Icon Collap

Cu峄檆 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” trao gi岷 qu媒 II/2022

Ng脿y 膽膬ng: 30/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng脿y 17/8/2022, ban t峄 ch峄ヽ cu峄檆 thi vi岷縯 “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 2022” 膽茫 t峄 ch峄ヽ l峄 trao gi岷 th瓢峄焠g qu媒 II cho 4 nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 nh峄痭g c谩 nh芒n c贸 b脿i d峄 thi xu岷 s岷痗 trong qu媒 v峄玜 qua.

Cu峄檆 thi T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trao gi岷 qu媒 II/2022 - 1

脭ng Nghi锚m B峄塶h Thu岷璶 – Ch峄 t峄媍h Nhaphonet.vn – trao gi岷 cho c谩c th铆 sinh (岷h: Nhaphonet.vn).

S谩ng ng脿y 17/8/2022, t岷 tr峄 s峄 Nhaphonet.vn, 膽岷 di峄噉 ban t峄 ch峄ヽ cu峄檆 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” 膽茫 g岷穚 g峄 v脿 trao gi岷 th瓢峄焠g cho 4 nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 b脿i d峄 thi xu岷 s岷痗 nh岷 qu媒 II/2022.

2 gi岷 nh岷 tr峄 gi谩 100 tri峄噓 膽峄搉g m峄梚 gi岷 d脿nh cho 2 t谩c gi岷? Tr岷 Thu Ho脿i v峄沬 b脿i d峄 thi “B谩n 膽瓢峄 2 c膬n nh脿 sau m峄檛 ng脿y t瓢 v岷 cho kh谩ch” v脿 T岷 Duy Kh瓢啤ng v峄沬 b脿i d峄 thi “M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng c贸 ph岷 ch峄 nh峄 may m岷痭”.

2 gi岷 nh矛 tr峄 gi谩 50 tri峄噓 膽峄搉g m峄梚 gi岷 d脿nh cho 2 t谩c gi岷? V农 膼峄ヽ C岷h v峄沬 b脿i d峄 thi “K峄 s瓢 x芒y d峄眓g ki岷縨 ti峄乶 t峄 nh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” v脿 V农 Ho脿ng v峄沬 b脿i d峄 thi “M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 膽铆ch 膽岷縩 c峄 s峄 nghi峄噋”

Th脿nh c么ng t峄沬 t峄 s峄 ch芒n th脿nh

膼芒y l脿 4 b脿i d峄 thi xu岷 s岷痗 膽瓢峄 ban gi谩m kh岷 l峄盿 ch峄峮 t峄 h脿ng tr膬m b脿i d峄 thi c峄 nh峄痭g nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n to脿n qu峄慶 g峄璱 v峄? C岷 4 b脿i d峄 thi 膽峄乽 l脿 nh峄痭g b脿i vi岷縯 truy峄乶 c岷 h峄﹏g v峄 t矛nh y锚u lao 膽峄檔g, y锚u ngh峄 v脿 n峄 l峄眂 c峄 ch铆nh c谩c t谩c gi岷 tr锚n h脿nh tr矛nh ngh峄 nghi峄噋 c峄 m矛nh.

Th么ng 膽i峄噋 chung 膽瓢峄 ghi nh岷璶 峄 4 b脿i d峄 thi 膽岷 gi岷 l脿 “kh么ng c贸 th脿nh c么ng n脿o d峄 d脿ng, tuy nhi锚n n岷縰 b岷 th峄眂 s峄 y锚u m岷縩 c么ng vi峄嘽 c峄 m矛nh v脿 c峄 g岷痭g t峄玭g ng脿y th矛 kh么ng g矛 l脿 kh么ng th峄?#8221;.聽 膼峄 tr峄 th脿nh nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 th脿nh c么ng, b岷 ph岷 th峄眂 s峄 y锚u m岷縩 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, v矛 l峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng, ch芒n th脿nh v脿 n峄 l峄眂 kh么ng ng峄玭g trong c么ng vi峄嘽.

Cu峄檆 thi T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trao gi岷 qu媒 II/2022 - 2
Ch峄 Tr岷 Thu Ho脿i, th铆 sinh 膽岷 gi岷 nh岷 qu媒 II cu峄檆 thi (岷h: Nhaphonet.vn).

