峄乽 nay (8/6), B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 膽茫 c贸 h啤n 10 ph煤t 膽峄 b谩o c谩o tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 v峄 t矛nh h矛nh ph谩t tri峄僴 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 th峄漣 gian qua.

膼瓢a ra m峄檛 lo岷 nh峄痭g t峄搉 t岷 h岷 ch岷 c峄 th峄 tr瓢峄漬g, B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 c农ng 膽茫 膽峄 xu岷 m峄檛 lo岷 gi岷 ph谩p.

B峄 tr瓢峄焠g nh岷 m岷h, c岷 t膬ng c瓢峄漬g qu岷 l媒 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷, t膬ng ngu峄搉 cung, nh岷 l脿 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 th煤c 膽岷﹜ ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n khu c么ng nghi峄噋, ph芒n kh煤c thu nh岷璸 th岷.

L峄 lo岷 vi ph岷 t岷 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 2 km nh峄搃 40 cao 峄慶 峄 H脿 N峄檌 - 2

B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 膽峄 xu岷 nhi峄乽 gi岷 ph谩p 膽峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph谩t tri峄僴 峄昻 膽峄媙h, l脿nh m岷h (岷h: Qu峄慶 h峄檌).

Ti岷縫 膽贸 l脿 theo d玫i s谩t t矛nh h矛nh di峄卬 bi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽峄 k峄媝 th峄漣 c贸 bi峄噉 ph谩p 峄昻 膽峄媙h l脿nh m岷h th峄 tr瓢峄漬g khi c岷 thi岷縯, k峄媝 th峄漣 th谩o g峄 v瓢峄沶g m岷痗 trong th峄 t峄 膽岷 t瓢 膽岷 膽ai, quy ho岷h x芒y d峄眓g th煤c 膽岷﹜ ngu峄搉 cung.

峄g h峄 ki峄僲 so谩t c啤 c岷 l岷 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷, 膽岷 b岷 s峄 d峄g 膽煤ng m峄 膽铆ch, tr谩nh r峄 ro song 么ng Ngh峄 cho r岷眓g c岷 t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho vay v峄沬 c谩c doanh nghi峄噋 c贸 n膬ng l峄眂, c贸 d峄 谩n t峄憈, 膽岷 膽峄 ph谩p l媒, hi峄噓 qu岷? 瓢u ti锚n, 膽谩p 峄﹏g 膽岷﹜ 膽峄 c谩c 膽i峄乽 ki峄噉. 膼岷穋 bi峄噒 瓢u ti锚n cho c谩c d峄 谩n th瓢啤ng m岷 nh脿 峄? nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n 膽瓢峄 c岷 ph茅p.

“S峄憈 膽岷” h岷 nhi峄噒, nh脿 膽岷 t瓢 b峄 c峄峜 ti峄乶 t峄 “th谩o ch岷”

G岷 膽芒y, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 c贸 d岷 hi峄噓 tr岷 l岷痭g sau th峄漣 gian d脿i “n贸ng s峄憈” c峄 b峄 峄 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng. Nhi峄乽 khu v峄眂 l脿ng qu锚 c贸 gi谩 膽岷 t膬ng phi m茫 khi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 lao v脿o kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 v脿 l脿m m么i gi峄沬, c貌 膽岷.

Th谩ng 11/2021, anh Nguy峄卬 膼峄ヽ Kh谩nh (Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌) chi h啤n 4 t峄 膽峄搉g 膽峄 mua 2 l么 膽岷 峄 th峄 x茫 S啤n T芒y (H脿 N峄檌) nh岷眒 膽岷 t瓢. Th峄漣 膽i峄僲 mua v脿o, gi谩 膽岷 t岷 khu v峄眂 n脿y 膽ang t膬ng cao, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 峄 岷 k茅o v峄 膽芒y 膽峄 “l瓢峄泃 s贸ng”.

