Icon Collap

Gi岷 th瓢峄焠g xe Mercedes tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n

Ng脿y 膽膬ng: 11/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng脿y 3/7, ch峄 膽岷 t瓢 KLB 膽茫 t峄 ch峄ヽ l峄 tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes t岷 Trung t芒m H峄檌 ngh峄 Qu峄慶 gia v脿 t矛m ra ch峄 nh芒n may m岷痭 c峄 gi岷 th瓢峄焠g 么t么 Mercedes-Benz C180 AMG.

Ch瓢啤ng tr矛nh 膽瓢峄 膽岷 t瓢 c么ng phu v脿 chuy锚n nghi峄噋, h峄檌 t峄 c谩c g瓢啤ng m岷穞 n峄昳 ti岷縩g c峄 showbiz Vi峄噒 nh瓢 ngh峄 s末 h脿i Ch铆 Trung, ca s末 C谩t Ti锚n, v农 膽o脿n Emmy. G岷 1.000 kh谩ch m峄漣 c贸 m岷穞 t岷 ch瓢啤ng tr矛nh 膽茫 膽瓢峄 m茫n nh茫n c霉ng b峄痑 ti峄嘽 芒m thanh 谩nh s谩ng, v峄 貌a c岷 x煤c khi t矛m ra kh谩ch h脿ng may m岷痭 nh岷 s峄 h峄痷 么t么 Mercedes-Benz C180 AMG. Nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g c贸 gi谩 tr峄 cao kh谩c d脿nh cho kh谩ch h脿ng nh瓢: 2 gi岷 nh岷 l脿 xe m谩y SH mode tr峄 gi谩 72 tri峄噓 膽峄搉g, 3 gi岷 nh矛 l脿 xe m谩y 膽i峄噉 Vinfast Feliz 24,9 tri峄噓 膽峄搉g v脿 5 gi岷 ba l脿 m谩y l峄峜 kh么ng kh铆 Hitachi 10 tri峄噓 膽峄搉g c农ng 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n.

Gi岷 th瓢峄焠g xe Mercedes tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n - 1
Kh谩ch h脿ng tr煤ng th瓢峄焠g 么t么 Mercedes l脿 ch峄 nh芒n c膬n h峄?/a> F1607 thu峄檆 t貌a Fantasy (岷h: KLB).

S峄 ki峄噉 di峄卬 ra theo khu么n kh峄 ch铆nh s谩ch b谩n h脿ng “Mua nh脿 nh瓢 媒 – Rinh xe Mercedes” c峄 ch峄 膽岷 t瓢 C么ng ty C峄 ph岷 KLB d脿nh cho c谩c kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄? t貌a Fantasy v脿 Tropical, d峄 谩n Feliz Homes. 膼芒y c农ng l脿 l峄 tri 芒n ho脿nh tr谩ng, quy m么 h脿ng 膽岷 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 hi峄噉 nay.

Nh峄痭g giai 膽i峄噓 nh岷 nh脿ng tr峄 t矛nh, ca t峄 g岷 g农i c峄 b脿i h谩t “H脿 N峄檌 12 m霉a hoa” 膽茫 d岷玭 d岷痶 ng瓢峄漣 nghe 膽i qua c谩c khung tr峄漣 b矛nh y锚n v脿 ng岷璸 tr脿n s岷痗 m脿u c峄 Th峄 膽么 b岷眓g c么ng ngh峄 3D mapping hi峄噉 膽岷, t谩i hi峄噉 h矛nh 岷h m峄檛 c谩ch s峄憂g 膽峄檔g v脿 ch芒n th峄眂. 膼贸 c农ng l脿 th么ng 膽i峄噋 m脿 ch峄 膽岷 t瓢 KLB mu峄憂 truy峄乶 t岷 r岷眓g: “S峄 trong tr岷籵 v脿 th岷h th啤i, s峄 y锚n b矛nh v脿 h岷h ph煤c 岷, t岷 c岷 s岷 膽峄乽 hi峄噉 h峄痷 峄 Feliz Homes – n啤i m脿 g岷 1.000 kh谩ch h脿ng 膽茫 l峄盿 ch峄峮 l脿m ch峄憂 an c瓢 cho gia 膽矛nh m矛nh”.

