Icon Collap

No.1 Mua 谩n chuy峄僴 nh瓢峄g 膽岷 n峄乶 bi峄噒 th峄 Bi锚n H貌a New City

Ng脿y 膽膬ng: 06/07/2021 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Chuy锚n mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g 膽岷 n峄乶 bi峄噒 th峄 Bi锚n H貌a New City. V峄沬 nhi峄乽 s岷 ph岷﹎ 膽a d岷g ph霉 h峄 nhi峄乽 nhu c岷 c峄 qu媒 kh谩ch h脿ng.聽

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 MUA ho岷穋 K脻 G峄琁 Bi锚n H貌a New City vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

Hotline/Zalo/Viber:聽聽0901402873

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng, an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

bi锚n h貌a new city

Th么ng tin t峄昻g quan d峄 谩n Bi锚n H貌a New City

Ch峄 膽岷 t瓢: C么ng ty C峄 Ph岷 膼岷 T瓢 V脿 Kinh Doanh Golf Long Th脿nh

Ph谩t tri峄僴 v脿 ph芒n ph峄慽 膽峄檆 quy峄乶: C么ng ty C峄 Ph岷 H瓢ng Th峄媙h Land (H瓢ng Th峄媙h Corp)

V峄 tr铆 d峄 谩n: ph瓢峄漬g Ph瓢峄沜 T芒n, Tam Ph瓢峄沜, Th脿nh ph峄 Bi锚n H貌a, t峄塶h 膼峄搉g Nai

Quy m么 d峄 谩n: 118,95 hectares, g峄搈 3.625 n峄乶)

Lo岷 h矛nh: n峄乶 bi峄噒 th峄 膽啤n l岷璸, nh脿 ph峄?/a> li峄乶 k峄 Bi峄噒 th峄? 372 n峄乶 (di峄噉 t铆ch: 232,7m2 鈥 808m2)

Nh脿 ph峄 li峄乶 k峄? 3.253 n峄乶 (di峄噉 t铆ch: 90m2 鈥 324m2)

Ph谩p l媒: 膽茫 c贸 s峄 膽峄 ri锚ng t峄玭g n峄乶, th峄 c瓢 100% C啤 s峄 h岷 t岷g: 膽瓢峄漬g nh峄盿 13 鈥 24m2, v峄塧 h猫 c芒y xanh, 膽i峄噉 n瓢峄沜 ng岷

Ti峄噉 铆ch n峄檌 ngo岷 khu Bi锚n H貌a New City

Ti峄噉 铆ch n峄檌 khu Bi锚n H貌a New City

膼峄 m峄檛 d峄 谩n thu h煤t 膽瓢峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng quan t芒m, ngo脿i l峄 th岷 v峄 v峄 tr铆, n贸 c貌n c岷 c贸 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu ho脿n ch峄塶h v脿 cao c岷, b峄焛 nhu c岷 s峄憂g c峄 ng瓢峄漣 d芒n ng脿y c脿ng cao. M峄檛 ng么i nh脿 ho脿n ch峄塶h kh么ng ph岷 l脿 t岷 c岷? c岷 c贸 nhi峄乽 ti峄噉 铆ch c么ng c峄檔g 膽a d岷g 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 sinh ho岷 v脿 膽峄漣 s峄憂g tinh th岷 c峄 c瓢 d芒n.

 • Kh谩ch s岷 ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷?/li>
 • H峄 b啤i v脿 s芒n tennis
 • Trung t芒m th瓢啤ng m岷, si锚u th峄?/li>
 • Trung t芒m y t岷 膽岷 ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷 Resort d脿nh cho ng瓢峄漣 cao tu峄昳
 • tr瓢峄漬g qu峄慶 t岷?/li>
 • S芒n ch啤i tr岷 em
 • S芒n bay tr峄眂 th膬ng 膽锚
 • 膼i峄僲 du l峄媍h sinh th谩i
 • 膼岷 b岷 an to脿n 24/7

