Icon Collap

膼岷璸 tan nh峄痭g ho脿i nghi v峄 鈥渢铆nh ch芒n th峄眂鈥 hay ph谩p l媒 峄 d峄 谩n Diamond Riverside Qu岷g B矛nh

Ng脿y 膽膬ng: 29/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Th峄漣 gian v峄玜 qua, th么ng tin v峄 vi峄嘽 鈥渢h峄昳 gi谩鈥 膽岷 t岷 膼峄搉g H峄沬, Qu岷g B矛nh 膽瓢峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 trong v脿 ngo脿i t峄塶h quan t芒m. Th峄眂 h瓢 c芒u chuy峄噉 th峄昳 gi谩, hay t铆nh ph谩p l媒 c峄 d峄 谩n n脿y ra sao, b脿i vi岷縯 s岷 x贸a tan m峄峣 nghi ng峄 v峄 nh峄痭g th么ng tin n脿y.

Nh峄痭g l峄漣 膽峄搉 膽o谩n

Theo nhi峄乽 th么ng tin, ng脿y 31/3/2019, t岷 phi锚n 膽岷 gi谩 D峄 谩n t岷 qu峄 膽岷 khu d芒n c瓢 ph铆a 膼么ng Nam L锚 L峄 do Trung t芒m ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 (S峄 TN-MT Qu岷g B矛nh) 膽瓢a ra 膽岷 gi谩 v峄沬 th么ng b谩o 膽岷 gi谩 c么ng khai. T岷 cu峄檆 膽岷 n脿y, 160 l么 膽岷 膽瓢峄 th么ng b谩o 膽岷 gi谩 nh瓢ng c贸 膽岷縩 h啤n 1.500 b峄 h峄 s啤 tham gia. C谩c l么 膽岷 膽瓢峄 膽岷 h岷縯 ngay trong phi锚n v峄沬 m峄ヽ gi谩 g岷 g岷 膽么i so v峄沬 gi谩 kh峄焛 膽i峄僲.

M峄檛 ngu峄搉 tin kh谩c, vi峄嘽 膽岷穞 t锚n th瓢啤ng m岷 d峄 谩n l脿 sai v脿 t岷 s峄 ki峄噉 m峄 b谩n d峄 谩n n脿y, gi谩 d峄 谩n 膽瓢峄 膽岷﹜ l锚n cao, hay 鈥渢h峄昳 gi谩鈥? v岷瓂 tin n脿y c贸 膽煤ng s峄 th岷璽?

C芒u chuy峄噉 t峄 nh峄痭g c谩i t锚n

B岷 k峄 m峄檛 d峄 谩n n脿o 膽瓢峄 c啤 quan qu岷 l媒 nh脿 n瓢峄沜 ph锚 duy峄噒 膽峄乽 c贸 danh x瓢ng. T锚n n脿y th么ng th瓢峄漬g 膽瓢峄 k媒 hi峄噓 theo l么, th峄璦 膽岷 ho岷穋 t锚n c峄 doanh nghi峄噋 膽岷 t瓢. D峄 谩n n脿y s啤 kh峄焛 v峄沬 c谩i t锚n 鈥淒峄 谩n t岷 qu峄 膽岷 khu d芒n c瓢 ph铆a 膼么ng Nam 膽瓢峄漬g L锚 L峄, Ph瓢峄漬g 膼峄ヽ Ninh 膼么ng, TP 膼峄搉g H峄沬, t峄塶h Qu岷g B矛nh鈥 do Trung t芒m ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 (S峄 TN-MT Qu岷g B矛nh) l脿m ch峄 膽岷 t瓢.

