Icon Collap

膼岷 bi峄僽 n贸i quy ho岷h c贸 s峄 ch峄搉g ch茅o, B峄 tr瓢峄焠g X芒y d峄眓g n贸i g矛?

Ng脿y 膽膬ng: 03/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B峄 tr瓢峄焠g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 cho bi岷縯, 膽岷縩 nay v岷玭 c貌n m峄檛 s峄 quy 膽峄媙h m芒u thu岷玭, ch峄搉g ch茅o trong quy ho岷h 膽么 th峄? quy ho岷h x芒y d峄眓g, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c岷 huy峄噉, x茫鈥?/h2>
膼岷 bi峄僽 n贸i quy ho岷h c贸 s峄 ch峄搉g ch茅o, B峄 tr瓢峄焠g X芒y d峄眓g n贸i g矛? - 1

B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 ph谩t bi峄僽 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 t岷 phi锚n th岷 lu岷璶 v峄 quy ho岷h chi峄乽 30/5 (岷h: Ph岷 Th岷痭g).

Chi峄乽 30/5, Qu峄慶 h峄檌 ti岷縫 t峄 th岷 lu岷璶 v峄 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 ch铆nh s谩ch, ph谩p lu岷璽 v峄 c么ng t谩c quy ho岷h k峄 t峄 khi Lu岷璽 Quy ho岷h c贸 hi峄噓 l峄眂 thi h脿nh.

B峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 膽茫 gi岷 tr矛nh m峄檛 s峄 媒 ki岷縩 n锚u v峄 vi峄嘽 quy ho岷h chung x芒y d峄眓g v脿 quy ho岷h t峄塶h l岷璸 cho c谩c th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng theo Lu岷璽 Quy ho岷h 2017 c贸 s峄 tr霉ng l岷痯, ch峄搉g ch茅o.

V峄 v岷 膽峄 n脿y, B峄 tr瓢峄焠g cho bi岷縯, quy ho岷h t峄塶h l脿 quy ho岷h c峄 th峄 h贸a quy ho岷h t峄昻g th峄 qu峄慶 gia, quy ho岷h v霉ng v峄 kh么ng gian c谩c ho岷 膽峄檔g kinh t岷 – x茫 h峄檌, qu峄慶 ph貌ng, an ninh, h峄 th峄憂g 膽么 th峄 v脿 ph芒n b峄 d芒n c瓢 n么ng th么n, k岷縯 c岷 h岷 t岷g, ph芒n b峄 膽岷 膽ai, s峄 d峄g t脿i nguy锚n v脿 b岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g tr锚n c啤 s峄 k岷縯 n峄慽 quy ho岷h c岷 qu峄慶 gia, quy ho岷h v霉ng, quy ho岷h 膽么 th峄? quy ho岷h n么ng th么n.

M峄慽 quan h峄 gi峄痑 quy ho岷h chung 膽么 th峄 v脿 quy ho岷h t峄塶h 膽茫 膽瓢峄 quy 膽峄媙h t岷 kho岷 3 膼i峄乽 29 Lu岷璽 s峄 35/2018/QH14 (s峄璦 膽峄昳, b峄 sung 膽i峄僲 a kho岷 1 膼i峄乽 18 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄?.

“Theo 膽贸, n峄檌 dung quy ho岷h chung th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng l脿 c峄 th峄 h贸a quy ho岷h t峄塶h 膽瓢峄 l岷璸 峄 th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng v峄 t峄 ch峄ヽ kh么ng gian, h峄 th峄憂g c谩c c么ng tr矛nh h岷 t岷g k峄 thu岷璽, c么ng tr矛nh h岷 t岷g x茫 h峄檌 v脿 nh脿 峄?#8221;, B峄 tr瓢峄焠g Ngh峄 cho bi岷縯.

C貌n theo quy 膽峄媙h 峄 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 n峄檌 dung 膼峄 谩n quy ho岷h chung 膼么 th峄? th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 trung 瓢啤ng bao g峄搈 x谩c 膽峄媙h m么 h矛nh ph谩t tri峄僴 c岷 tr煤c ph谩t tri峄僴 kh么ng gian n峄檌 th峄 v脿 khu v峄眂 ngo岷 th峄? k峄 c岷 kh么ng gian ng岷. H峄 th峄憂g c么ng tr矛nh h岷 t岷g k峄 thu岷璽, c么ng tr矛nh h岷 t岷g k峄 thu岷璽 khu nh瓢 giao th么ng, cao 膽峄 n峄乶, c岷 n瓢峄沜, c岷 膽i峄噉, th么ng tin li锚n l岷, tho谩t n瓢峄沜 th岷, qu岷 l媒 ch岷 th岷 r岷痭,鈥β?/p>

“Theo quy 膽峄媙h 峄 Lu岷璽 Quy ho岷h 2017 th矛 n峄檌 h脿m quy ho岷h t峄塶h kh么ng bao g峄搈 c谩c n峄檌 dung tr锚n”, 么ng Ngh峄 n贸i.