Gi岷 th瓢峄焠g xe Mercedes tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n - 2
T谩i hi峄噉 “H脿 N峄檌 12 m霉a hoa” b岷眓g c么ng ngh峄 3D mapping s峄憂g 膽峄檔g v脿 ch芒n th峄眂 (岷h: KLB).

Kh么ng ch峄 t岷 ra m峄檛 kh么ng gian 芒m nh岷 岷 t瓢峄g 膽峄 tri 芒n nh峄痭g c瓢 d芒n t瓢啤ng lai 膽茫 膽峄搉g h脿nh c霉ng d峄 谩n, s峄 ki峄噉 c貌n l脿 c啤 h峄檌 膽峄 ch峄 膽岷 t瓢 KLB g峄璱 l峄漣 c岷 啤n 膽岷縩 c谩c 膽啤n v峄 ph芒n ph峄慽 v脿 h脿ng tr膬m nh芒n vi锚n t瓢 v岷 d峄 谩n – nh峄痭g nh芒n t峄 quan tr峄峮g kh么ng th峄 thi岷縰 gi煤p cho Feliz Homes 膽岷縩 v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g v脿 kh谩ch h脿ng m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng, hi峄噓 qu岷? Ph岷 b峄慶 th膬m may m岷痭 s么i 膽峄檔g v峄沬 gi岷 膽岷穋 bi峄噒 l脿 xe m谩y SH mode 72 tri峄噓 膽峄搉g, gi岷 nh岷 l脿 膽i峄噉 tho岷 Iphone 12 pro max 25 tri峄噓 膽峄搉g, 2 gi岷 nh矛 l脿 膽峄搉g h峄 Apple Watch 10 tri峄噓 膽峄搉g v脿 5 gi岷 ba l脿 tr芒u v脿ng SJC 6 tri峄噓 膽峄搉g d脿nh cho c谩c nh芒n vi锚n kinh doanh 膽茫 膽峄搉g h脿nh c霉ng d峄 谩n.

Gi岷 th瓢峄焠g xe Mercedes tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n - 3
Nh芒n vi锚n kinh doanh may m岷痭 gi脿nh gi岷 膽岷穋 bi峄噒 l脿 m峄檛 xe SH Mode ABS tr峄 gi谩 72 tri峄噓 膽峄搉g (岷h: KLB).

膼i峄乽 khi岷縩 ch瓢啤ng tr矛nh tr峄 n锚n 膽岷穋 bi峄噒 h啤n, 膽贸 l脿 trong s峄 g岷 1.000 ng瓢峄漣 tham d峄 s峄 ki峄噉 tri 芒n kh谩ch h脿ng t貌a Fantasy v脿 Tropical th矛 c贸 膽岷縩 g岷 200 kh谩ch 膽岷縩 膽峄 t矛m hi峄僽 v峄 d峄 谩n. K岷縯 qu岷 l脿 h啤n 20 kh谩ch h脿ng 膽茫 ch峄憈 膽岷穞 c峄峜 gi峄 quy峄乶 mua c膬n h峄 c峄 t貌a Zen Tower – v峄憂 m峄噉h danh l脿 “hoa h岷璾” c峄 c岷 d峄 谩n Feliz Homes, ngay trong s峄 ki峄噉.

L媒 gi岷 quy岷縯 膽峄媙h 膽岷穞 c峄峜 ngay t岷 l峄 tri 芒n, ch峄 Ch芒u (qu岷璶 Hai B脿 Tr瓢ng) chia s岷? “Feliz Homes n贸i chung v脿 c膬n h峄 t貌a Zen Tower n贸i ri锚ng l脿 nh峄痭g g矛 m脿 gia 膽矛nh t么i c岷 khi mu峄憂 n芒ng c岷 kh么ng gian s峄憂g, thay v矛 峄 nh脿 膽岷 trong ng玫 ch岷璽 h岷筽 b岷 l芒u nay. H啤n n峄痑, v峄 tr铆 d峄 谩n c农ng r岷 g岷 trung t芒m, gi谩 l岷 h峄 l媒”.

