Icon Collap

No.1 Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 bi峄噒 th峄 Swan Bay Nh啤n Tr岷h

Ng脿y 膽膬ng: 26/07/2021 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

 

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 MUA ho岷穋 K脻 G峄琁 SWAN BAY vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng, an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

HOTLINE/ZALO/VIBER 0901402873

 

Th么ng tin t峄昻g quan Swan Bay Nh啤n Tr岷h

V峄 tr铆 d峄 谩n

 

: N岷眒 tr锚n b谩n 膽岷 膼岷 Ph瓢峄沜,bao b峄峜 b峄焛 S么ng 膼峄搉g Nai

Ch峄 膽岷 t瓢

 

T岷璸 膽o脿n China Fortune Land Development (CFLD)

Ng芒n h脿ng b岷

l茫nh

TP BANK (v脿 nhi峄乽 ng芒n h脿ng kh谩c h峄 tr峄 cho vay)

T峄昻g di峄噉 t铆ch

200 ha

M岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g

 

17%

S岷 Ph岷﹎

 

Bi峄噒 th峄? Dinh th峄? Nh脿 ph峄?/td>

B脿n giao

 

2019

Ph谩p L媒

 

S峄 H峄搉g

V峄 tr铆 k岷縯 n峄慽 c峄 Swan Bay Nh啤n Tr岷h

 • Khu 膽么 th峄 SwanBay 膼岷 Ph瓢峄沜 c谩ch trung t芒m S脿i G貌n 30 ph煤t n岷縰 膽i b岷眓g 膽瓢峄漬g th峄, v脿 50 ph煤t n岷縰 膽i b岷眓g 么 t么.聽
 • D峄 谩n SwanBay 鈥 Swan City 膼峄搉g Nai 膽峄慽 di峄噉 C岷g C谩t L谩i, d峄 d脿ng di chuy峄僴 t峄沬 trung t芒m Tp. HCM qua c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g g峄搈 ph脿, cao t峄慶 Tp.HCM 鈥 Long Th脿nh 鈥 D岷 D芒y.聽
 • D峄 谩n c农ng g岷 S芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh v脿 t峄塶h B脿 R峄媋 V农ng T脿u, n岷縰 di chuy峄僴 tr锚n tuy岷縩 Qu峄慶 l峄 51.

M岷穞 b岷眓g Khu 膼么 Th峄 Swan Bay

swan bay nh啤n tr岷h

To脿n b峄 d峄 谩n c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g ch峄 17%, ph岷 di峄噉 t铆ch c貌n l岷 膽茫 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 d脿nh cho kh么ng gian s峄憂g xanh, m岷穞 n瓢峄沜 c峄 c么ng vi锚n xanh, h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch d峄媍h v峄 ti峄噉 nghi 膽岷硁g c岷, 膽岷 ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷? T岷 c岷 gi煤p 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 c峄 m峄峣 c瓢 d芒n v峄 ngh峄 d瓢峄g c峄 kh谩ch h脿ng.

C谩c Ph芒n Khu Swan Bay Nh啤n Tr岷h 膼峄搉g Nai

 • Swanbay Zone 9 鈥 The Oasia
 • Swanbay Zone 6 – Le Centre
 • Swanbay Zone 4 – La Maison
 • Swanbay Zone 8 – Marina
 • Swanbay Zone 5 – Garden Villas
 • The Icon – 1A3
 • The Garden Town – 1B
 • The Garden Town – 1A

膼谩nh Gi谩 Khu 膼么 Th峄 Swan Bay

1.Thi岷縯 k岷 Khu 膽么 th峄 Swan Bay Nh啤n Tr岷h

1.1 Thi岷縯 k岷 t峄昻g th峄?/p>

Quy ho岷h d峄 谩n Swanbay tr峄 th脿nh d峄 谩n khu 膽么 th峄 ngh峄 d瓢峄g cao c岷 d脿nh cho gi峄沬 th瓢峄g l瓢u. 膼岷 t瓢 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch, d峄媍h v峄 ti锚u chu岷﹏ resort nh岷眒 膽谩p 峄﹏g t峄慽 膽a nhu c岷 c峄 c瓢 d芒n s峄憂g t岷 膽芒y.

H啤n 70% di峄噉 t铆ch d峄 谩n l脿 kh么ng gian xanh, ti峄噉 铆ch c霉ng v峄沬 v峄 tr铆 4 m岷穞 view s么ng h矛nh th脿nh kh么ng gian…

1.2 Thi岷縯 k岷 nh脿 ph峄? Bi峄噒 Th峄?/p>

Bi峄噒 th峄 theo phong c谩ch Ph谩p c峄 膽i峄僴 v峄沬 ti锚u chu岷﹏ h脿i h貌a gi峄痑 c谩c y岷縰 t峄 鈥淜i岷縩 tr煤c 鈥 M峄 thu岷璽 鈥 Con ng瓢峄漣鈥? V岷 膽岷筽 膽瓢啤ng 膽岷 to谩t l锚n t峄 d峄 谩n s岷 mang 膽岷縩 ngu峄搉 sinh kh铆 v脿 s峄 th峄媙h v瓢峄g cho gia ch峄?/p>

Thi岷縯 K岷 Nh脿 Ph峄 h瓢峄沶g t峄沬 c谩c gia 膽矛nh tr岷? Nh脿 ph峄 Swan Bay mang phong c谩ch ch芒u 脕, thi岷縯 k岷 1 tr峄噒 + 2 l岷 膽瓢峄 t峄慽 瓢u h贸a di峄噉 铆ch s峄 d峄g, 膽岷 b岷 kh岷 n膬ng 膽贸n 谩nh s谩ng v脿 gi贸 tr峄漣 t峄 nhi锚n.

