Icon Collap

H霉a theo 膽岷 gi谩 膽峄 t膬ng gi谩, 膽岷 M锚 Linh l岷 r啤i v脿o tr岷 l岷痭g

Ng脿y 膽膬ng: 13/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Sau c谩c phi锚n 膽岷 gi谩 膽岷 v峄玜 qua, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh (H脿 N峄檌) 膽茫 t膬ng gi谩 h啤n so v峄沬 tr瓢峄沜 膽贸, nh瓢ng hi峄噉 t岷 l岷 g岷 nh瓢 v岷痭g b贸ng giao d峄媍h.

Gi谩 膽岷 t膬ng鈥 giao d峄媍h th岷

Th峄漣 gian g岷 膽芒y, kh么ng 铆t nh脿 膽岷 t瓢 膽峄 v峄 khu v峄眂 huy峄噉 M锚 Linh (H脿 N峄檌) do nghe c谩c th么ng tin nh瓢 n芒ng c岷 l锚n ph峄? quy ho岷h 膽瓢峄漬g v脿nh 膽ai 4… v脿 k峄 v峄峮g b岷 膽峄檔g s岷 峄 膽芒y s岷 t膬ng gi谩. 膼岷穋 bi峄噒, c谩c phi锚n 膽岷 gi谩 v峄玜 qua t岷 M锚 Linh 膽茫 li锚n ti岷縫 thi岷縯 l岷璸 m岷穞 b岷眓g gi谩 m峄沬.

膼啤n c峄? D峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 do T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 nh脿 v脿 膽么 th峄 (HUD) l脿m ch峄 膽岷 t瓢 膽茫 t峄 ch峄ヽ b谩n h脿ng b岷眓g h矛nh th峄ヽ tr岷 gi谩 c么ng khai. 202 c膬n nh脿 th岷 t岷g x芒y th么 ho脿n thi峄噉 m岷穞 ngo脿i h矛nh th脿nh trong t瓢啤ng lai g岷痭 v峄沬 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 峄 膽茫 c贸 h岷 t岷g 膽瓢峄 mang ra b谩n. Ch峄 trong 1 ng脿y 膽茫 c贸 198 c膬n nh脿 th岷 t岷g 膽瓢峄 “ch峄憈” v峄沬 m峄ヽ gi谩 ph峄 bi岷縩 kho岷g 50 – 60 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

C农ng trong th峄漣 膽i峄僲 n脿y, phi锚n 膽岷 gi谩 17 l么 膽岷 t岷 膽i峄僲 X1, Thanh L芒m (M锚 Linh) 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉. M峄ヽ gi谩 tr煤ng cao nh岷 l锚n t峄沬 85,5 tri峄噓 膽峄搉g/m2, ti岷縫 theo l脿 m峄ヽ gi谩 75,5 tri峄噓 膽峄搉g/m2. 聽

C岷 2 phi锚n tr岷 gi谩 c岷h tranh v脿 膽岷 gi谩 v峄玜 di峄卬 ra 峄 M锚 Linh 膽峄乽 c贸 gi谩 cao. C谩 bi峄噒, m峄ヽ gi谩 n脿y 膽茫 cao g岷 h啤n 2 l岷 so v峄沬 m岷穞 b岷眓g gi谩 trong khu v峄眂 th峄漣 gian tr瓢峄沜 膽贸 v脿 膽瓢峄 cho l脿 cao nh岷 t峄 tr瓢峄沜 t峄沬 nay. 聽

H霉a theo 膽岷 gi谩 膽峄 t膬ng gi谩, 膽岷 M锚 Linh l岷 r啤i v脿o tr岷 l岷痭g - 1

M峄檛 l么 膽岷 膽瓢峄 rao b谩n ch锚nh sau khi ch峄憈 膽岷 gi谩 峄 d峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 Thanh L芒m – 膼岷 Th峄媙h 2 (岷h: H脿 Phong).

