Icon Collap

膼岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u chuy峄僴 nh瓢峄g mua b谩n n锚n xem qua 1 l岷

Ng脿y 膽膬ng: 23/07/2021 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

膼岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u th么ng tin c岷 bi岷縯, Nh岷璶 k媒 g峄璱, t矛m 膽岷 n峄乶 ph霉 h峄 nhu c岷 kh谩ch h脿ng. Cam k岷縯 膽岷 s岷h 膽岷 膽峄 ph谩p l媒, h峄 tr峄 膽岷 ra.

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 mua ho岷穋 k媒 g峄璱 膼岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

Hotline/Zalo/Viber: 0901402873

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng, an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

Th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u

膽岷 n峄乶 b脿 r峄媋 v农ng t脿u

 • Trong n膬m 2021 n脿y, 膽岷 n峄乶, nh脿 ph峄? c膬n h峄?/a> hay ngh峄 d瓢峄g,.. v岷玭 l脿 c谩c d貌ng s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 ng瓢峄漣 mua 膽贸n nh岷璶.
 • L脿n s贸ng t膬ng gi谩 ng岷 v岷玭 膽ang 芒m th岷 di峄卬 ra. Trung b矛nh gi谩 膽岷 膽茫 t膬ng t峄 20 – 30% v脿 d峄 膽o谩n s岷 c貌n ti岷縫 t峄 t膬ng t峄慶 trong th峄漣 gian t峄沬, ph岷 谩nh 膽煤ng ti峄乵 n膬ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g.
 • Nh峄痭g 么ng tr霉m b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 Novaland, Vingroup, FLC, t岷璸 膽o脿n Tu岷 Ch芒u, An Gia, DIC,… 膽茫 ghi d岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g v峄沬 c谩c d峄 谩n quy m么, hi峄噉 膽岷. S峄 xu岷 hi峄噉 c峄 h峄 l脿 c煤 h铆ch 膽峄 n芒ng t岷 gi谩 tr峄 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 膽芒y.

膼岷 n峄乶 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u ti峄乵 n膬ng th岷 n脿o聽

 • B脿 R峄媋 V农ng T脿u 膽ang t峄玭g b瓢峄沜 膽岷﹜ m岷h ph谩t tri峄僴 5 ng脿nh kinh t岷 m农i nh峄峮 l脿 c么ng nghi峄噋, d峄媍h v峄? du l峄媍h, c岷g bi峄僴 v脿 n么ng nghi峄噋 c么ng nghi峄噋 c么ng ngh峄 cao.
 • Theo 膽峄媙h h瓢峄沶g聽 BRVT s岷 tr峄 th脿nh th脿nh ph峄 c岷g, 膽么 th峄 c岷g l峄沶 nh岷 n瓢峄沜 c霉ng v峄沬 H岷 Ph貌ng, trung t芒m logistics v脿 c么ng nghi峄噋 h峄 tr峄? trung t芒m c么ng nghi峄噋 quan tr峄峮g c峄 c岷 n瓢峄沜.
 • Ban qu岷 l媒 c谩c khu c么ng nghi峄噋 (KCN) t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u v峄玜 膽峄 xu岷 v峄沬 UBND t峄塶h b峄 sung th锚m 6 KCN, t峄昻g di峄噉 t铆ch h啤n 4.796 ha v脿o 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴.聽
 • 膼岷縩 n膬m 2023, T峄 h峄 H贸a d岷 Mi峄乶 Nam d峄 ki岷縩 s岷 膽瓢a v脿o ho岷 膽峄檔g t岷 vi峄嘽 l脿m cho kho岷g 20.000 lao 膽峄檔g c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng.
 • Ng脿nh GTVT c峄 t峄塶h 膽茫 v脿 膽ang 膽岷﹜ m岷h x芒y d峄眓g v脿聽 ho脿n thi峄噉 h峄 th峄憂g h岷 t岷g giao th么ng. 膼峄 g贸p ph岷 th峄眂 hi峄噉 m峄 ti锚u ph谩t tri峄僴 kinh t岷 鈥 x茫 h峄檌 c峄 t峄塶h theo 膽峄媙h h瓢峄沶g giai 膽o岷 2020 鈥 2030 c峄 T峄塶h. M峄檛 s峄 c么ng tr矛nh c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢:

