Icon Collap

H啤n 10 d峄 谩n h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲, T芒y Nam B峄 thu h煤t 膽岷 t瓢

Ng脿y 膽膬ng: 01/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 13 t峄塶h T芒y Nam B峄 膽ang 膽瓢峄 膽岷 t瓢 h啤n 10 d峄 谩n h岷 t岷g giao th么ng quan tr峄峮g, g峄搈 膽瓢峄漬g th峄, 膽瓢峄漬g b峄 v脿 h脿ng kh么ng v峄沬 t峄昻g s峄 v峄憂 h脿ng ch峄 t峄 USD, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 cho kinh t岷 to脿n v霉ng ph铆a Nam ph谩t tri峄僴.

Nh岷眒 k岷縯 n峄慽 khu 膼么ng (t峄 膼峄搉g Nai) v峄沬 khu T芒y (Long An), cao t峄慶聽B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 1,6 t峄 USD 膽瓢峄 tri峄僴 khai. D峄 谩n n脿y g峄搈 3 ph芒n 膽o岷, v峄沬 m峄ヽ 膽峄 ho脿n th脿nh l岷 l瓢峄 l脿 87,2%, 84,6%, 50% t铆nh 膽岷縩 hi峄噉 t岷, d峄 ki岷縩 膽i v脿o khai th谩c n膬m 2023.

H啤n 10 d峄 谩n h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲, T芒y Nam B峄 thu h煤t 膽岷 t瓢 - 1

Cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ – Long Th脿nh 膽o岷 qua B岷縩 L峄ヽ (岷h: Duy Quang).

D峄 谩n cao t峄慶 Trung L瓢啤ng – M峄 Thu岷璶 c贸 m峄ヽ 膽岷 t瓢 12.500 t峄 膽峄搉g, t峄昻g chi峄乽 d脿i 51km g峄搈 4 l脿n xe 膽茫 kh谩nh th脿nh v脿 膽i v脿o s峄 d峄g 4/2022, r煤t ng岷痭 th峄漣 gian di chuy峄僴 t峄 TPHCM 膽i M峄 Thu岷璶 t峄 3 ti岷縩g nay ch峄 c貌n 1 ti岷縩g 45 ph煤t.

Tuy岷縩 Cao L茫nh – L峄 T岷 – R岷h S峄廼 膽茫 ho脿n th脿nh v脿 膽i v脿o khai th谩c s峄 d峄g t峄 cu峄慽 2021 d脿i 80km g峄搈 4 l脿n xe, 膽i qua TP C岷 Th啤, t峄塶h Ki锚n Giang v脿 膼峄搉g Th谩p. Tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y thu峄檆 cao t峄慶 B岷痗 Nam ph铆a T芒y 膽i qua 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long (膼BSCL) 膽茫 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 n芒ng c岷 l锚n 膽岷 chu岷﹏ 膽瓢峄漬g cao t峄慶 v峄沬 6 l脿n xe, t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 750 t峄 膽峄搉g 膽岷 th谩ng 9/2021.

D峄 谩n cao t峄慶 M峄 Thu岷璶 – C岷 Th啤 d脿i 22,97km. Giai 膽o岷 1 膽岷 t瓢 v峄沬 quy m么 4 l脿n xe, n峄乶 膽瓢峄漬g r峄檔g 17m; giai 膽o岷 2, x芒y d峄眓g 6 l脿n xe cao t峄慶, n峄乶 膽瓢峄漬g 32,25m. Giai 膽o岷 1 c峄 d峄 谩n 膽瓢峄 kh峄焛 c么ng th谩ng 1/2021, t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 kho岷g 4.826 t峄 膽峄搉g. Theo k岷 ho岷h, d峄 谩n s岷 ho脿n th脿nh to脿n b峄 v脿 膽瓢a v脿o khai th谩c v脿o th谩ng 4/2023.

