Icon Collap

Chuy锚n gia: Ng膬n kh峄g ho岷g B膼S l脿 c岷 thi岷縯 nh瓢ng kh么ng ph岷 l脿 “c岷痶 m谩u”

Ng脿y 膽膬ng: 22/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Theo chuy锚n gia V农 膼矛nh 脕nh, ng膬n kh峄g ho岷g th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 l脿 c岷 thi岷縯 song kh么ng ph岷 b岷眓g c谩ch si岷縯 ngu峄搉 “m谩u” b岷 h峄 l媒. C谩ch n脿y khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g 膽ang ph峄 h峄搃 s岷 kh贸 kh膬n h啤n.

Lo k茅o l霉i s峄 t膬ng tr瓢峄焠g, h脿ng v岷 lao 膽峄檔g m岷 vi峄嘽

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽ang 峄 th岷 kh贸 ch峄搉g kh贸 khi nh峄痭g kh贸 kh膬n v峄 ph谩p l媒 ch瓢a 膽瓢峄 khai th么ng l岷 ti岷縫 t峄 m岷痗 k岷箃 v峄沬 v岷 膽峄 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷. 脭ng c贸 lo t矛nh tr岷g n脿y n岷縰 ti岷縫 t峄 k茅o d脿i s岷 g芒y ra nh峄痭g h岷璾 qu岷 l峄沶 khi Vi峄噒 Nam 膽ang b瓢峄沜 v脿o giai 膽o岷 ph峄 h峄搃 kinh t岷 h岷璾 膽岷 d峄媍h?

– H岷璾 qu岷 ch岷痗聽ch岷痭 c贸, th岷璵 ch铆 kh么ng ph岷 膽啤n l岷 m脿 mang t铆nh ch岷 d芒y chuy峄乶. Nh瓢 t么i v岷玭 n贸i, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 v脿 th峄 tr瓢峄漬g t脿i ch铆nh l脿 hai m岷穞 c峄 m峄檛 膽峄搉g xu. N岷縰 m峄檛 m岷穞 th膬ng hoa, m岷穞 c貌n l岷 c农ng ph谩t tri峄僴.

Ng瓢峄 l岷, trong t矛nh c岷h hi峄噉 t岷, khi b岷 膽峄檔g s岷 r啤i v脿o c岷h kh贸 kh膬n, h峄 qu岷 k茅o theo s峄 tr岷 l岷痭g, tr瓢峄沜 m岷痶 l脿 c峄 th峄 tr瓢峄漬g t脿i ch铆nh.

Kh么ng ch峄 th峄 tr瓢峄漬g t脿i ch铆nh, s峄 t膬ng tr瓢峄焠g c峄 n峄乶 kinh t岷 c农ng s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g l峄沶. 膼啤n c峄 nh瓢 trong GDP n膬m 2020, theo th峄憂g k锚, ri锚ng kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 膽贸ng g贸p 4,42% hay g岷痭 li峄乶 v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l脿 ng脿nh x芒y d峄眓g 膽贸ng g贸p 6,19% trong khi c岷 l末nh v峄眂 t脿i ch铆nh, ng芒n h脿ng v脿 b岷 hi峄僲 ch峄 膽贸ng g贸p 膽瓢峄 5,37%.

Chuy锚n gia: Ng膬n kh峄g ho岷g B膼S l脿 c岷 thi岷縯 nh瓢ng kh么ng ph岷 l脿 c岷痶 m谩u - 1

Chuy锚n gia kinh t岷? TS. V农 膼矛nh 脕nh chia s岷 v峄 h峄 qu岷 t峄 y锚u c岷 h岷 ch岷 t铆n d峄g v脿o b岷 膽峄檔g s岷 t峄沬 t瓢啤ng lai c峄 n峄乶 kinh t岷 (岷h: 膼峄 Qu芒n).

Ch煤ng ta c贸 th峄 h矛nh dung 膽啤n gi岷 th岷 n脿y, 膽啤n c峄 m峄檛 c膬n h峄?/a> c岷 膽岷 t瓢 kho岷g 200-500 tri峄噓 膽峄搉g cho n峄檌 th岷. Nh芒n s峄 ti峄乶 n脿y v峄沬 h脿ng v岷 c膬n h峄 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, s峄 ti峄乶 s岷 l脿 h脿ng ngh矛n t峄 膽峄搉g doanh thu c霉ng h脿ng v岷 vi峄嘽 l脿m cho n峄乶 kinh t岷?

