Icon Collap

No 1. Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g H岷 Giang Merry Land H瓢ng Th峄媙h Quy Nh啤n

Ng脿y 膽膬ng: 01/07/2021 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 MUA ho岷穋 K脻 G峄琁 H岷 Giang Merry Land vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

Hotline/Zalo/Viber:聽聽0901402873

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng, an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

Th么ng tin d峄 谩n H岷 Giang Marry Land Quy Nh啤n

T锚n d峄 谩n: H岷 Giang Merry Land

V峄?/b> tr铆: Th么n H岷 Giang, x茫 Nh啤n H岷, th脿nh ph峄 Quy Nh啤n, t峄塶h B矛nh 膼峄媙h

Ch峄?/b> 膽岷 t瓢: C么ng ty C峄 ph岷 H瓢ng Th峄媙h ( t岷璸 膽o脿n H瓢ng Th峄媙h )

T峄昻g di峄噉 t铆ch: 656 ha (305 ha tr峄搉g r峄玭g 膽峄 ph谩t tri峄僴 sinh h峄峜)

V峄憂 膽岷 t瓢: 3.500 t峄 膽峄搉g聽

D峄?/b> 谩n ph岷 vi: Khu Shophose Trung T芒m, Khu Bi峄噒 Th峄?/b> Ngh峄 D瓢峄g, Khu Bi峄噒 Th峄?/a> Tr锚n 膼峄搃, Khu Kh谩ch S岷 5 Sao, Khu V膬n Ph貌ng, Khu Bi峄噒 Th峄?/b> S芒n Golf, C么ng Vi锚n, Tr瓢峄漬g Bi峄僴 T峄塶h Qu岷g Ninh, Khu Nh岷 N瓢峄沜, C么ng Vi锚n, B岷縩 Du Thuy峄乶, S芒n Golf, .... .H峄?/b> th峄憂g c谩p treo n峄慽 M农i T岷 v峄沬 b谩n 膽岷 Ph瓢啤ng Mai M岷g xanh s芒n Golf 18 l峄 c峄 c么ng vi锚n聽

Di峄噉 t铆ch 膽岷: 108 300 m2 C谩c lo岷 bi峄噒 th峄? 240 m2, 300m2,

 

V峄 tr铆 d峄 谩n H岷 Giang Merry Land

 

V峄 tr铆 膽岷 n峄乶 H岷 Giang Merry Land D峄 谩n Quy Nh啤n t峄峚 l岷 t岷 th么n H岷 Giang, th峄 tr岷 Nh啤n H岷, th脿nh ph峄 Quy Nh啤n, t峄塶h B矛nh 膼峄媙h. T峄峚 l岷 t岷 m峄檛 v峄 tr铆 v么 c霉ng thu岷璶 l峄 cho vi峄嘽 t峄盿 l瓢ng v脿o n煤i Ph瓢啤ng Mai v脿 h瓢峄沶g m岷穞 v峄 ph铆a b岷. Phong th峄 t峄憈 h峄゛ h岷筺 cho nh脿 膽岷 t瓢 v脿 kh谩ch h脿ng nh峄痭g 膽i峄乽 may m岷痭 v脿 h岷h ph煤c. V峄沬 v峄 tr铆 thu岷璶 l峄 n脿y, kh谩ch h脿ng ch峄 m岷 ch瓢a 膽岷 15 ph煤t. N岷縰 b岷 膽i 膽瓢峄漬g bi峄僴 t峄 Th脿nh ph峄 Quy Nh啤n 膽岷縩 Merry Land Quy Nh啤n, b岷 c贸 th峄 t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g D峄媍h v峄 Du l峄媍h v脿 Ngh峄 d瓢峄g Cao c岷. D霉 膽i b岷眓g 膽瓢峄漬g b峄 b岷 c农ng ch峄 m岷 20 ph煤t 膽i xe, kh么ng qu谩 xa v脿 qu谩 l芒u 膽峄 膽岷縩 鈥渢hi锚n 膽瓢峄漬g鈥 Merry Land Quy Nh啤n. 膼岷穋 bi峄噒, d峄 谩n c农ng 膽ang 膽岷 t瓢 h峄 th峄憂g c谩p treo hi峄噉 膽岷 n峄慽 M农i T岷 v峄沬 b谩n 膽岷 Ph瓢啤ng. Th谩ng 5 v峄沬 chi峄乽 d脿i 1,5 km. 膼芒y l脿 h峄 th峄憂g c谩p treo 膽岷 ti锚n t岷 B矛nh 膼峄媙h h峄゛ h岷筺 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 m岷h m岷 v峄 du l峄媍h c峄 t峄塶h. 膼岷穋 bi峄噒, t峄塶h B矛nh 膼峄媙h 膽茫 x芒y d峄眓g m峄檛 c芒y c岷 t峄 tr峄 膽瓢峄漬g ch铆nh v脿o khu v峄眂. Kinh t岷 t峄 Nh啤n H峄檌 膽岷縩 trung t芒m du l峄媍h H岷 Giang Merry Land. 膼i峄乽 n脿y gi煤p cho vi峄嘽 li锚n k岷縯 giao th么ng t峄 d峄 谩n tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉 h啤n, c谩ch s芒n bay qu峄慶 t岷 Ph霉 C谩t, khu du l峄媍h Eo Gi贸-K峄 Tho kho岷g 20 ph煤t di chuy峄僴. C峄搉 C峄? c峄搉 b茫i, b茫i bi峄僴 Trung L瓢啤ng …

