Icon Collap

Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park t膬ng g岷 30% trong n峄璦 膽岷 n膬m

Ng脿y 膽膬ng: 16/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Nhi峄乽 m么i gi峄沬 cho bi岷縯, trung b矛nh gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park 膽茫 t膬ng g岷 30% trong 6 th脿ng v峄玜 qua. L脿n s贸ng d峄媍h chuy峄僴 v峄 膽芒y 膽瓢峄 d峄 膽o谩n s岷 c貌n l峄沶 h啤n khi nh峄痭g d峄 谩n v峄沬 chu岷﹏ m峄眂 s峄憂g m峄沬 nh瓢 LUMI脠RE Boulevard h矛nh th脿nh.

Vinhomes Grand Park gia t膬ng s峄ヽ n贸ng

Tr瓢峄沜 T岷縯 2022, 膽峄 chu岷﹏ b峄 c么ng vi峄嘽 m峄沬, anh Nguy峄卬 Trung Qu芒n (33 tu峄昳, B矛nh D瓢啤ng) t矛m thu锚 c膬n h峄?/a> di峄噉 t铆ch kho岷g 30 m2 t岷 khu v峄眂 TP Th峄 膼峄ヽ (TPHCM). 膼瓢峄 m么i gi峄沬 gi峄沬 thi峄噓 c膬n h峄 studio t岷 Vinhomes Grand Park, c贸 膽岷 膽峄 n峄檌 th岷, s岷h 膽岷筽 v峄沬 gi谩 5 tri峄噓 膽峄搉g/th谩ng, anh ng峄 媒 s岷 quay l岷 thu锚 sau v脿i th谩ng.

B岷祅g 膽i n峄璦 n膬m, 膽岷 th谩ng 6 v峄玜 r峄搃, anh Qu芒n li锚n h峄 ch峄 c农 th矛 膽瓢峄 bi岷縯, c膬n nh脿 膽茫 c贸 ng瓢峄漣 thu锚. Nh峄 m么i gi峄沬 li锚n h峄 c谩c ch峄 nh脿 kh谩c, v峄沬 c膬n h峄 di峄噉 t铆ch t瓢啤ng t峄? m峄ヽ gi谩 膽茫 t膬ng 25-30%.

“Sau d峄媍h b峄噉h, ng瓢峄漣 d芒n quay tr峄 l岷 TPHCM l脿m vi峄嘽 nhi峄乽, ai c农ng quan t芒m t峄沬 nh峄痭g n啤i s峄憂g c贸 m么i tr瓢峄漬g t峄憈. M峄檛 ph岷 n峄痑 l脿 kinh t岷 膽ang d岷 ph峄 h峄搃, nhi峄乽 ng瓢峄漣 t峄 tin h啤n v峄沬 kh岷 n膬ng t脿i ch铆nh n锚n gi谩 thu锚 c农ng 膽茫 t膬ng”, Mai Ng峄峜, m么i gi峄沬 cho thu锚 t岷 TP Th峄 膼峄ヽ nh岷璶 膽峄媙h.

Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park t膬ng g岷 30% trong n峄璦 膽岷 n膬m - 1
Gi谩 c膬n h峄 Vinhomes Grand Park t膬ng nhanh 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2022 (岷h: Vinhomes).

Gi谩m 膽峄慶 m峄檛 c么ng ty t瓢 v岷 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 TP Th峄 膼峄ヽ cho hay, l瓢峄g kh谩ch thu锚 t岷 Vinhomes Grand Park kh么ng ch峄 quan t芒m 峄 ph芒n kh煤c di峄噉 t铆ch nh峄 m脿 峄 h岷 h岷縯 c谩c lo岷 h矛nh c膬n h峄? T岷 膽岷 l媒 c峄 么ng, kh谩ch c贸 nhu c岷 v脿 “ch峄 膽铆ch danh” 膽岷 膽么 th峄 n脿y t膬ng tr瓢峄焠g 膽峄乽 膽岷穘 theo th谩ng. M峄ヽ gi谩 b峄焛 th岷 c农ng nh铆ch l锚n trung b矛nh g岷 30% trong v貌ng 6 th谩ng qua.

