Icon Collap

TP. V农ng T脿u s岷 tr峄 th脿nh m峄檛 膽么 th峄 sinh th谩i bi峄僴

Ng脿y 膽膬ng: 22/02/2018 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(TN&MT) – TP. V农ng T脿u (t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u) s岷 ph谩t tri峄僴 theo h瓢峄沶g kh么ng gian ch峄 膽岷 c峄 m峄檛 膽么 th峄 du l峄媍h v霉ng duy锚n h岷-膽么 th峄 sinh th谩i bi峄僴. 膼贸 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽峄媙h h瓢峄沶g quan tr峄峮g trong vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 kh么ng gian 膽么 th峄 theo 鈥溎恑峄乽 ch峄塶h quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 膽岷縩 n膬m 2020 TP. V农ng T脿u鈥?

脭ng Ho脿ng V农 Th岷h, Ph贸 Ch峄 t峄媍h UBND TP. V农ng T脿u nh岷璶 膽峄媙h, TP. V农ng T脿u l脿 膽么 th峄 trung t芒m c峄 t峄塶h BR-VT, 膽峄搉g th峄漣 l脿 m峄檛 膽么 th峄 c岷 v霉ng c峄 v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam. V农ng T脿u theo quy ho岷h c貌n l脿 trung t芒m c么ng nghi峄噋, d峄媍h v峄 khai th谩c d岷 kh铆 v脿 d峄媍h v峄 du l峄媍h c峄 c岷 n瓢峄沜. Nh峄痭g n膬m qua, V农ng T脿u c贸 t峄慶 膽峄 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 v脿 膽么 th峄 h贸a cao, c贸 vai tr貌 v脿 v峄 th岷 quan tr峄峮g trong s峄 ph谩t tri峄僴 chung c峄 t峄塶h c农ng nh瓢 v峄沬 v霉ng. Theo 膽贸, TP. V农ng T脿u 膽ang 瓢u ti锚n s峄 d峄g qu峄 膽岷 膽峄 quy ho岷h ph谩t tri峄僴 c么ng nghi峄噋 鈥 c岷g; ph谩t tri峄僴 du l峄媍h; m峄 r峄檔g c谩c v脿nh 膽ai k岷縯 n峄慽 giao th么ng v脿 x芒y d峄眓g Long S啤n 鈥 G貌 G膬ng th脿nh nh峄痭g 膽么 th峄 sinh th谩i, c么ng nghi峄噋 d岷 kh铆鈥?/p>

C岷 tr煤c ph谩t tri峄僴 kh么ng gian 膽么 th峄 ti岷縫 t峄 theo h瓢峄沶g c啤 c岷 ph谩t tri峄僴 c谩c khu ch峄ヽ n膬ng 膽么 th峄 theo c谩c tr峄 膽瓢峄漬g x瓢啤ng s峄憂g. C峄 th峄? tr峄 ph谩t tri峄僴 c么ng nghi峄噋 l脿 膽瓢峄漬g 30-4, tr峄 ch铆nh l脿 膽么 th峄 51B v脿 tr峄 du l峄媍h l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 3-2. Tr峄 ch铆nh 膽么 th峄 m峄沬 c贸 h瓢峄沶g th岷 d岷 v脿 m峄 v峄 ph铆a bi峄僴. H瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 c峄 kh么ng gian du l峄媍h l脿 v霉ng b峄 bi峄僴 ph铆a 膼么ng n峄慽 k岷縯 du l峄媍h V农ng T脿u v峄沬 du l峄媍h Long H岷 v脿 Ph瓢峄沜 T峄塶h, k茅o d脿i ra to脿n v霉ng du l峄媍h duy锚n h岷 B脿 R峄媋-V农ng T脿u, C峄璦 L岷-Long H岷-B矛nh Ch芒u. C农ng theo quy ho岷h n脿y, 膽峄 ph谩t tri峄僴 th脿nh 膽么 th峄 du l峄媍h v霉ng duy锚n h岷, TP. V农ng T脿u s岷 d脿nh ph岷 l峄沶 t峄 qu峄 膽岷 phi NN 膽峄 ph谩t tri峄僴 h岷 t岷g, n峄慽 li峄乶 TP. V农ng T脿u v峄沬 c谩c t峄塶h khu v峄眂 duy锚n h岷 Nam b峄 th么ng qua h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g b峄? b岷縩 xe, h峄 th峄憂g c岷g, 膽瓢峄漬g s岷痶, s芒n bay. C峄 th峄 v峄沬 h峄 th峄憂g c岷g, TP. V农ng T脿u quy ho岷h khu c岷g V农ng T脿u 鈥 S么ng Dinh v峄沬 8 c岷g c贸 c么ng su岷 13,65 tri峄噓 t岷/n膬m v脿o n膬m 2020 trong 膽贸 c岷g tr峄峮g 膽i峄僲 l脿 Sao Mai 鈥 B岷縩 膼矛nh. Ngo脿i ra, th脿nh ph峄 c农ng ch煤 tr峄峮g khai th谩c ti峄乵 n膬ng c岷g bi峄僴 n瓢峄沜 s芒u c峄 v峄媙h G脿nh R谩i v脿 ph谩t tri峄僴 c岷g bi峄僴 ph霉 h峄 v峄沬 kh么ng gian c么ng nghi峄噋 鈥 c岷g c峄 v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam (khu v峄眂 s么ng Th峄 V岷 鈥 Ph煤 M峄 – C谩i M茅p ph铆a T芒y c峄 QL51).

