Icon Collap

膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh么ng “ch岷 theo” l峄 nhu岷璶 c峄 nh脿 膽岷 t瓢

Ng脿y 膽膬ng: 16/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – L茫nh 膽岷 B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯 nguy锚n t岷痗 chung l脿 h岷 ch岷 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, n岷縰 c贸 c岷 膽岷 b岷 膽煤ng quy 膽峄媙h, th岷璶 tr峄峮g…

Ch岷 ch峄塶h sau thanh tra tuy岷縩 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶

T岷 bu峄昳 h峄峱 b谩o th瓢峄漬g k峄 B峄 X芒y d峄眓g chi峄乽 nay (13/6), nhi峄乽 c芒u h峄廼 膽瓢峄 膽岷穞 ra xung quanh v岷 膽峄 v峄 quy ho岷h v脿 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h sau K岷縯 lu岷璶 s峄 39 c峄 Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g c么ng b峄 m峄沬 膽芒y.

Trao 膽峄昳 th锚m v峄沬 b谩o ch铆, 么ng Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 – Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g – cho bi岷縯, c么ng t谩c thanh tra c岷 膽岷 b岷 膽峄搉g th峄漣 hai y锚u c岷. 膼贸 l脿 m峄檛 m岷穞 ch峄 r玫 c谩c vi ph岷, th峄 hai l脿 qua 膽贸 r煤t ra c谩c bi峄噉 ph谩p, ch岷 ch峄塶h.

脭ng Tu岷 l岷 v铆 d峄 nh瓢 vi峄嘽 thanh tra qu峄 b岷 tr矛 c谩c chung c瓢 v峄玜 qua th矛 qua thanh tra y锚u c岷 tr岷 l岷 cho c瓢 d芒n h脿ng tr膬m t峄 膽峄搉g. Ngay sau 膽贸, B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g c农ng 膽茫 c贸 ch峄 th峄 v峄 v岷 膽峄 n脿y.

“T矛nh h矛nh chung sau 膽贸 r岷 t峄憈. Tr瓢峄沜 膽芒y b矛nh qu芒n m峄梚 th谩ng ch煤ng t么i nh岷璶 膽瓢峄 c岷 ch峄 膽啤n th瓢 khi岷縰 n岷 t峄 c谩o. Nh瓢ng sau 膽贸 gi岷 h岷硁. N贸i nh瓢 v岷瓂 膽峄 th岷 sau m峄梚 膽峄 thanh tra, ngo脿i v岷 膽峄 vi ph岷, c貌n r煤t ra 膽瓢峄 c谩c v岷 膽峄 chung, gi岷 ph谩p 膽峄 ch岷 ch峄塶h”, 么ng Tu岷 n贸i.

膼峄慽 v峄沬 lo岷 k岷縯 lu岷璶 v峄 quy ho岷h t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng, trong 膽贸 c贸 k岷縯 lu岷璶 thanh tra khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh v峄沬 h脿ng lo岷 vi ph岷 膽瓢峄 ch峄 r玫, Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g nh岷 m岷h s岷 c贸 nhi峄乽 nh贸m v岷 膽峄 膽瓢峄 r煤t ra, c霉ng v峄沬 nh峄痭g 膽峄 ngh峄? ki岷縩 ngh峄 quan tr峄峮g nh岷眒 ch岷 ch峄塶h c谩c vi ph岷 trong quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v脿 gi谩m s谩t th峄眂 hi峄噉 sau quy ho岷h.

膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh么ng ch岷 theo l峄 nhu岷璶 c峄 nh脿 膽岷 t瓢  - 1

脭ng Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 – Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g nh岷 m岷h vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h ph岷 膽岷 b岷 膽煤ng quy tr矛nh, quy 膽峄媙h (岷h: LQ).