Gi岷 th瓢峄焠g xe Mercedes tri 芒n kh谩ch h脿ng Feliz Homes 膽茫 t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n - 4
Kh谩ch h脿ng 膽岷穞 c峄峜 th脿nh c么ng c膬n h峄 t貌a Zen Tower ngay t岷 s峄 ki峄噉 (岷h: KLB).

M岷穋 d霉 ra m岷痶 th峄 tr瓢峄漬g v脿o 膽岷 n膬m 2021, 膽煤ng th峄漣 膽i峄僲 d峄媍h b峄噉h Covid-19 c貌n 膽ang b霉ng ph谩t, nh瓢ng Feliz Homes v岷玭 膽瓢峄 th峄 tr瓢峄漬g 膽贸n nh岷璶 b峄焛 d峄 谩n theo 膽u峄昳 concept “resort nhi峄噒 膽峄沬 gi峄痑 l貌ng H脿 N峄檌”. 膼峄慽 v峄沬 khu v峄眂 n峄檌 膽么 hi峄噉 nay, kh贸 t矛m th岷 d峄 谩n n脿o kh谩c c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g nh脿 峄 ch峄 chi岷縨 h啤n 20% nh瓢 Feliz Homes, ngang v峄沬 m岷璽 膽峄 c峄 resort. G岷 80% di峄噉 t铆ch c貌n l岷, ch峄 膽岷 t瓢 KLB d脿nh tr峄峮 cho c芒y xanh, h峄 n瓢峄沜, ti峄噉 铆ch v脿 giao th么ng. V矛 v岷瓂, c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n t瓢啤ng lai c峄 d峄 谩n s岷 膽瓢峄 h瓢峄焠g tr峄峮 v岷筺 kh么ng gian c峄 10.000 m2 c芒y xanh v脿 c么ng vi锚n nhi峄噒 膽峄沬, 1.000 m2 h峄 b啤i v脿 h峄 c岷h quan, h啤n 40 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽峄搉g b峄 v脿 hi峄噉 膽岷. B锚n c岷h 膽贸, 5.000 m2 trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 g岷 40.000 m2 di峄噉 t铆ch 膽峄 xe c农ng l脿 膽i峄僲 nh岷 c峄 m峄檛 t峄 h峄 c膬n h峄 n峄檌 膽么 c谩ch h峄 Ho脿n Ki岷縨 ch峄 4,5 km nh瓢 Feliz Homes.

Cho 膽岷縩 nay, to脿n b峄 qu峄 c膬n c峄 2 t貌a Fantasy v脿 Tropical 膽峄乽 膽茫 b谩n h岷縯, ri锚ng t貌a Zen Tower m峄沬 ra m岷痶 v脿o cu峄慽 th谩ng 4/2022 nh瓢ng s峄 l瓢峄g c贸 h岷, l岷 膽瓢峄 膽岷 t瓢 ho脿n thi峄噉 cao c岷, ti峄噉 铆ch t岷璸 trung xung quanh t貌a nh脿 n锚n c农ng 膽ang c贸 s峄ヽ h岷 d岷玭 kh谩 t峄憈 trong khu v峄眂.

V峄沬 nhi峄乽 瓢u th岷 v峄 v峄 tr铆, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g, di峄噉 t铆ch kh么ng gian xanh l峄沶 h脿ng 膽岷 t岷 n峄檌 膽么 hi峄噉 nay c霉ng gi谩 b谩n h峄 l媒, Zen Tower 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 膽瓢峄 b谩n h岷縯 v脿o cu峄慽 n膬m nay.

Th么ng tin d峄 谩n Feliz Homes:

– Ch峄 膽岷 t瓢: C么ng ty C峄 ph岷 KLB.

– V峄 tr铆 d峄 谩n: Ph瓢峄漬g Ho脿ng V膬n Th峄? qu岷璶 Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌.

– 膼峄媋 ch峄 V膬n ph貌ng b谩n h脿ng: 92 Mai 膼峄檔g, qu岷璶 Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌.

– Hotline: 091 632 1919

– Website: www.felizhomes.vn

Exit mobile version