Icon Collap

膼岷 n峄乶 v霉ng l芒n c岷璶 Th峄 膽么 h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢

Ng脿y 膽膬ng: 10/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B锚n c岷h l脿n s贸ng “膽谩nh b岷痶 xa b峄?#8221; 膽峄 s膬n 膽岷 n峄乶 t峄塶h l岷? th矛 hi峄噉 t岷, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 ch峄峮 t矛m mua 膽岷 n峄乶 v霉ng l芒n c岷璶 H脿 N峄檌.

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 v霉ng ven Th峄 膽么 v岷玭 c贸 s峄ヽ h煤t ri锚ng nh峄 s峄 膽i tr瓢峄沜 c峄 h岷 t岷g giao th么ng, h岷 t岷g k峄 thu岷璽, c农ng nh瓢 h岷 t岷g x茫 h峄檌. H啤n h岷縯, nh峄痭g y岷縰 t峄 “t膬ng l峄眂 h岷 d岷玭” n脿y r玫 n茅t v脿 c贸 c啤 s峄 h矛nh th脿nh.

膼岷 n峄乶 v霉ng l芒n c岷璶 Th峄 膽么 h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 - 1
H岷 t岷g giao th么ng 膽i tr瓢峄沜 膽贸n 膽岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 g贸p ph岷 gia t膬ng “l峄眂 h岷 d岷玭” c峄 b岷 膽峄檔g s岷 ven Th峄 膽么 (岷h: Ng峄峜 L锚).

T岷 th峄 tr瓢峄漬g 膽贸n nh岷璶 th么ng tin l锚n qu岷璶 膽茫 c贸 s峄 gia t膬ng, An Ph谩t Land – 膽啤n v峄 ph芒n ph峄慽 nhi峄乽 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 Ho脿i 膼峄ヽ cho bi岷縯, gi谩 膽岷 t岷 膽芒y t膬ng 10-20% theo t峄玭g n膬m. Theo 膽贸, gi谩 膽岷 t岷 Ho脿i 膼峄ヽ li锚n t峄 bi岷縩 膽峄檔g trong 2 n膬m 膽岷 d峄媍h. 膼岷縩 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 huy峄噉 Ho脿i 膼峄ヽ 峄 nh峄痭g v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 nh瓢 m岷穞 膽瓢峄漬g S啤n 膼峄搉g kho岷g 200-250 tri峄噓 膽峄搉g/ m2; m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g Qu峄慶 l峄 32 thu峄檆 th峄 tr岷 Tr岷 Tr么i, m岷穞 ph峄 Lai X谩, gi谩 b谩n 膽茫 ngo脿i 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2. B岷 膽峄檔g s岷 v峄 tr铆 m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g thu峄檆 Thi锚n 膼瓢峄漬g B岷 S啤n, gi谩 ch脿o b谩n c农ng 膽ang 峄 m峄ヽ 150-180 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Khu v峄眂 Kim Chung Di Tr岷h gi谩 膽岷 膽ang 峄 m峄ヽ kho岷g 100-140 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Ngay c岷 c谩c v峄 tr铆 s芒u trong l脿ng, ng玫 nh峄 r峄檔g kho岷g 2 m, 么 t么 kh么ng v脿o 膽瓢峄 thu峄檆 An Kh谩nh, An Th峄? La Ph霉, 膼么ng La鈥 gi谩 膽岷 膽瓢峄 ch脿o b谩n 30-35 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

膼岷 n峄乶 v霉ng l芒n c岷璶 Th峄 膽么 h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 - 2
Cung 膽瓢峄漬g 膽岷痶 gi谩, gi煤p t岷 l峄眂 膽岷﹜ c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 Ho脿i 膼峄ヽ (岷h: Ng峄峜 L锚).

