Icon Collap

L峄 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 g岷 2ha t岷 ph瓢峄漬g 膼峄搉g H貌a

Ng脿y 膽膬ng: 27/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Solaris Vi峄噒 Nam v峄玜 tr煤ng 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 th峄眂 hi峄噉 D峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 t岷 T峄 d芒n ph峄 膼峄憂g Kh锚 1, ph瓢峄漬g 膼峄搉g H貌a, qu岷璶 Ki岷縩 An.

C峄 th峄? khu 膽岷 膽岷 gi谩 c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 19.963,97 m2. Trong 膽贸, di峄噉 t铆ch 10.908,09 m2 膽岷 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 v脿o m峄 膽铆ch l脿m nh脿 峄 (d峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷) bao g峄搈 157 s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 li峄乶 k峄 di峄噉 t铆ch t峄 60m2 – 80m2. Di峄噉 t铆ch 9.055,88 m2 膽岷 c貌n l岷 kh么ng t铆nh ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷 giao cho ng瓢峄漣 tr煤ng 膽岷 gi谩 膽峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g h岷 t岷g k峄 thu岷璽 v脿 c谩c c么ng tr矛nh ph峄 tr峄 (theo quy ho岷h 膽瓢峄 duy峄噒).

Sau khi ho脿n th脿nh x芒y d峄眓g theo quy ho岷h v脿 d峄 谩n 膽岷 t瓢 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 ng瓢峄漣 tr煤ng 膽岷 gi谩 b脿n giao l岷 cho 峄 ban Nh芒n d芒n qu岷璶 Ki岷縩 An qu岷 l媒 s峄 d峄g theo quy 膽峄媙h.

L峄 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 g岷 2ha t岷 ph瓢峄漬g 膼峄搉g H貌a - 1

M岷穞 b岷眓g D峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 t岷 T峄 d芒n ph峄 膼峄憂g Kh锚 1, ph瓢峄漬g 膼峄搉g H貌a, qu岷璶 Ki岷縩 An, TP. H岷 Ph貌ng (岷h: Solaris Vi峄噒 Nam).

Tr瓢峄沜 膽贸, ng脿y 21/4, Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 Qu峄 膽岷 qu岷璶 Ki岷縩 An, Trung t芒m D峄媍h v峄 膼岷 gi谩 t脿i s岷 thu峄檆 S峄 T瓢 ph谩p H岷 Ph貌ng t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 khu 膽岷 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 n脿y.

Sau khi Trung t芒m D峄媍h v峄 膼岷 gi谩 t脿i s岷 膽膬ng t岷 th么ng tin tr锚n c谩c ph瓢啤ng ti峄噉 th么ng tin 膽岷 ch煤ng 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 15 h峄 s啤 c峄 c谩c 膽啤n v峄 tham gia cu峄檆 膽岷 gi谩 t岷 c谩c t峄塶h, th脿nh ph峄? H岷 Ph貌ng, H脿 N峄檌, Qu岷g Ninh, B岷痗 Giang, Thanh H贸a, Ngh峄 An, B岷痗 Ninh, V末nh Ph煤c鈥?/p>

T岷 cu峄檆 膽岷 gi谩, 15 膽啤n v峄 tham gia 膽岷 gi谩 th峄眂 hi峄噉 c谩c b瓢峄沜 膽岷 gi谩 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h (b峄 phi岷縰 k铆n tr峄眂 ti岷縫, qua 32 v貌ng 膽岷 li锚n ti岷縫). K岷縯 qu岷? C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Solaris Vi峄噒 Nam tr煤ng 膽岷 gi谩. Ch峄 膽岷 t瓢 n脿y cho bi岷縯 膽茫 ho脿n th脿nh ngh末a v峄 t脿i ch铆nh li锚n quan 膽岷縩 vi峄嘽 tr煤ng 膽岷 gi谩.

M峄 ti锚u c峄 d峄 谩n nh岷眒 c峄 th峄 h贸a ch瓢啤ng tr矛nh, k岷 ho岷h ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 c峄 th脿nh ph峄 膽茫 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒; h矛nh th脿nh m峄檛 khu 峄 t岷璸 trung v峄沬 膽i峄乽 ki峄噉 v峄 c啤 s峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 膽峄搉g b峄? g贸p ph岷 t岷 ti峄乶 膽峄 膽峄 Ki岷縩 An tr峄 th脿nh 膽么 th峄 n膬ng 膽峄檔g, 膽贸ng g贸p v脿o s峄 ph谩t tri峄僴 chung c峄 th脿nh ph峄? t岷 ngu峄搉 thu cho ng芒n s谩ch nh脿 n瓢峄沜.

Exit mobile version