Khi 膽岷穞 t锚n n脿y, c贸 th峄 ch峄 膽岷 t瓢 ch瓢a 膽岷穞 n岷穘g v岷 膽峄 marketing cho vi峄嘽 kinh doanh, t锚n g峄峣 d脿i th瓢峄漬g kh谩ch h脿ng kh贸 nh峄? Tuy nhi锚n, khi ho脿n t岷 th峄 t峄 ph谩p l媒, doanh nghi峄噋 膽瓢a s岷 ph岷﹎ v脿o kinh doanh th矛 t锚n d峄 谩n ch铆nh l脿 y岷縰 t峄 r岷 quan tr峄峮g. Theo c谩c chuy锚n gia trong ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 cho bi岷縯: 鈥淭霉y theo 膽峄媙h v峄 s岷 ph岷﹎ v脿 膽峄媙h h瓢峄沶g truy峄乶 th么ng 膽i峄噋 marketing 膽岷縩 kh谩ch h脿ng, ch峄 膽岷 t瓢 膽岷穞 th锚m t锚n th瓢啤ng m岷 cho d峄 谩n. Hi峄僽 膽啤n gi岷, t锚n th瓢啤ng m岷 nh瓢 m峄檛 nickname cho d峄 谩n. Vi峄嘽 n脿y ch峄 li锚n quan t峄沬 c么ng t谩c qu岷g c谩o, qu岷g b谩 v脿 膽峄媙h v峄 s岷 ph岷﹎, kh么ng 岷h h瓢峄焠g g矛 t峄沬 quy峄乶 l峄 hay v岷 膽峄 ph谩p lu岷璽鈥? N岷縰 m峄檛 d峄 谩n 膽岷穞 t锚n kh么ng hay, kh么ng h岷 d岷玭 c贸 th峄 g芒y kh贸 kh膬n cho doanh nghi峄噋 trong kh芒u b谩n s岷 ph岷﹎. Ch铆nh v矛 th岷 vi峄嘽 膽岷穞 t锚n th瓢啤ng m岷 cho d峄 谩n kh么ng c贸 g矛 tr谩i v峄沬 quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽.

H啤n n峄痑, vi峄嘽 gi峄 nguy锚n t锚n d峄 谩n ban 膽岷 l脿 Khu d芒n c瓢 膽么ng nam 膽瓢峄漬g L锚 L峄 v岷玭 膽瓢峄 C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 Xanh B岷痗 Mi峄乶 Trung (膼XBMT) 膽岷 b岷 trong h峄 膽峄搉g mua b谩n ba b锚n: ch峄 膽岷 t瓢, nh脿 ph芒n ph峄慽 d峄 谩n v脿 kh谩ch h脿ng.

膼岷璸 tan nh峄痭g ho脿i nghi v峄 鈥渢铆nh ch芒n th峄眂鈥 hay ph谩p l媒 峄 d峄 谩n Diamond Riverside Qu岷g B矛nh - 1
Tr岷 l峄漣 ch煤ng t么i, 膽岷 di峄噉 c么ng ty 膼XBMT cho bi岷縯 鈥淰峄沬 媒 t瓢峄焠g ph谩t tri峄僴 m峄檛 d峄 谩n v峄 tr铆 膽峄檆 t么n, n岷眒 b锚n con s么ng L农y Th岷, 膽贸n 膽岷 quy ho岷h c峄 t峄塶h Qu岷g B矛nh, c谩i t锚n th瓢啤ng m岷 Diamond Riverside 膽瓢峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng ghi nh峄 v脿 膽贸n nh岷璶, nh脿 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n ch煤ng t么i c农ng 膽岷穞 t锚n th瓢啤ng m岷 cho d峄 谩n t峄 nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g 膽贸. Vi峄嘽 gi峄 nguy锚n t锚n g峄峣 ban 膽岷 v岷玭 膽瓢峄 膼XBMT tu芒n th峄 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 trong c谩c h峄 膽峄搉g li锚n quan鈥?

