Icon Collap

H脿ng r脿o b岷 v峄 c峄 m峄檛 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 峄 H脿 N峄檌 ngang nhi锚n b峄 ph谩 ho岷

Ng脿y 膽膬ng: 30/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ngay gi峄痑 ban ng脿y, m峄檛 nh贸m 膽峄慽 t瓢峄g 膽茫 d霉ng m谩y x煤c, m谩y 峄… ph谩 h峄 h脿ng r脿o b岷 v峄 trong ph岷 vi di峄噉 t铆ch 膽岷 do 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long (Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌) 膽瓢峄 giao qu岷 l媒 t峄 n膬m 2005.

T脿i s岷 nh脿 tr瓢峄漬g b峄 ngang nhi锚n ph谩 ho岷

Ph岷 谩nh t峄沬聽D芒n tr铆, l茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long cho bi岷縯, th峄漣 gian n脿y, c么ng t谩c qu岷 l媒, 膽岷 b岷 an ninh tr岷璽 t峄 khu v峄眂 膽岷 c峄 nh脿 tr瓢峄漬g qu岷 l媒 g岷穚 nhi峄乽 kh贸 kh膬n. Nguy锚n nh芒n xu岷 ph谩t t峄 s峄 vi峄嘽 h脿ng r脿o 膽岷 b岷 an ninh c峄 tr瓢峄漬g b峄 k岷 x岷 ph谩 ho岷.

H脿ng r脿o b岷 v峄 c峄 m峄檛 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 峄 H脿 N峄檌 ngang nhi锚n b峄 ph谩 ho岷 - 1

H脿ng r脿o b岷 v峄 tr锚n ph岷 膽岷 膽瓢峄 giao cho tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long qu岷 l媒 b峄 ph谩 ho岷, ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 v岷 膽峄 an ninh (岷h: H脿 Phong).

C峄 th峄? theo l茫nh 膽岷 tr瓢峄漬g n脿y, ng脿y 25/6 v峄玜 qua, tr锚n ph岷 di峄噉 t铆ch 3.236m2 do 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long qu岷 l媒 膽茫 xu岷 hi峄噉 m峄檛 nh贸m 膽峄慽 t瓢峄g ngang nhi锚n th峄眂 hi峄噉 h脿nh vi ph谩 d峄 h脿ng r脿o che ch岷痭 b岷 v峄 膽岷 c峄 nh脿 tr瓢峄漬g. H脿nh vi n脿y 膽茫 g芒y thi峄噒 h岷 t峄沬 t脿i s岷 c峄 nh脿 tr瓢峄漬g, 岷h h瓢峄焠g nghi锚m tr峄峮g t峄沬 t矛nh h矛nh an ninh, tr岷璽 t峄 khu v峄眂 d芒n c瓢 v脿 xung quanh tr瓢峄漬g h峄峜.

“Nh峄痭g 膽峄慽 t瓢峄g n脿y d霉ng c谩c c么ng c峄 chuy锚n d峄g nh瓢 m谩y x煤c, m谩y 峄 gi峄痑 ban ng脿y. 膼岷 di峄噉 nh脿 tr瓢峄漬g c农ng nh岷痗 nh峄 ch岷 d峄﹖ h脿nh vi ph谩 ho岷 t脿i s岷 v脿 l岷 chi岷縨 膽岷 tr瓢峄漬g h峄峜, nh瓢ng c谩c 膽峄慽 t瓢峄g kh么ng d峄玭g l岷”, l茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long cho bi岷縯.

H脿ng r脿o b岷 v峄 c峄 m峄檛 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 峄 H脿 N峄檌 ngang nhi锚n b峄 ph谩 ho岷 - 2

C谩c 膽峄慽 t瓢峄g tham gia ph谩 d峄 h脿ng r脿o b岷 v峄 ngay trong ph岷 膽岷 c峄 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long qu岷 l媒 (岷h c岷痶 t峄 clip ghi nh岷璶 t岷 hi峄噉 tr瓢峄漬g s峄 vi峄嘽).

C农ng theo l茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long, ngay sau khi s峄 vi峄嘽 tr锚n x岷 ra, nh脿 tr瓢峄漬g 膽茫 nhi峄乽 l岷 g峄璱 c谩c v膬n b岷, 膽啤n ki岷縩 ngh峄 t峄沬 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng. Tuy nhi锚n, 膽茫 qua h啤n 1 th谩ng, s峄 vi峄嘽 v岷玭 ch瓢a 膽瓢峄 l脿m r玫.

Li锚n quan t峄沬 ph岷 谩nh tr锚n, trao 膽峄昳 v峄沬聽D芒n tr铆聽ng脿y 19/8, b脿 B霉i Th峄 Kim Khu锚 – Ch峄 t峄媍h UBND ph瓢峄漬g 膼岷 Kim – x谩c nh岷璶, ph瓢峄漬g 膽茫 ti岷縫 nh岷璶 膽啤n ph岷 谩nh c峄 nh脿 tr瓢峄漬g v脿 s峄 vi峄嘽 膽ang 膽瓢峄 c么ng an qu岷璶 Ho脿ng Mai th峄 l媒.聽

H脿ng r脿o b岷 v峄 c峄 m峄檛 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 峄 H脿 N峄檌 ngang nhi锚n b峄 ph谩 ho岷 - 3

Vi峄嘽 m峄 c谩c l峄慽 膽i t峄 ph谩t sau khi h脿ng r脿o b岷 v峄 b峄 ph谩 ho岷 膽ang ti峄乵 岷﹏ nhi峄乽 v岷 膽峄 an to脿n, an ninh (岷h: H脿 Phong).

