Icon Collap

H脿 N峄檌 “ti岷縫 tay” t膬ng t岷g cao trung b矛nh 18,5 th脿nh 35 t岷g m峄檛 d峄 谩n?

Ng脿y 膽膬ng: 25/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ngo脿i vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h 膽岷 c么ng c峄檔g th脿nh d峄媍h v峄 v脿 nh脿 峄? H脿 N峄檌 c貌n t膬ng t岷g cao d峄 谩n tr锚n 么 膽岷 4.1-CC t岷 qu岷璶 Thanh Xu芒n t峄 trung b矛nh 18,5 t岷g th脿nh 35 t岷g, t膬ng d芒n s峄 l锚n h啤n 3.000 ng瓢峄漣.

K岷縯 lu岷璶 s峄 39 c峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g v峄玜 ban h脿nh c贸 n峄檌 dung thanh tra S峄 Quy ho岷h – ki岷縩 tr煤c H脿 N峄檌, Vi峄噉 Quy ho岷h x芒y d峄眓g H脿 N峄檌; c谩c ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n v脿 t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n c贸 li锚n quan trong c么ng t谩c quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h x芒y d峄眓g, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g theo quy ho岷h 膽瓢峄 duy峄噒 t岷 khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh.聽

Theo 膽贸, 膽峄慽 v峄沬 d峄 谩n d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, c么ng c峄檔g nh脿 峄 v脿 nh脿 tr岷 do C么ng ty c峄 ph岷 d峄媍h v峄 v脿 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 l脿m ch峄 膽岷 t瓢, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 ki峄僲 tra c么ng t谩c quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h x芒y d峄眓g, ch岷 thu岷璶, 膽i峄乽 ch峄塶h b岷 v岷 t峄昻g th峄 m岷穞 b岷眓g, ph瓢啤ng 谩n ki岷縩 tr煤c tr锚n c啤 s峄 h峄 s啤 do S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c c岷.聽

H脿 N峄檌 ti岷縫 tay t膬ng t岷g cao trung b矛nh 18,5 th脿nh 35 t岷g m峄檛 d峄 谩n? - 1

Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g ch峄 ra nhi峄乽 vi ph岷 trong vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h t岷 d峄 谩n d峄 谩n d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, c么ng c峄檔g nh脿 峄 v脿 nh脿 tr岷 tr锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, H脿 N峄檌 (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

C峄 th峄? t岷 d峄 谩n n脿y, k岷縯 lu岷璶 c峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g cho r岷眓g, quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L谩ng H岷 – Thanh Xu芒n ph锚 duy峄噒 n膬m 2002, 么 膽岷 4.1-CC l脿 膽岷 c么ng c峄檔g th脿nh ph峄? t岷g cao trung b矛nh 18,5 t岷g, m岷璽 膽峄 53% nh瓢ng UBND TP H脿 N峄檌 c贸 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 43/2005 ng脿y 5/4/2005 ph锚 duy峄噒 膽i峄乽 ch峄塶h th脿nh 膽岷 h峄梟 h峄 (d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g, c啤 quan v脿 nh脿 峄?. D峄 谩n c贸 di峄噉 t铆ch 8.000 m2, m岷璽 膽峄 35%, kh峄慽 膽岷 cao 5 t岷g ch峄ヽ n膬ng d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g v脿 v膬n ph貌ng, kh峄慽 th谩p cao 32 t岷g nh脿 峄 c膬n h峄?/a> 膽峄 b谩n, l脿 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng thu峄檆 c谩c tr瓢峄漬g h峄 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h, kh么ng t铆nh to谩n s峄 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 膼i峄乽 24, 膼i峄乽 29 Ngh峄 膽峄媙h 08/2005 c峄 Ch铆nh ph峄?聽

Theo Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g, ng脿y 16/4/2012, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c c岷 Gi岷 ph茅p quy ho岷h s峄 116/GPQH 膽i峄乽 ch峄塶h d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g v脿 v膬n ph貌ng, nh脿 峄 t岷g cao t峄 32 t岷g, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 35% th脿nh d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g, nh脿 tr岷? nh脿 峄 t岷g cao 35 t岷g, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 56% l脿 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng t铆nh to谩n s峄 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 膼i峄乽 52 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 2009.