Ngo脿i ra, vi峄嘽 c谩 nh芒n tham gia 膽岷 gi谩 膽岷 v脿 k媒 g峄璱 l岷 cho doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 ph芒n ph峄慽 c农ng kh么ng c贸 g矛 tr谩i v峄沬 c谩c quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽. C谩c h峄 s啤 膽岷 gi谩 膽峄乽 膽瓢峄 l脿m c么ng khai, h啤n n峄痑 t岷 phi锚n 膽岷 gi谩, c农ng 膽茫 c贸 s峄 c贸 m岷穞 c峄 h啤n 1.500 h峄 s啤 膽岷 gi谩 ch峄﹏g t峄 s峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 d峄 谩n n脿y r岷 l峄沶, v脿 ti峄乵 n膬ng c峄 d峄 谩n s峄沵 膽茫 膽瓢峄 nh矛n nh岷璶 v脿 膽o谩n 膽峄媙h.

V峄 ph铆a c么ng ty 膼XBMT 膽茫 cam k岷縯 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n v峄沬 nh峄痭g h岷g m峄 nh瓢 c么ng vi锚n, c芒y xanh hay khuy岷縩 kh铆ch c谩c kh谩ch h脿ng s峄 d峄g thi岷縯 b峄 th么ng minh trong ng么i nh脿 c峄 h峄 ngay sau khi vi峄嘽 ho脿n th脿nh b脿n giao m岷穞 b岷眓g c峄 ch峄 膽岷 t瓢 l脿 Trung t芒m ph谩t tri峄僴 qu峄 膽岷 (S峄 TN-MT) 膽瓢峄 ti岷縩 h脿nh. 膼瓢峄 bi岷縯 nh峄痭g kh谩ch h脿ng mua s岷 ph岷﹎ t岷 c么ng ty n脿y 膽峄乽 膽瓢峄 t岷穘g b岷 v岷 thi岷縯 k岷 nh脿 khi kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷.

Gi谩 c谩c d峄 谩n l锚n l脿 nh峄 quy ho岷h

脭ng Neil MacGregor, Savills Vietnam, kh岷硁g 膽峄媙h ngu峄搉 cung 膽岷 ven s么ng, ven bi峄僴 mang t铆nh ch岷 ngh峄 d瓢峄g c貌n l岷 峄 Vi峄噒 Nam 膽ang r岷 hi岷縨, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c t峄塶h th脿nh c贸 b峄 bi峄僴 v脿 h峄 th峄憂g s么ng ng貌i d脿y 膽岷穋 nh瓢 c谩c t峄塶h mi峄乶 Trung. V脿 膽芒y l脿 m峄檛 l媒 do khi岷縩 ng瓢峄漣 gi脿u 峄 Vi峄噒 Nam r岷 mu峄憂 mua s峄沵 c谩c d峄 谩n cao c岷.

C霉ng quan 膽i峄僲, CBRE cho bi岷縯 gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 h岷g sang t岷 khu v峄眂 mi峄乶 Trung 膽茫 t膬ng 17 – 35% trong n膬m 2018. Tuy nhi锚n, t峄慶 膽峄 t膬ng c貌n ch瓢a 膽峄搉g 膽峄乽 gi峄痑 c谩c t峄塶h th脿nh, n啤i c贸 t峄慶 膽峄 t膬ng nhanh nh岷 l岷 thu峄檆 v峄 c谩c t峄塶h m峄沬 ph谩t tri峄僴 nh瓢 Qu岷g B矛nh, Hu岷? Qu岷g Ng茫i, B矛nh 膼峄媙h鈥 D峄 b谩o gi谩 c岷 c谩c khu v峄眂 n脿y s岷 c貌n t膬ng h啤n 25% v脿o 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2019 do s峄ヽ h煤t s峄 l瓢峄g l峄沶 c谩c d峄 谩n 膽岷 t瓢 v脿o t峄塶h. Theo b谩o c谩o ri锚ng c峄 Ban qu岷 l媒 Khu kinh t岷 Qu岷g B矛nh, ch峄 3 th谩ng 膽岷 n膬m 2019, t峄塶h 膽茫 thu h煤t 膽瓢峄 4 d峄 谩n v峄沬 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 膽岷 4.565 t峄 膽峄搉g, n芒ng t峄昻g s峄 d峄 谩n 膽岷 t瓢 v脿o c谩c Khu kinh t岷 v脿 Khu c么ng nghi峄噋 l锚n 122 d峄 谩n, 膽岷 g岷 50 ng脿n t峄 膽峄搉g.

