Icon Collap

L茫i su岷 t膬ng, th峄 tr瓢峄漬g ngu峄檌 d岷, ng瓢峄漣 M峄 峄 岷 h峄 mua nh脿

Ng脿y 膽膬ng: 22/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng瓢峄漣 M峄 膽ang h峄 b峄 c谩c giao d峄媍h mua nh脿 v峄沬 t峄 l峄 cao nh岷 k峄 t峄 khi b岷痶 膽岷 膽岷 d峄媍h Covid-19 do l茫i su岷 cao h啤n v脿 l岷 ph谩t n贸ng.

Theo m峄檛 b谩o c谩o t峄 Redfin, t峄 l峄 h峄 膽峄搉g mua b谩n nh脿 b峄 h峄 trong th谩ng 6 chi岷縨 g岷 15% t峄昻g giao d峄媍h, m峄ヽ cao nh岷 k峄 t峄 膽岷 n膬m 2020. Con s峄 n脿y c农ng cao h啤n so v峄沬 m峄ヽ h峄 11% n膬m ngo谩i.

L茫i su岷 vay th岷 ch岷 cao h啤n v脿 l岷 ph谩t n贸ng l锚n l脿 nguy锚n nh芒n khi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua nh脿 ti峄乵 n膬ng 峄 M峄 c芒n nh岷痗 l岷 vi峄嘽 xu峄憂g ti峄乶.

L茫i su岷 t膬ng, th峄 tr瓢峄漬g ngu峄檌 d岷, ng瓢峄漣 M峄 峄 岷 h峄 mua nh脿 - 1

Ng瓢峄漣 M峄 膽ang l瓢峄g l峄 xu峄憂g ti峄乶 mua nh脿 trong b峄慽 c岷h l茫i su岷 t膬ng v脿 th峄 tr瓢峄漬g h岷 nhi峄噒 (岷h: Getty).

L茫i su岷 trung b矛nh 膽峄慽 v峄沬 vay th岷 ch岷 c峄 膽峄媙h 30 n膬m v脿o 膽岷 n膬m nay 峄 m峄ヽ kho岷g 3%, sau 膽贸 b岷痶 膽岷 t膬ng 膽峄乽 膽岷穘 v脿 ch峄 trong m峄檛 th峄漣 gian ng岷痭 膽茫 v峄峵 l锚n tr锚n 6% v脿o gi峄痑 th谩ng 6, tr瓢峄沜 khi thu h岷筽 v峄 kho岷g 5,75% hi峄噉 nay, theo Mortgage News Daily.

M峄ヽ l茫i su岷 vay th岷 ch岷 cao h啤n c农ng khi岷縩 m峄檛 s峄 ng瓢峄漣 膽i vay kh么ng 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽峄 vay m峄ヽ m脿 h峄 mu峄憂. C谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g th瓢峄漬g s峄 d峄g t峄 l峄 n峄 tr锚n thu nh岷璸 (DTI) tr岷 tr瓢峄沜 l脿 kho岷g 28% l脿m m峄ヽ tr岷 cho c谩c kho岷 vay mua nh脿.

Theo m峄檛 b谩o c谩o t峄 Attom, nh脿 cung c岷 d峄 li峄噓 b岷 膽峄檔g s岷, chi ph铆 膽峄 s峄 h峄痷 m峄檛 c膬n nh脿 gi谩 t岷 trung trong qu媒 II c岷 31,5% m峄ヽ l瓢啤ng trung b矛nh c峄 ng瓢峄漣 M峄? 膼芒y l脿 t峄 l峄 ph岷 tr膬m cao nh岷 k峄 t峄 n膬m 2007 v脿 t膬ng so v峄沬 m峄ヽ 24% c峄 n膬m ngo谩i, 膽谩nh d岷 m峄ヽ nh岷 v峄峵 l峄沶 nh岷 trong h啤n 2 th岷璸 k峄?

M峄檛 l媒 do n峄痑 l脿 ng瓢峄漣 mua nh脿 膽ang ch峄﹏g ki岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 h岷 nhi峄噒 nhanh ch贸ng sau th峄漣 gian t膬ng n贸ng. H峄 kh么ng c貌n c岷 th岷 ph岷 mua g岷 m峄檛 c膬n nh脿 m脿 c贸 th峄 m岷 gi谩 trong n膬m t峄沬.