+ Tuy岷縩 cao t峄慶 TP HCM 鈥 Long Th脿nh 鈥 D岷 Gi芒y v脿 Qu峄慶 l峄 51 m峄 r峄檔g, th峄漣 gian di chuy峄僴 t峄 TP HCM 膽岷縩 B脿 R峄媋 V农ng T脿u r煤t ng岷痭 c貌n 50% v峄 th峄漣 gian so v峄沬 tr瓢峄沜 膽芒y.聽

+ Tuy岷縩 cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ 鈥 Long Th脿nh chu岷﹏ b峄 膽瓢a v脿o s峄 d峄g s岷 k岷縯 n峄慽 to脿n khu v峄眂 mi峄乶 T芒y v峄沬 膼峄搉g Nai v脿 B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u, vi峄嘽 kh啤i th么ng d貌ng k岷縯 n峄慽 kh么ng ch峄 thu岷璶 l峄 v峄沬 c谩c t峄塶h mi峄乶 膼么ng Nam b峄 m脿 c貌n l脿 d峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 v峄沬 c脿 mi峄乶 T芒y Nam b峄?聽

+ C岷g qu峄慶 t岷 C谩i M茅p l脿 m峄檛 trong 19 c岷g tr锚n th岷 gi峄沬 c贸 膽峄 kh岷 n膬ng ti岷縫 nh岷璶 nh峄痭g t脿u si锚u l峄沶. B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u l脿 m峄檛 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄 tr峄 th脿nh trung t芒m v峄 d岷 kh铆, c岷g bi峄僴 h脿ng 膽岷 c峄 c岷 n瓢峄沜.

+ D峄 谩n s芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh 膽瓢峄 quy ho岷h v脿 t峄玭g b瓢峄沜 ho脿n thi峄噉 h矛nh h脿i tr峄 th脿nh 鈥渟峄 ch峄 膽峄忊€ 膽峄 B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u d峄 d脿ng c岷 c谩nh.聽

B岷g gi谩 膽岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u聽

B岷g gi谩 c谩c lo岷 膽岷 c峄 th峄 tr锚n 膽峄媋 b脿n t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u giai 膽o岷 2020-2024 膽瓢峄 ban h脿nh t岷 c谩c ph峄 l峄 k猫m theo quy岷縯 膽峄媙h 38/2019/Q膼-UBND t峄塶h B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u nh瓢 sau: T岷 膼芒y

C谩c d峄 谩n 膽岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u聽

4.1 膼岷 n峄乶 th脿nh ph峄 B脿 R峄媋

膼峄媋 gi峄沬

Th脿nh ph峄 B脿 R峄媋 co虂 膽峄媋 gi峄沬 h脿nh ch铆nh:

– Ph铆a B岷痗 gi谩p huy峄噉 Ch芒u 膼峄ヽ v脿 m峄檛 ph岷 huy峄噉 T芒n Th脿nh;

– Ph铆a Nam gi谩p th脿nh ph峄 V农ng T脿u;

– Ph铆a 膼么ng gi谩p huy峄噉 Long 膼i峄乶 v脿 膼岷 膼峄?

– Ph铆a T芒y gi谩p huy峄噉 T芒n Th脿nh.

Th脿nh ph峄 B脿 R峄媋 co虂 11 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh g峄搈 08 ph瓢峄漬g v脿 03 x茫. T峄昻g di峄噉 t铆ch t峄 nhi锚n c峄 to脿n th脿nh ph峄 l脿 9.146,50 ha.

+ Khu v峄眂 n峄檌 th脿nh g峄搈 8 ph瓢峄漬g: Ph瓢峄沜 H瓢ng, Ph瓢峄沜 Trung, Ph瓢峄沜 Hi峄噋, Ph瓢峄沜 Nguy锚n, Long H瓢啤ng, Long To脿n, Kim Dinh, Long T芒m.

