Icon Collap

膼岷 n峄乶 ven bi峄僴 B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u t膬ng gi谩 g岷 30%

Ng脿y 膽膬ng: 24/02/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

C谩c 膽i峄僲 n贸ng v峄 giao d峄媍h nh脿 膽岷 t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u nh瓢 Xuy锚n M峄檆 – H峄 Tr脿m, Long H岷, B矛nh Ch芒u鈥 膽ang ghi nh岷璶 m峄ヽ gi谩o b谩n m峄沬 sau khi h脿ng lo岷 么ng l峄沶 膽峄 b峄 c霉ng nhi峄乽 d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g quy m么. Th峄漣 膽i峄僲 膽岷 n膬m 2019, th么ng tin t岷璸 膽o脿n Novaland tri峄僴 khai d峄 谩n NovaWorld H峄 Tr脿m 峄 huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 膽茫 t岷 膽脿 gi煤p s峄ヽ h煤t c峄 nh脿 膽岷 H峄 Tr脿m t膬ng l锚n 膽谩ng k峄? B锚n c岷h 膽岷 d峄 谩n c峄 Novaland, khu v峄眂 H峄 Tr脿m c貌n c贸 th锚m lo岷 d峄 谩n l峄沶 nh瓢 Tanzanite International 膽ang m峄 r峄檔g quy m么 d峄 谩n The Hamptons H峄 Tr脿m (16,8ha); Blue Sea Group ch铆nh th峄ヽ kh峄焛 c么ng d峄 谩n Edenia Resort (h啤n 40ha). D峄 谩n Lagoona B矛nh Ch芒u (27,5ha) c峄 C么ng ty 膼岷 Gia c农ng 膽ang trong giai 膽o岷 tri峄僴 khai. Nh峄痭g 膽岷 d峄 谩n n脿y 膽瓢峄 c么ng b峄 膽茫 t谩c 膽峄檔g l峄沶 膽岷縩 gi谩 膽岷 峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u.

Theo chia s岷 c峄 m么i gi峄沬 膽峄媋 ph瓢啤ng, gi谩 膽岷 t岷 B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u khu v峄眂 Xuy锚n M峄檆, B矛nh Ch芒u hi峄噉 膽茫 t膬ng kh谩 m岷h, nh岷 l脿 膽岷 thu峄檆 c谩c tuy岷縩 ven bi峄僴 khi th么ng tin c谩c d峄 谩n l峄沶 chu岷﹏ b峄 tri峄僴 khai. N岷縰 th峄漣 膽i峄僲 2018 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 mua v脿o gi谩 ch峄 t峄 15-30 tri峄噓/m2 th矛 hi峄噉 nay gi谩 t膬ng l锚n g岷 40-50 tri峄噓/m2 v岷玭 r岷 铆t ng瓢峄漣 b谩n ra. 膼岷 n峄乶, 膽岷 th峄 c瓢 khu v峄眂 c谩ch bi峄僴 lu么n c贸 giao d峄媍h sang nh瓢峄g s么i 膽峄檔g, ri锚ng v峄沬 qu峄 膽岷 ven bi峄僴 th矛 g岷 nh瓢 kh么ng c貌n giao d峄媍h do n岷眒 trong tay d芒n 膽岷 t瓢 l峄沶, d霉 gi谩 li锚n t峄 t膬ng.

Kh岷 s谩t th峄眂 t岷 t峄 Batdongsan.com.vn cho th岷, gi谩 膽岷 峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u 膽ang ti岷縫 t峄 t膬ng. Ri锚ng c谩c v峄 tr铆 膽岷筽 tr锚n cung 膽瓢峄漬g ven bi峄僴 khu v峄眂 n啤i c贸 nh峄痭g d峄 谩n l峄沶 膽瓢峄 c么ng b峄 膽岷 t瓢 gi谩 t膬ng t峄 20-30% so v峄沬 m峄ヽ rao b谩n 膽岷 n膬m 2019. L瓢峄g h峄 s啤 mua b谩n b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng tr锚n c农ng t膬ng t峄 20-30%, th岷璵 ch铆 l锚n 膽岷縩 50% giai 膽o岷 t峄 gi峄痑 n膬m 2019 膽峄 v峄? Khu v峄眂 ven bi峄僴 trong v貌ng b谩n k铆nh 1km th峄漣 膽i峄僲 膽岷 n膬m c贸 gi谩 t峄 5-7 t峄 cho m峄檛 n峄乶 t岷 500-600m2 tuy nhi锚n hi峄噉 nay, v峄沬 m峄ヽ gi谩 n脿y ch峄 mua 膽瓢峄 kho岷g 300-450m2. 膼岷 峄 c谩ch xa bi峄僴 H峄 Tr脿m kho岷g 3-5 km di峄噉 t铆ch 170-300m2 膽岷 n膬m 2019 c貌n c贸 gi谩 kho岷g 2,3-2,5 t峄 膽峄搉g/n峄乶 hi峄噉 膽峄乽 t膬ng l锚n t峄 2,8-3,2 t峄 膽峄搉g/n峄乶. 膼岷 n峄乶 c谩ch bi峄僴 h啤n 5km, 膽岷 n膬m gi谩 ch峄 3,5-5,5 tri峄噓/m2 hi峄噉 膽峄乽 膽茫 l锚n m峄ヽ t峄 6-8,5 tri峄噓/m2.

