Icon Collap

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam

Ng脿y 膽膬ng: 15/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong th谩ng 6 n膬m 2022, 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽茫 ra m岷痶 3 c么ng ty th脿nh vi锚n: Central Real, Mekong RES, B矛nh Nguy锚n RES v峄沬 m峄 ti锚u bao ph峄 l岷 l瓢峄 3 v霉ng th峄 tr瓢峄漬g: 膼么ng Nam B峄? 膼峄搉g b岷眓g S么ng C峄璾 Long; B矛nh Ph瓢峄沜 v脿 T芒y Nguy锚n.

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam c霉ng t岷 nh矛n ph谩t tri峄僴 chi岷縩 l瓢峄

H峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam t岷璸 trung ph谩t tri峄僴 v峄沬 t岷 nh矛n tr峄 th脿nh c么ng ty d峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 s峄 1 t岷 th峄 tr瓢峄漬g Mi峄乶 Nam; Top 5 nh脿 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 t岷 Vi峄噒 Nam v脿 s峄 m峄噉h cung c岷 s岷 ph岷﹎ v脿 d峄媍h v峄 瓢u vi峄噒, n芒ng cao gi谩 tr峄 cu峄檆 s峄憂g 膽岷縩 m峄峣 kh谩ch h脿ng.

V峄沬 t岷 nh矛n 膽贸, h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷穞 m峄 ti锚u 膽岷縩 n膬m 2023 ph谩t tri峄僴 h峄 th峄憂g c么ng ty th脿nh vi锚n m岷g d峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 5.000 chuy锚n vi锚n kinh doanh, ho岷 膽峄檔g ph芒n ph峄慽 b岷 膽峄檔g s岷 m岷h m岷 t峄 膼脿 N岷祅g 膽岷縩 C脿 Mau.

Sau 13 n膬m ph谩t tri峄僴 v脿 l峄沶 m岷h, h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam s峄 h峄痷 m岷g l瓢峄沬 ph芒n ph峄慽 r峄檔g kh岷痯 c谩c t峄塶h th脿nh v峄沬 8 h峄 th峄憂g kinh doanh tr峄 s峄? 5 c么ng ty th脿nh vi锚n ph芒n ph峄慽 b岷 膽峄檔g s岷, h啤n 1.000 nh芒n s峄 d脿y d岷穘 kinh nghi峄噈. T峄昻g gi谩m 膽峄慶 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam d岷玭 d岷痶 h峄 th峄憂g ph谩t tri峄僴 m岷h theo chi岷縩 l瓢峄 “v岷縯 d岷 loang”, th峄眂 hi峄噉 7 m峄 ti锚u 膽a d岷g h贸a: 膼a gi岷 ph谩p, 膽a d峄媍h v峄? 膽a th峄 tr瓢峄漬g, 膽a m么 h矛nh kinh doanh, 膽a h峄 th峄憂g b谩n h脿ng, 膽a s岷 ph岷﹎, 膽a s峄 h峄痷 (IPO).

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam - 1
Chi岷縩 l瓢峄 “v岷縯 d岷 loang” – kim ch峄 nam d岷玭 l峄慽 th脿nh c么ng c峄 h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam.

Mekong RES ti锚n phong chi岷縩 l瓢峄

Ti锚n phong trong chi岷縞 l瓢峄 “v岷縯 d岷 loang”, ng脿y 7/6/2022 t岷 B岷縩 L峄ヽ Long An, C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 D峄媍h v峄 B岷 膽峄檔g s岷 Mekong RES khai tr瓢啤ng. 膼谩nh d岷 c峄檛 m峄慶 ph谩t tri峄僴 quan tr峄峮g c峄 H峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam t岷 th峄 tr瓢峄漬g Long An n贸i ri锚ng v脿 膼峄搉g b岷眓g S么ng C峄璾 Long n贸i chung.

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam - 2
S峄 ki峄噉 khai tr瓢啤ng c峄 C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 D峄媍h v峄 B岷 膽峄檔g s岷 Mekong RES (岷h: 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam).