+ Khu v峄眂 ngo岷 th脿nh g峄搈 3 x茫: H貌a Long, Long Ph瓢峄沜, T芒n H瓢ng.

D芒n s峄?/strong>

T峄昻g c峄檔g 205.192 ng瓢峄漣
M岷璽 膽峄 2.243 ng瓢峄漣/km虏

C谩c d峄 谩n t岷 Tp B脿 R峄媋

Khu d芒n c瓢 B脿 R峄媋 City Gate (14)

Khu d芒n c瓢 H貌a Long (4)

Khu d芒n c瓢 H貌a Long Town (4)

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Nam Qu峄慶 L峄 51 (3)

Khu d芒n c瓢 The Unicity (2)

Khu d芒n c瓢 Villas L锚 Tr峄峮g T岷 (2)

Khu t谩i 膽峄媙h c瓢 Nam Kim Dinh (2)

Khu d芒n c瓢 Lan Anh 2 (2)

Khu d芒n c瓢 Th脿nh 膼么 River Park (2)

Khu d芒n c瓢 Ba Ria Multi Park (1)

Khu d芒n c瓢 Kim Dinh 4 (1)

Khu d芒n c瓢 Long T芒m – Barimex (1)

Khu d芒n c瓢 Lan Anh 5 (1)

Khu d芒n c瓢 Tri峄乽 Ph谩t (1)

Khu d芒n c瓢 Bari City (1)

Khu d芒n c瓢 Thanh S啤n Residences (1)

Khu t谩i 膽峄媙h c瓢 Ph铆a B岷痗 h瓢啤ng l峄 10 (1)

Khu d芒n c瓢 G貌 C谩t (1)

Khu bi峄噒 th峄 Gia long Villas (1)

4.2 膼岷 n峄乶 Long 膼i峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u

膼峄媋 gi峄沬

 • Ph铆a 膼么ng gi谩p huy峄噉 膼岷 膼峄? ph铆a T芒y gi谩p th脿nh ph峄 V农ng T脿u v脿 th脿nh ph峄 B脿 R峄媋, ph铆a Nam gi谩p bi峄僴 膼么ng, ph铆a B岷痗 gi谩p th脿nh ph峄 B脿 R峄媋.
 • Huy峄噉 Long 膼i峄乶 c贸 2 th峄 tr岷: Long 膼i峄乶, Long H岷 v脿 5 x茫: x茫 An Ng茫i, Tam Ph瓢峄沜, An Nh峄﹖, Ph瓢峄沜 T峄塶h, Ph瓢峄沜 H瓢ng.

D芒n s峄?/strong>

T峄昻g c峄檔g :140.485 ng瓢峄漣

M岷璽 膽峄? 1.824 ng瓢峄漣/km虏

C谩c d峄 谩n t岷 Long 膼i峄乶

Khu d芒n c瓢 Moon Lake (5)

Khu d芒n c瓢 Khu ph峄 Ch峄 Long 膼i峄乶 (3)

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Marine City V农ng T脿u (Ph峄 Bi峄僴 Marine City) (2)

Khu d芒n c瓢 Golden City Long 膼i峄乶 (1)

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Seaway Long H岷 (1)

4.3 膼岷 n峄乶 Ph煤 M峄 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u聽

膼峄媋 Gi峄沬

 • Huy峄噉 T芒n Th脿nh n岷眒 d峄峜 theo qu峄慶 l峄 51 v脿 s么ng Th峄 V岷, gi谩p th脿nh ph峄 B脿 R峄媋 v脿 huy峄噉 Nh啤n Tr岷h, t峄塶h 膼峄搉g Nai.
 • Huy峄噉 T芒n Th脿nh 膽瓢峄 chia th脿nh 1 th峄 tr岷 v脿 9 x茫: Th峄 tr岷 Ph煤 M峄? C谩c x茫 Ch芒u Pha, H岷痗 D峄媍h, M峄 Xu芒n, Ph瓢峄沜 Ho脿, S么ng Xo脿i, T芒n H岷, T芒n Ho脿, T芒n Ph瓢峄沜, T贸c Ti锚n.