do thi sinh thai bien

Trong 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l岷 n脿y, TP. V农ng T脿u 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 G貌 G膬ng th脿nh m峄檛 khu 膽么 th峄 sinh th谩i m峄沬 v峄沬 di峄噉 t铆ch quy ho岷h 1.350ha, d芒n s峄 d峄 ki岷縩 kho岷g 24.300 ng瓢峄漣. Trong 膽贸, c贸 khu v峄眂 c么ng vi锚n c芒y xanh, kh么ng gian m岷穞 n瓢峄沜 c岷h quan; Khu v峄眂 x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh 膽岷 m峄慽 h岷 t岷g k峄 thu岷璽; Khu v峄眂 c么ng vi锚n th峄 thao gi岷 tr铆; Khu v峄眂 s芒n bay G貌 G膬ng v脿 c谩c d峄媍h v峄 s芒n bay; Khu trung t芒m ngh峄 c谩 t峄塶h鈥?/p>

Long S啤n l脿 m峄檛 khu 膽么 th峄 c么ng nghi峄噋 d岷 kh铆. 膼岷穋 bi峄噒, ng脿y 24-2, d峄 谩n T峄 h峄 h贸a d岷 mi峄乶 Nam (LSP) c贸 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 5,4 t峄 USD 膽茫 ch铆nh th峄ヽ kh峄焛 c么ng m峄 ra cho Long S啤n nhi峄乽 c啤 h峄檌 ph谩t tri峄僴. 脭ng Ho脿ng V农 Th岷h cho bi岷縯 th锚m, tr瓢峄沜 m岷痶 Long S啤n 膽ang l脿 v霉ng ngo岷 vi c峄 th脿nh ph峄 nh瓢ng v峄 l芒u d脿i Long S啤n s岷 l脿 m峄檛 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh n峄檌 th峄? tr峄 th脿nh ph瓢峄漬g v脿 ph谩t tri峄僴 th脿nh m峄檛 trung t芒m c么ng nghi峄噋 鈥 膽么 th峄 m峄沬 c峄 V农ng T脿u.

K岷縯 qu岷 th峄憂g k锚 膽岷 膽ai n膬m 2015 cho th岷 t峄昻g di峄噉 t铆ch t峄 nhi锚n c峄 TP. V农ng T脿u l脿 15.043,06ha. Trong 膽贸, 膽岷 n么ng nghi峄噋 l脿 6.364,70ha chi岷縨 42,31%; 膽岷 phi n么ng nghi峄噋 c贸 di峄噉 t铆ch 8.068,30ha, chi岷縨 t峄 l峄 53,63%; 膽岷 ch瓢a s峄 d峄g l脿 610,06ha chi岷縨 4,06%. Theo 膽i峄乽 ch峄塶h n脿y, di峄噉 t铆ch 膽岷 n么ng nghi峄噋 c峄 TP. V农ng T脿u 膽岷縩 n膬m 2020 s岷 gi岷 2.681,70ha so v峄沬 n膬m 2015 v脿 ch峄 chi岷縨 24,48% di峄噉 t铆ch 膽岷 t峄 nhi锚n c峄 to脿n th脿nh ph峄? di峄噉 t铆ch 膽岷 phi n么ng nghi峄噋 s岷 t膬ng 3.088,76ha so v峄沬 n膬m 2015, chi岷縨 74,17% di峄噉 t铆ch t峄 nhi锚n; di峄噉 t铆ch 膽岷 ch瓢a s峄 d峄g s岷 ch峄 chi岷縨 1,35% t峄昻g di峄噉 t铆ch 膽岷 t峄 nhi锚n c峄 th脿nh ph峄? Theo ph芒n t铆ch c峄 膽啤n v峄 t瓢 v岷 l脿 Tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 N么ng l芒m TP. H峄 Ch铆 Minh, vi峄嘽 quy ho岷h gi岷 di峄噉 t铆ch 膽岷 n么ng nghi峄噋 chuy峄僴 sang 膽岷 phi n么ng nghi峄噋 l脿 ph霉 h峄 v峄沬 m峄 ti锚u ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌. Tuy nhi锚n, trong vi峄嘽 chuy峄僴 m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷 膽贸, TP. V农ng T脿u v岷玭 瓢u ti锚n gi峄 l岷 膽岷 tr峄搉g c芒y l芒u n膬m 膽峄 t岷 c岷h quan v脿 b贸ng m谩t cho th脿nh ph峄? duy tr矛 膽岷 r峄玭g ph貌ng h峄 khu v峄眂 ph瓢峄漬g 1, ph瓢峄漬g 12, x茫 Long S啤n v脿 膽岷 nu么i tr峄搉g th峄 s岷 khu v峄眂 ph瓢峄漬g 12 v脿 x茫 Long S啤n 膽峄 c芒n b岷眓g m么i tr瓢峄漬g v脿 ph谩t tri峄僴 du du l峄媍h sinh th谩i. 膼岷穋 bi峄噒, 膽峄 th峄眂 hi峄噉 ph谩t tri峄僴 theo h瓢峄沶g kh么ng gian ch峄 膽岷 c峄 m峄檛 膽么 th峄 du l峄媍h v霉ng duy锚n h岷-膽么 th峄 sinh th谩i bi峄僴 膽峄慽 v峄沬 膽岷 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋, TP. V农ng T脿u 膽ang ch煤 tr峄峮g v霉ng tr峄搉g 芒y l芒u n膬m, c芒y 膬n tr谩i k岷縯 h峄 v峄沬 du l峄媍h v瓢峄漬, du l峄媍h sinh th谩i鈥?/p>

B脿i & 岷h: Y岷縩 Nhi

Exit mobile version