Ti峄噉 铆ch ngo岷 khu Bi锚n H貌a New City

 • B峄噉h vi峄噉 膽岷 h峄峜 Y D瓢峄 Shing Mark c谩ch kho岷g 7 ph煤t di chuy峄僴
 • C谩ch 膼岷 h峄峜 M峄 c啤 s峄 Long B矛nh 鈥 Bi锚n H貌a kho岷g 10 ph煤t di chuy峄僴
 • C谩ch si锚u th峄 Big C 膼峄搉g Nai kho岷g 10 ph煤t di chuy峄僴
 • Kho岷g 10 ph煤t di chuy峄僴 膽岷縩 trung t芒m mua s岷痬 Nguy峄卬 Kim Bi锚n H貌a
 • C谩ch s芒n bay Long Th脿nh 鈥 D岷 Gi芒y kho岷g 10 ph煤t di chuy峄僴:

S芒n bay Long Th脿nh 膽瓢峄 膽岷穞 t岷 t峄 gi谩c ph谩t tri峄僴 s岷 u岷 nh岷 khu v峄眂 mi峄乶 Nam l脿 TP.HCM, 膼峄搉g Nai, B矛nh D瓢啤ng v脿 B脿 R峄媋 V农ng T脿u.

L脿 c峄璦 ng玫 h脿ng聽 kh么ng l峄沶 nh岷 Vi峄噒 Nam

M峄檛 n膬m 膽贸n kho岷g 800 tri峄噓 膽岷縩 100 tri峄噓 h脿nh kh谩ch

C贸 n锚n mua 膼岷 n峄乶 Bi峄噒 Th峄 Bi锚n H貌a New City ?

D峄 谩n ba m岷穞 gi谩p s么ng v脿 gi谩p kh么ng gian xanh c峄 s芒n Golf Long Th脿nh, kh铆 h岷璾 m谩t m岷? tho谩ng 膽茫ng, kh么ng gian y锚n t末nh.

D峄 谩n do ch峄 膽岷 t瓢 Golf Long Th脿nh v脿 H瓢ng Th峄媙h h峄 t谩c t岷 n锚n uy t铆n 膽茫 膽瓢峄 kh岷硁g 膽峄媙h.

Trong giai 膽o岷 th峄 tr瓢峄漬g khan h脿ng, nhi峄乽 d峄 谩n 膽ang r脿 so谩t ph谩p l媒 th矛 Bi锚n H貌a New Town l脿 n啤i 膽瓢峄 膽岷 t瓢 b脿i b岷, ch岷 l瓢峄g v脿 an to脿n tuy峄噒 膽峄慽!

 • C谩ch trung t芒m S脿i G貌n 30km, m岷 kho岷g 30 ph煤t 膽峄 di chuy峄僴 t峄 d峄 谩n Bi锚n H貌a New City 膽岷縩 Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh th么ng qua hai con 膽瓢峄漬g hi峄噉 h峄痷 l脿 Cao t峄慶 Long Th脿nh 鈥 D岷 Gi芒y v脿 Xa L峄 H脿 N峄檌.
 • M岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g 60m hi峄噉 h峄痷, 膽峄慽 di峄噉 s芒n Golf Long Th脿nh. 膼茫 c贸 quy岷縯 膽峄媙h x芒y d峄眓g c岷 v瓢峄 s么ng 膼峄搉g Nai n峄慽 Qu峄慶 l峄 51 鈥 H瓢啤ng l峄 2 鈥 V脿nh 膼ai 3 (Qu岷璶 9 鈥 TP.HCM).
 • Li峄乶 k峄 b谩n 膽岷 C瓢峄漬g H瓢ng, khu 膽么 th峄 Long H瓢ng, khu du l峄媍h sinh th谩i S啤n Ti锚n鈥?/span>
 • Ngay Qu峄慶 l峄 51 膽瓢峄漬g V脿nh 膼ai, cao t峄慶 Bi锚n H貌a 鈥 V农ng T脿u.
 • C谩ch s芒n bay Qu峄慶 t岷 Long Th脿nh 30 ph煤t. (D峄 ki岷縩 h矛nh th脿nh n膬m 2025)
 • C谩ch Qu岷璶 9 H峄 Ch铆 Minh v峄沬 1 con s么ng 膼峄搉g Nai.
 • 膼岷穋 bi峄噒, li峄乶 k峄 膽瓢峄漬g H瓢啤ng l峄 2 ven s么ng 膼峄搉g Nai l脿 ti峄乶 膽峄 ph谩t tri峄僴 khu 膽么 th峄 ven s么ng m峄沬 k岷縯 n峄慽 v峄沬 Cao t峄慶 D岷 Gi芒y 鈥 TP.HCM, khu 膽么 th峄 Nh啤n Tr岷h, 膼峄搉g Nai.
 • C谩ch s芒n bay Long Th脿nh 10km
 • C谩ch Khu c么ng ngh峄 cao Q9 ch峄 10km
 • C谩ch l脿ng 膽岷 h峄峜 Th峄 膼峄ヽ 12km
 • C谩ch Khu c么ng nghi峄噋 Bi锚n H貌a 1, 2 v脿 Amata t峄 5 -8 km
 • C谩ch tr岷 cu峄慽 tuy岷縩 Metro 鈥 Su峄慽 Ti锚n 10km.