膼岷璸 tan nh峄痭g ho脿i nghi v峄 鈥渢铆nh ch芒n th峄眂鈥 hay ph谩p l媒 峄 d峄 谩n Diamond Riverside Qu岷g B矛nh - 2
D峄 谩n FLC Qu岷g B矛nh, m峄檛 trong nh峄痭g 膽貌n b岷﹜ m岷h m岷 cho kinh t岷? du l峄媍h v脿 b岷 膽峄檔g s岷 n啤i n脿y ph谩t tri峄僴

Theo n峄檌 dung Quy ho岷h ph谩t tri峄僴 Giao th么ng V岷璶 t岷 h脿ng kh么ng giai 膽o岷 膽岷縩 n膬m 2020, 膽峄媙h h瓢峄沶g 膽岷縩 n膬m 2030 膽茫 膽瓢峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 ph锚 duy峄噒 t岷 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 236/Q膼-TTg ng脿y 23/02/2018, c么ng su岷 thi岷縯 k岷 h脿nh kh谩ch d峄 ki岷縩 c峄 C岷g h脿ng kh么ng 膼峄搉g H峄沬 膽岷縩 n膬m 2020 l脿 2 tri峄噓 h脿nh kh谩ch/n膬m v脿 膽岷縩 n膬m 2030 l脿 3 tri峄噓 h脿nh kh谩ch /n膬m.聽B峄 GTVT c农ng 膽茫 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h chi ti岷縯 m峄 r峄檔g C岷g h脿ng kh么ng 膼峄搉g H峄沬 giai 膽o岷 膽岷縩 n膬m 2020, 膽峄媙h h瓢峄沶g 膽岷縩 n膬m 2030 t岷 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 1491/Q膼-BGTVT k媒 ng脿y 11/7/2018 v峄沬 d峄 ki岷縩 v峄憂 膽岷 t瓢 l锚n 膽岷縩 h啤n 3.300 t峄 膽峄搉g.

B锚n c岷h 膽贸, ng脿y 16/01/2009 v峄玜 qua, UBND t峄塶h Qu岷g B矛nh ban h脿nh Quy岷縯 膽峄媙h s峄 86/Q膼-UBND V峄 vi峄嘽 ph锚 duy峄噒 膼i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h chi ti岷縯 x芒y d峄眓g hai b锚n b峄 s么ng Nh岷璽 L峄? th脿nh ph峄 膼峄搉g H峄沬, t峄塶h Qu岷g B矛nh v峄沬 4 khu v峄眂 t峄昻g c峄檔g:聽Di峄噉 t铆ch khu v峄眂 l岷璸 Quy ho岷h chi ti岷縯 x芒y d峄眓g l锚n 膽岷縩: 150,57 ha v峄沬: Khu c么ng vi锚n thi锚n nhi锚n, Khu c么ng vi锚n l峄媍h s峄? Th脿nh Ph峄 n瓢峄沜, Khu c么ng vi锚n c谩t bi峄僴 B岷 Ninh.聽膼i峄乽 n脿y khi岷縩 cho c谩c qu峄 膽岷 ven s么ng c脿ng tr峄 n锚n 膽岷痶 gi谩. C谩c d峄 谩n h岷 t岷g giao th么ng t岷 Qu岷g B矛nh c农ng 膽瓢峄 ch煤 tr峄峮g. D峄 谩n 膽瓢峄漬g giao th么ng t峄 c岷 Nh岷璽 L峄 2 膽岷縩 膽瓢峄漬g H峄 Ch铆 Minh qua nh谩nh 膽么ng 膽ang ti岷縩 h脿nh tri峄僴 khai 膽岷 n峄慽鈥?/p>