Kh岷 s谩t th峄眂 t岷 t岷 Ho脿i 膼峄ヽ, khu v峄眂 n脿y kh么ng ch峄 c贸 th么ng tin v峄 vi峄嘽 l锚n qu岷璶 m脿 c貌n li锚n quan t峄沬 quy ho岷h 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 4, n锚n gi谩 膽岷 膽茫 c贸 nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g. B锚n c岷h 膽贸, m峄檛 s峄 khu v峄眂 quanh c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g l峄沶 nh瓢 tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 3,5, Ho脿ng Qu峄慶 Vi峄噒 k茅o d脿i, tuy岷縩 T峄塶h l峄 422, cung 膽瓢峄漬g “tri峄噓 膽么” – Tr峄媙h V膬n B么 k茅o d脿i k岷縯 n峄慽 gi峄痑 Ho脿i 膼峄ヽ v峄沬 Nam T峄 Li锚m v脿 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 3, tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 3,5 膽o岷 t峄 膼岷 l峄 Th膬ng Long 膽岷縩 Qu峄慶 l峄 32, g岷 tuy岷縩 metro 8 d峄 ki岷縩 ho脿n th脿nh tr瓢峄沜 n膬m 2030鈥 c农ng ghi nh岷璶 s峄 quan t芒m c峄 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢. S峄ヽ h煤t c峄 b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 Ho脿i 膼峄ヽ kh么ng th峄 kh么ng nh岷痗 t峄沬 nh峄痭g qu峄 膽岷 膽瓢峄 quy ho岷h b脿i b岷, bao quanh c谩c d峄 谩n c峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 l峄沶 nh瓢 Sunshine, Vingroup, Geleximco鈥?/p>

Ghi nh岷璶 cho th岷, kh么ng ch峄 峄 Ho脿i 膼峄ヽ, sau m峄檛 th峄漣 gian g岷 nh瓢 b峄 qu锚n l茫ng, 膽岷 n峄乶 M锚 Linh c农ng nhanh ch贸ng l峄峵 t岷 ng岷痬 c峄 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 trong n膬m 2022. Theo 膽贸, c谩c chuy锚n gia b岷 膽峄檔g s岷 c农ng ch峄 ra 3 y岷縰 t峄 khi岷縩 膽岷 M锚 Linh 膽瓢峄 quan t芒m 峄 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷, 膽贸 l脿: Quy ho岷h Th峄 膽么 2 b锚n s么ng; M锚 Linh l锚n th脿nh ph峄 v峄 tinh; th锚m 10 c芒y c岷 b岷痗 qua s么ng H峄搉g; Vingroup xin 膽岷 t瓢 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 4 qua M锚 Linh.

膼岷 n峄乶 v霉ng l芒n c岷璶 Th峄 膽么 h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 - 3
Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh 膽ang tr峄 m矛nh th峄ヽ gi岷, s么i 膽峄檔g h啤n so v峄沬 tr瓢峄沜 (岷h: Ng峄峜 L锚).

Sau khi 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h chung, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 M锚 Linh kh峄焛 s岷痗 tr峄 l岷, gi谩 膽岷 n峄乶 t岷 膽芒y c农ng t膬ng 10-20% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021. 峄 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷, khu v峄眂 n脿y c贸 kho岷g 50 d峄 谩n t岷璸 trung t岷 c谩c x茫 ven 膽岷 l峄 V玫 V膬n Ki峄噒 nh瓢 x茫: Ti峄乶 Phong, Tr谩ng Vi峄噒, Thanh L芒m, 膼岷 Th峄媙h, th峄 tr岷 Quang Minh.

L岷 v矛 d峄 v峄 Ho脿i 膼峄ヽ v脿 M锚 Linh – 2 “膽i峄僲 n贸ng” thu h煤t s峄 quan t芒m c峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 峄 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷 膽峄 th岷 r玫 nh峄痭g khu v峄眂 n脿y “t岷 s贸ng” kh么ng ph岷 kh么ng c贸 c啤 s峄? Ng瓢峄 l岷, nh峄痭g y岷縰 t峄 t岷 “l峄眂 膽岷﹜” gia t膬ng gi谩 tr峄 cho b岷 膽峄檔g s岷 c谩c khu v峄眂 n脿y 膽茫 v脿 膽ang ho脿n thi峄噉 m峄梚 ng脿y. 膼芒y c农ng s岷 l脿 ti峄乶 膽峄 膽峄 th煤c 膽岷﹜ ti峄乵 n膬ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 v霉ng c岷璶 Th峄 膽么 trong t瓢啤ng lai g岷.

H峄檌 t峄 nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng 岷 t瓢峄g, b岷 膽峄檔g s岷 Ho脿i 膼峄ヽ hay c谩c khu v峄眂 l芒n c岷璶 H脿 N峄檌 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 h岷 d岷玭 膽峄 膽贸n 膽岷 l脿n s贸ng ph峄 h峄搃 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ven Th峄 膼么. V峄沬 nh峄痭g gi谩 tr峄 膽茫 v脿 膽ang hi峄噉 h峄痷, 膽芒y c农ng s岷 l脿 th峄 tr瓢峄漬g h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 nh峄媝 thanh kho岷 s么i 膽峄檔g t岷 khu v峄眂 ph铆a B岷痗.

Exit mobile version