M岷穞 B岷眓g d峄 谩n Bi锚n H貌a New City g峄搈 nh峄痭g g矛 ?

Bi锚n H貌a New City 膽瓢峄 ph芒n chia ra l脿m 5 khu v峄眂 mang nh峄痭g c谩i t锚n v么 c霉ng 媒 ngh末a c农ng nh瓢 mong mu峄憂 c峄 nh脿 膽岷 t瓢 膽峄慽 v峄沬 c谩c c瓢 d芒n:

[su_slider source=”media: 1328,1329,1330,1331″]

 • Khu Ph煤 Gia: t瓢峄g tr瓢ng cho s峄 an nh脿n, th脿nh 膽岷 v脿 danh v峄峮g. Ph煤 Gia l脿 n啤i kh岷硁g 膽峄媙h phong c谩ch s峄憂g c峄 m峄梚 ch峄 nh芒n.
 • V末nh Qu媒 : Vinh Quy 膽瓢峄 x芒y d峄眓g d峄盿 tr锚n nh峄痭g gi谩 tr峄 v瓢峄 th峄漣 gian, tr瓢峄漬g t峄搉 v末nh c峄璾 v脿 mang l岷 t脿i l峄檆, ph煤c kh铆 d峄搃 d脿o, ni峄乵 t峄 h脿o cho gia ch峄?
 • M峄 AN: t瓢峄g tr瓢ng cho s峄 ho脿n h岷, b矛nh y锚n v脿 h岷h ph煤c. M峄 An mang 膽岷縩 s峄 b矛nh y锚n, h岷h ph煤c cho gia 膽矛nh.
 • Khu Khang Th峄媙h – N啤i h峄檌 t峄 c峄 nh峄痭g gi谩 tr峄 gi脿u c贸, Khang Th峄媙h t瓢峄g tr瓢ng cho cu峄檆 s峄憂g th脿nh 膽岷 v脿 th峄媙h v瓢峄g c峄 m峄梚 gia ch峄?
 • H瓢ng V瓢峄g: l脿 bi峄僽 t瓢峄g c峄 s峄 gi脿u c贸, th峄媙h v瓢峄g, H瓢ng V瓢峄g l脿 ngu峄搉 s峄憂g, cu峄檆 s峄憂g 岷 no, sung t煤c cho gia ch峄?

Quy tr矛nh chuy峄僴 nh瓢峄g Bi锚n H貌a New City

B瓢峄沜 1: Li锚n h峄 Hotline ch峄峮 n峄乶 Ph霉 h峄 膼岷穞 c峄峜聽

B瓢峄沜 2聽 : Chu岷﹏ B峄 H峄 S啤 Chuy峄僴 Nh瓢峄g Quy峄乶 S峄 D峄g 膼岷 Bi锚n H貌a New City鈥?聽

 • CMND + H峄 kh岷﹗ sao y c么ng ch峄﹏g trong v貌ng 6 th谩ng ( 3 b峄 photo sao y nguy锚n cu峄憂 h峄 kh岷﹗)
 • Gi岷 x谩c nh岷璶 t矛nh tr岷g h么n nh芒n c貌n hi峄噓 l峄眂 ( Ng瓢峄漣 b谩n )
 • S峄 膼峄 N峄乶 膽岷 photo c么ng ch峄﹏g ( 3 b峄 )
 • Tr铆ch l峄 b岷 v岷 t岷 S峄 T脿i Nguy锚n M么i Tr瓢峄漬g Bi锚n Ho脿 .