Nh瓢 v岷瓂 theo B峄 tr瓢峄焠g X芒y d峄眓g, k岷縯 qu岷 nghi锚n c峄﹗, s岷 ph岷﹎ 膽岷 ra c峄 quy ho岷h chung 膽么 th峄 l脿 c峄 th峄 h啤n, kh谩c bi峄噒 v峄沬 quy ho岷h t峄塶h 膽瓢峄 l岷璸 cho c谩c th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng.

S岷 ph岷﹎ quy ho岷h chung 膽么 th峄 l脿 c么ng c峄 ch峄 y岷縰 膽峄 c啤 quan qu岷 l媒 Nh脿 n瓢峄沜 th脿nh ph峄? qu岷 l媒 v峄 膽岷 膽ai, h岷 t岷g, kh么ng gian ki岷縩 tr煤c, c岷h quan trong 膽么 th峄? v脿 膽峄 thu h煤t 膽岷 t瓢, l脿 c么ng c峄 膽峄 ki峄僲 so谩t, l脿 quy m么 膽峄媙h h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 c峄 t峄玭g 膽啤n v峄 ch峄ヽ n膬ng, l脿 c啤 s峄 膽峄 l岷璸 quy ho岷h ph芒n khu, quy ho岷h chi ti岷縯, 膽峄 thi岷縯 k岷 膽么 th峄? 膽峄 tri峄僴 khai c谩c d峄 谩n 膽岷 t瓢 膽么 th峄? 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g, ki峄僲 so谩t tr岷璽 t峄 x芒y d峄眓g trong 膽么 th峄 c农ng nh瓢 c岷 ph茅p x芒y d峄眓g.

“V峄沬 nh峄痭g n峄檌 dung 膽贸, c贸 th峄 n贸i k岷縯 qu岷 v脿 s岷 ph岷﹎ 膽岷 ra c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ quy ho岷h chung 膽么 th峄 l脿 c峄 th峄 v脿 kh谩c bi峄噒 so v峄沬 quy ho岷h t峄塶h 膽瓢峄 l脿m cho c谩c th脿nh ph峄 tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng”, B峄 tr瓢峄焠g Ngh峄 kh岷硁g 膽峄媙h.

B峄 tr瓢峄焠g n贸i g矛 v峄 vi峄嘽 quy ho岷h c貌n ch瓢a 膽峄搉g b峄? th峄憂g nh岷 nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳?

Ngo脿i ra, B峄 tr瓢峄焠g Nguy峄卬 Thanh Ngh峄 c农ng 膽茫 l脿m r玫 tr瓢峄沜 媒 ki岷縩 cho r岷眓g “m峄檛 s峄 quy 膽峄媙h v峄 quy ho岷h x芒y d峄眓g, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c岷 huy峄噉 ch瓢a 膽峄搉g b峄? th峄憂g nh岷 v脿 kh么ng c貌n ph霉 h峄 v峄沬 th峄眂 ti峄卬 nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳”.

C峄 th峄? B峄 tr瓢峄焠g Ngh峄 cho bi岷縯, t峄 sau khi Lu岷璽 Quy ho岷h 膽瓢峄 ban h脿nh 膽岷縩 nay, B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 t岷璸 trung r脿 so谩t, s峄璦 膽峄昳 c谩c quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 膽峄 th峄憂g nh岷 v峄沬 c谩c quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 kh谩c c贸 li锚n quan.

Tuy nhi锚n, B峄 tr瓢峄焠g c农ng th峄玜 nh岷璶 膽岷縩 nay v岷玭 c貌n m峄檛 s峄 quy 膽峄媙h m芒u thu岷玭, ch峄搉g ch茅o nh瓢 b谩o c谩o c峄 膼o脿n Gi谩m s谩t v脿 m峄檛 s峄 膽岷 bi峄僽 膽茫 ph岷 谩nh, trong 膽贸 c贸 m峄檛 s峄 quy 膽峄媙h v峄 quy ho岷h 膽么 th峄? quy ho岷h x芒y d峄眓g, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c岷 huy峄噉, x茫 ch瓢a 膽峄搉g b峄? th峄憂g nh岷 v脿 kh么ng c貌n ph霉 h峄 v峄沬 th峄眂 ti峄卬 nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 s峄璦 膽峄昳.

