Icon Collap

膼脿 L岷 l锚n c啤n s峄憈 膽岷: H啤n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 khu trung t芒m

Ng脿y 膽膬ng: 30/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ch峄 trong v貌ng m峄檛 th谩ng qua, gi谩 膽岷 n峄乶 t岷 trung t芒m TP 膼脿 L岷 li锚n t峄 t膬ng cao. Nhi峄乽 tr峄 膽瓢峄漬g nh瓢 Nguy峄卬 Ch铆 Thanh, B霉i Th峄 Xu芒n, Phan B峄檌 Ch芒u… 膽瓢峄 rao b谩n t峄 200 – 250 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

膼脿 L岷 l锚n c啤n s峄憈 膽岷: H啤n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 khu trung t芒m  - 1

T岷 tr峄 膽瓢峄漬g Nguy峄卬 Ch铆 Thanh, Phan B峄檌 Ch芒u gi谩 膽岷 膽瓢峄 rao b谩n h啤n 200 tri峄噓/m2.

Sau khi UBND t峄塶h L芒m 膼峄搉g c么ng b峄 quy岷縯 膽峄媙h ph锚 duy峄噒 quy ho岷h chi ti岷縯 t岷 khu v峄眂 H貌a B矛nh, gi谩 膽岷 峄 膽芒y li锚n t峄 bi岷縩 膽峄檔g. C谩c khu v峄眂 quanh trung t芒m H貌a B矛nh, Ch峄 膼脿 L岷 膽瓢峄 膽岷﹜ l锚n cao “k峄 l峄”. C谩ch 膽芒y m峄檛 n膬m, khu v峄眂 n脿y c农ng n啤i cao nh岷 c农ng ch峄 m峄沬 rao b谩n kho岷g 150 tri峄噓 膽峄搉g/m2 nh瓢ng nay 膽茫 l锚n t峄沬 h啤n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

Kh岷 s谩t t岷 khu v峄眂 trung t芒m 膼脿 L岷 (khu H貌a B矛nh), 膽瓢峄漬g Nguy峄卬 Ch铆 Thanh, B霉i Th峄 Xu芒n, Phan B峄檌 Ch芒u, L锚 Th峄 H峄搉g G岷 c谩c ch峄 膽岷 膽峄乽 cho bi岷縯 gi谩 膽岷 s岷 c貌n t膬ng cao. M峄檛 s峄 ch峄 膽岷 c貌n d峄 膽o谩n ch峄 v脿i th谩ng n峄痑 膽岷 峄 膽芒y s岷 t膬ng l锚n 300 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

“Gi谩 gi峄 l脿 gi谩 chung r峄搃 em 岷? 峄 膽芒y b芒y gi峄 gi谩 c农ng ph岷 tr锚n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2 em 岷? kh么ng r岷 h啤n 膽瓢峄 膽芒u. Em c峄 膽i h峄廼 xung quanh 膽芒y th矛 s岷 r玫 ch峄 t峄 anh 膽岷﹜ gi谩 l锚n cao l脿m g矛. S岷痯 t峄沬, 膼脿 L岷 tr峄 th脿nh TP tr峄眂 thu峄檆 Trung 瓢啤ng gi谩 c貌n cao g岷 nhi峄乽 l岷. Em 膽岷 t瓢 kh谩ch s岷 th矛 v峄 tr铆 n脿y qu谩 膽岷筽, v峄玜 g岷 ch峄? v峄玜 g岷 H峄 Xu芒n H瓢啤ng, em kh么ng 膽岷 t瓢 nhanh l脿 c贸 ng瓢峄漣 膽岷 t瓢 ngay”, ch峄 khu 膽岷 tr锚n 膽瓢峄漬g B霉i Th峄 Xu芒n chia s岷?

膼脿 L岷 l锚n c啤n s峄憈 膽岷: H啤n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 khu trung t芒m  - 2
Nh峄痭g khu v峄眂 quanh ch峄 膼脿 L岷 膽峄乽 膽峄搉g lo岷 t膬ng gi谩 k峄 l峄.