“M峄ヽ ganh 膽ua tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh脿 膽岷 ch岷璵 l岷 膽ang t岷 c啤 h峄檌 cho ng瓢峄漣 mua th瓢啤ng th岷. 膼贸 l脿 l媒 do khi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua h峄 b峄 c谩c giao d峄媍h”, nh脿 kinh t岷 Taylor Marr t岷 Redfin cho bi岷縯.

C谩c nh脿 x芒y d峄眓g c农ng 膽ang ch峄﹏g ki岷縩 t峄 l峄 h峄 b峄 cao h啤n. Ngay c岷 tr瓢峄沜 khi t峄 l峄 n脿y t膬ng m岷h nh岷 trong th谩ng 6, theo m峄檛 kh岷 s谩t c峄 John Burns Real Estate Consulting (JBREC), t峄 l峄 h峄 b峄 trong th谩ng 5 c农ng 膽茫 v峄峵 l锚n m峄ヽ 9,3% so v峄沬 m峄ヽ 6,6% c霉ng k峄 n膬m ngo谩i.

“S峄 h峄慽 h岷璶 v脿 h峄 b峄 giao d峄媍h c峄 ng瓢峄漣 mua ngay sau khi k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g c农ng 膽ang t膬ng l锚n. C谩c nh脿 x芒y d峄眓g cho bi岷縯 ng瓢峄漣 mua 膽ang lo l岷痭g 膽岷縩 kh岷 n膬ng suy tho谩i kinh t岷? l瓢峄g l峄 gi峄痑 vi峄嘽 ch岷 nh岷璶 m峄ヽ gi谩 cao h啤n ho岷穋 膽峄 gi谩 nh脿 gi岷 xu峄憂g”, Jody Kahn, Ph贸 ch峄 t峄媍h c岷 cao t岷 JBREC cho bi岷縯. Theo b脿, cu峄檆 kh岷 s谩t c峄 h茫ng v脿o gi峄痑 th谩ng 6 ti岷縫 t峄 cho th岷 vi峄嘽 h峄 b峄 h峄 膽峄搉g c峄 ng瓢峄漣 mua 膽ang t膬ng l锚n.

Trong khi 膽贸, Lennar – m峄檛 trong nh峄痭g c么ng ty x芒y d峄眓g nh脿 峄 l峄沶 nh岷 峄 M峄 – cho bi岷縯 trong b谩o c谩o thu nh岷璸 qu媒 g岷 膽芒y nh岷, t峄 l峄 h峄 b峄 膽茫 t膬ng l锚n 11,8% nh瓢ng v岷玭 th岷 h啤n so v峄沬 m峄ヽ trung b矛nh trong l峄媍h s峄? C么ng ty n脿y c农ng cho bi岷縯 h峄 膽ang t膬ng c瓢峄漬g c谩c bi峄噉 ph谩p khuy岷縩 kh铆ch 膽峄 b霉 膽岷痯 cho nhu c岷 s峄 gi岷 khi l茫i su岷 t膬ng.

“C贸 v岷 nh瓢 nh峄痭g xu h瓢峄沶g n脿y s岷 ng脿y c脿ng kh贸 kh膬n khi C峄 D峄 tr峄 Li锚n bang M峄 (Fed) ti岷縫 t峄 ch铆nh s谩ch th岷痶 ch岷穞 cho 膽岷縩 khi l岷 ph谩t 膽i xu峄憂g. M岷穋 d霉 ch煤ng ta c贸 th峄 ch峄峮 c谩ch ch峄憂g l岷 xu h瓢峄沶g 膽贸 nh瓢ng th峄眂 t岷 l脿 th峄 tr瓢峄漬g 膽茫 v脿 膽ang thay 膽峄昳 v脿 ch煤ng ta ph岷 膽贸n 膽岷 b岷眓g m峄峣 膽i峄乽 ch峄塶h c岷 thi岷縯”, 么ng Stuart Miller – Ch峄 t峄媍h c峄 Lennar – n贸i.

Exit mobile version