S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c ch岷 thu岷璶 b岷 v岷 t峄昻g th峄 m岷穞 b岷眓g, ph瓢啤ng 谩n ki岷縩 tr煤c t岷 V膬n b岷 s峄 1519 ng脿y 5/6/2012 膽i峄乽 ch峄塶h m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄 56% (GPQH s峄 116/GPQH ng脿y 16/4/2012) th脿nh 56,8% l脿 膽i峄乽 ch峄塶h kh么ng t铆nh to谩n s峄 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 膼i峄乽 52 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 2009.

膼谩ng ch煤 媒, ng脿y 20/10/2014, S峄 Quy ho岷h Ki岷縩 tr煤c c贸 V膬n b岷 s峄 4392/QHKT-P8 ch岷 thu岷璶 膽i峄乽 ch峄塶h s峄 c膬n h峄 t峄 509 c膬n (t岷 V膬n b岷 s峄 1519/QHKT-P2 ng脿y 5/6/2012) th脿nh 662 c膬n l脿 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v瓢峄 th岷﹎ quy峄乶, vi ph岷 膼i峄乽 3, kho岷 2 膼i峄乽 5 膼i峄乽 13, 膼i峄乽 14, 膼i峄乽 15 Quy岷縯 膽峄媙h 48/2006 ng脿y 11/4/2006 c峄 UBND TP H脿 N峄檌.聽

H脿 N峄檌 ti岷縫 tay t膬ng t岷g cao trung b矛nh 18,5 th脿nh 35 t岷g m峄檛 d峄 谩n? - 2

D峄 谩n d峄 谩n d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, c么ng c峄檔g nh脿 峄 v脿 nh脿 tr岷 c霉ng nhi峄乽 c么ng tr矛nh ph谩 v峄 quy ho岷h kh谩c 膽ang “b贸p ngh岷箃” h岷 t岷g giao th么ng khu v峄眂 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh (岷h: Tr岷 Kh谩ng).

Ngo脿i ra, theo Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c ti岷縫 t峄 c贸 V膬n b岷 s峄 601/QHKTPAKT(P8) ng脿y 9/2/2015 ch岷 thu岷璶 ph瓢啤ng 谩n ki岷縩 tr煤c s峄 c膬n h峄 t峄 662 c膬n th脿nh 680 c膬n, d芒n s峄 3.072 ng瓢峄漣, l脿 ti岷縫 t峄 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v瓢峄 th岷﹎ quy峄乶, vi ph岷 膼i峄乽 7 Quy 膽峄媙h ban h脿nh theo Quy岷縯 膽峄媙h 72/2014 ng脿y 17/9/2014 c峄 UBND TP H脿 N峄檌.

Theo ghi nh岷璶 D芒n tr铆, d峄 谩n d峄 谩n d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, c么ng c峄檔g nh脿 峄 v脿 nh脿 tr岷 t岷 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng (ph瓢峄漬g Nh芒n Ch铆nh, qu岷璶 Thanh Xu芒n) 膽茫 膽瓢峄 x芒y xong ph岷 th么 v脿 膽ang trong qu谩 tr矛nh ho脿n thi峄噉.

Tr锚n m峄檛 s峄 trang th么ng tin rao b谩n gi峄沬 thi峄噓 d峄 谩n n脿y cao 35 t岷g v峄沬 5 t岷g kh峄慽 膽岷? 30 t岷g kh峄慽 th谩p v脿 662 c膬n h峄? Gi谩 c膬n h峄 t岷 d峄 谩n n脿y 膽瓢峄 rao b谩n t峄 50 膽岷縩 75 tri峄噓 膽峄搉g/m2 v脿 d峄 ki岷縩 b脿n giao trong n膬m nay.

Exit mobile version