B脿y t峄 c岷 x煤c 峄 l峄 trao gi岷, t谩c gi岷 Tr岷 Thu Ho脿i g峄璱 l峄漣 c岷 啤n t峄沬 B谩o D芒n tr铆 c霉ng Nhaphonet.vn. Ch峄 cho bi岷縯 膽芒y l脿 s芒n ch啤i r岷 b峄 铆ch, h岷 d岷玭. B岷 th芒n t谩c gi岷 膽茫 l脿m ngh峄 nhi峄乽 n膬m nh瓢ng 膽芒y l脿 l岷 膽岷 ti锚n c贸 c啤 h峄檌 膽峄 chia s岷 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈, t矛nh y锚u v脿 h脿nh tr矛nh l脿m ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 c峄 m矛nh t峄沬 膽么ng 膽岷 ng瓢峄漣 l脿m ngh峄 v脿 c峄檔g 膽峄搉g x茫 h峄檌. Gi岷 th瓢峄焠g n脿y l脿 s峄 kh铆ch l峄 r岷 l峄沶 tr锚n con 膽瓢峄漬g ti岷縫 t峄 theo 膽u峄昳 ngh峄 nghi峄噋 c峄 ch峄?聽

Cu峄檆 thi T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trao gi岷 qu媒 II/2022 - 3
Anh T岷 Duy Kh瓢啤ng – th铆 sinh 膽岷 gi岷 nh岷 qu媒 II cu峄檆 thi (岷h: Nhaphonet.vn).

Anh T岷 Duy Kh瓢啤ng x煤c 膽峄檔g chia s岷? “膼芒y l脿 gi岷 th瓢峄焠g r岷 c贸 媒 ngh末a 膽峄慽 v峄沬 b岷 th芒n v脿 gia 膽矛nh m矛nh. Tr瓢峄沜 膽芒y, ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 ch瓢a 膽瓢峄 coi tr峄峮g, nhi峄乽 ng瓢峄漣 v岷玭 g峄峣 ngh峄 b岷眓g t峄 “c貌 膽岷” khi岷縩 m矛nh kh谩 bu峄搉. Tham gia cu峄檆 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷”, m矛nh 膽瓢峄 chia s岷 h脿nh tr矛nh 膽岷縩 v峄沬 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 c霉ng 膽am m锚, 瓢峄沜 m啤 v脿 v岷 膽岷筽 ri锚ng c峄 ngh峄 n脿y. Ni峄乵 vui c峄 m矛nh ch铆nh l脿 h脿nh tr矛nh k岷縯 n峄慽 gi煤p ng瓢峄漣 mua t矛m 膽瓢峄 c膬n nh脿 ph霉 h峄 v脿 ng瓢峄漣 b谩n thanh kho岷 膽瓢峄 c膬n nh脿 nhanh ch贸ng”.

Cu峄檆 thi T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trao gi岷 qu媒 II/2022 - 4
2 th铆 sinh 膽岷 gi岷 nh矛 qu媒 II cu峄檆 thi – anh V农 Ho脿ng v脿 anh V农 膼峄ヽ C岷h – t峄 tr谩i sang ph岷 (岷h: Nhaphonet.vn).

2 b脿i d峄 thi gi岷 nh矛 t岷 cu峄檆 thi trong qu媒 II l脿 “M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 膽铆ch 膽岷縩 c峄 s峄 nghi峄噋” c峄 t谩c gi岷 V农 Ho脿ng v脿 b脿i “K峄 s瓢 x芒y d峄眓g ki岷縨 ti峄乶 t峄 nh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” c峄 t谩c gi岷 V农 膼峄ヽ C岷h. 2 b脿i d峄 thi l脿 2 c芒u chuy峄噉 m么 t岷 v峄 h脿nh tr矛nh t峄沬 v峄沬 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 kh谩 gi峄憂g nhau c峄 2 t谩c gi岷? C岷 2 ng瓢峄漣 膽峄乽 r岷 l峄慽 sang ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 t峄 khi 膽ang l脿m ngh峄 kh谩c. Nh瓢ng khi t峄沬 v峄沬 ngh峄? b岷眓g s峄 nghi锚m t煤c v脿 t岷璸 trung, c岷 2 anh 膽茫 膽岷 nh峄痭g th脿nh c么ng nh岷 膽峄媙h trong c么ng vi峄嘽.

S芒n ch啤i b峄 铆ch cho c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n to脿n qu峄慶

Anh V农 Ho脿ng g峄璱 l峄漣 c岷 啤n t峄沬 ban t峄 ch峄ヽ v脿 hy v峄峮g cu峄檆 thi “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” s岷 duy tr矛 h脿ng n膬m, ng脿y c脿ng thu h煤t nhi峄乽 ng瓢峄漣 d峄 thi h啤n n峄痑. Anh chia s岷 “T么i mong c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n to脿n qu峄慶 h茫y d脿nh th峄漣 gian tham gia cu峄檆 thi. 膼芒y l脿 c啤 h峄檌 hi岷縨 hoi 膽峄 c谩c b岷 nh矛n l岷 h脿nh tr矛nh l脿m ngh峄? chia s岷 t矛nh y锚u, 膽am m锚 v脿 tr岷 nghi峄噈 c峄 m矛nh t峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 c霉ng ngh峄 v脿 c岷 c峄檔g 膽峄搉g x茫 h峄檌. V峄沬 t么i, 膽芒y c貌n l脿 c啤 h峄檌 l峄沶 膽峄 x芒y d峄眓g th瓢啤ng hi峄噓 c谩 nh芒n v峄沬 kh谩ch h脿ng v脿 c峄檔g 膽峄搉g”.