B岷 膽峄檔g s岷 n岷縰 g岷穚 kh贸 nh瓢 hi峄噉 t岷, n峄乶 kinh t岷 kh么ng nh峄痭g kh么ng 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄 h脿ng ngh矛n t峄 膽峄搉g m脿 r岷 nhi峄乽 ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g c貌n b峄 m岷 vi峄嘽 l脿m v脿 thu nh岷璸.

Th峄眂 t岷 膽茫 c贸 nhi峄乽 ph岷 谩nh v峄 vi峄嘽 bu峄檆 ph岷 gi岷 t峄慶 膽岷 t瓢 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 d岷 c贸 d岷 hi峄噓 tr岷 l岷痭g, h岷 nhi峄噒. Nh峄痭g lo l岷痭g 么ng v峄玜 nh岷痗 t峄沬 c贸 v岷 膽ang kh么ng d峄玭g 峄 m峄ヽ c岷h b谩o?

– 膼贸 ch铆nh l脿 膽i峄乽 t么i lo l岷痭g. D峄玭g d峄 谩n, gi岷 t峄慶 膽岷 t瓢 ch峄 l脿 v岷 膽岷. C谩c ng脿nh ngh峄 kh么ng 膽貌i h峄廼 nhi峄乽 v峄憂, c啤 s峄 v岷璽 ch岷, qu峄 膽岷, l峄眂 l瓢峄g lao 膽峄檔g l峄沶 th矛 vi峄嘽 d峄玭g, chuy峄僴 h瓢峄沶g hay quay l岷 kinh doanh kh谩 膽啤n gi岷.

Tuy nhi锚n, v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, vi峄嘽 ph峄 h峄搃 s岷 t峄憂 nhi峄乽 ngu峄搉 l峄眂, gi谩 tr峄 c岷 v峄 t脿i ch铆nh, k末 thu岷璽, c么ng ngh峄団€ C谩i gi谩 ph岷 tr岷 kh么ng ch峄 v峄沬 nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 m脿 c岷 n峄乶 kinh t岷 b峄焛 s峄 l茫ng ph铆 ngu峄搉 l峄眂.

膼谩ng n贸i n峄痑 l脿 d貌ng ti峄乶 khi g岷穚 t芒m l媒 e ng岷 s岷 chuy峄僴 h瓢峄沶g sang c谩c l末nh v峄眂 c岷 gi谩c 铆t b峄 h岷 ch岷 h啤n. Trong 膽i峄乽 ki峄噉 kh岷 n膬ng h岷 th峄 v峄憂 c峄 n峄乶 kinh t岷 h岷璾 Covid-19 c贸 h岷, d貌ng v峄憂 l峄沶 c贸 th峄 t岷 ra hi峄噉 t瓢峄g d瓢 th峄玜, k茅o theo h峄 l峄 l脿 gi岷 hi峄噓 qu岷 膽岷 t瓢 chung c峄 n峄乶 kinh t岷?

Ngo脿i ra, m峄梚 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 d峄玭g l岷 hay ch岷璵 tri峄僴 khai do thi岷縰 v峄憂 c貌n l脿m l茫ng ph铆 m峄檛 ngu峄搉 t脿i nguy锚n v么 gi谩 l脿 膽岷 膽ai, ch瓢a k峄 t瓢峄沜 膽o岷 c么ng 膬n vi峄嘽 l脿m c峄 h脿ng v岷 ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g v峄憂 d末 膽茫 g岷穚 bao kh贸 kh膬n trong th峄漣 gian d峄媍h b峄噉h.

Ng膬n ng峄玜 kh峄g ho岷g l脿 c岷 thi岷縯 song kh么ng ph岷 b岷眓g c谩ch si岷縯 ngu峄搉 “m谩u” m峄檛 c谩ch b岷 h峄 l媒

Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽ang l岷 媒 ki岷縩 d峄 th岷 Th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 s峄 39 quy 膽峄媙h v峄 ho岷 膽峄檔g cho vay. Tuy nhi锚n, m峄檛 s峄 n峄檌 dung trong d峄 th岷 膽ang khi岷縩 c岷 th峄 tr瓢峄漬g hoang mang, lo ng岷. Xin h峄廼 么ng m峄檛 v岷 膽峄 膽瓢峄 膽峄 c岷璸 膽岷縩 nhi峄乽 th峄漣 gian qua 膽贸 l脿 si岷縯 t铆n d峄g b岷 膽峄檔g s岷 v脿o th峄漣 膽i峄僲 n脿y c贸 ph霉 h峄 kh么ng?

