Icon Collap

D岷 岷 c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central t岷 Kon Tum

Ng脿y 膽膬ng: 23/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – D峄 谩n 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central 膽瓢峄 ki岷縩 t岷 th脿nh t峄 h峄 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 膽a nhi峄噈 t岷 Kon Tum, h峄゛ h岷筺 mang h啤i th峄 m峄沬 膽岷縩 v峄沬 v霉ng 膽岷 n脿y.

S峄ヽ h煤t c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central

T峄 膽岷 n膬m 2021, b岷 膽峄檔g s岷 t岷 th峄 tr瓢峄漬g Kon Tum kh峄焛 s岷痗, m峄 ra c啤 h峄檌 m峄沬 cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢. Theo quy ho岷h m岷g l瓢峄沬 膽么 th峄 t峄塶h Kon Tum 膽岷縩 n膬m 2025, Kon Tum 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 t岷 ba khu v峄眂 ch铆nh bao g峄搈 v霉ng trung t芒m, v霉ng T芒y B岷痗 v脿 v霉ng ph铆a 膼么ng.

D岷 岷 c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central t岷 Kon Tum - 1
Ph峄慽 c岷h d峄 谩n 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central.

D峄 谩n n岷眒 峄 trung t芒m th脿nh ph峄 Kon Tum. Theo ch峄 膽岷 t瓢, gi峄痑 v霉ng 膽岷 膽岷璵 n茅t v膬n h贸a d芒n gian truy峄乶 th峄憂g, d峄 谩n hi峄噉 l锚n sang tr峄峮g v脿 hi峄噉 膽岷 nh瓢 n茅t ch岷 ph谩. 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 膽峄 h瓢峄沶g t峄沬 phong c谩ch th瓢峄g l瓢u, 膽岷硁g c岷 v脿 tinh t岷? D峄 谩n v峄沬 4 ph芒n khu nh脿 ph峄? 1 trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 1 trung t芒m h瓢峄沶g nghi峄噋 膽瓢峄 x芒y d峄眓g theo l峄慽 ki岷縩 tr煤c Roman, mang 膽岷璵 h啤i th峄 ki岷縩 tr煤c ho脿ng gia.

D岷 岷 c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central t岷 Kon Tum - 2
Trung t芒m th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 “膽a nhi峄噈” h峄゛ h岷筺 l脿 s岷 t芒m 膽i峄僲 th脿nh ph峄 Kon Tum.

D峄 谩n c贸 t峄沬 66 c膬n nh脿 ph峄?/a> v脿 18 c膬n shophouse trong t貌a trung t芒m th瓢啤ng m岷 8,5 t岷g. T岷g tr锚n c霉ng l脿 Sky Bar s峄 h峄痷 d脿n 芒m thanh, 谩nh s谩ng hi峄噉 膽岷 膽瓢峄 膽岷 t瓢 b脿i b岷. Nh脿 ph峄 c贸 c么ng d峄g 膽a n膬ng, v峄玜 膽峄 峄? v峄玜 膽峄 kinh doanh.

D岷 岷 c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central t岷 Kon Tum - 3
Ph峄慽 c岷h d峄 谩n.

Anh Nguy峄卬 Thanh Long, m峄檛 kh谩ch h脿ng chia s岷? “D峄 谩n ti岷縫 gi谩p v峄沬 膽瓢峄漬g B脿 Tri峄噓 – Phan 膼矛nh Ph霉ng l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h k岷縯 n峄慽 th么ng su峄憈 m峄峣 膽峄媋 膽i峄僲 quan tr峄峮g c峄 th脿nh ph峄? B峄焛 v岷瓂, t么i quy岷縯 膽峄媙h xu峄憂g ti峄乶 t岷 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central. Th峄漣 gian t峄沬, gia 膽矛nh t么i c农ng chu岷﹏ b峄 m峄 spa. T峄峚 l岷 t岷 膽芒y, spa v峄玜 c贸 v峄 tr铆 膽岷筽, l岷 c贸 ngu峄搉 kh谩ch d峄搃 d脿o v矛 n岷眒 gi峄痑 trung t芒m”.

膼岷 di峄噉 C么ng ty C峄 ph岷 T岷璸 膽o脿n 膽岷 t瓢 A Group – 膽啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n kh岷硁g 膽峄媙h: “膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central l脿 “膽峄゛ con tinh th岷” mang t芒m huy岷縯 c峄 ng瓢峄漣 ki岷縩 t岷. Nh瓢 ng峄峮 膽u峄慶 r峄眂 l峄璦, 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central s岷 kh么ng ng峄玭g t峄廰 s谩ng. Gi谩 tr峄 m脿 ch煤ng t么i mang 膽岷縩 ch铆nh l脿 s岷 ph岷﹎ t峄憈 nh岷, d峄媍h v峄 ho脿n h岷 nh岷, g贸p ph岷 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 v峄 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 vui ch啤i gi岷 tr铆 膽a ch峄ヽ n膬ng, 膽a tr岷 nghi峄噈, thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 c峄 th脿nh ph峄?#8221;.

D岷 岷 c峄 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central t岷 Kon Tum - 4
M峄檛 g贸c c峄 d峄 谩n. 岷h ph峄慽 c岷h.

Sau 膽岷 d峄媍h Covid-19, ng脿nh du l峄媍h d岷 ph峄 h峄搃. “膼岷縩 v峄沬 Kom Tum, du kh谩ch s岷 b峄 thu h煤t b峄焛 v岷 膽岷筽 m岷h m岷? kho谩ng 膽岷 c峄 th脿nh ph峄 cao nguy锚n v脿 膼么ng Ph瓢啤ng Diamond Central – h峄゛ h岷筺 l脿 “vi锚n kim c瓢啤ng” b峄玭g s谩ng gi峄痑 trung t芒m th脿nh ph峄? Du kh谩ch s岷 b岷 ng峄 b峄焛 膽岷硁g c岷 c峄 m峄檛 t峄 h峄 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 gi岷 tr铆 b岷璫 nh岷 th脿nh ph峄 tr岷?#8221;, 膽岷 di峄噉 C么ng ty C峄 ph岷 T岷璸 膽o脿n 膽岷 t瓢 A Group chia s岷?

Exit mobile version