Tuy nhi锚n, kho岷g 2 th谩ng sau, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 n脿y tr岷 l岷痭g, gi谩 膽岷 t岷 khu v峄眂 n脿y b岷 ng峄 ch峄痭g l岷, th岷璵 ch铆 c貌n gi岷 膽i m峄檛 ph岷 so v峄沬 th峄漣 膽i峄僲 mua v脿o.

C农ng t峄 cu峄慽 th谩ng 3 n膬m nay, anh Kh谩nh “膽峄﹏g ng峄搃 kh么ng y锚n” v矛 b谩n m茫i kh么ng 膽瓢峄, k峄 c岷 b谩n thu h峄搃 v峄憂 c农ng kh贸 t矛m 膽瓢峄 kh谩ch mua.

“S峄 ti峄乶 h啤n 4 t峄 膽峄搉g tr锚n t么i vay ng芒n h脿ng v脿 ng瓢峄漣 th芒n. Gi峄 g峄搉g kh么ng n峄昳 l茫i su岷 n峄痑 n锚n t么i quy岷縯 膽峄媙h b谩n thu h峄搃 v峄憂, nh瓢ng rao b谩n m茫i c农ng ch瓢a th岷 ng瓢峄漣 mua”, anh Kh谩nh n贸i.

Lo ng岷 “th峄昳 gi谩” t峄 vi峄嘽 doanh nghi峄噋 b谩n nh脿 ki峄僽 tr岷 gi谩 c岷h tranh

M峄沬 膽芒y, T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 nh脿 v脿 膽么 th峄 (HUD) t峄 ch峄ヽ m峄 b谩n th脿nh c么ng 膽峄 1 g峄搈 202 l么 bi峄噒 th峄?/a>, nh脿 v瓢峄漬, li峄乶 k峄 x芒y th么 ho脿n thi峄噉 m岷穞 ngo脿i h矛nh th脿nh trong t瓢啤ng lai g岷痭 li峄乶 v峄沬 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 峄 膽茫 c贸 h岷 t岷g d峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 t岷 M锚 Linh (d峄 谩n HUD M锚 Linh).

膼谩ng ch煤 媒, 202 c膬n nh脿 th岷 t岷g n脿y 膽瓢峄 m峄 b谩n theo h矛nh th峄ヽ tr岷 gi谩 c岷h tranh v脿 膽岷 膽瓢峄 t峄 l峄 tr岷 gi谩 th脿nh c么ng t峄沬 98% (198 c膬n). 膼a s峄 s岷 ph岷﹎ 膽瓢a ra kinh doanh 膽峄乽 thu 膽瓢峄 k岷縯 qu岷 tr岷 gi谩 ch锚nh v脿i tr膬m tri峄噓 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲, c谩 bi峄噒 c贸 nhi峄乽 c膬n ch锚nh v脿i t峄 膽峄搉g.

Nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 膽谩nh gi谩, m峄ヽ gi谩 mua t峄 ch峄 膽岷 t瓢 膽茫 v瓢峄 qua m峄ヽ gi谩 trong khu v峄眂 膽ang rao b谩n 峄 nhi峄乽 d峄 谩n khu v峄眂. V脿 n岷縰 t岷 c岷 l么 b谩n sang tay ch峄 m峄沬 th脿nh c么ng, r岷 c贸 th峄 gi谩 膽岷 t岷 M锚 Linh s岷 thi岷縯 l岷璸 m岷穞 b岷眓g m峄沬.

Hi峄噉 nay, nhi峄乽 m么i gi峄沬, nh脿 膽岷 t瓢 膽茫 rao b谩n nh峄痭g c膬n nh脿 tr煤ng gi谩 v峄沬 m峄ヽ gi谩 ch锚nh t峄 v脿i ch峄 tri峄噓 膽峄搉g 膽岷縩 h脿ng tr膬m tri峄噓 膽峄搉g th么ng qua “Gi岷 x谩c nh岷璶 tr煤ng gi谩”. 膼啤n c峄? m峄檛 c膬n nh脿 峄 d茫y 07B d峄 谩n khu 膽么 th峄 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 t岷 M锚 Linh 膽ang 膽瓢峄 rao b谩n v峄沬 gi谩 6,2 t峄 膽峄搉g, ch锚nh g岷 200 tri峄噓 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 tr煤ng 5,17 t峄 膽峄搉g.

