Icon Collap

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n “kh峄g” ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang?

Ng脿y 膽膬ng: 31/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T瓢峄漬g r脿o b锚 t么ng, c芒y xanh c峄 d峄 谩n “kh峄g” ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang 膽茫 膽瓢峄 ph谩 b峄? Tuy nhi锚n 膽岷 di峄噉 ch峄 d峄 谩n n脿y l岷 mong mu峄憂 ti岷縫 t峄 kinh doanh k岷縯 h峄 ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g tr锚n di峄噉 t铆ch.

Khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang l脿 d峄 谩n “kh峄g” ch岷痭 bi峄僴 Nha Trang v峄沬 di峄噉 t铆ch h啤n 28.000m2 m岷穞 膽岷 v脿 10.000m2 m岷穞 n瓢峄沜 bi峄僴 m脿 t峄塶h Kh谩nh H貌a quy岷縯 t芒m thu h峄搃 膽峄 ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g.

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n kh峄g ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang? - 1

Khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang nh矛n t峄 tr锚n cao.

Sau kho岷g 2 th谩ng UBND t峄塶h Kh谩nh H貌a ra v膬n b岷 y锚u c岷 khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang d峄玭g ho岷 膽峄檔g l瓢u tr煤 t峄 ng脿y 30/6, 膽峄搉g th峄漣 th谩o b峄 h脿ng r脿o, t岷 th么ng tho谩ng v脿 m峄 quan khu v峄眂, th矛 膽岷縩 nay theo quan s谩t c峄 PV D芒n tr铆, m峄檛 s峄 h岷g m峄 theo 膽峄 ngh峄 膽茫 膽瓢峄 d峄 b峄?

C峄 th峄? c谩c t瓢峄漬g r脿o b岷眓g b锚 t么ng, c芒y xanh 膽瓢峄 ph谩 d峄? ch岷穞 b峄? b瓢峄沜 膽岷 t岷 ra s峄 th么ng tho谩ng gi峄痑 膽瓢峄漬g Tr岷 Ph煤 v峄沬 m岷穞 bi峄僴 Nha Trang.

脭ng Nguy峄卬 Minh Ti岷縩 – ng瓢峄漣 d芒n TP Nha Trang – r岷 ph岷 kh峄焛 khi th岷 b峄ヽ t瓢峄漬g ch岷痭 bi峄僴 d岷 膽瓢峄 d峄 b峄 sau nhi峄乽 n膬m tr么ng ch峄?

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n kh峄g ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang? - 2

T瓢峄漬g r脿o c峄 khu ngh峄 m谩t 膽瓢峄 ph贸ng vi锚n ghi nh岷璶 v脿o 膽岷 th谩ng 7/2022.

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n kh峄g ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang? - 3

膼岷縩 nay, t瓢峄漬g r脿o bao b峄峜 d峄 谩n – ch岷痭 bi峄僴 膽茫 d岷 膽瓢峄 ph谩 b峄?

“Vi峄嘽 n贸i d峄 谩n khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang s岷 di d峄漣 膽茫 膽瓢峄 d芒n Nha Trang nghe nhi峄乽 n膬m, nh瓢ng 膽岷縩 nay m峄沬 c贸 nh峄痭g h脿nh 膽峄檔g c峄 th峄? Mong sau khi ph铆a doanh nghi峄噋 r峄漣 膽i, ph岷 di峄噉 t铆ch n脿y s岷 th峄眂 s峄 th峄眂 hi峄噉 s峄 m峄噉h ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g” – 么ng Ti岷縩 k峄 v峄峮g.

Trao 膽峄昳 v峄沬 D芒n tr铆 v峄 ti岷縩 膽峄 di d峄漣, 膽岷 di峄噉 C么ng ty Sovico Kh谩nh H貌a (ch峄 膽岷 t瓢 khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang) cho bi岷縯 膽ang th峄眂 hi峄噉 nh瓢 cam k岷縯 v峄沬 UBND t峄塶h l脿 d岷 th谩o d峄? ph谩 h峄 nh峄痭g t脿i s岷 kh么ng n岷眒 trong danh m峄 膽瓢峄 gi峄 l岷, 膽岷 b岷 an to脿n, v峄 sinh m么i tr瓢峄漬g, m峄 quan c么ng c峄檔g.

V峄 n脿y c农ng chia s岷 th锚m 膽茫 tr矛nh ph瓢啤ng 谩n l锚n l茫nh 膽岷 t峄塶h Kh谩nh H貌a 膽峄 ngh峄 cho gi峄 l岷 m峄檛 s峄 c么ng tr矛nh ki岷縩 tr煤c 膽岷筽 膽茫 ch峄峮 l峄峜, ph霉 h峄. 膼峄搉g th峄漣, c么ng ty n脿y 膽峄 xu岷 膽瓢峄 thu锚 ph岷 膽岷 膽茫 thu h峄搃 膽峄 ti岷縫 t峄 kinh doanh.

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n kh峄g ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang? - 4

H脿ng r脿o b岷眓g c芒y xanh c农ng 膽瓢峄 ch岷穞 ph谩.

N贸i v峄 d峄 谩n khu ngh峄 m谩t Evason Ana Mandara Nha Trang, 么ng Nguy峄卬 T岷 Tu芒n – Ch峄 t峄媍h UBND t峄塶h Kh谩nh H貌a – kh岷硁g 膽峄媙h khu ngh峄 m谩t s岷 膽瓢峄 thu h峄搃, sau 膽贸 quy ho岷h t峄昻g th峄 v脿 ch峄塶h trang l岷 cho 膽岷筽 v峄沬 m峄 膽铆ch ch铆nh l脿 ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g.

V峄 ph铆a t峄塶h, hi峄噉 膽茫 xin ch峄 tr瓢啤ng l脿m l岷 thi岷縯 k岷 膽么 th峄? sau 膽贸 s岷 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩, 膽岷 th岷. C谩c ho岷 膽峄檔g kinh doanh t岷 膽峄媋 膽i峄僲 n脿y c农ng ch峄 t岷璸 trung v脿o d峄媍h v峄 b谩n n瓢峄沜 gi岷 kh谩t, ph峄 v峄 ch峄 岷h.

Ngo脿i ra, t峄塶h Kh谩nh H貌a c农ng b峄 tr铆 m峄檛 s峄 di峄噉 t铆ch d岷 b啤i cho tr岷 em, t岷璸 yoga, th峄 d峄.

Li峄噓 c贸 th峄 di d峄漣 th脿nh c么ng d峄 谩n kh峄g ch岷痭 bi峄僴 峄 Nha Trang? - 5

C谩c c么ng tr矛nh 峄 m岷穞 bi峄僴 Nha Trang c峄 d峄 谩n hi峄噉 v岷玭 膽瓢峄 gi峄 nguy锚n tr岷g.

“T么i n贸i r岷 r玫 v峄沬 ph铆a C么ng ty Sovico l脿 n岷縰 膽峄 xu岷 th矛 ph岷 theo h瓢峄沶g ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g, ch峄 kh么ng cho ph茅p kinh doanh n峄痑” – Ch峄 t峄媍h t峄塶h Kh谩nh H貌a n贸i v峄 膽峄 xu岷 kinh doanh tr锚n d峄 谩n ch岷痭 bi峄僴 c峄 C么ng ty Sovico.

Exit mobile version