Ngo脿i l峄 th岷 v峄 v峄 tr铆 k岷 c岷璶 h脿ng lo岷 c么ng tr矛nh huy岷縯 m岷h nh瓢 V脿nh 膽ai 2, V脿nh 膽ai 3, ga Metro s峄 1, b岷縩 xe Mi峄乶 膼么ng m峄沬 v脿 膽岷穋 bi峄噒 s岷痯 t峄沬 l脿 S芒n bay qu峄慶 t岷 Long Th脿nh, n啤i 膽芒y c农ng l脿 t芒m 膽i峄僲 c峄 gi谩o d峄, 膽岷 t瓢 b峄焛 c谩ch kh么ng xa l脿 Khu c么ng ngh峄 cao 1, Khu C么ng ngh峄 cao 2 c霉ng nhi峄乽 ng么i tr瓢峄漬g l峄沶 nh瓢 膼岷 h峄峜 FPT, 膼岷 h峄峜 Fulbright鈥?/p>

膼i峄乽 膽瓢峄 l貌ng c瓢 d芒n t岷 Vinhomes Grand Park l脿 nh峄痭g 膽岷 ti峄噉 铆ch, mang 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g ti峄噉 nghi v脿 ngh峄 d瓢峄g v峄沬 h峄 th峄憂g c么ng vi锚n 36 ha, 膽岷 l峄 脕nh S谩ng, b岷縩 du thuy峄乶 Manhattan Glory, tr瓢峄漬g h峄峜 Vinschool, b峄噉h vi峄噉 Vinmec, trung t芒m th瓢啤ng m岷 Vincom Mega Mall, c谩c tuy岷縩 xe bu媒t 膽i峄噉 VinBus鈥?/p>

L脿n s贸ng m峄沬 膽峄 v峄 LUMI脠RE Boulevard

Theo gi峄沬 膽岷 t瓢, “s峄ヽ n贸ng” ngu峄搉 kh谩ch thu锚 t岷 Vinhomes Grand Park s岷 ti岷縫 di峄卬 trong th峄漣 gian t峄沬, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 d峄 谩n LUMI脠RE Boulevard do Masterise Homes ph谩t tri峄僴. 膼芒y l脿 d峄 谩n c膬n h峄 mang ti锚u chu岷﹏ s峄憂g xanh mang 膽岷硁g c岷 qu峄慶 t岷 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 an c瓢 c峄 h岷 h岷縯 c谩c chuy锚n gia, tri th峄ヽ trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 t岷 khu c么ng ngh峄 cao. LUMI脠RE Boulevard d峄 ki岷縩 b脿n giao qu媒 II/2023, mang t峄沬 cho gia ch峄 nhi峄乽 ph瓢啤ng 谩n thu锚 t峄慽 瓢u.

Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park t膬ng g岷 30% trong n峄璦 膽岷 n膬m - 2

LUMI脠RE Boulevard cho ch峄 nh芒n nhi峄乽 l峄盿 ch峄峮 khi b脿n giao s峄沵 (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Ng瓢峄漣 mua LUMI脠RE Boulevard s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 c霉ng l煤c nhi峄乽 ch铆nh s谩ch h岷 d岷玭 nh瓢 h峄 tr峄 l茫i su岷 l锚n t峄沬 24 th谩ng, 芒n h岷 n峄 g峄慶 l锚n t峄沬 48 th谩ng. Ngo脿i ra, kh谩ch thanh to谩n s峄沵 膽瓢峄 chi岷縯 kh岷 l锚n t峄沬 12,6%; 8,1% n岷縰 thanh to谩n theo ti岷縩 膽峄 v脿 膽瓢峄 瓢u 膽茫i ph铆 mua b岷 hi峄僲 nh芒n th峄? t岷穘g ph铆 qu岷 l媒 3 n膬m.

Theo kinh nghi峄噈 c峄 gi峄沬 trong ngh峄? v峄沬 nh峄痭g ch铆nh s谩ch n脿y, ng瓢峄漣 mua quy岷縯 膽峄媙h c脿ng s峄沵 s岷 c脿ng nh岷璶 膽瓢峄 瓢u 膽茫i l峄沶. T峄昻g s峄 ti峄乶 n岷縰 t铆nh theo nh峄痭g 瓢u 膽茫i tr锚n c贸 th峄 l锚n t峄沬 c岷 tr膬m tri峄噓 膽峄搉g – m峄檛 kho岷 ti峄乶 kh么ng nh峄 so v峄沬 c谩c ch铆nh s谩ch tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.