“M峄檛 s峄 n峄檌 dung ch瓢a 膽峄搉g b峄?#8221; 膽茫 膽瓢峄 B峄 tr瓢峄焠g n锚u r玫. Trong 膽贸, 膽岷 ti锚n, v峄 th峄漣 k峄 quy ho岷h, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 膽瓢峄 l岷璸 cho vi峄嘽 s峄 d峄g trong 10 n膬m, c貌n quy ho岷h x芒y d峄眓g 膽瓢峄 l岷璸 cho th峄漣 k峄 s峄 d峄g t峄 10 膽岷縩 15 n膬m, ho岷穋 20 膽岷縩 25 n膬m v脿o th峄漣 膽i峄僲 l岷璸 quy ho岷h c农ng kh谩c nhau d岷玭 膽岷縩 ch瓢a 膽峄搉g b峄 ch瓢a th峄憂g nh岷 v峄沬 th峄漣 k峄 quy ho岷h. Do 膽贸 n峄檌 dung v岷玭 c貌n c贸 nh峄痭g s峄 kh谩c nhau.

Th峄 hai, v峄 ph岷 vi kh么ng gian c谩c lo岷 quy ho岷h 膽么 th峄? quy ho岷h n么ng th么n, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c貌n kh谩c nhau. 膼峄慽 v峄沬 quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 膽瓢峄 l岷璸 tr锚n ph岷 vi l茫nh th峄 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh, trong khi 膽贸 quy ho岷h x芒y d峄眓g quy ho岷h 膽么 th峄? quy ho岷h n么ng th么n th矛 膽瓢峄 l岷璸 theo ph岷 vi 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh, quy ho岷h chung ho岷穋 theo ph岷 vi ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 膽峄慽 v峄沬 quy ho岷h ph芒n khu, quy ho岷h chi ti岷縯.聽

Th峄 ba l脿 vi峄嘽 ph芒n lo岷 膽岷 gi峄痑 c谩c lo岷 quy ho岷h 膽么 th峄? n么ng th么n, quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 hi峄噉 c貌n ch瓢a th峄憂g nh岷. Quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 th矛 cho m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷. C貌n quy ho岷h 膽么 th峄? n么ng th么n th矛 x谩c 膽峄媙h qu岷 l媒 c谩c lo岷 膽岷 theo ch峄ヽ n膬ng s峄 d峄g c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g tr锚n 膽岷.

C谩c kh谩i ni峄噈 v峄 ch峄 ti锚u s峄 d峄g 膽岷 trong quy ho岷h x芒y d峄眓g v脿 h岷 m峄ヽ 膽岷 膽ai trong quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷 c貌n ch瓢a th峄憂g nh岷 v峄沬 ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai; quy 膽峄媙h v峄 h岷 m峄ヽ 膽峄慽 v峄沬 膽岷 n么ng nghi峄噋, 膽岷 峄 膽么 th峄 n么ng th么n; ph谩p lu岷璽 v峄 x芒y d峄眓g ch峄 ti锚u s峄 d峄g 膽岷, x芒y d峄眓g nh脿 峄? 膽岷 s岷 xu岷, h岷 t岷g d芒n d峄g, h岷 t岷g x茫 h峄檌鈥 l脿m c啤 s峄 x谩c 膽峄媙h qu峄 膽岷 c岷 膽峄 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄?聽

Tr瓢峄沜 g贸p 媒, t瓢 l峄噉h ng脿nh x芒y d峄眓g kh岷硁g 膽峄媙h ti岷縫 thu v脿 s岷 ph峄慽 h峄 ch岷穞 ch岷 v峄沬 c谩c b峄 ng脿nh r脿 so谩t s峄璦 膽峄昳 b峄 sung c谩c quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai, ph谩p lu岷璽 quy ho岷h 膽么 th峄? lu岷璽 x芒y d峄眓g鈥 c农ng nh瓢 c谩c v膬n b岷 quy ph岷 ph谩p lu岷璽 kh谩c 膽峄 膽岷 b岷 s峄 th峄憂g nh岷 膽峄搉g b峄 trong th峄漣 gian t峄沬.

Exit mobile version