D芒n S峄?/strong>

T峄昻g c峄檔g 207.688 ng瓢峄漣
M岷璽 膽峄 622 ng瓢峄漣/km虏

C谩c d峄 谩n t岷 Ph煤 M峄?/strong>

Khu t谩i 膽峄媙h c瓢 T芒n Ph瓢峄沜 (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Future City (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Port City (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Town (1)

Khu d芒n c瓢 Ch芒u Pha Residence (9)

Khu bi峄噒 th峄 Ph煤 M峄 Gold Villas (4)

Khu d芒n c瓢 T谩i 膽峄媙h c瓢 膽岷 n峄乶 44 ha Tr瓢峄漬g Chinh – 膼瓢峄漬g 81 (3)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Center (3)

Khu d芒n c瓢 T芒n Ph瓢峄沜 Village (3)

Khu d芒n c瓢 ATA Ph煤 M峄 (Ph煤 M峄 Center Point) (3)

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Khu c么ng nghi峄噋 Ph煤 M峄 3 (2)

Khu t谩i 膽峄媙h c瓢 V岷 H岷h – Ph煤 M峄 – T芒n Th脿nh (2)

Khu d芒n c瓢 Eco Town Ph煤 M峄 (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Gold City (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 Central Port (T芒n Ph瓢峄沜 Ph煤 M峄? (2)

Khu d芒n c瓢 Eden Hill (2)

Khu d芒n c瓢 M峄 Xu芒n Town (2)

Khu d芒n c瓢 C岷g Ph煤 M峄 II (2)

Khu d芒n c瓢 Ch峄 T芒n H貌a (2)

Khu d芒n c瓢 Ph煤 M峄 New City (2)

4.4 膼岷 n峄乶 膼岷 膼峄 B脿 R峄媋 V农ng T脿u聽

 • 膼么ng gi谩p huy峄噉 Xuy锚n M峄檆 v脿 bi峄僴 膼么ng, t芒y gi谩p huy峄噉 Long 膼i峄乶 v脿 th脿nh ph峄 B脿 R峄媋, nam gi谩p bi峄僴 膼么ng, v脿 b岷痗 gi谩p huy峄噉 Ch芒u 膼峄ヽ.
 • Di峄噉 t铆ch t峄 nhi锚n 18.957,63 ha. G峄搈 2 th峄 tr岷 m峄沬 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 l脿 th峄 tr岷 膼岷 膼峄 v脿 th峄 tr岷 Ph瓢峄沜 H岷; c谩c x茫 thu峄檆 huy峄噉 膼岷 膼峄 g峄搈: Ph瓢峄沜 Long Th峄? Long T芒n, L谩ng D脿i, L峄檆 An,Ph瓢峄沜 H峄檌, Long M峄?

D芒n s峄?

T峄昻g c峄檔g 77.367 ng瓢峄漣
M岷璽 膽峄 408 ng瓢峄漣/km虏

C谩c d峄 谩n t岷 膼岷 膼峄?/strong>

Khu d芒n c瓢 2.6ha 膼岷 膼峄 (7)

Nh脿 ph峄?/a> L峄檆 An Sandy Homes (7)

Khu d芒n c瓢 膼岷 膼峄 1 (4)

Khu d芒n c瓢 Seawards Long H岷 (3)

Khu d芒n c瓢 L峄檆 An City Gate (2)

Khu d芒n c瓢 Info L谩ng D脿i (2)

Khu d芒n c瓢 Info L峄檆 An (2)

Khu d芒n c瓢 Moostone Long H岷 (2)

Khu d芒n c瓢 Green House Long M峄 (2)

Khu d芒n c瓢 Phan Gia (1)

Khu ngh峄 d瓢峄g Oceanami Luxury Homes and Resort (1)

Khu d芒n c瓢 H峄 Tr脿m Ocean Town (1)

C膬n h峄 chung c瓢 The Apus (1)

Khu ngh峄 d瓢峄g Sunny Beach (1)

Khu d芒n c瓢 Lake Garden (1)

Khu d芒n c瓢 Ph瓢峄沜 H岷 Ocean 1 (1)