Lo岷 膽岷 bi峄噒 th峄 c贸 nh脿 (villas) v峄沬 di峄噉 t铆ch 膽岷 350-500m2 th峄漣 膽i峄僲 th谩ng 3/2019 v岷玭 ch脿o gi谩 t岷 41-43 tri峄 /m2 hi峄噉 膽茫 t膬ng l锚n t峄 4-47 tri峄噓/m2. Ngo脿i ra, m峄檛 s峄 d峄 谩n c膬n h峄 condotel th谩ng 1/2019 c贸 gi谩 kho岷g 55-65 tri峄噓/m2 nay 膽茫 ch岷 m峄ヽ t峄 60-66 tri峄噓/m2, shophouse gi谩 kh谩 cao, kho岷g 73-75 tri峄噓/m2. Th岷璵 ch铆 lo岷 h矛nh 膽岷 n么ng nghi峄噋 tr锚n 膽峄媋 b脿n n脿y c农ng t膬ng gi谩 l锚n t峄 1,5-2,3 tri峄噓/m2 thay v矛 m峄ヽ 1-1,2 tri峄噓/m2 th峄漣 膽i峄僲 cu峄慽 n膬m 2018.

Nh峄痭g khu v峄眂 nh瓢 T芒n Th脿nh, Long 膼i峄乶, Ph瓢峄沜 H岷… 膽岷 n峄乶 cu峄慽 n膬m 2018 gi谩 t峄 6 12 tri峄噓/m2 hi峄噉 giao d峄媍h r啤i v脿o kho岷g 8-15 tri峄噓/m2. Khu v峄眂 th峄 tr岷 Long H岷 gi谩 dao 膽峄檔g t峄 6,5-11 tri峄噓/m2 cu峄慽 n膬m 2018 hi峄噉 t膬ng l锚n t峄 8-13 tri峄噓/m2. 膼岷 n峄乶 Ph瓢峄沜 H岷 gi谩 t峄 7-8 tri峄噓/m2, khu v峄眂 m岷穞 ti峄乶 bi峄僴 Ph瓢峄沜 H岷 gi谩p Long 膼i峄乶 hi峄噉 c贸 gi谩 t峄 35-41 tri峄噓/m2, m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g DT 44A gi谩 t峄 25-27 tri峄噓/m2. 膼岷 khu v峄眂 th峄 tr岷 B脿 T么, tuy岷縩 t峄 Ph瓢峄沜 B峄璾 膽i Xuy锚n M峄檆 gi谩 giao d峄媍h t峄 8,5-20 tri峄噓/m2 t霉y v峄 tr铆 c谩ch bi峄僴 v脿 th峄 tr岷.

Trong n膬m 2020, t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u 膽ang ti岷縩 h脿nh vi峄嘽 膽i峄乽 ch峄塶h gi谩 膽岷, d峄 b谩o s岷 gi煤p th峄 tr瓢峄漬g B膼S c峄 t峄塶h c贸 l峄 th岷 c岷h tranh v脿 t膬ng thu ng芒n s谩ch 膽峄媋 ph瓢啤ng trong th峄漣 gian t峄沬. Theo d峄 ki岷縩, b岷g gi谩 c谩c lo岷 膽岷 膽峄媙h k矛 5 n膬m (2020-2024) tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h s岷 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h t膬ng 10-50% so v峄沬 gi谩 hi峄噉 h峄痷. S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u cho bi岷縯, gi谩 膽岷 th峄 tr瓢峄漬g tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y 膽峄乽 t膬ng cao h啤n t峄 50-60% so v峄沬 b岷g gi谩 膽岷 t峄慽 膽a c峄 t峄塶h.

Theo ph芒n t铆ch c峄 c谩c chuy锚n gia, so v峄沬 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng gi谩p ranh TP.HCM nh瓢 B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai… B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 nh瓢 m峄檛 th峄 tr瓢峄漬g ti峄乵 n膬ng c峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 膽峄媋 峄慶. Nh峄痭g n膬m g岷 膽芒y, B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u 膽瓢峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 quan t芒m khi h岷 t岷g giao th么ng 膽茫 k岷縯 n峄慽 膽峄搉g b峄? 膼岷穋 bi峄噒, trong giai 膽o岷 2020-2030, t峄塶h s岷 膽岷﹜ m岷h nhi峄乽 d峄 谩n v峄 c啤 s峄 h岷 t岷g v脿 ch峄塶h trang 膽么 th峄 膽峄 th峄眂 hi峄噉 m峄 ti锚u tr峄 th脿nh trung t芒m v峄 d岷 kh铆, c岷g bi峄僴 h脿ng 膽岷 c峄 c岷 n瓢峄沜… n锚n gi谩 膽岷 t膬ng cao c农ng l脿 膽i峄乽 t岷 y岷縰.

Ph瓢啤ng Uy锚n

Xem th锚m:聽https://phucdienrealty.com/khu-dan-cu-golden-city-3/

Exit mobile version