膫n theo hi峄噓 峄﹏g m岷穞 b岷眓g gi谩 m峄沬 sau c谩c phi锚n 膽岷 gi谩, gi谩 rao b谩n b岷 膽峄檔g s岷 t岷 M锚 Linh 膽茫 t膬ng kho岷g 10 – 20%. Theo kh岷 s谩t, hi峄噉 nay m峄檛 s峄 khu 膽岷 gi谩 膽岷, 膽岷 th峄 c瓢 t岷 th峄 tr岷 Quang Minh 膽ang 膽瓢峄 rao b谩n v峄沬 m峄ヽ 40 – 45 tri峄噓 膽峄搉g/m2, trong khi c谩ch 膽芒y 1 th谩ng gi谩 ch峄 kho岷g 35 – 40 tri峄噓 膽峄搉g/m2.聽

T岷 x茫 Ti峄乶 Phong, nh峄痭g l么 膽岷 n岷眒 峄 m岷穞 膽瓢峄漬g c贸 gi谩 dao 膽峄檔g 32 – 37 tri峄噓 膽峄搉g/m2, c貌n 峄 m岷穞 膽瓢峄漬g ng玫 c农ng t峄 20 – 23 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t膬ng kho岷g 15 – 20% so v峄沬 tr瓢峄沜 th峄漣 膽i峄僲 膽岷 gi谩. C谩c khu v峄眂 kh谩c gi谩 rao b谩n c农ng 15 – 25 tri峄噓 膽峄搉g/m2, m峄ヽ gi谩 n脿y 膽茫 t膬ng so v峄沬 c谩ch 膽芒y 1 th谩ng. 聽

M峄檛 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 b谩n khu v峄眂 n脿y cho bi岷縯, m峄沬 kho岷g 3 tu岷 sau c谩c phi锚n 膽岷 gi谩, l瓢峄g nh脿 膽岷 t瓢 v峄 膽芒y kh岷 gi谩 c农ng tr峄 n锚n nhi峄乽 h啤n tr瓢峄沜 膽贸. Theo 膽贸, gi谩 rao b谩n c农ng b岷痶 膽岷 t膬ng.聽

C农ng theo v峄 m么i gi峄沬 n脿y, ng瓢峄漣 膽峄 v峄 khu v峄眂 M锚 Linh kh岷 s谩t gi谩 ch峄 y岷縰 quan t芒m t峄沬 tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 4, th么ng tin l锚n ph峄?#8230; B锚n c岷h 膽贸, nhi峄乽 ng瓢峄漣 膽谩nh gi谩 khu M锚 Linh 膽ang l脿 v霉ng tr农ng v峄 gi谩 ven Th峄 膽么.

D霉 l瓢峄g ng瓢峄漣 膽峄 v峄 t矛m hi峄僽 v脿 m峄ヽ gi谩 t膬ng l锚n nh瓢ng m么i gi峄沬 th峄玜 nh岷璶 l脿 giao d峄媍h th脿nh c么ng c峄眂 th岷, c贸 nh峄痭g l么 膽岷 膽茫 膽瓢峄 rao b谩n th峄漣 gian d脿i nh瓢ng kh么ng b谩n 膽瓢峄.

Gi谩 膽岷 峄 M锚 Linh 膽ang b峄 “岷”?

峄 g贸c 膽峄 chuy锚n gia, 么ng Nguy峄卬 Th岷 膼i峄噋 – Ph贸 Ch峄 t峄媍h C芒u l岷 b峄 B岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 – cho r岷眓g, chuy峄噉 th峄昳 gi谩 膽岷 th么ng qua 膽岷 gi谩 nh岷眒 k茅o gi谩 trong khu v峄眂 kh么ng c貌n l脿 m峄沬.聽

