Icon Collap

Chuy锚n gia: Gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi峄 t膬ng ch峄 n脿o th矛 kh岷 n膬ng l脿 “do th峄昳 gi谩”

Ng脿y 膽膬ng: 13/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Chuy锚n gia cho r岷眓g, khi l岷 ph谩t t膬ng cao, t芒m l媒 ph貌ng th峄 xu岷 hi峄噉. Ng瓢峄漣 d芒n s岷 b峄泃 膬n ti锚u, th岷璵 ch铆 l脿 t峄 b峄 媒 膽峄媙h 膽岷 t瓢, t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 h啤n l脿 t铆ch c峄眂 t峄沬 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

L岷 ph谩t t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 t峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 h啤n t铆ch c峄眂

L岷 ph谩t t膬ng cao l脿 v岷 膽峄 r岷 膽瓢峄 quan t芒m hi峄噉 nay. M峄檛 s峄 媒 ki岷縩 cho r岷眓g trong b峄慽 c岷h l岷 ph谩t t膬ng cao, b岷 膽峄檔g s岷 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g k锚nh tr煤 岷﹏ an to脿n 膽瓢峄 ng瓢峄漣 d芒n v脿 nh脿 膽岷 t瓢 l峄盿 ch峄峮.

Song nh矛n nh岷璶 t峄 g贸c 膽峄 chuy锚n gia, 么ng C岷 V膬n L峄眂 – Chuy锚n gia Kinh t岷 tr瓢峄焠g BIDV – cho r岷眓g, v峄 t峄昻g th峄? th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ch峄媢 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 nhi峄乽 h啤n l脿 t铆ch c峄眂 tr瓢峄沜 t谩c 膽峄檔g c峄 l岷 ph谩t.

Chuy锚n gia: Gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi峄 t膬ng ch峄 n脿o th矛 kh岷 n膬ng l脿 do th峄昳 gi谩 - 1

脭ng C岷 V膬n L峄眂 cho r岷眓g, l岷 ph谩t t膬ng cao, ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 ch峄媢 nhi峄乽 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 h啤n t铆ch c峄眂 (岷h: IT).

脭ng L峄眂 gi岷 th铆ch, khi l岷 ph谩t t膬ng th矛 bu峄檆 c谩c n瓢峄沜 ph岷 can thi峄噋 b岷眓g c谩ch t膬ng l茫i su岷. Hi峄噉 c贸 t峄沬 80 n瓢峄沜 tr锚n th岷 gi峄沬 膽茫 v脿 膽ang t膬ng l茫i su岷. Khi m岷穞 b岷眓g l茫i su岷 t膬ng th矛 ngh末a v峄 tr岷 n峄? t峄 gi谩 t膬ng theo, 膽峄搉g ti峄乶 n峄檌 t峄 m岷 gi谩鈥 Do 膽贸, nh峄痭g ng瓢峄漣 膽i vay ngo岷 t峄 s岷 b峄 thi峄噒 hai l岷, trong 膽贸 v峄玜 ch峄媢 l茫i su岷 t膬ng, v峄玜 ch峄媢 t峄 gi谩 t膬ng.

Ngo脿i ra, theo 么ng L峄眂, khi l茫i su岷 t膬ng th矛 膽岷 t瓢, ti锚u d霉ng gi岷 v脿 kinh t岷 s岷 gi岷 膽脿 ph峄 h峄搃, l脿m d岷 l锚n lo ng岷 suy tho谩i kinh t岷 to脿n c岷. Tuy nhi锚n, 么ng L峄眂 c农ng n锚u quan 膽i峄僲, s岷 kh么ng x岷 ra suy tho谩i to脿n c岷 m脿 s岷 suy tho谩i c峄 b峄 峄 m峄檛 v脿i qu峄慶 gia n岷縰 nh瓢 h峄 峄﹏g x峄 kh么ng t峄憈.

Th锚m n峄痑, khi l岷 ph谩t t膬ng cao 膽岷﹜ gi谩 c岷 h脿ng h贸a t膬ng theo khi岷縩 t芒m l媒 ph貌ng th峄 xu岷 hi峄噉, ng瓢峄漣 d芒n b峄泃 膬n ti锚u th岷璵 ch铆 d峄玭g 膽岷 t瓢, 么ng L峄眂 ph芒n t铆ch.