B瓢峄沜 3 : L岷璸 H峄 膼峄搉g C么ng Ch峄﹏g t岷 V膬n Ph貌ng C么ng Ch峄﹏g Tp Bi锚n Ho脿聽

 • S峄 膼峄 N峄乶 膼岷 鈥 B岷 g峄慶
 • CMND + h峄 kh岷﹗ 鈥 B岷 g峄慶
 • Gi岷 x谩c nh岷璶 t矛nh tr岷g h么n nh芒n
 • VPCC S岷 so岷 th岷 h峄 膽峄搉g v脿 b锚n mua , b锚n b谩n k媒 t锚n v脿 l膬n tay .

B瓢峄沜 4 : K锚 Khai N峄檖 Thu岷 T岷 Chi C峄 Thu岷 Bi锚n Ho脿.

 • H峄 膽峄搉g c么ng ch峄﹏g 膽茫 l岷璸 ( b岷 ch铆nh )
 • T啤 khai l锚 ph铆 tr瓢峄沜 b岷 ( ng瓢峄漣 mua k媒 )
 • T峄 khai thu岷 TNCN ( ng瓢峄漣 b谩n k媒 t锚n )
 • Gi岷 CNQSD膼 ( s峄 膽峄 ) c贸 ch峄﹏g th峄眂
 • CMND + H峄 kh岷﹗ ng瓢峄漣 mua v脿 b谩n .

Th峄漣 h岷 Ch峄 th么ng b谩o thu岷 trong v貌ng 10 ng脿y k峄 t峄 ng脿y nh岷璶 膽峄 h峄 s啤 . Sau khi c贸 th么ng b谩o thu岷? Ng瓢峄漣 b谩n n峄檖 thu岷 v脿o Kho B岷 Nh脿 N瓢峄沜 nh瓢 sau .

 • Thu岷 TNCN 聽 聽 聽 :2%聽
 • Thu岷 Tr瓢峄沜 B岷 : 0.5%

B瓢峄沜 5 : K锚 Khai To脿n B峄 H峄 S啤 膼贸ng Thu岷 T岷 UBND Bi锚n Ho脿 g峄搈 h峄 s啤 sau .

 • 膼啤n 膽峄 ngh峄 膽膬ng k媒 bi岷縩 膽峄檔g ( do b锚n b谩n k媒)
 • H峄 膽峄搉g chuy峄僴 nh瓢峄g
 • Gi岷 CNQSS膼 (b岷 g峄慶 )
 • Gi岷 n峄檖 ti峄乶 v脿o Kho B岷 Nh脿 N瓢峄沜 ( b岷 g峄慶)
 • B岷 sao CMND + h峄 kh岷﹗ ng瓢峄漣 mua
 • Th峄漣 h岷 sang t锚n : Theo quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 .
 • L峄 ph铆 sang t锚n : Theo bi锚n lai nh脿 n瓢峄沜.

B瓢峄沜 6 : N峄檖 l峄 ph铆,Nh岷璶 S峄?/p>

Q&A d峄 谩n Bi锚n H貌a New City

L脿m th岷 n脿o 膽峄 chuy峄僴 nh瓢峄g?

Li锚n h峄 : 0901402873

C贸 h峄 tr峄 xe 膽瓢a 膽贸n 膽i xem d峄 谩n ?

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 t岷 c岷 c谩c ng脿y trong tu岷

C贸 h峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n kh么ng ?

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng ho脿n t岷 chuy峄僴 nh瓢峄g

Exit mobile version