D峄 谩n cao t峄慶 C岷 Th啤 – H岷璾 Giang – C脿 Mau v峄沬 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 27.254 t峄 膽峄搉g, chi峄乽 d脿i 111km, g峄搈 6 l脿n 膽瓢峄漬g, d峄 ki岷縩 kh峄焛 c么ng th谩ng 11/2022. Trong 膽贸, 膽o岷 qua H岷璾 Giang chi岷縨聽58% chi峄乽 d脿i to脿n tuy岷縩 (63km). UBND t峄塶h H岷璾 Giang ph峄慽 h峄 c霉ng ban qu岷 l媒 d峄 谩n g岷 r煤t 膽岷﹜ nhanh ti岷縩 膽峄 gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g, 膽岷 b岷 膽岷 70% tr瓢峄沜 ng脿y kh峄焛 c么ng d峄 谩n. Tuy岷縩 cao t峄慶 C岷 Th啤 – H岷璾 Giang – C脿 Mau hi峄噉 l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g tr峄峮g 膽i峄僲 trong k岷縯 n峄慽 kinh t岷 khu v峄眂 T芒y Nam B峄?

H啤n 10 d峄 谩n h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲, T芒y Nam B峄 thu h煤t 膽岷 t瓢 - 2

S啤 膽峄 c谩c tuy岷縩 tr峄 ngang, tr峄 d峄峜 h岷 t岷g giao th么ng 膽茫 v脿 膽ang 膽瓢峄 膽岷 t瓢 c峄 T芒y Nam B峄 (岷h: Duy Quang).

D峄 谩n cao t峄慶 Ch芒u 膼峄慶 – C岷 Th啤 – S贸c Tr膬ng c贸 膽i峄僲 膽岷 k岷縯 n峄慽 Qu峄慶 l峄 91 (thu峄檆 TP Ch芒u 膼峄慶, t峄塶h An Giang), 膽i峄僲 cu峄慽 t岷 c岷g Tr岷 膼峄 (t峄塶h S贸c Tr膬ng). T峄昻g chi峄乽 d脿i tr锚n 188km, trong 膽贸, 膽i qua 膽峄媋 b脿n t峄塶h An Giang h啤n 57km, TP C岷 Th啤 h啤n 37km, t峄塶h H岷璾 Giang g岷 37km v脿 t峄塶h S贸c Tr膬ng g岷 57km. T峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 giai 膽o岷 1 c峄 d峄 谩n 膽岷 g岷 44.700 t峄 膽峄搉g.

D峄 谩n cao t峄慶 M峄 An – Cao L茫nh v峄沬 t峄昻g chi峄乽 d脿i 膽o岷 tuy岷縩 l脿 26,164 km, t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 h啤n 4.700 t峄 膽峄搉g. Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉 d峄 ki岷縩 2022-2026. Khi d峄 谩n ho脿n th脿nh s岷 k岷縯 n峄慽 khu v峄眂 trung t芒m 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long; ho脿n thi峄噉, k岷縯 n峄慽 tuy岷縩 N2, 膽瓢峄漬g H峄 Ch铆 Minh v脿 ph铆a T芒y tuy岷縩 膽瓢峄漬g cao t峄慶 B岷痗 – Nam.

D峄 谩n cao t峄慶 H脿 Ti锚n – B岷 Li锚u v峄沬 chi峄乽 d脿i 225km 膽i qua c谩c t峄塶h Ki锚n Giang, H岷璾 Giang, S贸c Tr膬ng, B岷 Li锚u, t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 giai 膽o岷 1 l脿 33.255 t峄 膽峄搉g, d峄 ki岷縩 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g n膬m 2026 c农ng 膽茫 膽瓢峄 B峄 Giao th么ng V岷璶 t岷 膽峄 tr矛nh Qu峄慶 h峄檌 ph锚 duy峄噒.

Tuy岷縩 An H峄痷 – Cao L茫nh d脿i 28km 膽i qua Ti峄乶 Giang v脿 膼峄搉g Th谩p c贸 v峄憂 膽岷 t瓢 5.500 t峄 膽峄搉g c农ng tri峄僴 khai v脿o ho脿n th脿nh trong giai 膽o岷 2021 -2025.

