Icon Collap

膼岷 n峄乶 膽岷 膽峄 B脿 R峄媋 V农ng T脿u c贸 n锚n 膽岷 t瓢 2021-2025 ?

Ng脿y 膽膬ng: 27/07/2021 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

膼岷 n峄乶 膽岷 膽峄?/a> B脿 R峄媋 V农ng T脿u th峄漣 gian g岷 膽芒y 膽ang nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 quan t芒m t峄 gi峄沬 膽岷 t瓢. H茫y c霉ng ch煤ng t么i s啤 l瓢峄 qua th峄 tr瓢峄漬g t岷 膽芒y.

T峄昻g quan huy峄噉 膼岷 膼峄?/strong>

Huy峄噉 膼岷 膼峄 膽瓢峄 chia l脿m 4 ph芒n v霉ng ph谩t tri峄僴 kinh t岷 d峄盿 tr锚n 膽i峄乽 ki峄噉 t峄 nhi锚n, hi峄噉 tr岷g kinh t岷 v脿 ti峄乵 n膬ng c峄 t峄玭g v霉ng g峄搈:

 • V霉ng 膽么 th峄 鈥 d峄媍h v峄 鈥 c么ng nghi峄噋 g峄搈 th峄 tr岷 膼岷 膼峄 v脿 m峄檛 ph岷 ph铆a T芒y Nam x茫 Ph瓢峄沜 Long Th峄?/li>
 • V霉ng n么ng nghi峄噋 g峄搈 x茫 Long T芒n, x茫 L谩ng D脿i v脿 ph岷 c貌n l岷 c峄 x茫 Ph瓢峄沜 Long Th峄?/li>
 • V霉ng du l峄媍h sinh th谩i 鈥 n么ng nghi峄噋 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 cao g峄搈 x茫 Long M峄 v脿 x茫 Ph瓢峄沜 H峄檌
 • V霉ng 膽么 th峄 鈥 d峄媍h v峄 鈥 du l峄媍h 鈥 ng瓢 nghi峄噋 g峄搈 th峄 tr岷 Ph瓢峄沜 H岷 v脿 x茫 L峄檆 An.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=AVGZZOyt7T0″ title=”膼岷 n峄乶 膼岷 膼峄?#8221;]聽

膼峄媋 gi峄沬 h脿nh ch铆nh

膽岷 n峄乶 膽岷 膽峄? width=

Huy峄噉 膼岷 膼峄 n岷眒 峄 ven bi峄僴 ph铆a 膽么ng nam t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u, c贸 v峄 tr铆 膽峄媋 l媒:

 • Ph铆a 膽么ng gi谩p huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 v脿 bi峄僴 膼么ng
 • Ph铆a t芒y gi谩p huy峄噉 Long 膼i峄乶 v脿 th脿nh ph峄 B脿 R峄媋
 • Ph铆a nam gi谩p bi峄僴 膼么ng
 • Ph铆a b岷痗 gi谩p huy峄噉 Ch芒u 膼峄ヽ.

Di峄噉 t铆ch t峄 nhi锚n 18.957,63 ha.聽

G峄搈 2 th峄 tr岷 m峄沬 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 l脿 th峄 tr岷 膼岷 膼峄 v脿 th峄 tr岷 Ph瓢峄沜 H岷

C谩c x茫 thu峄檆 huy峄噉 膼岷 膼峄 g峄搈: Ph瓢峄沜 Long Th峄? Long T芒n, L谩ng D脿i, L峄檆 An,Ph瓢峄沜 H峄檌, Long M峄?

M岷璽 膽峄 D芒n S峄?/strong>

 • D芒n s峄 hi峄噉 nay l脿 78.452 ng瓢峄漣, m岷璽 膽峄 d芒n s峄 416 ng瓢峄漣/km2 .

膼岷 n峄乶 膼岷 膽峄 c贸 ti峄乵 n膬ng kh么ng?

Giao th么ng

Huy峄噉 膼岷 膼峄?/a> c贸 h峄 th峄憂g 膽瓢峄漬g giao th么ng quan tr峄峮g (Qu峄慶 l峄 55, T峄塶h l峄 52, T峄塶h l峄 44 ti峄乶, 44 h岷璾, 膽瓢峄漬g ven bi峄僴 V农ng T脿u-B矛nh Thu岷璶). Qu峄慶 l峄 55 d脿i 22km t峄 B脿 R峄媋 ch岷 ngang qua th峄 tr岷 Long 膼i峄乶, th峄 tr岷 膼岷 膼峄 n峄慽 v峄沬 Xuy锚n M峄檆, H脿m T芒n (t峄塶h B矛nh Thu岷璶)

Quy ho岷h KCN

 • Khu c么ng nghi峄噋 膼岷 膼峄 1 t峄 l峄 l岷痯 膽岷 ch峄 m峄沬 33%
 • KCN 膼岷 膼峄 II (m峄 r峄檔g c峄 KCN 膼岷 膼峄 I – huy峄噉 膼岷 膼峄?, di峄噉 t铆ch 1.000 ha

C谩c l媒 do n锚n 膽岷 t瓢 膽岷 n峄乶 膼岷 膼峄?/h2>
 • M岷穞 b岷眓g gi谩 膽岷 n峄乶 膽岷 膽峄 c貌n r岷 th岷 so v峄沬 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh谩c.
 • S峄 ph谩t tri峄僴 c谩c khu c么ng nghi峄噋 thu h煤t l瓢峄g l峄沶 lao 膽峄檔g v峄 膽峄媋 ph瓢啤ng.
 • M岷璽 膽峄 d芒n s峄 t膬ng s岷 khi岷縩 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng
 • D峄 d脿ng di chuy峄僴 膽岷縩 c岷g c谩i m茅p, S芒n Bay Long Th脿nh, Ho岷穋 HCM
 • C贸 膽岷 膽峄 ti峄乵 n膬ng 膽峄 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h nh瓢 H峄? Bi峄僴…

C谩c d峄 谩n 膽岷 n峄乶 膼岷 膼峄?/h2>

Khu d芒n c瓢 2.6ha 膼岷 膼峄徛?/td> Khu d芒n c瓢 Green House Long M峄孤?/td>
Khu d芒n c瓢 膼岷 膼峄 1 Khu d芒n c瓢 Seawards Long H岷聽
Khu d芒n c瓢 L峄檆 An City Gate聽 Khu d芒n c瓢 Phan Gia聽
Khu d芒n c瓢 Info L谩ng D脿i聽 Khu d芒n c瓢 H峄 Tr脿m Ocean Town聽
Khu d芒n c瓢 Info L峄檆 An聽 Khu d芒n c瓢 Lake Garden聽
Khu d芒n c瓢 Moostone Long H岷聽 Khu d芒n c瓢 Ph瓢峄沜 H岷 Ocean 1聽

 

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 mua ho岷穋 k媒 g峄璱 膼岷 n峄乶 膼岷 膼峄 vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

Hotline/Zalo/Viber: 0901402873

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng,an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

Exit mobile version