Icon Collap

膼岷 膽岷 gi谩 峄 M锚 Linh l岷 x谩c l岷璸 k峄 l峄 gi谩 m峄沬, g岷 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2

Ng脿y 膽膬ng: 11/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 33 l么 膽岷 膽瓢峄 膽岷 gi谩 th脿nh c么ng t岷 th峄 tr岷 Chi 膼么ng (M锚 Linh, H脿 N峄檌) gi煤p thu v峄 g岷 226 t峄 膽峄搉g, ch锚nh g岷 100 t峄 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲.

Chi峄乽 qua (30/7), Trung t芒m Ph谩t tri峄僴 Qu峄 膽岷 huy峄噉 M锚 Linh ph峄慽 h峄 v峄沬 C么ng ty 膽岷 gi谩 H峄 Danh 膽岷 gi谩 Vi峄噒 Nam t峄 ch峄ヽ th脿nh c么ng phi锚n 膽岷 gi谩 膽峄慽 v峄沬 33 l么 膽岷 t岷 膽i峄僲 X1, T峄 d芒n ph峄 s峄 2, th峄 tr岷 Chi 膼么ng. 33 l么 膽岷 膽茫 thu h煤t 270 l瓢峄 kh谩ch h脿ng tham gia 膽岷 gi谩.

膼岷 膽岷 gi谩 峄 M锚 Linh l岷 x谩c l岷璸 k峄 l峄 gi谩 m峄沬, g岷 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2 - 1

Kh谩ch h脿ng b峄 phi岷縰 膽岷 gi谩 33 l么 膽岷 huy峄噉 M锚 Linh chi峄乽 30/7 (岷h: Nguy峄卬 Tuy峄乶).

K岷縯 qu岷? c岷 33 l么 膽岷 膽茫 膽瓢峄 膽岷 gi谩 th脿nh c么ng, gi煤p thu v峄 g岷 226 t峄 膽峄搉g, ch锚nh g岷 100 t峄 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲. Gi谩 tr煤ng cao nh岷 l锚n t峄沬 g岷 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2, ti岷縫 t峄 x谩c l岷璸 m峄ヽ k峄 l峄 gi谩 m峄沬.

Trong 膽贸, l么 LK-B-01 c贸 di峄噉 t铆ch 160m2 c贸 m峄ヽ gi谩 tr煤ng cao nh岷 93 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t瓢啤ng 膽瓢啤ng g岷 15 t峄 膽峄搉g. B锚n c岷h 膽贸, 1 l么 g贸c k媒 hi峄噓 LK-A-01 c贸 di峄噉 t铆ch 193m3 c农ng 膽瓢峄 膽岷 th脿nh c么ng v峄沬 m峄ヽ tr煤ng 87,2 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 16,8 t峄 膽峄搉g, ch锚nh 8,3 t峄 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲.

C谩c l么 c貌n l岷 thu峄檆 b膬ng 1 膽瓢峄漬g Chi 膼么ng c贸 gi谩 tr煤ng dao 膽峄檔g 70 – 75 tri峄噓 膽峄搉g/m2. C谩c l么 b膬ng 2 膽瓢峄漬g Chi 膼么ng c贸 gi谩 tr煤ng dao 膽峄檔g 45 – 62 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

膼岷 膽岷 gi谩 峄 M锚 Linh l岷 x谩c l岷璸 k峄 l峄 gi谩 m峄沬, g岷 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2 - 2

Hi峄噉 tr岷g 33 l么 膽岷 v峄玜 膽岷 gi谩 th脿nh c么ng, thu ch锚nh g岷 100 t峄 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 (岷h: Nguy峄卬 Tuy峄乶).

Tr瓢峄沜 膽贸, v脿o 膽岷 th谩ng 6, huy峄噉 M锚 Linh c农ng t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 th脿nh c么ng 17 th峄璦 膽岷 t岷 膽i峄僲 X1, th么n Y锚n Vinh, x茫 Thanh L芒m, thu v峄 98 t峄 膽峄搉g, v峄沬 m峄ヽ gi谩 tr煤ng cao nh岷 th峄漣 膽i峄僲 膽贸 l脿 85,5 tri峄噓 膽峄搉g/m2.聽

T铆nh chung 6 th谩ng 膽岷 n膬m nay, huy峄噉 M锚 Linh 膽茫 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 v峄沬 s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 l脿 273 t峄 膽峄搉g. S峄 n脿y 膽岷 97,5% ch峄 ti锚u c岷 n膬m 2022 H膼ND th脿nh ph峄 giao v脿 膽岷 34,1% k岷 ho岷h H膼ND huy峄噉 giao.

V峄沬 k岷縯 qu岷 tr锚n, M锚 Linh 膽峄﹏g th峄 4 to脿n th脿nh ph峄 v峄 t峄昻g s峄 ti峄乶 thu v脿o ng芒n s谩ch t峄 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷.

Ngu峄搉 thu t峄 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 s岷 膽瓢峄 huy峄噉 M锚 Linh 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g h岷 t岷g ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌, 膽峄 膽谩p 峄﹏g ti锚u ch铆 l锚n qu岷璶 sau n膬m 2025 v脿 l锚n th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Th峄 膽么 sau n膬m 2030.

Exit mobile version