H脿ng tr膬m kh谩ch h脿ng t峄 b峄 “m岷痗 c岷” t岷 d峄 谩n ch峄 膽岷 t瓢 b谩n “chui”

Ph岷 谩nh t峄沬 D芒n tr铆, nhi峄乽 kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄 t岷 d峄 谩n T貌a nh脿 h峄梟 h峄 Athena Complex Ph谩p V芒n (vi岷縯 t岷痶 d峄 谩n Athena Complex Ph谩p V芒n) t岷 khu 膽么 th峄 Ph谩p V芒n – T峄 Hi峄噋, ph瓢峄漬g Ho脿ng Li峄噒 (Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌) t峄 li锚n danh ch峄 膽岷 t瓢 l脿 C么ng ty c峄 ph岷 c么ng nghi峄噋 H脿n Vi峄噒 Nam v脿 C么ng ty TNHH Ph谩t tri峄僴 膼么 th峄 v脿 X芒y d峄眓g 379 (C么ng ty 379) ch岷璵 b脿n giao c膬n h峄? vi ph岷 quy 膽峄媙h v峄 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷.

L峄 lo岷 vi ph岷 t岷 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 2 km nh峄搃 40 cao 峄慶 峄 H脿 N峄檌 - 3

Nhi峄乽 kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄?/a> t岷 d峄 谩n Athena Complex Ph谩p V芒n “膽峄檌 m瓢a” c膬ng b膬ng r么n ph岷 膽峄慽 ch峄 t瓢 ch岷璵 b脿n giao nh脿 (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

Theo anh T.V.S. – 膽岷 di峄噉 kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄 d峄 谩n Athena Complex Ph谩p V芒n, t峄 th谩ng 10/2018, g岷 400 kh谩ch h脿ng 膽茫 k媒 h峄 膽峄搉g mua b谩n c膬n h峄 chung c瓢 v峄沬 C么ng ty 379. Th峄漣 h岷 b脿n giao nh脿 theo h峄 膽峄搉g 膽茫 k媒 l脿 qu媒 IV/2020. Tuy nhi锚n, 膽岷縩 nay, d峄 谩n 膽茫 ch岷璵 ti岷縩 膽峄 g岷 1,5 n膬m nh瓢ng ch峄 膽岷 t瓢 li锚n t峄 tr矛 ho茫n b脿n giao nh脿.

C农ng theo anh S., d峄 谩n ch岷璵 ti岷縩 膽峄 膽ang 岷h h瓢峄焠g r岷 l峄沶 t峄沬 cu峄檆 s峄憂g ng瓢峄漣 mua nh脿. Theo 膽贸, nhi峄乽 kh谩ch h脿ng ph岷 “g谩nh” ph谩t sinh c谩c chi ph铆 thu锚 nh脿, chi ph铆 tr岷 l茫i vay ng芒n h脿ng, h峄峜 h脿nh c峄 con c谩i v脿 c谩c quy峄乶 l峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 n啤i c瓢 tr煤.

B谩o c谩o v峄 t矛nh h矛nh ph峄ヽ t岷 t岷 d峄 谩n Athena Complex Ph谩p V芒n, 么ng Nguy峄卬 H岷 T煤 – Ph贸 Ch峄 t峄媍h UBND ph瓢峄漬g Ho脿ng Li峄噒 (qu岷璶 Ho脿ng Mai) – cho bi岷縯, t峄 n膬m 2021 膽岷縩 nay, m峄檛 s峄 kh谩ch h脿ng mua nh脿 t岷 d峄 谩n c贸 膽啤n ph岷 谩nh v峄 vi峄嘽 ch峄 膽岷 t瓢 ch岷璵 b脿n giao nh脿, vi ph岷 quy 膽峄媙h v峄 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷.

Exit mobile version