Th峄 nh岷, 么ng Tu岷 cho bi岷縯 s岷 y锚u c岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng r脿 so谩t, qu岷 l媒, 膽i峄乽 ch峄塶h l岷 c谩c n峄檌 dung, v膬n b岷 c貌n thi岷縰 theo th岷﹎ quy峄乶, ch峄ヽ n膬ng c峄 m矛nh.

V岷 膽峄 th峄 hai, theo 么ng Tu岷, c谩c 膽峄 谩n quy ho岷h 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h, 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒, 膽瓢峄 ch岷 thu岷璶 膽i峄乽 ch峄塶h c岷 g峄璱 h峄 s啤 膽岷縩 c谩c c岷 qu岷璶 huy峄噉 膽峄 膽岷 b岷 v岷 膽峄 gi谩m s谩t. Qua thanh tra m峄檛 s峄 膽峄媋 ph瓢啤ng, 么ng Tu岷 cho bi岷縯 “kh芒u n脿y r岷 y岷縰”.

“Vi峄嘽 n脿y d岷玭 膽岷縩 c谩c vi ph岷 ch岷璵 ph谩t hi峄噉, ph谩t hi峄噉 xong kh贸 x峄 l媒. N岷縰 x峄 l媒 tri峄噒 膽峄 th矛 g芒y l茫ng ph铆 cho x茫 h峄檌”, 么ng Tu岷 cho hay, v岷 膽峄 n脿y 膽ang 膽瓢峄 nghi锚n c峄﹗ v脿 c贸 th峄 膽瓢峄 Thanh tra B峄 膽峄 xu岷, n芒ng l锚n th脿nh Ch峄 th峄 c峄 B峄?

V峄沬 nh贸m v岷 膽峄 th峄 ba, 么ng Tu岷 cho bi岷縯 s岷 膽峄 ngh峄 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng th峄眂 hi峄噉 r脿 so谩t quy ho岷h chung 膽煤ng theo quy 膽峄媙h. Li锚n quan 膽岷縩 vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, Ch谩nh Thanh tra B峄 cho bi岷縯 膽茫 c贸 quy 膽峄媙h r玫 r脿ng trong 膽i峄乽 47 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄?

Vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h theo 么ng Tu岷, ph岷 膽岷 b岷 膽煤ng quy tr矛nh, quy 膽峄媙h. V脿 ch峄 th峄眂 hi峄噉 khi xu岷 m峄檛 trong 5 y岷縰 t峄 nh瓢 xu岷 hi峄噉 y岷縰 t峄 sau: Khi c贸 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h v峄 chi岷縩 l瓢峄, quy ho岷h t峄昻g th峄 kinh t岷 – x茫 h峄檌, an ninh qu峄慶 ph貌ng; h矛nh th脿nh c谩c d峄 谩n y岷縰 t峄 c贸 tr峄峮g 膽i峄僲 qu峄慶 gia; quy ho岷h kh么ng th峄 th峄眂 hi峄噉 膽瓢峄; s峄 bi岷縩 膽峄檔g v峄 th峄 ch岷, 膽峄媋 v膬n; ph峄 v峄 l峄 铆ch qu峄慶 gia, c峄檔g 膽峄搉g.

脭ng Tu岷 c农ng nh岷 m岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h l脿 kh谩i ni峄噈 r岷 b矛nh th瓢峄漬g n岷縰 膽岷 b岷 c谩c y岷縰 t峄 n锚u tr锚n. V脿 khi 膽i峄乽 ch峄塶h th矛 c岷 ph岷 l脿m g矛, quy tr矛nh ra sao c农ng 膽茫 膽瓢峄 ph谩p lu岷璽 quy 膽峄媙h r玫 r脿ng. Theo 膽贸, vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h ph岷 th峄眂 hi峄噉 nghi锚m theo quy 膽峄媙h t岷 膽i峄乽 50, 51 c峄 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 2009.

Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g c农ng nh岷痗 膽岷縩 n峄檌 dung r岷 quan tr峄峮g kh谩c sau thanh tra, 膽贸 l脿 vi峄嘽 膽么n 膽峄慶 th峄眂 hi峄噉 c谩c d峄 谩n h岷 t岷g k峄 thu岷璽, h岷 t岷g x茫 h峄檌, c芒y xanh鈥 膽峄 ph峄 v峄 膽么ng 膽岷 ng瓢峄漣 d芒n.

C谩c ti峄噉 铆ch x茫 h峄檌, c芒y xanh鈥 b峄 thi岷縰 r岷 nhi峄乽

Qua m峄檛 s峄 k岷縯 lu岷璶 thanh tra g岷 膽芒y, 么ng Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 cho bi岷縯, c谩c ti峄噉 铆ch x茫 h峄檌, c芒y xanh鈥 b峄 thi岷縰 r岷 nhi峄乽. “Ch煤ng t么i s岷 c贸 nh峄痭g nghi锚n c峄﹗ 膽i峄乽 ch峄塶h vi峄嘽 n脿y”, 么ng Tu岷 th么ng tin. Tuy nhi锚n, v峄 n脿y c农ng nh岷 m岷h 膽岷縩 s峄 ph峄慽 h峄 膽峄搉g b峄 t峄 Trung 瓢啤ng 膽岷縩 膽峄媋 ph瓢啤ng, c谩c c岷 c谩c ng脿nh v脿 to脿n h峄 th峄憂g. B峄焛 “m峄檛 c啤 quan thanh tra, m峄檛 膽o脿n thanh tra”, theo 么ng Tu岷, kh么ng th峄 x峄 l媒 h岷縯 膽瓢峄.

Cu峄慽 c霉ng, 么ng Tu岷 cho bi岷縯 s岷 ki岷縩 ngh峄 vi峄嘽 t膬ng c瓢峄漬g ch峄 膽岷 c谩c c啤 quan ch峄ヽ n膬ng 膽峄媋 ph瓢啤ng, ch岷 ch峄塶h l岷 th岷﹎ 膽峄媙h ph锚 duy峄噒 膽峄 谩n quy ho岷h, 膽峄搉g th峄漣 膽峄 ngh峄 t膬ng c瓢峄漬g c么ng t谩c thanh tra ki峄僲 tra, ph谩t hi峄噉 nh芒n t峄 t峄憈 th矛 bi峄僽 d瓢啤ng, c貌n 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h kh么ng 膽煤ng quy 膽峄媙h th矛 s岷 x峄 l媒 nghi锚m.

Th么ng tin th锚m v峄 k岷 ho岷h thanh tra quy ho岷h s岷痯 t峄沬, 么ng Tu岷 cho bi岷縯, quy ho岷h l脿 m峄檛 trong nh峄痭g nhi峄噈 v峄? ch峄ヽ n膬ng thu峄檆 B峄? Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g s岷 th峄眂 hi峄噉 nhi峄噈 v峄 膽瓢峄 giao. 脭ng Tu岷 ti岷縯 l峄 膽ang x芒y d峄眓g k岷縯 lu岷璶 thanh tra m峄檛 s峄 膽峄媋 ph瓢啤ng. C谩c k岷縯 lu岷璶 thanh tra 膽峄乽 s岷 膽瓢峄 c么ng khai, th峄眂 hi峄噉 膽煤ng quy 膽峄媙h.

Tr岷 l峄漣 c芒u h峄廼 l脿m sao h岷 ch岷 b峄泃 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, Th峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Quang H霉ng cho r岷眓g, quy ho岷h t峄憈 th矛 kh么ng n锚n 膽i峄乽 ch峄塶h, tuy nhi锚n c农ng kh么ng th峄 c峄﹏g nh岷痗 b峄焛 c贸 nh峄痭g c谩i c岷 thi岷縯 膽i峄乽 ch峄塶h.

