Icon Collap

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, “x峄媙” b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬?

Ng脿y 膽膬ng: 03/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Vestre, m峄檛 nh脿 s岷 xu岷 膽峄 n峄檌 th岷 v峄沬 thi岷縯 k岷 Scandinavia c峄 Na Uy, 膽ang 膽瓢a t铆nh b峄乶 v峄痭g l锚n m峄檛 t岷 cao kh谩c.

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 1

Vestre 膽茫 t岷 ra m峄檛 s峄 gi谩 tr峄 b峄乶 v峄痭g 岷 t瓢峄g.聽Ch峄 t铆nh ri锚ng t峄 n膬m 2014 膽岷縩 n膬m 2016, c么ng ty 膽茫 c岷痶 gi岷 kho岷g 2/5 l瓢峄g kh铆 th岷 CO2 t峄 c谩c ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷. L瓢峄g kh铆 th岷 nh脿 k铆nh c貌n l岷 膽瓢峄 b霉 膽岷痯 b岷眓g c谩c ho岷 膽峄檔g nh瓢 h峄 tr峄 c谩c khu r峄玭g 峄 Papua New Guinea v脿 tr峄搉g c芒y (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 2

Vestre 膽茫 gi岷 th锚m l瓢峄g l峄沶 kh铆 th岷 CO2 sau khi ch铆nh th峄ヽ khai tr瓢啤ng nh脿 m谩y m峄沬 – The Plus. The Plus 膽茫 s岷祅 s脿ng 膽峄 tr峄 th脿nh t貌a nh脿 c么ng nghi峄噋 膽岷 ti锚n 膽岷 膽瓢峄 ch峄﹏g nh岷璶 BREEAM (Ph瓢啤ng ph谩p 膽谩nh gi谩 m么i tr瓢峄漬g c啤 s峄 nghi锚n c峄﹗ x芒y d峄眓g). B锚n trong nh脿 m谩y m峄沬 c峄 Vestre 膽瓢峄 chia th脿nh c谩c khu v峄眂 v峄沬 m脿u kh谩c nhau (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 3

T峄峚 l岷 t岷 Magnor (Na Uy), The Plus l脿 s峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 trung t芒m s岷 xu岷 v脿 trung t芒m d脿nh cho du kh谩ch trong m峄檛 t貌a nh脿 r峄檔g g岷 23.000 m2 c贸 s啤 膽峄 m岷穞 b岷眓g gi峄憂g nh瓢 h矛nh ch峄 th岷璸. M峄梚 nh谩nh c峄 h矛nh ch峄 th岷璸 膽瓢峄 ph芒n theo t峄玭g ch瓢啤ng tr矛nh, v脿 c谩c khu v峄眂 nh瓢 kho h脿ng, s啤n m脿i, ch岷 bi岷縩 g峄 v脿 l岷痯 r谩p 膽峄乽 膽瓢峄 膽谩nh m茫 m脿u. V峄 tr铆 giao nhau c峄 4 nh谩nh l脿 v膬n ph貌ng h岷璾 c岷, n啤i c贸 th峄 theo d玫i to脿n b峄 ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷 c峄 nh脿 m谩y, v脿 Trung t芒m N膬ng l瓢峄g v脿 N瓢峄沜 s岷h Vestre – n啤i du kh谩ch t矛m hi峄僽 v峄 b岷 t峄搉 t脿i nguy锚n v脿 t铆nh tu岷 ho脿n trong thi岷縯 k岷? Trung t芒m c峄 khu v峄眂 n脿y l脿 m峄檛 s芒n chung h矛nh tr貌n (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 4

The Plus c貌n bao g峄搈 m峄檛 c么ng vi锚n r峄檔g h啤n 120 ha v峄沬 nh峄痭g con 膽瓢峄漬g m貌n 膽i b峄 xen l岷玭 nh峄痭g m谩i nh脿 d峄慶 c峄 c啤 s峄 s岷 xu岷. 膼i d峄峜 nh峄痭g con 膽瓢峄漬g m貌n n脿y, du kh谩ch c贸 th峄 ch峄﹏g ki岷縩 膽瓢峄 quy tr矛nh s岷 xu岷 c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 Vestre th么ng qua c谩c c峄璦 s峄? Con 膽瓢峄漬g s岷 d岷玭 膽岷縩 nh峄痭g m谩i nh脿 c芒y xanh 膽瓢峄 tr峄搉g t峄 h岷 gi峄憂g 膽瓢峄 thu th岷璸 g岷 膽贸 (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 5

C峄璦 k铆nh trong su峄憈 cho ph茅p du kh谩ch nh矛n 膽瓢峄 c谩c ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷 b锚n trong nh脿 m谩y, 膽峄搉g th峄漣 mang 膽岷縩 cho 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n c峄 Vestre c岷 gi谩c h峄搃 h峄檖 khi l脿m vi峄嘽 峄 gi峄痑 khu r峄玭g, theo l峄漣 ki岷縩 tr煤c s瓢 Bjarke Ingels (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 6

T岷g th瓢峄g c峄 The Plus bao g峄搈 900 t岷 quang 膽i峄噉, d峄 ki岷縩 t岷 ra 250.000 KWh 膽i峄噉 h脿ng n膬m. Ngo脿i ra, c貌n c贸 m峄檛 h峄 th峄憂g thu n瓢峄沜 m瓢a v脿 m峄檛 膽瓢峄漬g tr瓢峄 h矛nh 峄憂g d脿i 14 m 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n t岷g th瓢峄g d脿nh cho nh峄痭g du kh谩ch 瓢a m岷 hi峄僲 c贸 th峄 quay tr峄 l岷 t岷g r峄玭g (岷h: Einar Aslaksen).

C贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒 b锚n trong nh脿 m谩y n峄檌 th岷 xanh, x峄媙 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬? - 7

C岷 thang xo岷痭 峄慶 d岷玭 l锚n t岷g th瓢峄g (岷h: Einar Aslaksen).

The Plus 膽瓢峄 x芒y d峄眓g trong 18 th谩ng, l脿m b岷眓g g峄 t峄 nhi锚n v脿 g峄 d谩n nhi峄乽 l峄沺 c贸 ngu峄搉 g峄慶 膽峄媋 ph瓢啤ng, b锚 t么ng carbon th岷 v脿 th茅p t谩i ch岷?

Ngo脿i c谩c t岷 PV, n膬ng l瓢峄g cho nh脿 m谩y 膽瓢峄 cung c岷 b峄焛 th峄 膽i峄噉, m峄檛 h峄 th峄憂g 膽峄媋 nhi峄噒 v脿 17 m谩y th么ng gi贸 thu h峄搃 nhi峄噒. Theo 瓢峄沜 t铆nh c峄 Vestre, The Plus ti锚u th峄 n膬ng l瓢峄g 铆t h啤n 90% so v峄沬 m峄檛 ho岷 膽峄檔g th么ng th瓢峄漬g c贸 c霉ng quy m么.

Exit mobile version