Theo chia s岷 c峄 ng瓢峄漣 d芒n 膽峄媋 ph瓢啤ng, gi谩 膽岷 t岷 膼脿 L岷 t膬ng m岷h t峄 kho岷g m峄檛 n膬m tr峄 l岷 膽芒y. T霉y v脿o v峄 tr铆, 膽瓢峄漬g l峄沶 hay nh峄 m脿 gi谩 t膬ng t峄 10 – 100 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Gi峄沬 膽岷 t瓢 峄 膽芒y ch峄 y岷縰 膽峄 x芒y d峄眓g nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷. Th岷璵 ch铆, c贸 nh峄痭g con h岷籱 nh峄 tr瓢峄沜 膽芒y gi谩 ch峄 kho岷g 20 tri峄噓/m2 nh瓢ng nay c农ng 膽瓢峄 膽岷﹜ l锚n 70, 80 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

“Di峄噉 t铆ch 膽岷 峄 膽芒y l脿 86m2, gi谩 b谩n l脿 17 t峄? em c贸 th峄 th瓢啤ng l瓢峄g m峄檛 ch煤t. 膼瓢峄漬g n脿y 么 t么 v脿o tho岷 m谩i, giao th么ng l岷 thu岷璶 ti峄噉, nhi峄乽 ng瓢峄漣 tr岷 16,5 t峄 m脿 anh kh么ng b谩n. N岷縰 em c贸 thi峄噉 ch铆 mua th矛 膽岷穞 c峄峜 tr瓢峄沜 7 t峄 anh l脿m h峄 s啤 lu么n. 膼岷 n脿y gi峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 h峄廼 l岷痬, em kh么ng mua l脿 mai c贸 ng瓢峄漣 膽岷縩 mua li峄乶”, 么ng Thi锚n – ch峄 khu 膽岷 tr锚n 膽瓢峄漬g L锚 膼岷 H脿nh gi峄沬 thi峄噓.

Tr锚n c谩c trang web mua b谩n nh脿 膽岷, nhi峄乽 khu v峄眂 trung t芒m c貌n 膽瓢峄 rao b谩n t峄 300 – 400 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Ch瓢a d峄玭g l岷 峄 膽贸, nhi峄乽 khu v峄眂 c谩ch TP h啤n 40km c农ng 膽瓢峄 rao b谩n h啤n 20 – 30 tri峄噓 膽峄搉g/m2 d霉 ch峄 l脿 膽岷 n么ng nghi峄噋, b谩n gi岷 tay.

“Th岷 膽岷 峄 trung t芒m gi谩 cao qu谩 t么i 膽i ra khu v峄眂 ngo脿i r矛a c谩ch TP t岷 40 km 膽峄 mua th矛 th岷 gi谩 c农ng cao ng岷 ng瓢峄焠g. Khu T脿 Nung, Xu芒n Th峄 t么i h峄廼 h峄 c农ng 膽峄乽 b谩o gi谩 g岷 30 tri峄噓 膽峄搉g/m2 d霉 l脿 膽岷 n么ng nghi峄噋 v脿 ch瓢a c贸 s峄? Mua b谩n c农ng b岷眓g gi岷 vi岷縯 tay h岷縯. T么i t铆nh mua 膽岷 膽峄 m峄 qu谩n c脿 ph锚 v脿 x芒y homestay nh瓢ng th岷 gi谩 cao v脿 ph谩p l媒 b岷 峄昻 qu谩 n锚n th么i”, ch峄 Thi锚n 脻 chia s岷?

膼脿 L岷 l锚n c啤n s峄憈 膽岷: H啤n 200 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷 khu trung t芒m  - 3
Ch峄 y岷縰 khu v峄眂 n脿y 膽峄 x芒y kh谩ch s岷, nh脿 h脿ng v脿 c谩c d峄媍h v峄 ph峄 v峄 kh谩ch du l峄媍h.

Do gi谩 膽岷 t膬ng cao, nhi峄乽 ng瓢峄漣 d芒n 峄 膼脿 L岷 c农ng b峄 vi峄嘽 膽i l脿m “c貌” 膽岷 膽峄 ki岷縨 th锚m thu nh岷璸. Nhi峄乽 ng瓢峄漣 ch峄 v脿i th谩ng 膽茫 ki岷縨 膽瓢峄 h脿ng t峄 膽峄搉g. Ng瓢峄漣 c贸 v峄憂 th矛 v峄玜 l脿m c貌 v峄玜 mua 膽i b谩n l岷 膽峄 ki岷縨 l峄漣 nhanh.

