Icon Collap

Lightland Holdings h峄 t谩c Mario Capital v岷璶 h脿nh trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a

Ng脿y 膽膬ng: 29/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Lightland 膽茫 k媒 k岷縯 th峄廰 thu岷璶 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 v峄沬 C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Mario Capital 膽峄 tri峄僴 khai 膽岷 t瓢, kinh doanh v脿 v岷璶 h脿nh khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 thu峄檆 d峄 谩n Lightland H岷 Ti岷縩.

Lightland Holdings h峄 t谩c Mario Capital v岷璶 h脿nh trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a - 1

L峄 k媒 k岷縯 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 kinh doanh v岷璶 h脿nh khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a gi峄痑 Lightland Holdings v脿 Mario Capital (岷h: Lightland Holdings).

S谩ng ng脿y 15/7, t岷 tr峄 s峄 Lightland Holdings, C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Lightland 膽茫 k媒 k岷縯 th峄廰 thu岷璶 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 v峄沬 C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Mario Capital 膽峄 tri峄僴 khai 膽岷 t瓢, kinh doanh v脿 v岷璶 h脿nh khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 thu峄檆 d峄 谩n Lightland H岷 Ti岷縩.

C煤 b岷痶 tay chi岷縩 l瓢峄 n脿y l脿 b瓢峄沜 膽i ti岷縫 theo trong vi峄嘽 khai th谩c kinh doanh, v岷璶 h脿nh, h峄゛ h岷筺 s岷 膽瓢a khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 tr峄 th脿nh t芒m 膽i峄僲 giao th瓢啤ng m峄沬 hi峄噉 膽岷, s岷 u岷 v脿 hi峄噓 qu岷 峄 khu v峄眂 H岷 Ti岷縩 n贸i ri锚ng v脿 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h Thanh H贸a n贸i chung.

D峄 谩n Lightland H岷 Ti岷縩 v峄沬 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, 膽瓢峄 quy ho岷h v脿 膽岷 t瓢 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 b脿i b岷, hi峄噉 膽岷 c霉ng h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch 膽峄搉g b峄? 膽茫 kh岷硁g 膽峄媙h v峄 th岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g khu 膽么 th峄 膽岷硁g c岷 h脿ng 膽岷 Ho岷眓g H贸a n贸i ri锚ng v脿 Thanh H贸a n贸i chung, mang l岷 gi谩 tr峄 an c瓢 v脿 膽岷 t瓢. “Tr谩i tim” c峄 d峄 谩n ch铆nh l脿 khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 c贸 di峄噉 t铆ch l锚n 膽岷縩 9.000 m2, l脿 trung t芒m giao th瓢啤ng h脿ng h贸a l峄沶 c峄 v霉ng, 膽a d岷g h矛nh th峄ヽ kinh doanh v峄沬 3 ph芒n khu ch铆nh: Khu kiot, khu trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 khu ch峄 d芒n sinh.

Lightland Holdings h峄 t谩c Mario Capital v岷璶 h脿nh trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a - 2

C煤 b岷痶 tay chi岷縩 l瓢峄 kh峄焛 膽岷 cho s峄 h峄 t谩c l芒u d脿i gi峄痑 2 b锚n (岷h: Lightland Holdings).

Theo quy ho岷h, khu ch峄 truy峄乶 th峄憂g v脿 khu kiot 膽瓢峄 b峄 tr铆 kho岷g 400 膽i峄僲 kinh doanh, 48 kiot v峄沬 膽a d岷g c谩c m岷穞 h脿ng, m峄 ra t瓢啤ng lai v峄 m峄檛 trung t芒m giao th瓢啤ng t岷 c峄 c峄 khu v峄眂. 膼峄搉g th峄漣, v峄 tr铆 c谩c 膽i峄僲 kinh doanh, kiot 膽瓢峄 b峄 tr铆 khoa h峄峜, gi煤p ti峄僽 th瓢啤ng v脿 c瓢 d芒n d峄 d脿ng ti岷縫 c岷璶, thu岷璶 ti峄噉 mua b谩n.