– Th峄眂 t岷? kinh t岷 Vi峄噒 Nam 膽茫 g岷穚 r岷 nhi峄乽 kh贸 kh膬n trong giai 膽o岷 2020-2021. Ph岷 t峄沬 qu茫ng th峄漣 gian 膽岷 n膬m nay, c谩c ng脿nh ngh峄? l末nh v峄眂 m峄沬 d岷 c贸 d岷 hi峄噓 ph峄 h峄搃. B岷 膽峄檔g s岷 l脿 m峄檛 b峄 ph岷璶 c峄 n峄乶 kinh t岷 v脿 v峄 l媒, ph岷 n岷眒 trong 膽峄媙h h瓢峄沶g ph峄 h峄搃, ph谩t tri峄僴 kinh t岷 x茫 h峄檌 n贸i chung.

Tuy nhi锚n, th峄眂 t岷? b岷 膽峄檔g s岷 kh么ng nh峄痭g kh么ng 膽瓢峄 h峄 tr峄 膽峄 v瓢峄 qua kh贸 kh膬n m脿 c貌n b峄 k矛m h茫m s峄 ph峄 h峄搃 sau qu茫ng th峄漣 gian kh贸 kh膬n.

Kinh nghi峄噈 qu峄慶 t岷 cho th岷 kh峄g ho岷g th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 th瓢峄漬g l脿 c峄檌 ngu峄搉 hay ti峄乶 膽峄 d岷玭 膽岷縩 kh峄g ho岷g t脿i ch铆nh ti峄乶 t峄? B峄焛 th岷? ng膬n ng峄玜 kh峄g ho岷g th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 l脿 r岷 c岷 thi岷縯 v脿 膽岷穋 bi峄噒 quan tr峄峮g song kh么ng ph岷 b岷眓g c谩ch si岷縯 ngu峄搉 “m谩u” m峄檛 c谩ch b岷 h峄 l媒.

C谩ch l脿m n脿y c贸 th峄 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽ang ph峄 h峄搃 l岷 膽峄檛 ng峄檛 l芒m v脿o kh峄g ho岷g.

脭ng ngh末 v矛 l媒 do g矛 b岷 膽峄檔g s岷 ph岷 nh岷璶 膽瓢峄 c谩i nh矛n 膽峄媙h ki岷縩 nh瓢 v岷瓂?

– V岷 膽峄 峄 t芒m l媒 th峄 tr瓢峄漬g. Th峄漣 gian qua, khi n峄乶 kinh t岷 b瓢峄沜 v脿o giai 膽o岷 ph峄 h峄搃, ch煤ng ta 膽茫 qu谩 quan t芒m t峄沬 c谩c ng脿nh g岷穚 kh贸 kh膬n nh茫n ti峄乶 nh瓢 du l峄媍h, giao th么ng m脿 qu锚n 膽i m峄檛 b峄 ph岷璶 quan tr峄峮g c峄 n峄乶 kinh t岷 l脿 b岷 膽峄檔g s岷.

Nhi峄乽 媒 ki岷縩 膽ang qu谩 t岷璸 trung v脿o m岷穞 ti锚u c峄眂 c峄 nh峄痭g th峄 tr瓢峄漬g n脿y v脿 谩p d峄g c谩c bi峄噉 ph谩p h岷 ch岷 ch岷穞 ch岷? Tuy nhi锚n, khi c谩c m岷穞 ti锚u c峄眂, c贸 th峄 c贸, ch瓢a 膽瓢峄 kh岷痗 ph峄 trong m峄檛 s峄沵 m峄檛 chi峄乽 th矛 nh峄痭g m岷穞 t铆ch c峄眂 c峄 nh峄痭g l末nh v峄眂 n脿y 膽茫 b峄 岷h h瓢峄焠g. S峄 岷h h瓢峄焠g 峄 膽芒y l脿 t芒m l媒 e s峄? lo ng岷 tham gia th峄 tr瓢峄漬g, t峄 膽贸 t岷 ra s峄 m岷 c芒n 膽峄慽 c峄 th峄 tr瓢峄漬g, v脿 r峄檔g h啤n l脿 n峄乶 kinh t岷?

C贸 媒 ki岷縩 cho r岷眓g, d貌ng v峄憂 kh么ng d脿nh cho b岷 膽峄檔g s岷 c贸 th峄 ch岷 sang s岷 xu岷 kinh doanh, t岷 ra v岷璽 ch岷 cho x茫 h峄檌 v脿 膽i峄乽 岷 l脿 t铆ch c峄眂, th瓢a 么ng?

