Icon Collap

Ki峄僲 so谩t vi峄嘽 doanh nghi峄噋 B膼S huy 膽峄檔g v峄憂, tr谩nh 膽岷 c啤, thao t煤ng

Ng脿y 膽膬ng: 04/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ch峄 th峄 m峄沬 膽芒y c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 c贸 m峄檛 n峄檌 dung gi岷 ph谩p l脿 y锚u c岷 ki峄僲 so谩t huy 膽峄檔g v峄憂 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n, tr谩nh 膽岷 c啤, thao t煤ng.

Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g L锚 V膬n Th脿nh v峄玜 k媒 Ch峄 th峄 13 ng脿y 29/8 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 v峄 m峄檛 s峄 gi岷 ph谩p th煤c 膽岷﹜ th峄 tr瓢峄漬g B膼S ph谩t tri峄僴 an to脿n, l脿nh m岷h, b峄乶 v峄痭g.

Ch峄 th峄 n锚u r玫, th峄漣 gian qua, t矛nh h矛nh ch铆nh tr峄 v脿 kinh t岷 th岷 gi峄沬 c贸 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g ph峄ヽ t岷, b岷 峄昻, kh贸 l瓢峄漬g, t谩c 膽峄檔g t峄沬 n峄乶 kinh t岷 Vi峄噒 Nam c贸 膽峄 m峄 r岷 l峄沶. Th峄 tr瓢峄漬g B膼S c贸 vai tr貌 r岷 quan tr峄峮g trong vi峄嘽 gi峄 v峄痭g 峄昻 膽峄媙h kinh t岷 v末 m么, ki峄僲 so谩t l岷 ph谩t, b岷 膽岷 c谩c c芒n 膽峄慽 l峄沶, th煤c 膽岷﹜ t膬ng tr瓢峄焠g.

Tuy nhi锚n, b锚n c岷h nh峄痭g k岷縯 qu岷 t铆ch c峄眂, th峄眂 ti峄卬 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 l末nh v峄眂 B膼S c农ng b峄檆 l峄 nhi峄乽 t峄搉 t岷, h岷 ch岷? b岷 c岷璸, v岷玭 ch瓢a th峄眂 s峄 b峄乶 v峄痭g, c貌n ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 r峄 ro: C啤 c岷 h脿ng h贸a ch瓢a h峄 l媒, gi谩 s岷 ph岷﹎ nh岷 l脿 gi谩 nh脿 峄 c貌n kh谩 cao so v峄沬 thu nh岷璸 c峄 ng瓢峄漣 d芒n, c啤 s峄 d峄 li峄噓 th么ng tin v峄 th峄 tr瓢峄漬g ch瓢a 膽峄搉g b峄? 膽岷 膽峄? thi岷縰 tin c岷瓂, thi岷縰 minh b岷h…聽

Ki峄僲 so谩t vi峄嘽 doanh nghi峄噋 B膼S huy 膽峄檔g v峄憂, tr谩nh 膽岷 c啤, thao t煤ng - 1

Th峄 t瓢峄沶g y锚u c岷 ki峄僲 so谩t huy 膽峄檔g v峄憂 c峄 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n 膽峄 tr谩nh 膽岷 c啤 (岷h minh h峄峚: Tr岷 Kh谩ng).

膼谩ng ch煤 媒 t岷 ph岷 gi岷 ph谩p, Th峄 t瓢峄沶g y锚u c岷, ki峄僲 so谩t huy 膽峄檔g v峄憂 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 B膼S tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n, tr谩nh 膽岷 c啤, thao t煤ng.

C峄 th峄? B峄 T脿i ch铆nh kh岷﹏ tr瓢啤ng s峄璦 膽峄昳 Ngh峄 膽峄媙h s峄 153 n膬m 2020 c峄 Ch铆nh ph峄 v峄 ch脿o b谩n, giao d峄媍h tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 ri锚ng l岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g trong n瓢峄沜 v脿 ch脿o b谩n tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 ra th峄 tr瓢峄漬g qu峄慶 t岷? ki峄僲 so谩t ho岷 膽峄檔g huy 膽峄檔g v峄憂 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 kinh doanh B膼S tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n tr谩nh hi峄噉 t瓢峄g 膽岷 c啤, thao t煤ng, th峄昳 gi谩.

B峄 T脿i ch铆nh ph峄慽 h峄 v峄沬 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 Vi峄噒 Nam ki峄僲 tra, gi谩m s谩t vi峄嘽 tu芒n th峄 ph谩p lu岷璽 v峄 ph谩t h脿nh, 膽岷 t瓢 v脿 cung c岷 d峄媍h v峄 v峄 tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋, nh岷 l脿 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 ri锚ng l岷 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 B膼S, c峄 t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g c贸 li锚n quan 膽岷縩 doanh nghi峄噋 B膼S, c谩c doanh nghi峄噋 c贸 kh峄慽 l瓢峄g ph谩t h脿nh l峄沶, l茫i su岷 cao, c谩c doanh nghi峄噋 c贸 k岷縯 qu岷 kinh doanh thua l峄? c谩c doanh nghi峄噋 ph谩t h脿nh kh么ng c贸 t脿i s岷 b岷 膽岷.