“C峄 b谩n 膽瓢峄 nh脿 hay 膽岷 th矛 ch峄 nh脿 s岷 chia t峄 1 – 2% tr锚n t峄昻g gi谩 tr峄 t脿i s岷. M矛nh kh茅o l茅o th矛 m矛nh 膽岷﹜ gi谩 l锚n 膽峄 膬n ch锚nh l峄嘽h. L煤c tr瓢峄沜, t么i l脿m b锚n kinh doanh h岷 s岷 nh瓢ng t峄 l煤c gi谩 膽岷 膽岷﹜ l锚n cao t么i chuy峄僴 qua b锚n m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 lu么n. Gi峄 h脿ng tr膬m ng瓢峄漣 膽i l脿m m么i gi峄沬 n锚n c农ng c岷h tranh l岷痬 nh瓢ng v岷玭 ki岷縨 膬n 膽瓢峄”, anh H貌a (ng峄 膼脿 L岷) chia s岷?

Theo 么ng Nguy峄卬 Nh瓢 B矛nh – Chuy锚n gia m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, gi谩 膽岷 t岷 膼脿 L岷 cao ch峄 l脿 gi谩 “岷” v脿 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng c岷 s峄沵 ng膬n ch岷穘 t矛nh tr岷g tr锚n.

“Th峄眂 t岷 gi谩 tr峄 膽岷 峄 khu v峄眂 trung t芒m v脿 c谩c khu v峄眂 v霉ng ven 膼脿 L岷 c农ng ch峄 b岷眓g 1/2 so v峄沬 gi谩 rao b谩n. Tuy v岷瓂, nhi峄乽 ch峄 膽岷 th峄昳 gi谩 l锚n 膽峄 ki岷縨 l峄漣. M峄檛 ng瓢峄漣 th峄昳 gi谩 r峄搃 c岷 tr膬m ng瓢峄漣 th峄昳 gi谩 n锚n m峄沬 c贸 gi谩 cao nh瓢 b芒y gi峄? Ng瓢峄漣 d芒n kh么ng n锚n mua 膽岷 th峄漣 膽i峄僲 n脿y 膽峄 tr谩nh b峄 mua gi谩 “c岷痶 c峄?#8221;. C谩c khu v峄眂 v霉ng ven nhi峄乽 ng瓢峄漣 b谩n gi岷 tay c农ng r岷 nguy hi峄僲 n岷縰 sau n脿y x岷 ra tranh ch岷”.

膼岷 di峄噉 S峄 X芒y d峄眓g t峄塶h L芒m 膼峄搉g cho bi岷縯 膽茫 ch峄 膽岷 c谩c ban ng脿nh li锚n quan t矛m hi峄僽 v岷 膽峄 tr锚n v脿 s峄沵 c贸 th么ng tin v峄 s峄 vi峄嘽 cho ng瓢峄漣 d芒n.

V峄玜 qua, UBND TP 膼脿 L岷 v峄玜 c么ng b峄 quy岷縯 膽峄媙h c峄 Ch峄 t峄媍h UBND t峄塶h L芒m 膼峄搉g ph锚 duy峄噒 鈥淨uy ho岷h chi ti岷縯 v脿 thi岷縯 k岷 膽么 th峄 t峄 l峄 1/500 khu v峄眂 trung t芒m H貌a B矛nh, TP 膼脿 L岷鈥? Khu v峄眂 quy ho岷h n脿y c贸 di峄噉 t铆ch 30ha (thu峄檆 ph瓢峄漬g 1, TP 膼脿 L岷), ph岷 vi t峄 膽瓢峄漬g Tr岷 Qu峄慶 To岷, B霉i Th峄 Xu芒n, L媒 T峄 Tr峄峮g, h岷籱 nh脿 th峄 Tin L脿nh, Nguy峄卬 V膬n Tr峄梚, 膽岷縩 膽岷 膽瓢峄漬g Ba Th谩ng Hai, Nguy峄卬 Ch铆 Thanh, 膽瓢峄漬g d岷玭 xu峄憂g L锚 膼岷 H脿nh qua v貌ng xoay 膽脿i phun n瓢峄沜 g岷 c岷 脭ng 膼岷 (Nguy峄卬 V膬n C峄? L锚 膼岷 H脿nh, Tr岷 Qu峄慶 To岷).

Xu芒n Hinh

Exit mobile version