– Ch瓢a n贸i d貌ng v峄憂 膽峄 v峄 膽芒u, c贸 th岷﹎ th岷 膽瓢峄 kh么ng hay l茫ng ph铆 nh瓢 t么i 膽峄 c岷璸 峄 tr锚n nh瓢ng 膽i峄乽 t么i kh么ng t谩n th脿nh l脿 c谩ch nh矛n, l脿 t瓢 duy v峄 b岷 膽峄檔g s岷. Ch煤ng ta ph岷 hi峄僽 r岷眓g, s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 c农ng l脿 s岷 ph岷﹎ v岷璽 ch岷 nh瓢 nh脿 x瓢峄焠g, v膬n ph貌ng, c啤 s峄 h岷 t岷g thi岷縯 y岷縰 cho n峄乶 kinh t岷? 膽岷穋 bi峄噒 l脿 膽谩p 峄﹏g m峄檛 trong nh峄痭g nhu c岷 thi岷縯 y岷縰 c峄 con ng瓢峄漣 l脿 nhu c岷 v峄 nh脿 峄?

V岷璶 h脿nh b岷 膽峄檔g s岷 l脿 c岷 m峄檛 h峄 th峄憂g kh峄昻g l峄? v峄沬 ngu峄搉 l峄眂 t脿i ch铆nh, k末 thu岷璽, c么ng ngh峄 l峄沶. Th岷 n锚n, b岷 膽峄檔g s岷 kh么ng n岷眒 ngo脿i s岷 xu岷 kinh doanh v脿 t瓢 duy 膽谩nh 膽峄搉g b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 c谩c ng脿nh phi s岷 xu岷 l脿 kh么ng 膽煤ng.

C农ng v矛 c谩i nh矛n thi锚n l峄嘽h n脿y m脿 ch煤ng ta c峄 ph岷 b脿n qua t铆nh l岷 vi峄嘽 si岷縯 nh瓢 th岷 n脿o v峄沬 b岷 膽峄檔g s岷. Th岷 n锚n, theo t么i, 膽峄 qu岷 l媒, tr瓢峄沜 h岷縯 ta ph岷 膽岷穞 l岷 v峄 tr铆, vai tr貌 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 trong n峄乶 kinh t岷? 膽贸 l脿 m峄檛 b峄 ph岷璶 c峄 s岷 xu岷, kinh doanh 膽峄 khuy岷縩 kh铆ch, t岷 膽i峄乽 ki峄噉 ph谩t tri峄僴 m峄檛 c谩ch l脿nh m岷h, b峄乶 v峄痭g.

Nh峄痭g doanh nghi峄噋 uy t铆n, c贸 n膬ng l峄眂, d峄 谩n t峄憈, hi峄噓 qu岷 v岷玭 c岷 膽瓢峄 kh啤i th么ng d貌ng v峄憂 膽峄 th峄眂 s峄 膽贸ng g贸p v脿o qu谩 tr矛nh ph峄 h峄搃 v脿 ph谩t tri峄僴 c峄 n峄乶 kinh t岷?

– Xin c岷 啤n 么ng!

Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽ang l岷 媒 ki岷縩 d峄 th岷 Th么ng t瓢 s峄璦 膽峄昳 Th么ng t瓢 s峄 39 quy 膽峄媙h v峄 ho岷 膽峄檔g cho vay. Tuy nhi锚n, m峄檛 s峄 n峄檌 dung trong d峄 th岷 膽ang khi岷縩 c岷 th峄 tr瓢峄漬g hoang mang, lo ng岷.

Theo HoREA, d峄 th岷 s峄 d峄g t峄 “ki峄僲 so谩t” vi峄嘽 cho vay mua, kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷 v脿 ki峄僲 so谩t vi峄嘽 cho vay c谩c nhu c岷 v峄憂 ph峄 v峄 膽峄漣 s峄憂g c贸 gi谩 tr峄 l峄沶, n锚n 膽茫 d岷玭 膽岷縩 lu峄搉g d瓢 lu岷璶 cho l脿 Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 膽峄媙h h瓢峄沶g “th岷痶 ch岷穞” t铆n d峄g 膽峄慽 v峄沬 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷, bao g峄搈 c岷 “th岷痶 ch岷穞” cho vay 膽峄 mua b岷 膽峄檔g s岷 cao c岷 do 膽芒y l脿 kho岷 vay “c贸 gi谩 tr峄 l峄沶”.

H峄 qu岷? theo HoREA, l脿 c谩c t峄 ch峄ヽ t铆n d峄g “ng岷” ho岷穋 “kh么ng d谩m” cho vay 膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 v脿 k峄 c岷 c谩 nh芒n, h峄 gia 膽矛nh vay 膽峄 mua, thu锚 mua b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄? ho岷穋 vay 膽峄 x芒y nh脿, s峄璦 ch峄痑 nh脿, m脿 膽i峄乽 n脿y s岷 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 膽岷縩 s峄 ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, 峄昻 膽峄媙h, b峄乶 v峄痭g c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

Exit mobile version