Cu峄檆 thi T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trao gi岷 qu媒 II/2022 - 5
聽4 nh脿 m么i gi峄沬 nh岷璶 gi岷 th瓢峄焠g qu媒 II (岷h: Nhaphonet.vn).聽

Ph谩t bi峄僽 t岷 bu峄昳 l峄 trao gi岷, 么ng Nghi锚m B峄塶h Thu岷璶 – Ch峄 t峄媍h Nhaphonet.vn, thay m岷穞 ban t峄 ch峄ヽ g峄璱 l峄漣 c岷 啤n t峄沬 t岷 c岷 c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n to脿n qu峄慶 膽茫 c贸 nh峄痭g b脿i vi岷縯 g峄璱 v峄 tham d峄 cu峄檆 thi.

Chia s岷 v峄 n峄檌 dung 4 b脿i d峄 thi 膽岷 gi岷, 么ng Thu岷璶 cho bi岷縯 “Xin ch煤c m峄玭g 4 t谩c gi岷 膽岷 gi岷 qu媒 II. Qua 4 t谩c ph岷﹎ 膽岷 gi岷, t么i th岷 hi峄僽 h啤n v峄 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 x煤c 膽峄檔g v峄沬 t矛nh y锚u, nhi峄噒 huy岷縯 v峄沬 ngh峄 c峄 c谩c t谩c gi岷? T么i tin r岷眓g, 4 b脿i d峄 thi c峄 c谩c t谩c gi岷 s岷 l脿 ngu峄搉 c岷 h峄﹏g r岷 l峄沶 cho c谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 kh谩c tr锚n h脿nh tr矛nh ngh峄 nghi峄噋 c峄 m矛nh. C谩c nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 kh岷痯 63 t峄塶h th脿nh h茫y ti岷縫 t峄 g峄璱 c谩c b脿i vi岷縯, video, b岷 ghi 芒m v峄 tham d峄 cu峄檆 thi 膽峄 gi煤p c么ng ch煤ng hi峄僽 h啤n v峄 ngh峄 nghi峄噋 c峄 c谩c b岷”.

C农ng theo 么ng Thu岷璶, 膽芒y l脿 cu峄檆 thi 膽瓢峄 ban t峄 ch峄ヽ chu岷﹏ b峄 r岷 nghi锚m t煤c, k峄 l瓢峄g v脿 c贸 c啤 c岷 gi岷 th瓢峄焠g h岷 d岷玭. Tuy m峄沬 di峄卬 ra t峄 膽岷 n膬m 2022, nh瓢ng cu峄檆 thi 膽茫 thu h煤t 膽么ng 膽岷 nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 峄 kh岷痯 m峄峣 mi峄乶 T峄 qu峄慶. Trong 膽贸, c贸 nhi峄乽 t谩c ph岷﹎ h岷 d岷玭, truy峄乶 c岷 h峄﹏g 膽瓢峄 c么ng ch煤ng h瓢峄焠g 峄﹏g m岷h m岷? 膼贸 l脿 膽峄檔g l峄眂 膽峄 膽啤n v峄 ti岷縫 t峄 t峄 ch峄ヽ cu峄檆 thi h脿ng n膬m.

Cu峄檆 thi vi岷縯 “T么i y锚u ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷” l脿 s峄 ki峄噉 th瓢峄漬g ni锚n 膽瓢峄 Nhaphonet.vn – s脿n giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 h脿ng 膽岷 v峄 nh脿 ph峄? th峄 c瓢 do nhaphonet.vn t峄 ch峄ヽ v峄沬 s峄 膽峄搉g h脿nh c峄 B谩o 膽i峄噉 t峄 D芒n Tr铆. Nh峄痭g b脿i d峄 thi xu岷 s岷痗 s岷 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 膽膬ng t岷 tr锚n b谩o D芒n Tr铆. Cu峄檆 thi l脿 s芒n ch啤i b峄 铆ch, n啤i b脿y t峄 t矛nh y锚u, s峄 膽am m锚 v脿 nhi峄噒 huy岷縯 l岷玭 c岷 x煤c v峄沬 ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷.

膼峄檆 gi岷 tham gia cu峄檆 thi c贸 th峄 xem th么ng tin tr峄眂 ti岷縫 t岷 B谩o D芒n tr铆 ho岷穋 truy c岷璸 website: https://cuocthiviet.nhaphonet.vn/

Theo: Nhaphonet.vn聽

Exit mobile version