L茫nh 膽岷 c么ng an ph瓢峄漬g 膼岷 Kim c农ng cho bi岷縯, s峄 vi峄嘽 x岷 ra t岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽茫 膽瓢峄 膽啤n v峄 b谩o c谩o l锚n c么ng an qu岷璶 Ho脿ng Mai 膽峄 膽i峄乽 tra v脿 x峄 l媒.

Ngo脿i ra, l茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long cho bi岷縯, ng脿y 17/8 v峄玜 qua, C啤 quan c岷h s谩t 膽i峄乽 tra (C么ng an qu岷璶 Ho脿ng Mai) 膽茫 c贸 v膬n b岷 g峄璱 nh脿 tr瓢峄漬g. Trong v膬n b岷, C啤 quan c岷h s谩t 膽i峄乽 tra cho bi岷縯, 膽啤n v峄 膽ang x谩c minh, 膽i峄乽 tra v峄 vi峄嘽 c贸 d岷 hi峄噓 h峄 ho岷 ho岷穋 c峄 媒 l脿m h瓢 h峄弉g t脿i s岷, x岷 ra t岷 khu v峄眂 h脿ng r脿o c峄 tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long ng脿y 25/6.聽

“Nh脿 tr瓢峄漬g 膽ang t岷璸 h峄 l岷 c谩c b岷眓g ch峄﹏g, t瓢 li峄噓 v峄 v峄 vi峄嘽 膽峄 cung c岷 s峄沵 nh岷 t峄沬 c啤 quan c岷h s谩t 膽i峄乽 tra”, l茫nh 膽岷 tr瓢峄漬g n贸i.

Kh么ng c贸 tranh ch岷 膽瓢峄漬g 膽i

M峄檛 s峄 th么ng tin cho r岷眓g s峄 vi峄嘽 ph谩 ho岷 h脿ng r脿o t岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long xu岷 ph谩t t峄 nguy锚n nh芒n tranh ch岷 膽瓢峄漬g 膽i. Tuy nhi锚n, l茫nh 膽岷 tr瓢峄漬g kh岷硁g 膽峄媙h, ph岷 膽岷 n脿y 膽茫 膽瓢峄 UBND TP H脿 N峄檌 giao cho tr瓢峄漬g qu岷 l媒 v脿 ho脿n to脿n kh么ng c贸 tranh ch岷 膽瓢峄漬g 膽i n脿o.

C峄 th峄? n膬m 2005, 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽瓢峄 UBND TP H脿 N峄檌 giao 23.608m2 膽岷 t岷 ph瓢峄漬g 膼岷 Kim, qu岷璶 Ho脿ng Mai. Trong 膽贸, 20.372m2 膽岷 膽峄 x芒y d峄眓g tr瓢峄漬g v脿 3.236m2 膽岷 膽峄 l脿m 膽瓢峄漬g quy ho岷h chung c峄 th脿nh ph峄? Trong tr瓢峄漬g h峄 c贸 d峄 谩n x芒y d峄眓g 膽瓢峄漬g, UBND TP s岷 th峄眂 hi峄噉 c谩c th峄 t峄 thu h峄搃, 膽峄乶 b霉, gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g ph岷 膽岷 tr锚n theo 膽煤ng quy 膽峄媙h.

Theo l茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long, ph岷 di峄噉 t铆ch 23.608m2 膽瓢峄 UBND TP giao tr锚n, nh脿 tr瓢峄漬g 膽茫 th峄眂 hi峄噉 b峄搃 th瓢峄漬g gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g cho to脿n b峄 c谩c h峄 d芒n c贸 膽岷 b峄 thu h峄搃 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h. N膬m 2006, 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr锚n ph岷 di峄噉 t铆ch 膽岷 膽瓢峄 giao, trong 膽贸 c贸 ph岷 h脿ng r脿o t么n 膽瓢峄 d峄眓g l锚n 膽峄 膽岷 b岷 an to脿n lao 膽峄檔g trong th峄漣 gian thi c么ng v脿 膽峄 b岷 v峄 cho di峄噉 t铆ch 膽岷 m脿 tr瓢峄漬g 膽瓢峄 giao.

H脿ng r脿o b岷 v峄 c峄 m峄檛 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 峄 H脿 N峄檌 ngang nhi锚n b峄 ph谩 ho岷 - 4

H脿ng r脿o b岷 v峄 trong ph岷 膽岷 c峄 tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽ang qu岷 l媒 b峄 ph谩 h峄, t岷 ra nh峄痭g 膽i峄僲 膽岷 n峄慽 giao th么ng thi岷縰 an to脿n (岷h: H脿 Phong).