B锚n c岷h 膽贸, ch峄 膽岷 t瓢 – C么ng ty CP 膼岷 t瓢 Lightland – c农ng d脿nh h啤n 60% di峄噉 t铆ch 膽岷 quy ho岷h 膽峄 ph谩t tri峄僴 c啤 s峄 h岷 t岷g v脿 d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch. C谩c h岷g m峄 ti峄噉 铆ch quan tr峄峮g ph峄 v峄 cho cu峄檆 s峄憂g v脿 ho岷 膽峄檔g kinh doanh h脿ng ng脿y nh瓢 tr瓢峄漬g m岷 non, c么ng vi锚n c芒y xanh – ph峄 膽i b峄? b茫i 膽峄 xe, kho c岷 膽么ng, v膬n ph貌ng qu岷 l媒, h峄 th峄憂g ph貌ng ch谩y ch峄痑 ch谩y, c岷 tho谩t n瓢峄沜, 膽猫n chi岷縰 s谩ng, h峄 th峄憂g x峄 l媒 r谩c th岷鈥 膽峄乽 s岷 膽瓢峄 trang b峄 膽岷 膽峄 kh茅p k铆n trong khu d芒n c瓢. Ngo脿i vi峄嘽 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄 kinh doanh, c瓢 d芒n t瓢啤ng lai c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷, ti峄噉 nghi, kh么ng gian tho谩ng 膽茫ng, b矛nh y锚n, chan h貌a v峄沬 thi锚n nhi锚n.

Ch峄 m峄沬 sau khi ho脿n thi峄噉 s岷 kh岷痗 ph峄 nh峄痭g nh瓢峄 膽i峄僲 c峄 ch峄 c农, h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh trung t芒m mua s岷痬 s岷 u岷, khang trang hi峄噉 膽岷.

Lightland Holdings h峄 t谩c Mario Capital v岷璶 h脿nh trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a - 3

Khu d芒n c瓢 v脿 th瓢啤ng m岷 ch峄 V峄眂 – Lightland H岷 Ti岷縩 hi峄噉 膽岷 h峄゛ h岷筺 l脿 trung t芒m giao th瓢啤ng h脿ng h贸a s岷 u岷 l峄沶 c峄 c岷 v霉ng (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 Mario Capital, thu峄檆 T岷璸 膽o脿n Mario l脿 nh脿 ph谩t tri峄僴 c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 l峄沶 t岷 Vi峄噒 Nam. C谩c d峄 谩n c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢 khu 膽么 th峄 Mario Starlight U么ng B铆, Qu岷g Ninh; D峄 谩n 膽岷 n峄乶 khu d芒n c瓢 膼峄搃 Sen, Th岷h Th岷; D峄 谩n B岷痗 S啤n k茅o d脿i, TP Th谩i Nguy锚n.

Lightland Holdings h峄 t谩c Mario Capital v岷璶 h脿nh trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 ch峄 V峄眂 Thanh H贸a - 4

D茫y shophouse c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g nhi峄乽 lo岷 h矛nh kinh doanh (岷h: Lightland Holdings).

Ph谩t bi峄僽 t岷 L峄 k媒 k岷縯, 么ng Tr峄媙h C瓢峄漬g – Ch峄 t峄媍h H膼QT, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Lightland Holdings, 膽岷 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 – nh岷 m岷h t岷 quan tr峄峮g c峄 th峄廰 thu岷璶 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄. 2 膽峄慽 t谩c s岷 c霉ng h峄 l峄眂 膽峄 ki岷縩 t岷 n锚n khu ch峄 v脿 trung t芒m th瓢啤ng m岷 l峄沶, hi峄噉 膽岷 v脿 s岷 u岷 c峄 v霉ng, 膽贸ng g贸p cho s峄 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng.

V峄 ph铆a Mario Capital, 么ng H岷痗 Ng峄峜 Ho脿ng – Ch峄 t峄媍h H膼QT c么ng ty – tr芒n tr峄峮g v脿 膽谩nh gi谩 cao c啤 h峄檌 h峄 t谩c n脿y. 膼芒y s岷 l脿 d峄 谩n 膽岷 ti锚n t岷 ti峄乶 膽峄 cho Mario Capital m峄 r峄檔g 膽岷 t瓢 t岷 th峄 tr瓢峄漬g Thanh H贸a; 膽峄搉g th峄漣 kh岷硁g 膽峄媙h quy岷縯 t芒m ho脿n th脿nh d峄 谩n 膽煤ng ti岷縩 膽峄 v峄沬 ch岷 l瓢峄g t峄憈 nh岷 膽峄 s峄沵 膽瓢a khu ch峄 v脿 trung t芒m th瓢啤ng m岷 膽i v脿o v岷璶 h脿nh.

膼啤n v峄 t瓢 v岷 th么ng tin: C么ng ty C峄 ph岷 B岷 膽峄檔g s岷 B岷痗 B峄 – th脿nh vi锚n 膼岷 Xanh Mi峄乶 B岷痗.

Hotline: 0917 66 5151

Website:聽https://batdongsanbacbo.vn/du-an/khu-dan-cu-thuong-mai-va-cho-vuc-lightland-hai-tien/

Exit mobile version