Icon Collap

HACC1 膽瓢峄 H脿 N峄檌 “gi煤p s峄ヽ” n芒ng h啤n 17 t岷g cao trung b矛nh cho m峄檛 cao 峄慶

Ng脿y 膽膬ng: 05/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T岷 chung c瓢 HACC1 Time Tower 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, H脿 N峄檌 膽茫 li锚n t峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h sai quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽, t膬ng t岷g cao t峄 trung b矛nh 7,2 t岷g th脿nh 25 t岷g, ph谩t sinh th锚m 680 ng瓢峄漣.

Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g v峄玜 ch峄 ra h脿ng lo岷 vi ph岷 v峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h t岷 D峄 谩n nh脿 峄 kinh doanh k岷縯 h峄 d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 HACC1 Time Tower (Thanh Xu芒n, H脿 N峄檌) do C么ng ty c峄 ph岷 x芒y d峄眓g s峄 1 H脿 N峄檌 (HACC1) l脿m ch峄 膽岷 t瓢.

du an HACC1-Le Van Luong-9.JPG

Chung c瓢 HACC1 Time Tower c贸 nhi峄乽 vi ph岷 trong 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v峄玜 膽瓢峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g ch峄 r玫 (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

C峄 th峄? th谩ng 5/2004, UBND TP H脿 N峄檌 c贸 Quy岷縯 膽峄媙h l峄盿 ch峄峮 nh脿 膽岷 t瓢 cho ch峄 ti锚u 么 膽岷 峄 2.6-NO (hi峄噉 t岷 l脿 35 L锚 V膬n L瓢啤ng) l脿 nh脿 峄 cho thu锚, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 56,7%, t岷g cao 16 t岷g.

膼岷縩 n膬m 2008, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c c贸 t峄 tr矛nh v脿 膽瓢峄 UBND TP H脿 N峄檌 ch岷 thu岷璶 Quy ho岷h 膽峄媙h h瓢峄沶g, 膽i峄乽 ch峄塶h 么 膽岷 2.6-NO t峄 nh脿 峄 cho thu锚 t岷g cao 16 t岷g, m岷璽 膽峄櫬爔芒y d峄眓g 56,7% th脿nh v膬n ph貌ng, th瓢啤ng m岷 cao 25 t岷g. Theo Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g, 膽芒y l脿 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng thu峄檆 c谩c tr瓢峄漬g h峄 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h, kh么ng t铆nh to谩n gi岷 ph谩p v峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 Ngh峄 膽峄媙h c峄 Ch铆nh ph峄 v脿 Th么ng t瓢 c峄 B峄 X芒y d峄眓g. 聽

Ch瓢a d峄玭g l岷 峄 vi ph岷 tr锚n, n膬m 2009, UBND TP H脿 N峄檌 c贸 c么ng v膬n ch岷 thu岷璶 ch峄 tr瓢啤ng 膽i峄乽 ch峄塶h c峄 b峄 quy ho岷h t峄昻g th峄 m岷穞 b岷眓g “t峄 nh脿 峄 cao t岷g cho thu锚 sang nh脿 峄 kinh doanh k岷縯 h峄 d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷”. 膼芒y ti岷縫 t峄 l脿 kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 ch岷 thu岷璶 Quy ho岷h 膽峄媙h h瓢峄沶g t岷 n膬m 2008, l脿 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng thu峄檆 c谩c tr瓢峄漬g h峄 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h, kh么ng t铆nh to谩n gi岷 ph谩p v峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

HACC1 膽瓢峄 H脿 N峄檌 gi煤p s峄ヽ n芒ng h啤n 17 t岷g cao trung b矛nh cho m峄檛 cao 峄慶 - 2

H脿 N峄檌 膽茫 li锚n t峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h sai quy 膽峄媙h cho d峄 谩n HACC1 Time Tower (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

Vi ph岷 ti岷縫 t峄 th峄 hi峄噉 khi S峄 Quy ho岷h Ki岷縩 tr煤c H脿 N峄檌 ch岷 thu岷璶 t峄昻g th峄 m岷穞 b岷眓g v脿 ph瓢啤ng 谩n ki岷縩 tr煤c t岷 v膬n b岷 ng脿y 6/7/2010, V膬n b岷 s峄 17/11/2015 膽i峄乽 ch峄塶h m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄 56,7% th脿nh 59,53%. Theo k岷縯 lu岷璶, 膽芒y l脿 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h sai th岷﹎ quy峄乶, 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng t铆nh to谩n s峄 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽, quy ho岷h Th峄 膽么.

Tr瓢峄沜 h脿ng lo岷 vi ph岷 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h tr锚n, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g k岷縯 lu岷璶: “UBND TP H脿 N峄檌 2 l岷 膽i峄乽 ch峄塶h, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c 1 l岷 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h sai quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 膽茫 膽i峄乽 ch峄塶h t膬ng t岷g cao t峄 trung b矛nh 7,2 t岷g th脿nh 25 t岷g, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄 56,7% th脿nh 59,53%, t膬ng th锚m d芒n s峄 (t岷 t铆nh) 680 ng瓢峄漣.

“Tr谩ch nhi峄噈 thu峄檆 UBND TP H脿 N峄檌, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c”, k岷縯 lu岷璶 c峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g ch峄 r玫.

HACC1 膽瓢峄 H脿 N峄檌 gi煤p s峄ヽ n芒ng h啤n 17 t岷g cao trung b矛nh cho m峄檛 cao 峄慶 - 3

Chung c瓢 HACC1 Time Tower 膽茫 x芒y d峄眓g v脿 b脿n giao nh脿 cho c瓢 d芒n v峄 峄 t峄 n膬m 2017 (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

Trong ph岷 k岷縯 lu岷璶 c峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g c么ng b峄? chung c瓢 HACC1 Time Tower kh么ng thu峄檆 d峄 谩n ki峄僲 tra Gi岷 ph茅p x芒y d峄眓g, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g. 聽

Tuy nhi锚n, theo th么ng tin gi峄沬 thi峄噓 tr锚n website HACC1, chung c瓢 HACC1 Times Tower c贸 quy m么 g峄搈 27 t岷g n峄昳, 2 t岷g h岷 v脿 1 tum. Chung c瓢 n脿y c贸 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 l脿 1.100 t峄 膽峄搉g, 膽瓢峄 kh峄焛 c么ng t峄 n膬m 2014 v脿 b脿n giao cho kh谩ch h脿ng n膬m 2017.聽

Gi谩 rao b谩n c膬n h峄?/a> t岷 chung c瓢 HACC1 Time Tower hi峄噉 t岷 l脿 kho岷g 39 – 45 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t瓢啤ng 膽瓢啤ng m峄梚 c膬n h峄 h啤n 100 m2 c贸 gi谩 rao b谩n 膽岷縩 4,5 t峄 膽峄搉g.

Exit mobile version