4.5 膼岷 n峄乶 Ch芒u 膼峄ヽ聽 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u

 • Ph铆a Nam gi谩p huy峄噉 膼岷 膼峄 v脿 th脿nh ph峄 B脿 R峄媋, ph铆a T芒y gi谩p huy峄噉 T芒n Th脿nh, ph铆a 膼么ng gi谩p huy峄噉 Xuy锚n M峄檆.
 • C贸 15 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh g峄搈 14 x茫 v脿 1 th峄 tr岷. 膼贸 l脿 th峄 tr岷 Ng茫i Giao va c谩c x茫: C霉 B峄? X脿 Bang, Qu岷g Th脿nh, L谩ng L峄沶, B脿u Chinh, B矛nh Ba, Su峄慽 Ngh峄? B矛nh Trung, B矛nh Gi茫, Xu芒n S啤n, S啤n B矛nh, Su峄慽 Rao, 膼谩 B岷, Ngh末a Th脿nh, Kim Long.

D芒n S峄懧?/strong>

T峄昻g c峄檔g: 143.306 ng瓢峄漣
M岷璽 膽峄 : 339 ng瓢峄漣/km虏

C谩c d峄 谩n t岷 Ch芒u 膼峄ヽ

Khu d芒n c瓢 Sonadezi H峄痷 Ph瓢峄沜 (Sonadezi Ch芒u 膼峄ヽ) (2)

Khu d芒n c瓢 Lan Anh 7 (2)

Khu d芒n c瓢 Th脿nh 膼么 Smart City (1)

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Ch芒u 膼峄ヽ Green Pearl (1)

Khu d芒n c瓢 膼谩 B岷 (1)

4.6 膼岷 n峄乶 Xuy锚n M峄檆 B脿 R峄媋 – V农ng T脿u聽

 • Xuy锚n M峄檆 l脿 m峄檛 huy峄噉 c贸 di峄噉 t铆ch l峄沶 nh岷 t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, kho岷g 642,18km虏, ph铆a 膽么ng gi谩p huy峄噉 H脿m T芒n, t峄塶h B矛nh Thu岷璶; ph铆a t芒y gi谩p huy峄噉 Ch芒u 膼峄ヽ v脿 膼岷 膼峄? ph铆a nam gi谩p bi峄僴 膼么ng, ph铆a b岷痗 gi谩p huy峄噉 Xu芒n L峄檆, t峄塶h 膼峄搉g Nai.
 • To脿n huy峄噉 c贸 13 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh g峄搈 12 x茫 (Ph瓢峄沜 Thu岷璶, Ph瓢峄沜 T芒n, Xuy锚n M峄檆, B么ng Trang, B脿u L芒m, H貌a B矛nh, H貌a H瓢ng, H貌a Hi峄噋, Ho脿 H峄檌, B瓢ng Ri峄乶g, T芒n L芒m, Xuy锚n M峄檆, B矛nh Ch芒u), 1 th峄 tr岷 (Ph瓢峄沜 B峄璾). Th峄 tr岷 Ph瓢峄沜 B峄璾 l脿 trung t芒m v膬n h贸a, ch铆nh tr峄? x茫 h峄檌 c峄 to脿n huy峄噉

D芒n s峄?

T峄昻g c峄檔g :162.356 ng瓢峄漣
M岷璽 膽峄? 253 ng瓢峄漣/km虏

Khu ngh峄 d瓢峄g Golf View Villa H峄 Tr脿m (3)

Khu ngh峄 d瓢峄g Apechomes H峄 Tr脿m (2)

Khu ngh峄 d瓢峄g Melia H峄 Tr脿m at The Hamptons (1)

Khu ngh峄 d瓢峄g H峄搉g Ph煤c (1)

 

 

C贸 n锚n 膽岷 t瓢 膽岷 n峄乶 B脿 R峄媋 V农ng T脿u ?

B脿 R峄媋 V农ng T脿u l脿 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽谩ng 膽峄 膽岷 t瓢

H峄 tr峄 膽岷 t瓢 th岷 n脿o

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 t岷 c岷 膽峄 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 膽岷 t瓢

Exit mobile version