Icon Collap

ICON CENTRAL K媒 k岷縯 h峄 t谩c ph谩t tri峄僴 d峄 谩n

Ng脿y 膽膬ng: 24/08/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

K脻 K岷綯 H峄 T脕C 膼岷 T漂 & PH脕T TRI峄侼 D峄 脕N ICON CENTRAL GI峄瓵 DANH VI峄員 GROUP & PH脷 H峄扤G TH峄奛H

https://phucdienrealty.com/icon-central-binh-duong/

S谩ng nay ng脿y 24/8/2019, t岷 B矛nh D瓢啤ng, c么ng ty CP DV B膼S Danh Vi峄噒 Group (DVG) v脿 C么ng ty TNHH B膼S Ph煤 H峄搉g Th峄媙h 膽茫 k媒 k岷縯 h峄 t谩c 膽岷 t瓢 d峄 谩n Icon Central. 膼芒y l脿 d峄 谩n 膽岷 ti锚n c峄 Danh Vi峄噒 Group trong vai tr貌 l脿 Nh脿 膼岷 T瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 d峄 谩n t岷 th峄 tr瓢峄漬g B膼S B矛nh D瓢啤ng.

V峄沬 ph瓢啤ng ch芒m ho岷 膽峄檔g: 鈥淐hung ni峄乵 tin 鈥 v峄痭g t岷 xa鈥 tr锚n n峄乶 t岷g c峄憈 l玫i l脿 ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g, s谩ng t岷 v脿 chia s岷 gi谩 tr峄? DVG 膽茫 kh么ng ng峄玭g nghi锚n c峄﹗ t矛m ki岷縨 nh峄痭g th峄 tr瓢峄漬g c贸 gi谩 tr峄 th岷璽. Tr锚n c啤 s峄 kh岷 s谩t v峄 ti峄乵 n膬ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g B膼S D末 An, B矛nh D瓢啤ng, DVG ch铆nh th峄ヽ h峄 t谩c c霉ng C么ng ty B膼S Ph煤 H峄搉g Th峄媙h l脿 m峄檛 trong nh峄痭g doanh nghi峄噋 ti锚n phong trong quy ho岷h, x芒y d峄眓g ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 v脿 x茫 h峄檌 峄 t峄塶h B矛nh D瓢啤ng.

Nh峄痭g d峄 谩n c峄 Ph煤 H峄搉g Th峄媙h lu么n 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao v峄 c啤 s峄 h岷 t岷g, ti岷縩 膽峄? ti峄噉 铆ch v脿 ph谩p l媒 ho脿n thi峄噉. H峄 t谩c c霉ng 膽啤n v峄 uy t铆n c农ng ch铆nh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g chi岷縩 l瓢峄 quan tr峄峮g c峄 DVG trong h脿nh tr矛nh chinh ph峄 s峄 h脿i l貌ng c峄 kh谩ch h脿ng.

脭ng Tr岷 L锚 Thanh Hi峄僴 鈥 Ch峄 t峄媍h H膼QT ki锚m TG膼 DVG chia s岷? 鈥淟脿 m峄檛 trong nh峄痭g T峄塶h th脿nh 膽贸n d貌ng v峄憂 FDI l峄沶 nh岷 c峄 c岷 n瓢峄沜 trong 2 th岷璸 k峄 qua, v峄沬 nhu c岷 l峄沶 v峄 nh脿 峄 c峄 h脿ng ch峄 ng脿n chuy锚n gia 膽ang s峄憂g v脿 l脿m vi峄嘽 t岷 g岷 30 khu c么ng nghi峄噋 l脿 n峄乶 t岷g v峄痭g ch岷痗 膽峄 B膼S B矛nh D瓢啤ng v瓢啤n m矛nh ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g. 膼贸 c农ng ch铆nh l脿 nh峄痭g ti锚u ch铆 m脿 DVG c芒n nh岷痗 khi l峄盿 ch峄峮 th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 t瓢 h瓢峄沶g 膽岷縩 nh峄痭g d峄 谩n c贸 gi谩 tr峄 th岷璽, ph谩p l媒 minh b岷h.鈥?/p>

Mong mu峄憂 ki岷縩 t岷 gi谩 tr峄 th岷璽 v脿 b峄乶 v峄痭g, DVG ch峄塶h chu ngay t峄 nh峄痭g kh芒u c啤 b岷 nh岷 th峄 hi峄噉 s峄 nghi锚m t煤c v脿 t芒m huy岷縯 c峄 doanh nghi峄噋. V峄沬 Icon Central, DVG s岷 x芒y d峄眓g n锚n kh么ng gian s峄憂g 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄搉g b峄? n芒ng cao ch岷 l瓢峄g cu峄檆 s峄憂g v脿 h瓢峄沶g 膽岷縩 s峄 ho脿n h岷 cho c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n t岷 B矛nh D瓢啤ng. Icon Central s岷 tr峄 th脿nh m么 h矛nh ki峄僽 m岷玼 v峄 phong c谩ch s峄憂g m峄沬 c峄 D末 An v脿 c峄 c岷 B矛nh D瓢啤ng.

#ICONCENTRAL#ICONCENTRALBINHDUONG#DATNENBINHDUONG#DATNENDIAN
聽https://phucdienrealty.com/icon-central-binh-duong/

Exit mobile version