Icon Collap

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 “膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄?#8221;

Ng脿y 膽膬ng: 26/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Qu谩n c脿 ph锚 n脿y l脿 nguy锚n m岷玼 nh峄 c峄 m峄檛 kh么ng gian xanh n膬ng 膽峄檔g v脿 b峄乶 v峄痭g.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 1

C么ng tr矛nh n脿y c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch l脿 760 m2, t峄峚 l岷 t岷 Jakarta, Indonesia. C岷 tr煤c 膽瓢峄 k岷縯 n峄慽 膽峄 t岷 ra m峄檛 v貌ng xoay c芒y c峄慽 m脿u xanh, c农ng nh瓢 d霉ng c芒y xanh l脿m c岷 tr煤c ch铆nh.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 2

C谩c ki岷縩 tr煤c s瓢 (KTS) 膽茫 ph谩t tri峄僴 c岷 tr煤c c么ng tr矛nh d峄盿 tr锚n 3 chi岷縩 l瓢峄, 膽峄 c贸 th峄 t岷 ra m峄檛 kh么ng gian qu谩n c脿 ph锚 t铆ch h峄 v峄沬 kh么ng gian xanh c峄 thi锚n nhi锚n. 膼岷 ti锚n l脿 k岷縯 n峄慽 t岷 c岷 c谩c c芒y xanh hi峄噉 c贸 trong khu v峄眂 th脿nh v貌ng tr貌n, v峄玜 膽峄 trang tr铆 v峄玜 膽峄 l脿m ph瓢啤ng ti峄噉 ch峄 d岷玭 l瓢u th么ng cho kh谩ch h脿ng. Th峄 hai l脿 x芒u chu峄梚 t岷 c岷 c谩c c岷 tr煤c 膽峄 t岷 ra m峄檛 tr岷 nghi峄噈 th煤 v峄 d瓢峄沬 l貌ng 膽岷 峄 l峄慽 v脿o ch铆nh. Ti岷縫 theo l脿 t岷 ra tr岷 nghi峄噈 s峄 t瓢啤ng ph岷 v峄 t峄 l峄? m脿u s岷痗, m岷璽 膽峄 c峄 t峄 nhi锚n v脿 l瓢峄g 谩nh n岷痭g t峄 nhi锚n xuy锚n qua 峄 c岷 hai b锚n c峄 khu v峄眂 s岷h v脿 qu岷 bar.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 3

Nh矛n t峄 t岷g tr锚n, to脿n b峄 khu v瓢峄漬 v脿nh 膽ai c贸 th峄 膽瓢峄 xem nh瓢 m峄檛 kh么ng gian chuy峄僴 ti岷縫.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 4

Khu v瓢峄漬 m么 ph峄弉g m峄檛 khu r峄玭g nhi峄噒 膽峄沬 xanh m谩t v峄沬 c谩ch b脿i tr铆 c岷h quan nhi峄乽 c芒y xanh v脿 膽谩, s峄廼.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 5

Ngo脿i ra, khu v瓢峄漬 c貌n 膽an xen y岷縰 t峄 nh芒n t岷 v峄沬 谩nh 膽猫n v脿ng lung linh, t岷 n锚n kh么ng gian huy峄乶 岷, th啤 m峄檔g khi 膽锚m xu峄憂g.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 6

C谩c kh峄慽 th峄 tinh 膽瓢峄 ch峄峮 l脿m v岷璽 li峄噓 ch铆nh cho to脿n b峄 b峄 m岷穞 c岷 tr煤c thay v矛 t瓢峄漬g truy峄乶 th峄憂g, l脿m m峄 膽i 膽峄媙h ngh末a v峄 t貌a nh脿 ho岷穋 m峄檛 khu v瓢峄漬, theo c谩ch 岷﹏ d峄? 膼i峄乽 n脿y gi煤p cung c岷 nhi峄乽 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n t峄 b锚n ngo脿i v脿o m脿 kh么ng 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄 ri锚ng t瓢 c峄 kh谩ch h脿ng.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 7

C岷 tr煤c c峄 c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g 膽瓢峄 t铆ch h峄 trong kh峄慽 k铆nh 膽峄 膽岷 b岷 膽峄 nh岷 c峄 n贸, t岷 c岷 gi谩c th煤 v峄 nh瓢 c贸 nh峄痭g v岷璽 li峄噓 r岷 n岷穘g 膽ang l啤 l峄璶g tr锚n khu v瓢峄漬 v脿 t峄 t峄 ph芒n t谩n c霉ng v峄沬 tr岷 nghi峄噈 b锚n trong.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 8

Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 nh矛n th岷 nh峄痭g gi岷縩g tr峄漣 l谩t c岷痶 v脿 c谩c ho岷 膽峄檔g c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 trong khu v瓢峄漬 ph铆a tr锚n.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 9

Khi b瓢峄沜 v脿o qu谩n, kh谩ch h脿ng 膽瓢峄 bao quanh b峄焛 c芒y c岷 d岷玭 膽瓢峄漬g, l脿m m峄 膽i 膽峄媙h ngh末a c峄 ranh gi峄沬 gi峄痑 kh么ng gian trong nh脿 v脿 ngo脿i tr峄漣.

L岷 v脿o qu谩n c脿 ph锚 v貌ng xoay c芒y c峄慽 膽岷筽 qu锚n l峄慽 v峄 - 10

Kh么ng gian b锚n trong qu谩n c农ng 膽峄搉g nh岷 v峄沬 kh么ng gian b锚n ngo脿i khu v瓢峄漬 v峄沬 n峄檌 th岷 b岷眓g 膽谩 ho岷穋 g峄? l峄慽 膽i m么 ph峄弉g 膽瓢峄漬g m貌n v峄沬 膽谩 cu峄檌 膽瓢峄 r岷 xung quanh, 膽an xen nhi峄乽 c芒y xanh.

Exit mobile version