膼芒y l脿 s峄 ki峄噉 quan tr峄峮g c峄 Mekong RES, 膽谩nh d岷 c峄檛 m峄慶 m峄沬 tr锚n h脿nh tr矛nh chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 khu T芒y – Nam S脿i G貌n, 13 t峄塶h 膽峄搉g b岷眓g S么ng C峄璾 Long. V峄沬 quy岷縯 t芒m 膽峄搉g l貌ng, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Tr岷 Ng么 膼膬ng Khoa c霉ng to脿n th峄 c谩n b峄 nh芒n vi锚n Mekong RES cam k岷縯 ph谩t tri峄僴 tr峄 th脿nh 膽啤n v峄 hi峄噓 qu岷 – d岷玭 膽岷 h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam trong ho岷 膽峄檔g kinh doanh v脿 x芒y d峄眓g v膬n h贸a; X芒y d峄眓g h峄 th峄憂g kinh doanh v脿 ngu峄搉 l峄眂 v峄痭g ch岷痗 v峄 quy m么 v脿 ch岷 l瓢峄g; Li锚n t峄 m峄 r峄檔g th峄 tr瓢峄漬g, gia t膬ng th峄 ph岷 v脿 th峄憂g l末nh t岷 khu v峄眂.

B矛nh Nguy锚n RES – T岷 nh矛n cho s峄 l峄沶 m岷h kh么ng ng峄玭g 锔?/strong>

V峄沬 s峄 d岷玭 l峄慽 c峄 T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam, B矛nh Nguy锚n RES v峄痭g b瓢峄沜 h啤n n峄痑 v脿 kh么ng ng峄玭g l峄沶 m岷h 膽峄 th峄眂 hi峄噉 s峄 m峄噉h chi岷縨 l末nh th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 B矛nh Ph瓢峄沜 v脿 d岷 chinh ph峄 v霉ng 膽岷 T芒y Nguy锚n r峄檔g l峄沶. Ng脿y 18/6/2022 t岷 chi nh谩nh th峄 2, TP 膼峄搉g Xo脿i, T峄塶h B矛nh Ph瓢峄沜, C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 D峄媍h v峄 B岷 膽峄檔g s岷 B矛nh Nguy锚n RES khai tr瓢啤ng v峄沬 s峄 tham d峄 v脿 ch煤c m峄玭g c峄 膽么ng 膽岷 kh谩ch m峄漣, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 ban l茫nh 膽岷 T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam.

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam - 3
S峄 ki峄噉 khai tr瓢啤ng chi nh谩nh th峄 2 c峄 B矛nh Nguy锚n RES (岷h: 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam).

B矛nh Nguy锚n RES l脿 b瓢峄沜 膽i mang t铆nh tr峄峮g t芒m c峄 chi岷縩 l瓢峄 “v岷縯 d岷 loang”. B矛nh Nguy锚n RES t岷璸 trung ph谩t tri峄僴, hi峄噉 th峄眂 h贸a 3 m峄 ti锚u ch铆nh. Th峄 nh岷, kh岷硁g 膽峄媙h v峄 th岷 th瓢啤ng hi峄噓 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam t岷 th峄 tr瓢峄漬g B矛nh Ph瓢峄沜 – T芒y Nguy锚n;. Th峄 hai, ti岷縫 n峄慽 m峄 r峄檔g h峄 th峄憂g c谩c trung t芒m giao d峄媍h c农ng nh瓢 chi nh谩nh t岷 th峄 tr瓢峄漬g T芒y Nguy锚n, kh岷硁g 膽峄媙h v峄 tr铆 s峄 1 t岷 B矛nh Ph瓢峄沜. V脿 th峄 ba l脿 doanh nghi峄噋 hi峄噓 qu岷? 膽贸ng g贸p v脿o ng芒n s谩ch 膽峄媋 ph瓢啤ng, g贸p ph岷 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 khu v峄眂.

Central Real khai tr瓢啤ng – chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g 膼么ng Nam B峄

Ng脿y 24/6, Central Real 膽茫 t峄 ch峄ヽ l峄 khai tr瓢啤ng, ch铆nh th峄ヽ ti岷縩 v脿o h脿nh tr矛nh m峄沬, 膽峄搉g h脿nh c霉ng T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam, quy岷縯 t芒m t岷璸 trung khai th谩c c谩c gi谩 tr峄 b岷 膽峄檔g s岷 b峄乶 v峄痭g.

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam - 4
Central Real khai tr瓢啤ng t岷 t貌a nh脿 TTC Plaza, TP Bi锚n H貌a, t峄塶h 膼峄搉g Nai (岷h: 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam).