“LUMI脠RE Boulevard v峄沬 kh么ng gian s峄憂g v瓢峄 tr峄檌, ch铆nh s谩ch kinh t岷 t峄憈, k岷縯 h峄 c霉ng s峄ヽ h煤t c峄 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Grand Park, s岷 t岷 n锚n m峄檛 膽i峄僲 thu h煤t 膽岷 t瓢 t岷 TPHCM. L脿n s贸ng d芒n c瓢 膽峄 v峄 膽芒y s岷 ng脿y m峄檛 l峄沶, k茅o theo gi谩 thu锚 nh脿 ti岷縫 t峄 t膬ng trong t瓢啤ng lai”, m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 t岷 TPHCM n贸i.

Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park t膬ng g岷 30% trong n峄璦 膽岷 n膬m - 3

S峄 kh谩c bi峄噒 khi岷縩 LUMI脠RE Boulevard thu h煤t ng瓢峄漣 mua (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

LUMI脠RE Boulevard g芒y 岷 t瓢峄g v峄沬 nhi峄乽 kh谩ch mua b峄焛 s峄 kh谩c bi峄噒 t峄 thi岷縯 k岷? c岷h quan t峄沬 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu mang chu岷﹏ m峄眂 qu峄慶 t岷? 膼峄 c贸 膽瓢峄 膽i峄乽 膽贸, nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 h脿ng hi峄噓 qu峄慶 t岷 Masterise Homes 膽茫 b岷痶 tay v峄沬 nh峄痭g 膽峄慽 t谩c h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬 nh瓢 Tange (Nh岷璽 B岷) – thi岷縯 k岷 m岷穞 膽峄﹏g, Land Sculptor (Th谩i Lan) – thi岷縯 k岷 c岷h quan, HBA (M峄? – thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 v脿 MACE (Anh) – qu岷 l媒, gi谩m s谩t 膽峄 l脿m m峄檛 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷.

Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park t膬ng g岷 30% trong n峄璦 膽岷 n膬m - 4
Kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g 膽岷痶 gi谩 nh峄 ki岷縩 tr煤c xanh 3D 岷 t瓢峄g (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Bao quanh d峄 谩n l脿 24 khu v瓢峄漬 treo th岷硁g 膽峄﹏g, di峄噉 t铆ch l锚n t峄沬 20.000 m2 bi岷縩 c岷 d峄 谩n tr峄 th脿nh nh峄痭g t貌a th谩p ph峄 xanh 膽煤ng ngh末a. C霉ng v峄沬 17.000 m2 n峄檌 khu, t峄昻g di峄噉 t铆ch c岷h quan xanh t岷 膽芒y l锚n t峄沬 37.000 m2, t岷 n锚n ki岷縩 tr煤c xanh 3D h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam.

H峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu t岷 LUMI脠RE Boulevard s岷 mang 膽岷縩 kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g, tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g v峄沬 h峄 b啤i phi thuy峄乶 65 m v瓢峄 chu岷﹏ Olympic, h峄 Jacuzzi massage th峄 l峄眂, ph貌ng gym trong nh脿, khu th峄 thao ngo脿i tr峄漣, v瓢峄漬 th岷 m峄檆 v脿 th峄眂 v岷璽, r岷 chi岷縰 phim ngo脿i tr峄漣, s芒n ch啤i tr岷 em鈥?/p>

Ng脿y 6/6, c么ng ty C峄 ph岷 Vinhomes v脿 C么ng ty Masterise Homes k媒 k岷縯 th峄廰 thu岷璶 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 膽峄 kinh doanh d峄 谩n LUMI脠RE Boulevard. Theo 膽贸, Masterise Homes t岷璸 trung ngu峄搉 l峄眂 v脿o vi峄嘽 x芒y d峄眓g v脿 qu岷 l媒 ch岷 l瓢峄g d峄 谩n, Vinhomes 膽贸ng vai tr貌 kinh doanh 膽峄檆 quy峄乶 d峄 谩n.

Exit mobile version