Ti峄噉 铆ch d峄 谩n H岷 Giang Merry Land

 

C谩c ti峄噉 铆ch n峄昳 b岷璽 c峄 khu du l峄媍h H岷 Giang Merry Land Quy Nh啤n bao g峄搈: C么ng vi锚n nh岷 n瓢峄沜 l峄沶 nh岷 Vi峄噒 Nam – r峄檔g kho岷g 12,5 ha; V貌ng quay m岷穞 tr峄漣 膽瓢峄 膽岷穞 tr锚n 膽峄塶h n煤i 膽峄 ng岷痬 to脿n c岷h th脿nh ph峄 Quy Nh啤n. th岷痭g c岷h m峄沬 c峄 V峄媙h Quy Nh啤n. S芒n Golf 18 l峄 r峄檔g 120 ha; Khu vui ch啤i, gi岷 tr铆 d脿nh cho tr岷 em v脿 ng瓢峄漣 l峄沶 Th峄 cung: Du kh谩ch c贸 th峄 ng岷痬 nh矛n c谩c lo脿i 膽峄檔g th峄眂 v岷璽 b锚n d瓢峄沬. 膼谩y bi峄僴 m峄檛 c谩ch ch芒n th峄眂 nh岷; Khu kh谩ch s岷 5 * 膽岷硁g c岷 th岷 gi峄沬 h瓢峄沶g 膽岷縩 kh谩ch du l峄媍h trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷? H峄 th峄憂g h峄 b啤i v脿 h峄 b啤i ri锚ng; Khu th峄 thao ngo脿i tr峄漣; Khu Spa v峄沬 瓢u 膽茫i l脿m 膽岷筽;10. H峄 th峄憂g nh脿 h脿ng, qu岷 bar v峄沬 kh么ng gian 岷﹎ th峄眂 脕, 脗u, M峄? 11. Qu岷g tr瓢峄漬g trung t芒m ngay b峄 bi峄僴 H岷 Giang – n啤i di峄卬 ra c谩c ho岷 膽峄檔g 芒m nh岷 t峄 kh岷痯 c谩c ch芒u l峄 tr锚n th岷 gi峄沬. 12. C谩p treo v脿 b岷縩 du thuy峄乶 s岷 膽i t峄 M农i T岷 (TP Quy Nh啤n) 膽岷縩 H岷 Giang, m峄檛 bi峄僽 t瓢峄g m峄沬 trong ng脿nh du l峄媍h c峄 th脿nh ph峄 bi峄僴 n脿y …

M岷穞 b岷眓g d峄 谩n H岷 Giang Merry Land

Ch铆nh s谩ch b谩n h脿ng c峄 d峄 谩n H岷 Giang Quy Nh啤n聽

 

Q&A d峄 谩n H岷 Giang Merry Land Quy Nh啤n

  • D峄 谩n H岷 Giang Merry Land 峄 膽芒u?

Ph铆a Nam b谩n 膽岷 Ph瓢啤ng Mai, thu峄檆 膽峄媋 ph岷璶 TP. Quy Nh啤n, t峄塶h B矛nh 膼峄媙h.

  • Ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n H岷 Giang Merry Land l脿 ai?

Ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n H岷 Giang Merry Land l脿 H瓢ng Th峄媙h.

  • S岷 ph岷﹎ b谩n t岷 d峄 谩n H岷 Giang Merry Land l脿 g矛?

C膬n h峄? bi峄噒 th峄? 膽岷 n峄乶.

  • Gi谩 b谩n H岷 Giang Merry Land bao nhi锚u?

Gi谩 b谩n H岷 Giang Merry Land hi峄噉 t岷 v岷玭 ch瓢a 膽瓢峄 c么ng b峄?

Exit mobile version