“Vi峄嘽 gi谩 膽岷 膽岷 gi谩 t膬ng nh瓢ng khi ch瓢a n峄檖 h岷縯 ti峄乶 sang t锚n th矛 ch瓢a th峄 cho l脿 giao d峄媍h th脿nh c么ng 膽峄 thi岷縯 l岷璸 m岷穞 b岷眓g gi谩 m峄沬 trong khu v峄眂. Th峄漣 gian qua, c芒u chuy峄噉 膽岷 gi谩 膽岷 tr岷 cao v峄峵 nh岷眒 k铆ch gi谩 khu v峄眂 膽茫 di峄卬 ra nhi峄乽, cu峄慽 c霉ng th矛 l岷 b峄 c峄峜. T么i cho r岷眓g, 峄 膽芒y c贸 d岷 hi峄噓 t膬ng gi谩 岷 khi giao d峄媍h kh么ng c贸 nh瓢ng gi谩 l岷 v岷玭 t膬ng”, 么ng 膼i峄噋 n贸i.

V峄 chuy锚n gia cho r岷眓g, nhi峄乽 ng瓢峄漣 膽ang k峄 v峄峮g v脿o vi峄嘽 M锚 Linh l锚n ph峄? tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 4 s岷 l脿m t膬ng gi谩 膽岷 khu v峄眂. Tuy nhi锚n, c岷 c芒n nh岷痗 k峄 b峄焛 c岷 2 v岷 膽峄 n脿y 膽峄乽 c岷 l峄 tr矛nh r岷 d脿i, n岷縰 kh么ng c岷﹏ tr峄峮g ch峄 c岷 sai s贸t nh峄 c贸 th峄 d岷玭 t峄沬 vi峄嘽 “ch么n” v峄憂 th峄漣 gian d脿i.

H霉a theo 膽岷 gi谩 膽峄 t膬ng gi谩, 膽岷 M锚 Linh l岷 r啤i v脿o tr岷 l岷痭g - 2

Nhi峄乽 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 峄 M锚 Linh 膽ang r啤i v脿o t矛nh tr岷g b峄 hoang, l脿m ch峄 ch膬n th岷 tr芒u b貌 (岷h: H脿 Phong).

Nh矛n nh岷璶 v峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh, 么ng Nguy峄卬 V膬n 膼铆nh – Ph贸 Ch峄 t峄媍h Hi峄噋 H峄檌 B岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam – cho r岷眓g m峄ヽ gi谩 50 – 60 tri峄噓 膽峄搉g/m2 ch瓢a ph岷 谩nh 膽煤ng b岷 ch岷, b峄焛 khu v峄眂 n脿y h岷 t岷g 膽ang s啤 s脿i, y岷縰.

“C谩 nh芒n t么i s峄 r岷眓g “cu峄檆 ch啤i” n脿y 膽ang 岷 v脿 n岷縰 c贸 th岷璽 膽i n峄痑 th矛 nh脿 膽岷 t瓢 膽ang c贸 v岷 膽峄 v峄 c谩ch nh矛n, c谩ch 膽谩nh gi谩”, 么ng 膼铆nh n贸i.

C农ng theo chuy锚n gia n脿y, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 “岷” ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 r峄 ro cho nh脿 膽岷 t瓢, cho th峄 tr瓢峄漬g. 膼岷穋 bi峄噒, n贸 c貌n g芒y r岷 nhi峄乽 kh贸 kh膬n cho ch铆nh s谩ch ph谩t tri峄僴 nh脿 峄 c峄 ch铆nh quy峄乶.聽

Ngo脿i ra, 么ng 膼铆nh c农ng cho r岷眓g, trong c谩c quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽, n岷縰 ph谩t hi峄噉 c贸 d岷 hi峄噓 l峄玜 d峄慽 kh谩ch h脿ng, t岷 ra s峄 l农ng 膽o岷 th峄 tr瓢峄漬g th矛 xem x茅t x峄 l媒. N岷縰 l脿m th峄 tr瓢峄漬g 岷, gi谩 b峄 膽岷﹜ l锚n th矛 c岷 xem x茅t 膽峄 膽瓢a v脿o h脿nh vi thao t煤ng th峄 tr瓢峄漬g.聽

Exit mobile version