膼峄搉g th峄漣, c谩c 膽啤n v峄 ch峄 膽岷, h瓢峄沶g d岷玭 th峄眂 hi峄噉, ho岷 膽峄檔g huy 膽峄檔g v峄憂 (bao g峄搈 ho岷 膽峄檔g ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰) c峄 c谩c doanh nghi峄噋 kinh doanh B膼S tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽; t岷 膽i峄乽 ki峄噉, kh么ng l脿m c岷 tr峄 c谩c doanh nghi峄噋 (c贸 膽峄 n膬ng l峄眂, k岷縯 qu岷 ho岷 膽峄檔g kinh doanh t峄憈, l脿nh m岷h…) c贸 th峄 huy 膽峄檔g v峄憂 膽峄 h峄 tr峄 ph峄 h峄搃, ph谩t tri峄僴.

膼岷穋 bi峄噒 l脿 nghi锚n c峄﹗, ho脿n thi峄噉 ch铆nh s谩ch thu岷 ph霉 h峄 v峄沬 th峄眂 t岷 膽峄慽 v峄沬 B膼S nh岷眒 g贸p ph岷 khuy岷縩 kh铆ch s峄 d峄g nh脿, 膽岷 c贸 hi峄噓 qu岷? g贸p ph岷 h岷 ch岷 膽岷 c啤 nh脿, 膽岷, 膽岷 b岷 膽峄檔g vi锚n ngu峄搉 thu h峄 l媒, 峄昻 膽峄媙h cho ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜, ph霉 h峄 v峄沬 膽i峄乽 ki峄噉 kinh t岷 – x茫 h峄檌 c峄 Vi峄噒 Nam v脿 th么ng l峄 qu峄慶 t岷? 聽

B峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢 ch峄 膽岷, 膽么n 膽峄慶, h瓢峄沶g d岷玭 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng, 膽峄 xu岷 gi岷 ph谩p th谩o g峄 kh贸 kh膬n, v瓢峄沶g m岷痗, c瓢啤ng quy岷縯 c岷痶 gi岷 th峄 t峄 h脿nh ch铆nh kh么ng c岷 thi岷縯 trong th峄 t峄 膽岷 t瓢, ch岷 thu岷璶 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢, quy岷縯 膽峄媙h 膽岷 t瓢 v脿 c岷 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 膽岷 t瓢 c谩c d峄 谩n nh脿 峄? B膼S 膽峄 h峄 tr峄? t膬ng ngu峄搉 cung cho th峄 tr瓢峄漬g. 膼峄搉g th峄漣, B峄 n脿y c农ng theo d玫i v脿 膽岷﹜ m岷h thu h煤t v峄憂 膽岷 t瓢 n瓢峄沜 ngo脿i v脿o l末nh v峄眂 kinh doanh B膼S.

B峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g ph峄慽 h峄 v峄沬 B峄 T脿i ch铆nh, B峄 T瓢 ph谩p nghi锚n c峄﹗, r脿 so谩t, s峄璦 膽峄昳 c谩c quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 hi峄噉 h脿nh li锚n quan 膽岷縩 vi峄嘽 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 (ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 gi谩, ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai, ph谩p lu岷璽 v峄 qu岷 l媒 thu岷? b岷 膽岷 th峄憂g nh岷 v脿 ph霉 h峄 v峄沬 t矛nh h矛nh th峄眂 t岷 t岷 膽峄媋 ph瓢啤ng.

C谩c c啤 quan c岷 thanh tra, ki峄僲 tra v脿 ch峄 膽岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng ng膬n ch岷穘 v脿 x峄 l媒 nghi锚m c谩c h脿nh vi vi ph岷 trong ho岷 膽峄檔g 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 膽岷 b岷 膽煤ng ph谩p lu岷璽. Ki峄僲 tra, r脿 so谩t c谩c ch峄 ti锚u v峄 quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷 膽峄 ph霉 h峄 v峄 quy ho岷h 膽岷 c峄 c谩c ng脿nh ngh峄? l末nh v峄眂 膽岷 b岷 h脿i h貌a h峄 l媒, tr谩nh ch峄搉g l岷, ph谩t sinh khi岷縰 ki峄噉.

Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 Vi峄噒 Nam theo d玫i, gi谩m s谩t ch岷穞 ch岷 t铆n d峄g 膽峄慽 v峄沬 l末nh v峄眂 B膼S. 膼峄搉g th峄漣, c啤 quan n脿y c岷 y锚u c岷 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g ki峄僲 so谩t ch岷穞 ch岷 ch岷 l瓢峄g t铆n d峄g, cho vay 膽峄慽 v峄沬 l末nh v峄眂 B膼S b岷 膽岷 膽煤ng quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽; kh岷﹏ tr瓢啤ng xem x茅t 瓢u ti锚n cho vay c谩c d峄 谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n, nh脿 峄 th瓢啤ng m岷 gi谩 r岷 c贸 hi峄噓 qu岷 cao, c贸 kh岷 n膬ng tr岷 n峄?

Exit mobile version