Theo kh岷 s谩t m峄沬 膽芒y, khu v峄眂 quanh trung t芒m TP 膼峄搉g H峄沬, gi谩 膽岷 膽茫 v瓢峄 ng瓢峄g 30 tri峄噓 膽峄搉g/m2, t膬ng g岷 膽么i so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2018. C谩ch trung t芒m th脿nh ph峄 2 km v峄 ph铆a khu du l峄媍h ven bi峄僴 Nh岷璽 L峄 v脿 bi峄僴 B岷 Ninh, gi谩 膽岷 t膬ng t峄 15 – 20 tri峄噓 膽峄搉g/m2 n膬m 2018 l锚n t峄沬 35 – 45 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

N岷縰 so s谩nh c贸 th峄 nh岷璶 th岷, bi锚n 膽峄 t膬ng gi谩 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 Qu岷g B矛nh hi峄噉 t瓢啤ng 膽峄搉g v峄沬 膼脿 N岷祅g 4 – 5 n膬m tr瓢峄沜. Khi 膽贸, m峄檛 l么 膽岷 膽峄 x芒y d峄眓g kh谩ch s岷 t岷 b茫i bi峄僴 M峄 Kh锚 ch峄 c贸 gi谩 37 tri峄噓 膽峄搉g/m2, nh瓢ng 膽岷縩 nay 膽茫 t膬ng g岷 g岷 7 l岷. C农ng c谩ch 膽芒y v脿i n膬m, gi谩 膽岷 ngay t岷 膼峄搉g H峄沬 ch峄 t峄 v脿i tri峄噓 膽峄搉g/m2 th矛 sau khi c贸 s峄 nh岷璸 cu峄檆 c峄 nhi峄乽 d峄 谩n l峄沶, gi谩 膽岷 膽茫 t膬ng 膽岷縩 40 tri峄噓 膽峄搉g/m2 t岷 nh峄痭g v峄 tr铆 膽岷筽. Kh么ng ch峄 v岷瓂, 膽峄媋 ph岷璶 v霉ng ven k岷縯 n峄慽 giao th么ng thu岷璶 l峄 v峄沬 th脿nh ph峄 c农ng 膽贸n nh岷璶 chu k峄 t膬ng gi谩 岷 t瓢峄g. 膼啤n c峄 nh瓢 quanh khu v峄眂 T芒y B岷痗 L锚 L峄, 膼么ng Nam L锚 L峄, d峄 谩n F325, 533, c谩c khu v峄眂 x茫 H岷 Ninh, nh峄痭g l么 膽岷 g岷 c谩c d峄 谩n c贸 h岷 t岷g ho脿n thi峄噉, ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n lu么n l峄峵 t岷 ng岷痬 c峄 kh谩ch h脿ng.

膼谩ng ch煤 媒 k峄 t峄 khi T岷璸 膽o脿n FLC tri峄僴 khai x芒y d峄眓g d峄 谩n FLC Qu岷g B矛nh v脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n峄慽 t峄 qu峄慶 l峄 1A 膽岷縩 bi峄僴 H岷 Ninh, s芒n bay 膼峄搉g H峄沬 膽瓢峄 T岷璸 膽o脿n n脿y 膽岷 t瓢, gi谩 c谩c d峄 谩n 膽茫 t膬ng kho岷g g岷 5 l岷: t峄 2 鈥 4 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 n膬m 2018 l锚n 10 – 15 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 n膬m 2019 v脿 v岷玭 ch瓢a c贸 d岷 hi峄噓 d峄玭g l岷. C谩ch 膽贸 4 – 5 km, gi谩 膽岷 th峄 c瓢 v脿 膽岷 quy ho岷h thu峄檆 khu v峄眂 x茫 H岷 Ninh, H岷 Thi峄噋 t膬ng t峄 200 鈥 500 ngh矛n 膽峄搉g/m2 l锚n 2,5 鈥 7 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

膼岷璸 tan nh峄痭g ho脿i nghi v峄 鈥渢铆nh ch芒n th峄眂鈥 hay ph谩p l媒 峄 d峄 谩n Diamond Riverside Qu岷g B矛nh - 3
Nh峄痭g ng瓢峄漣 h瓢峄焠g l峄 t峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 鈥渄岷瓂 s贸ng鈥?/figcaption>

C谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 khu v峄眂 B岷痗 Mi峄乶 Trung nh瓢 Hu岷? Qu岷g B矛nh, Qu岷g Ng茫i, B矛nh 膼峄媙h鈥 li锚n t峄 t膬ng gi谩 th峄漣 gian qua, tuy nhi锚n, n岷縰 so v峄沬 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶, gi谩 c谩c d峄 谩n 峄 膽芒y v岷玭 r岷 鈥渉岷 d岷玭鈥? H啤n th岷 n峄痑, vi峄嘽 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph谩t tri峄僴 n峄 r峄 l脿 k岷縯 qu岷 c峄 n峄乶 kinh t岷? ch铆nh tr峄? du l峄媍h v脿 v膬n h贸a ph谩t tri峄僴, c农ng nh瓢 vi峄嘽 膽峄媙h h瓢峄沶g quy ho岷h t峄憈. V脿 m峄檛 khi kinh t岷 x茫 h峄檌 ph谩t tri峄僴, th矛 ch铆nh ng瓢峄漣 d芒n n啤i 膽贸 s岷 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄, c谩c d峄 谩n nhi峄乽, c么ng 膬n vi峄嘽 l脿m phong ph煤 h啤n, ng芒n s谩ch nh脿 n瓢峄沜 c农ng c贸 膽瓢峄 ngu峄搉 thu phong ph煤.

V峄沬 nh峄痭g 瓢u th岷 t峄 quy ho岷h v脿 v峄 tr铆, vi峄嘽 t膬ng gi谩 c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 l脿 膽i峄乽 膽瓢啤ng nhi锚n. H啤n th岷 n峄痑, vi峄嘽 t膬ng gi谩 n脿y s岷 kh么ng d峄玭g l岷, m脿 n贸 s岷 ti岷縫 t峄 t膬ng theo 膽脿 c峄 th峄 tr瓢峄漬g. Bi岷縯 nh矛n nh岷璶 v脿 n岷痬 b岷痶 th峄 tr瓢峄漬g ch铆nh l脿 c峄憈 l玫i c峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 th脿nh c么ng.

Ph峄弉g v岷 kh谩ch h脿ng anh H. Long t峄 H脿 N峄檌 cho bi岷縯: 鈥淐h煤ng t么i v岷玭 bi岷縯 l脿 gi谩 d峄 谩n Diamond Riverside 膽茫 t膬ng r岷 nhi峄乽 so v峄沬 th峄漣 膽i峄僲 膽岷 gi谩 膽岷, nh瓢ng t么i tin l脿 d峄 谩n n脿y s岷 ti岷縫 t峄 t膬ng gi谩 trong v脿i n膬m t峄沬, khi Qu岷g B矛nh ph谩t tri峄僴 m岷h m岷 nh瓢 v岷瓂. V脿 nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 nh瓢 ch煤ng t么i s岷 h瓢峄焠g l峄 r岷 l峄沶, ki峄僽 nh瓢 膼脿 N岷祅g tr瓢峄沜 膽芒y khi t么i 膽岷 t瓢 v岷瓂鈥?

Anh Long c农ng cho bi岷縯 th锚m, kinh nghi峄噈 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 10 n膬m c峄 anh cho hay, th峄 tr瓢峄漬g 膽ang t膬ng tr瓢峄焠g, kh么ng n锚n ch煤 媒 膽岷縩 bi锚n 膽峄 t膬ng gi谩 hi峄噉 t岷, m脿 bi岷縯 ch峄峮 th峄漣 c啤 v脿 d峄 t铆nh 膽瓢峄 m峄ヽ 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g t瓢啤ng lai c峄 d峄 谩n m峄沬 ch铆nh l脿 m岷 ch峄憈 c峄 m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 th脿nh c么ng.

PV

Exit mobile version