H啤n 90% giao d峄媍h th脿nh c么ng t岷 bu峄昳 l峄 c么ng b峄 giai 膽o岷 1 KDC Golden City

Ng脿y 膽膬ng: 25/09/2018 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

PHUC DIEN LAND Xin ch芒n th脿nh c岷 啤n Qu媒 Kh谩ch h脿ng 膽茫 tin t瓢峄焠g v脿 l峄盿 ch峄峮 s岷 ph岷﹎ c峄 ch煤ng t么i.
V峄沬 h啤n 90% s岷 ph岷﹎ 膽茫 膽瓢峄 giao d峄媍h trong ng脿y c么ng b峄? Ch煤ng t么i t峄 tin mang 膽岷縩 nh峄痭g gi谩 tr峄 膽岷 t瓢 t峄憈 nh岷 cho Kh谩ch H脿ng.
Xin ch芒n th脿nh c岷 !

G峄孖 T漂 V岷
Exit mobile version