2. Giao th么ng k岷縯 n峄慽

 • Tuy岷縩 Cao t峄慶 B岷縩 L峄ヽ 鈥 Long Th脿nh: Hi峄噉 t岷 膽茫 ho脿n th脿nh 75%. D峄 ki岷縩 trong n膬m 2022 s岷 ch铆nh th峄ヽ 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g.
 • C岷 C谩t L谩i: 膼芒y l脿 c么ng tr矛nh tr峄峮g 膽i峄僲, v岷玭 膽ang ch峄 ng脿y c么ng b峄 kh峄焛 c么ng v脿o 1 鈥 2 n膬m t峄沬.
 • S芒n bay qu峄慶 t岷 Long Th脿nh 鈥 膼峄搉g Nai: D峄 ki岷縩 s岷 kh峄焛 c么ng x芒y d峄眓g v脿o th谩ng 10/2020.
 • C岷 Nh啤n Tr岷h: c么ng tr矛nh thu峄檆 tuy岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膼ai 3, k岷縯 n峄慽 khu v峄眂 Nh啤n Tr岷h v峄沬 khu v峄眂 Qu岷璶 9 鈥 TP.HCM.聽 Hi峄噉 v峄玜 c贸 th么ng tin s岷 ch铆nh th峄ヽ kh峄焛 c么ng v脿o qu媒 III/2021
 • Ngo脿i ra, y岷縰 t峄 膽峄檆 膽谩o c峄 Swanbay l脿 c贸 4 m岷穞 gi谩p s么ng, di峄噉 t铆ch d峄 谩n 200ha. Ch岷痗 ch岷痭 s岷 r岷 kh贸 t矛m th岷 d峄 谩n th峄 2 c贸 v峄 tr铆 th岷 n脿y trong th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷.
 • 膼瓢峄漬g 319 th么ng xe th谩ng 7/2021 c农ng r煤t ng岷痭 th峄漣 gian di chuy峄僴 膽谩ng k峄?

V峄沬 h脿ng lo岷 k岷縯 n峄慽 v峄 tr铆 thu岷璶 ti峄噉 h峄゛ h岷筺 t瓢啤ng lai Swan Bay Nh啤n Tr岷h s岷 n啤i 膽谩ng s峄憂g b岷璽 nh岷 c峄 t岷g l峄沺 cao c岷.聽Xu th岷 s峄憂g n啤i trong l脿nh tho谩ng 膽茫ng, ri锚ng t瓢 s岷 l脿 xu h瓢峄沶g t瓢啤ng lai.

3. M么i tr瓢峄漬g s峄憂g v脿 ti峄噉 铆ch

 • Swan Bay 膽瓢峄 膽峄媙h h瓢峄沶g tr峄 th脿nh m峄檛 khu d芒n c瓢 cao c岷 v峄沬 nhi峄乽 ti峄噉 铆ch 膽岷 ti锚u chu岷﹏ Qu峄慶 T岷?聽
 • 膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 CFLD c贸 nhi峄乽 kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 tr锚n th岷 gi峄沬 h峄゛ h岷筺 膽em 膽岷縩 cho c瓢 d芒n t岷 膽芒y m峄檛 cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷, 膽岷硁g c岷 h脿ng 膽岷 t岷 Vi峄噒 Nam.
 • H脿ng lo岷 ti峄噉 铆ch cao c岷 thu岷璶 ti峄噉 cho cu峄檆 s峄憂g c峄 c瓢 d芒n Swan Bay

C谩c s岷 ph岷﹎ chuy峄僴 nh瓢峄g t岷 Swan Bay

 1. 聽 聽 Chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 Swan Bay

 • Di峄噉 t铆ch: 7m x 17m, 7m x 20m, 9m x 17m, 9m x 20m
 • Gi谩 b谩n t峄 5.65 T峄?/li>

聽 2. Chuy峄僴 nh瓢峄g Bi峄噒 th峄 Swan bay

 • Di峄噉 T铆ch 膼岷: 10m x 20m (200 m2)
  Di峄噉 T铆ch X芒y D峄眓g: 268,9 m2
 • Gi谩 Chuy峄僴 Nh瓢峄g:聽8 T峄?/li>

3聽 聽 Chuy峄僴 nh瓢峄g Dinh th峄 Swan bay

 • Di峄噉 T铆ch 膼岷: 600 m2
  Di峄噉 T铆ch X芒y D峄眓g: 327.26 m2
 • Gi谩 Chuy峄僴 Nh瓢峄g: 28 T峄?/li>

聽Th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 t岷 膽芒y…

Q&A

 • C贸 n锚n mua s岷 ph岷﹎ t岷 Swan Bay?

N锚n mua v矛 Swan Bay l脿 khu 膽么 th峄 xanh cao c岷

 • Th峄 t峄 mua b谩n th岷 n脿o ?

Li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i

Exit mobile version