V峄沬 kh岷﹗ hi峄噓 “Lu么n h峄峜 h峄廼, lu么n ph谩t tri峄僴” – T峄昻g gi谩m 膽峄慶 L锚 V膬n Thu岷璶 膽岷 di峄噉 to脿n th峄 c谩n b峄? nh芒n vi锚n Central Real – ph谩t bi峄僽 t岷 s峄 ki峄噉: “T么i v脿 to脿n th峄 c谩n b峄? nh芒n vi锚n Central Real r岷 vinh d峄 nh岷璶 nhi峄噈 v峄 t峄 ban T峄昻g gi谩m 膽峄慶 T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam ti锚n phong chi岷縨 l末nh th峄 tr瓢峄漬g 膼峄搉g Nai v脿 c谩c khu v峄眂 l芒n c岷璶 nh瓢 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, B矛nh Thu岷璶. Th么ng qua 膽峄媙h h瓢峄沶g t岷璸 trung v脿o c谩c s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 t岷 trung c岷 v脿 cao c岷, Central Real h瓢峄沶g t峄沬 nh峄痭g gi谩 tr峄 th峄眂 d脿nh cho kh谩ch h脿ng.”

To脿n th峄 膽峄檌 ng农 Central Real c农ng quy岷縯 t芒m trong n膬m 2025 s岷 tr峄 th脿nh top 膽岷 膽啤n v峄 cung c岷 d峄媍h v峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 uy t铆n t岷 th峄 tr瓢峄漬g 膼峄搉g Nai, B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, B矛nh Thu岷璶. Central Real s岷 ph谩t tri峄僴 nh岷璶 di峄噉 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam t岷 th峄 tr瓢峄漬g 膼峄搉g Nai n贸i ri锚ng v脿 t岷 c谩c t峄塶h 膼么ng Nam B峄 n贸i chung. M峄 ti锚u ph谩t tri峄僴 c霉ng v峄沬 T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam.

S峄 ki峄噉 khai tr瓢啤ng Central Real – l脿 d岷 m峄慶 n峄痑 trong h脿nh tr矛nh m峄 r峄檔g th峄 tr瓢峄漬g theo chi岷縩 l瓢峄 “v岷縯 d岷 loang”. 膼芒y l脿 c么ng ty th脿nh vi锚n th峄 3 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 ch峄 trong th谩ng 6 n膬m 2022 c峄 T峄昻g c么ng ty 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam.

S峄ヽ m岷h h峄 th峄憂g – chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g

B锚n c岷h ph谩t tri峄僴 m岷h c谩c c么ng ty th脿nh vi锚n th峄憂g l末nh c谩c th峄 tr瓢峄漬g khu v峄眂, t岷 th峄 tr瓢峄漬g TPHCM h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽峄搉g th峄漣 t岷璸 trung ph谩t tri峄僴 m岷h m岷? H峄 th峄憂g kinh doanh tr峄 s峄 v峄沬 8 h峄 th峄憂g kinh doanh trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2022, khai th谩c t峄慽 膽a th峄 tr瓢峄漬g khu 膼么ng TPHCM, thu峄檆 top 膽岷 doanh s峄 t岷 t岷 c岷 c谩c d峄 谩n tri峄僴 khai.

膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽岷﹜ m岷h chi岷縩 l瓢峄 chinh ph峄 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam - 5
Chi岷縩 l瓢峄 v岷縯 d岷 loang – kim ch峄 nam th脿nh c么ng c峄 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam 膽瓢峄 t岷 c岷 c谩n b峄 nh芒n vi锚n n岷痬 v峄痭g (岷h: 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam).

2 c么ng ty th脿nh vi锚n Saigon Real v脿 City Real v峄沬 b峄 d脿y kinh nghi峄噈 tri峄僴 khai 膽a d岷g c谩c s岷 ph岷﹎, hi峄噉 t岷 膽瓢峄 nhi峄乽 ch峄 膽岷 t瓢 l峄沶 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh瓢: Vinhomes, Novaland, Pigroup, DHA, Gotec Land鈥? l峄盿 ch峄峮 l脿 膽啤n v峄 ph芒n ph峄慽 chi岷縩 l瓢峄.

“C谩c h峄 th峄憂g ph芒n ph峄慽 h峄 l峄眂 c霉ng nhau ph谩t tri峄僴, khai th谩c t峄玭g v霉ng th峄 tr瓢峄漬g tr峄峮g 膽i峄僲, c霉ng c峄檔g h瓢峄焠g t岷 n锚n s峄ヽ m岷h h峄 th峄憂g 膼岷 Xanh Mi峄乶 Nam. T岷 c岷 s岷祅 s脿ng cho m峄 ti锚u chinh ph峄 v峄 th岷 s峄 m峄檛 th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 Nam Vi峄噒 Nam”, 膽岷聽di峄噉 doanh nghi峄噋 kh岷硁g 膽峄媙h.

Exit mobile version