Ng脿y 31/8/2021, UBND TP H脿 N峄檌 g峄璱 v膬n b岷 g峄璱 c谩c 膽啤n v峄 li锚n quan v峄 vi峄嘽 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g ho脿n ch峄塶h tuy岷縩 膽瓢峄漬g quy ho岷h (m岷穞 c岷痶 17,5m) 膽i qua di峄噉 t铆ch 3.236 m2 膽岷 do Tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽ang qu岷 l媒 膽峄 kh峄沺 n峄慽 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 Khu 膽么 th峄 m峄沬 膼岷 Kim v脿 khu v峄眂.

T岷 v膬n b岷 n脿y, Ph贸 Ch峄 t峄媍h UBND TP H脿 N峄檌 D瓢啤ng 膼峄ヽ Tu岷 ch峄 膽岷, giao UBND qu岷璶 Ho脿ng Mai ch峄 tr矛, ph峄慽 h峄 v峄沬 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long, C么ng ty 膼岷 t瓢 x芒y d峄眓g s峄 2 H脿 N峄檌 – ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 膼岷 Kim v脿 c谩c 膽啤n v峄 li锚n quan th峄眂 hi峄噉 n峄檌 dung theo 膽峄 ngh峄 c峄 S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g 膽峄 th峄憂g nh岷 n峄檌 dung 膽岷 t瓢, ho脿n ch峄塶h h峄 s啤, th峄 t峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g tuy岷縩 膽瓢峄漬g quy ho岷h tr锚n theo 膽煤ng quy tr矛nh, quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 hi峄噉 h脿nh.

Trong 膽贸, 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢 ho脿n ch峄塶h tuy岷縩 膽瓢峄漬g theo c谩c quy岷縯 膽峄媙h li锚n quan. Sau khi x芒y d峄眓g xong c么ng tr矛nh, 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long c贸 tr谩ch nhi峄噈 b脿n giao cho ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng v脿 c啤 quan chuy锚n ng脿nh quan theo quy 膽峄媙h.

Tr瓢峄漬g h峄 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long kh么ng th峄憂g nh岷 th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g ho脿n ch峄塶h tuy岷縩 膽瓢峄漬g, C么ng ty c峄 ph岷 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g s峄 2 c贸 tr谩ch nhi峄噈 li锚n h峄 v峄沬 S峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢 膽峄 h瓢峄沶g d岷玭 th峄 t峄 膽i峄乽 ch峄塶h ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 d峄 谩n Khu 膽么 th峄 m峄沬 膼岷 Kim. Sau khi 膽i峄乽 ch峄塶h d峄 谩n 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒, c么ng ty li锚n h峄 v峄沬 S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g 膽峄 h瓢峄沶g d岷玭 th峄 t峄 thu h峄搃, giao 膽岷 th峄眂 hi峄噉 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g ho脿n ch峄塶h tuy岷縩 膽瓢峄漬g theo quy 膽峄媙h.

Theo n峄檌 dung v膬n b岷 tr锚n, ng脿y 15/9/2021, 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽茫 c贸 c么ng v膬n g峄璱 UBND Qu岷璶 Ho脿ng Mai t峄 ch峄慽 kh么ng l脿m tuy岷縩 膽瓢峄漬g theo quy ho岷h do tr瓢峄漬g l脿 c啤 s峄 gi谩o d峄 膽脿o t岷, kh么ng c贸 ch峄ヽ n膬ng v脿 chuy锚n m么n v峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g h岷 t岷g 膽瓢峄漬g giao th么ng.

膼峄搉g th峄漣, tr瓢峄漬g cam k岷縯 b脿n giao ngay di峄噉 t铆ch 3.236m2 膽岷 quy ho岷h l脿m 膽瓢峄漬g giao th么ng do tr瓢峄漬g 膽ang qu岷 l媒 cho 膽啤n v峄 膽瓢峄 giao 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g tuy岷縩 膽瓢峄漬g khi c贸 quy岷縯 膽峄媙h thu h峄搃 膽岷 c峄 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng c贸 th岷﹎ quy峄乶 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

L茫nh 膽岷 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long kh岷硁g 膽峄媙h, 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷, tr瓢峄漬g ch瓢a nh岷璶 膽瓢峄 quy岷縯 膽峄媙h ch铆nh th峄ヽ t峄 UBND TP H脿 N峄檌 v峄 vi峄嘽 thu h峄搃 膽峄慽 v峄沬 di峄噉 t铆ch 3.236 m2 膽岷 quy ho岷h giao th么ng 膽瓢峄 giao cho 膼岷 h峄峜 Th膬ng Long 膽ang qu岷 l媒. Tuy nhi锚n, 膽茫 c贸 s峄 vi峄嘽 ph谩 ho岷 h脿ng r脿o ng脿y 25/6 v峄玜 qua, g芒y thi峄噒 h岷 t脿i s岷 v脿 m岷 an ninh khu 膽岷 nh脿 tr瓢峄漬g 膽ang qu岷 l媒.

Exit mobile version