D峄 谩n c岷g bi峄僴 n瓢峄沜 s芒u Tr岷 膼峄 d峄 ki岷縩 c贸 di峄噉 t铆ch khu c岷g kho岷g 550 ha, v峄沬 c岷 c岷g v瓢峄 bi峄僴 d脿i 16 km, khu d峄媍h v峄 logistics, h岷璾 c岷 c岷g v峄沬 di峄噉 t铆ch kho岷g 4.000 ha, c谩c khu c么ng nghi峄噋 sau c岷g t岷 c峄璦 M峄 Thanh 4.000 ha, c农ng 膽茫 膽瓢峄 th么ng qua. D峄 谩n s岷 thu h煤t h脿ng xu岷 nh岷璸 kh岷﹗ tr峄眂 ti岷縫 t峄 c谩c c岷g thu峄檆 v霉ng s么ng H岷璾 v脿 b谩n 膽岷 C脿 Mau, v峄沬 kho岷g 10 – 11,2 tri峄噓 t岷/n膬m, h脿ng container t峄 Campuchia th么ng qua kho岷g 529.000 TEUs/n膬m.

H啤n 10 d峄 谩n h岷 t岷g tr峄峮g 膽i峄僲, T芒y Nam B峄 thu h煤t 膽岷 t瓢 - 3
Mi峄乶 T芒y h峄゛ h岷筺 s岷 c贸 th脿nh ph峄 s芒n bay h啤n 10.000 ha t岷 C岷 Th啤 g贸p ph岷 th煤c 膽岷﹜ xu岷 kh岷 c谩c s岷 ph岷﹎ n么ng nghi峄噋 膼BSCL (岷h: Duy Quang).

D峄 谩n m峄 r峄檔g s芒n bay qu峄慶 t岷 C岷 Th啤 l锚n th脿nh th脿nh ph峄 s芒n bay quy m么 h啤n 10.000 ha nh岷眒 thu h煤t l瓢峄 kh谩ch qu峄慶 t岷 v脿 g贸p ph岷 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 xu岷 kh岷﹗ s岷 ph岷﹎ n么ng nghi峄噋 膼BSCL, n芒ng c么ng su岷 ph峄 v峄 d峄 ki岷縩 l锚n 3 tri峄噓 l瓢峄 kh谩ch/n膬m. Theo quy ho岷h, th脿nh ph峄 s芒n bay n脿y 膽瓢峄 m峄 r峄檔g v峄 ph铆a Nam c峄 TP C岷 Th啤, t峄ヽ t峄塶h H岷璾 Giang.

膼岷穋 bi峄噒, TP C岷 Th啤 膽瓢峄 quy ho岷h s岷 tr峄 th脿nh tr谩i tim c峄 T芒y Nam B峄? Theo 膽贸, c谩c t峄塶h l芒n c岷璶 TP C岷 Th啤 nh瓢 H岷璾 Giang, An Giang, 膼峄搉g Th谩p kh么ng ch峄 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄 t峄 c谩c d峄 谩n 膽岷 t瓢 h岷 t岷g c峄 khu v峄眂 m脿 c貌n t峄 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 th峄 ph峄 T芒y 膼么 n脿y.

S峄 膽峄檛 ph谩 v峄 giao th么ng s岷 g贸p ph岷 gi煤p kinh t岷 ph谩t tri峄僴. B锚n c岷h lo岷 c谩c 膽岷 t瓢 h岷 t岷g, T芒y Nam B峄 膽瓢峄 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 xanh v脿 b峄乶 v峄痭g, thu h煤t ng脿y c脿ng nhi峄乽 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 v峄沬 c谩c d峄 谩n du l峄媍h ngh峄 d瓢峄g, c谩c d峄 谩n khu 膽么 th峄 ph峄ヽ h峄 ph峄 v峄 nhu c岷 n芒ng t岷 ch岷 l瓢峄g s峄憂g, d峄媍h v峄 du l峄媍h cho du kh谩ch trong ngo脿i n瓢峄沜.

Exit mobile version