Icon Collap

L岷 c贸 th锚m s岷縫 Thuduc House t峄 ch峄ヽ, ban l茫nh 膽岷 c么ng ty c貌n 2 ng瓢峄漣

Ng脿y 膽膬ng: 17/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 脭ng D瓢啤ng Ng峄峜 H岷 r煤t kh峄廼 H膼QT Thuduc House khi岷縩 ban l茫nh 膽岷 doanh nghi峄噋 ch峄 c貌n 膽煤ng 2 th脿nh vi锚n.

C么ng ty c峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 Nh脿 Th峄 膼峄ヽ (Thuduc House – m茫 ch峄﹏g kho谩n: TDH) v峄玜 c么ng b峄 么ng D瓢啤ng Ng峄峜 H岷 膽茫 g峄璱 膽啤n t峄 nhi峄噈 kh峄廼 v峄 tr铆 Th脿nh vi锚n H膼QT t峄 ng脿y 8/8.聽

脭ng H岷 sinh n膬m 1983, m峄沬 tham gia ban l茫nh 膽岷 Thuduc House t峄 th谩ng 12/2021. V脿o cu峄慽 th谩ng 3, 么ng H岷 膽瓢峄 b岷 l脿m Ch峄 t峄媍h H膼QT Thuduc House nh瓢ng 膽茫 t峄 ch峄ヽ sau ch瓢a 膽岷 3 th谩ng ng峄搃 gh岷 n贸ng.

Trong 膽啤n t峄 nhi峄噈, 么ng H岷 cho bi岷縯 do k岷 ho岷h kinh doanh ri锚ng thay 膽峄昳 n锚n kh么ng th峄 ti岷縫 t峄 gi峄 vai tr貌 th脿nh vi锚n H膼QT c农ng nh瓢 Ch峄 t峄媍h 峄 ban Ki峄僲 to谩n c峄 Thuduc House.

Nh瓢 v岷瓂, sau khi 么ng H岷 t峄 ch峄ヽ, H膼QT c峄 Thuduc House ch峄 c貌n 膽煤ng hai th脿nh vi锚n g峄搈 Ch峄 t峄媍h Nguy峄卬 Huy Ho脿ng v峄玜 nh岷璵 ch峄ヽ v脿o th谩ng 6 v脿 T峄昻g gi谩m 膽峄慶 膼脿m M岷h C瓢峄漬g. 脭ng C瓢峄漬g c农ng l脿 th脿nh vi锚n duy nh岷 trong ban 膽i峄乽 h脿nh c么ng ty sau khi c岷 3 ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 膽峄乽 膽茫 t峄 nhi峄噈 v脿o 膽岷 n膬m nay.

Qu媒 II v峄玜 qua, Thuduc House ch峄 膽岷 doanh thu v峄弉 v岷筺 7 t峄 膽峄搉g v脿 l峄 r貌ng 17 t峄 膽峄搉g do ph岷 tr铆ch l岷璸 d峄 ph貌ng gi岷 gi谩 c谩c kho岷 膽岷 t瓢. Sau 6 th谩ng 膽岷 n膬m, c么ng ty c贸 l茫i sau thu岷 h啤n 40 t峄 膽峄搉g, 膽岷 14% k岷 ho岷h kinh doanh n膬m.

L岷 c贸 th锚m s岷縫 Thuduc House t峄 ch峄ヽ, ban l茫nh 膽岷 c么ng ty c貌n 2 ng瓢峄漣 - 1

(Bi峄僽 膽峄? Vi峄噒 膼峄ヽ).

V峄 c谩c v岷 膽峄 li锚n quan 膽岷縩 thu岷 gi谩 tr峄 gia t膬ng c峄 ho岷 膽峄檔g xu岷 kh岷﹗ linh ki峄噉 膽i峄噉 t峄 峄 giai 膽o岷 n膬m 2020 tr峄 v峄 tr瓢峄沜 khi岷縩 nhi峄乽 l茫nh 膽岷 c峄 doanh nghi峄噋 ph岷 x峄 kh谩m, Thuduc House cho bi岷縯 膽茫 ho脿n t岷 c谩c ngh末a v峄 v峄沬 ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜, n峄檖 ti峄乶 膽岷 膽峄 cho c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶, k锚 khai 膽i峄乽 ch峄塶h gi岷 s峄 thu岷 gi谩 tr峄 gia t膬ng 膽岷 v脿o theo 膽煤ng c谩c quy岷縯 膽峄媙h c峄 c啤 quan qu岷 l媒.

C么ng ty c农ng cho bi岷縯 sau th峄漣 gian l脿m vi峄嘽 膽茫 th峄憂g nh岷 v峄沬 c啤 quan c么ng an v脿 C峄 Thu岷 TPHCM, s峄 ti峄乶 b峄 c瓢峄g ch岷 膽茫 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h gi岷 xu峄憂g c貌n 80 t峄 膽峄搉g. Thuduc House 膽ang t岷璸 trung to脿n b峄 ngu峄搉 l峄眂 t脿i ch铆nh, cam k岷縯 n峄檖 膽峄 s峄 ti峄乶 tr锚n v脿o ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜 trong qu媒 III 膽峄 膽瓢峄 th谩o g峄 c谩c bi峄噉 ph谩p c瓢峄g ch岷 h贸a 膽啤n, t脿i kho岷 nh岷眒 kh么i ph峄 ho岷 膽峄檔g kinh doanh.

Hi峄噉 t岷, c峄 phi岷縰 TDH 膽ang giao d峄媍h 峄 th峄 gi谩 5.880 膽峄搉g/c峄 phi岷縰. V峄憂 h贸a doanh nghi峄噋 ch峄 c貌n ch瓢a 膽岷縩 700 t峄 膽峄搉g, gi岷 h啤n 50% t峄 膽岷 n膬m. C峄 phi岷縰 TDH v岷玭 b峄 S峄 Giao d峄媍h Ch峄﹏g kho谩n TPHCM 膽岷穞 trong di峄噉 ki峄僲 so谩t 膽岷穋 bi峄噒.

Exit mobile version