Icon Collap

膼瓢a c么ng tr矛nh ch瓢a an to脿n PCCC v脿o s峄 d峄g, 3 ch峄 膽岷 t瓢 b峄 x峄 ph岷

Ng脿y 膽膬ng: 07/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – UBND t峄塶h B岷痗 Ninh v峄玜 ra quy岷縯 膽峄媙h x峄 ph岷 3 doanh nghi峄噋 do 膽瓢a c谩c h岷g m峄 c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g khi ch瓢a 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 an to脿n ph貌ng ch谩y ch峄痑 ch谩y (PCCC) theo quy 膽峄媙h.

C谩c c么ng ty b峄 x峄 ph岷 g峄搈: C么ng ty c峄 ph岷 T岷璸 膽o脿n Hanaka, C么ng ty c峄 ph岷 c谩p 膽i峄噉 Hanaka – Korea v脿 C么ng ty c峄 ph岷 th峄漣 trang Vita. C岷 3 doanh nghi峄噋 n脿y 膽茫 膽瓢a c谩c h岷g m峄 c么ng tr矛nh s峄 d峄g, ho岷 膽峄檔g khi ch瓢a c贸 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 k岷縯 qu岷 nghi峄噈 thu, c谩 bi峄噒 c贸 c么ng tr矛nh ch瓢a c贸 v膬n b岷 th岷﹎ 膽峄媙h thi岷縯 k岷 v峄 ph貌ng ch谩y v脿 ch峄痑 ch谩y.聽

C峄 th峄? ng脿y 16/6 v峄玜 qua, UBND t峄塶h B岷痗 Ninh ban h脿nh Quy岷縯 膽峄媙h 548/Q膼-XPHC v峄 vi峄嘽 x峄 ph岷 vi ph岷 h脿nh ch铆nh 膽峄慽 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 t岷璸 膽o脿n Hanaka. C么ng ty n脿y c贸 tr峄 s峄 ch铆nh t岷 Khu c么ng nghi峄噋 Hanaka, TP T峄 S啤n, ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽 l脿 么ng M岷玭 Ng峄峜 Anh – Ch峄 t峄媍h H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄? 聽

T峄塶h B岷痗 Ninh 膽茫 x峄 ph岷 vi ph岷 h脿nh ch铆nh 90 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 t岷璸 膽o脿n Hanaka. Doanh nghi峄噋 n脿y 膽茫 th峄眂 hi峄噉 h脿nh vi vi ph岷 h脿nh ch铆nh l脿 膽瓢a h岷g m峄 c么ng tr矛nh, c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g, ho岷 膽峄檔g khi ch瓢a c贸 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 ho岷穋 v膬n b岷 th岷﹎ duy峄噒 thi岷縯 k岷 v峄 ph貌ng ch谩y v脿 ch峄痑 ch谩y theo quy 膽峄媙h. 聽

C农ng trong ng脿y 16/6, Ch峄 t峄媍h UBND t峄塶h B岷痗 Ninh ban h脿nh Quy岷縯 膽峄媙h 546/Q膼-XPHC v峄 vi峄嘽 x峄 ph岷 vi ph岷 h脿nh ch铆nh 膽峄慽 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 c谩p 膽i峄噉 Hanaka – Korea.

膼瓢峄 bi岷縯, C么ng ty n脿y c农ng c贸 tr峄 s峄 t岷 Khu c么ng nghi峄噋 Hanaka, TP T峄 S啤n. Ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽 l脿 b脿 Nguy峄卬 Th峄 Minh Ph瓢啤ng – Ch峄 t峄媍h H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄?聽

C么ng ty c峄 ph岷 c谩p 膽i峄噉 Hanaka – Korea v矛 膽茫 th峄眂 hi峄噉 h脿nh vi vi ph岷 h脿nh ch铆nh l脿 膽瓢a h岷g m峄 c么ng tr矛nh, c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g, ho岷 膽峄檔g khi ch瓢a c贸 v膬n b岷 ch岷 thu岷璶 k岷縯 qu岷 nghi峄噈 thu v峄 ph貌ng ch谩y v脿 ch峄痑 ch谩y; 膼瓢a h岷g m峄 c么ng tr矛nh, c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g, ho岷 膽峄檔g khi ch瓢a c贸 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 ho岷穋 v膬n b岷 th岷﹎ duy峄噒 thi岷縯 k岷 v峄 ph貌ng ch谩y v脿 ch峄痑 ch谩y. V峄沬 nh峄痭g vi ph岷 n锚u tr锚n, t峄塶h B岷痗 Ninh 膽茫 ph岷 ti峄乶 170 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 2 h脿nh vi n锚u tr锚n.

Theo t矛m hi峄僽, tr锚n trang th么ng tin ch铆nh th峄ヽ c峄 T岷璸 膽o脿n Hanaka c贸 gi峄沬 thi峄噓, C么ng ty c峄 ph岷 c谩p 膽i峄噉 Hanaka – Korea l脿 c么ng ty th脿nh vi锚n c峄 t岷璸 膽o脿n.

T瓢啤ng t峄? UBND t峄塶h B岷痗 Ninh c农ng v峄玜 x峄 ph岷 C么ng ty c峄 ph岷 th峄漣 trang Vita 90 tri峄噓 膽峄搉g v矛 h脿nh vi 膽瓢a h岷g m峄 c么ng tr矛nh, c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g, ho岷 膽峄檔g khi ch瓢a c贸 v膬n b岷 ch岷 thu岷璶 k岷縯 qu岷 nghi峄噈 thu v峄 PCCC.

Exit mobile version