“Nguy锚n t岷痗 chung l脿 h岷 ch岷 膽i峄乽 ch峄塶h. N岷縰 c贸 v岷 膽峄 th矛 c岷 膽i峄乽 ch峄塶h, song c岷 th岷璶 tr峄峮g. N岷縰 膽i峄乽 ch峄塶h ph岷 tu芒n th峄 膽煤ng quy tr矛nh, quy 膽峄媙h, 瓢u ti锚n 膽岷 b岷 v峄 ch峄 ti锚u c芒y xanh, m么i tr瓢峄漬g thay v矛 ch岷 theo l峄 nhu岷璶 c峄 nh脿 膽岷 t瓢”, Th峄 tr瓢峄焠g H霉ng nh岷 m岷h.

L茫nh 膽岷 V峄 Quy ho岷h ki岷縩 tr煤c (B峄 X芒y d峄眓g) n贸i th锚m, m峄檛 trong c谩c nguy锚n nh芒n d岷玭 膽岷縩 vi峄嘽 ph岷 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, 膽贸 l脿 ch岷 l瓢峄g t瓢 v岷 ch瓢a cao, trong qu谩 tr矛nh tri峄僴 khai ph岷 膽i峄乽 ch峄塶h. Ngo脿i ra, c貌n c贸 s峄 ch峄搉g ch茅o, do v岷瓂 qu谩 tr矛nh l脿m ph岷 c贸 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h cho ph霉 h峄.

V峄 n脿y nh岷 m岷h, 膽峄 b岷 c么ng t谩c quy ho岷h c岷 c贸 s峄 ki峄僲 tra c峄 c啤 quan l媒 nh脿 n瓢峄沜, s峄 gi谩m s谩t c峄 ng瓢峄漣 d芒n, s峄 ph谩t hi峄噉 th么ng tin c峄 b谩o ch铆鈥 Vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h c岷 膽瓢峄 b谩o c谩o c谩c c岷 c贸 th岷﹎ quy峄乶 xem x茅t, 膽岷 b岷 膽i峄乽 ki峄噉, kh么ng t霉y ti峄噉. Hi峄噉 B峄 x芒y d峄眓g 膽ang ch峄 tr矛 so岷 th岷 d峄 谩n Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄? s峄璦 膽峄昳 nh峄痭g 膽i峄僲 ch瓢a ch岷穞 ch岷解€?/p>

Thanh tra 膽瓢峄漬g “nh峄搃” cao 峄慶 L锚 V膬n L瓢啤ng – T峄 H峄痷, l峄 膽岷 r岷珁 vi ph岷 v峄 quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h

Nh瓢 D芒n tr铆 膽茫 膽瓢a tin, Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 v峄玜 k媒 ban h脿nh K岷縯 lu岷璶 s峄 39 thanh tra S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c TP H脿 N峄檌; Vi峄噉 Quy ho岷h X芒y d峄眓g H脿 N峄檌; lo岷 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n c贸 li锚n quan trong c么ng t谩c quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v脿 qu岷 l媒 x芒y d峄眓g khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh.

膼芒y l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g r岷 “n贸ng” 峄 H脿 N峄檌 th峄漣 gian qua v矛 m岷璽 膽峄 cao 峄慶 d脿y 膽岷穋 v脿 t岷痗 ngh岷絥. Nhi峄乽 chuy锚n gia, 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 膽茫 膽岷穞 ra v岷 膽峄 v峄 vi峄嘽 “x茅 n谩t” quy ho岷h 膽么 th峄 峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h cho tr峄 ph铆a T芒y Nam H脿 N峄檌 n脿y.

V峄沬 k岷縯 lu岷璶 v峄玜 膽瓢峄 ban h脿nh, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 ch峄 ra h脿ng lo岷 vi ph岷, sai s贸t, t峄搉 t岷 trong quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h, qu岷 l媒 x芒y d峄眓g theo quy ho岷h t岷 m峄檛 lo岷 d峄 谩n d峄峜 tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh.

Exit mobile version