Tuy nhi锚n, nh矛n nh岷璶 v峄 l芒u d脿i, 么ng L峄眂 v岷玭 cho r岷眓g 膽芒y l脿 th峄漣 膽i峄僲 t峄憈 膽峄 mua b岷 膽峄檔g s岷 v脿 c贸 th峄 l脿 m峄檛 k锚nh t岷 th峄漣 tr煤 岷﹏ trong b峄慽 c岷h nhi峄乽 r峄 ro, 膽峄 “ch峄 th峄漣”. Song 么ng L峄眂 nh岷 m岷h, n锚n 膽岷 t瓢 d脿i h岷, c貌n 膽谩nh qu岷? “l瓢峄泃 s贸ng” l脿 r岷 kh贸 trong b峄慽 c岷h hi峄噉 nay.

Chuy锚n gia n脿y trao 膽峄昳 th锚m, hai n膬m v峄玜 qua th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng n贸ng, kh么ng ri锚ng g矛 峄 Vi峄噒 Nam m脿 c貌n 峄 tr锚n to脿n c岷. Nguy锚n nh芒n m峄檛 ph岷 do d貌ng ti峄乶 l茫i su岷 th岷 ch岷 v脿o, khi s岷 xu岷 kinh doanh g岷穚 kh贸 kh膬n, nhi峄乽 ng瓢峄漣 ch峄峮 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷.

C貌n sang n膬m nay, theo 么ng L峄眂, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 c貌n t膬ng ch峄 n脿o 膽贸 th矛 kh岷 n膬ng “do th峄昳 gi谩”, v矛 kh么ng c貌n c啤 s峄 膽峄 t膬ng. Theo quan s谩t c峄 么ng, nh峄痭g y岷縰 t峄 c啤 b岷 膽峄 膽岷﹜ gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 l锚n nh瓢 hai n膬m qua 膽茫 kh么ng c貌n n峄痑, tr峄 khi ph谩p l媒 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h, th么ng tin quy ho岷h 膽瓢峄 c么ng b峄? c啤 s峄 h岷 t岷g 膽瓢峄 膽岷 t瓢鈥?/p>

“Ch铆nh ph峄 v脿 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽ang 膽i峄乽 ti岷縯 gi煤p th峄 tr瓢峄漬g tr峄 v峄 gi谩 tr峄 th岷璽”, 么ng L峄眂 nh岷璶 x茅t v峄 l芒u d脿i s岷 t铆ch c峄眂, th峄 tr瓢峄漬g tr峄 v峄 tr岷g th谩i l脿nh m岷h h啤n.

脭ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Anh – Ph贸 T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Batdongsan.com.vn, c农ng cho bi岷縯, n膬m nay Ch铆nh ph峄 膽ang 膽i峄乽 ti岷縯, ki峄僲 so谩t l岷 ph谩t 峄 m峄ヽ 3,9-4,2%. V峄沬 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n, 么ng Qu峄慶 Anh lo l岷 ph谩t khi岷縩 gi谩 c岷 膽岷 v脿o c峄 c谩c d峄 谩n s岷 t膬ng. C貌n v峄沬 nh脿 膽岷 t瓢, v峄 n脿y cho r岷眓g 膽芒y l脿 th峄漣 膽i峄僲 t峄憈 膽峄 膽岷 t瓢 d脿i h岷, d脿i h啤i.

Nhi峄乽 n啤i quan t芒m gi岷, gi谩 v岷玭 t膬ng?

Theo s峄 li峄噓 m峄沬 c么ng b峄 c峄 膽啤n v峄 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g n脿y, nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng c贸 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m gi岷, nh瓢ng gi谩 v岷玭 t膬ng.

C峄 th峄? trong qu媒 II n膬m nay, 膽岷 n峄乶 t岷 mi峄乶 B岷痗 v脿 mi峄乶 Nam c贸 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m gi岷 l岷 l瓢峄 l脿 16% v脿 12% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021, nh瓢ng m岷穞 b岷眓g gi谩 rao b谩n v岷玭 t膬ng 峄 nhi峄乽 t峄塶h so v峄沬 trung b矛nh gi谩 n膬m 2021.

Ngo脿i ra, H脿 N峄檌 ch峄﹏g ki岷縩 nhu c岷 t矛m ki岷縨 膽岷 n峄乶 gi岷 膽岷縩 23% nh瓢ng m岷穞 b岷眓g gi谩 rao b谩n 膽岷 峄 nhi峄乽 qu岷璶, huy峄噉 v霉ng ven t膬ng m岷h. Trong 膽贸, 膽岷 n峄乶 huy峄噉 膼么ng Anh, Gia L芒m, Qu峄慶 Oai t膬ng l岷 l瓢峄 t膬ng 31%, 27% v脿 20% so v峄沬 trung b矛nh gi谩 n膬m 2021.

TPHCM ghi nh岷璶 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m 膽岷 gi岷 11%. Tuy nhi锚n, gi谩 rao b谩n 膽岷 n峄乶 trong qu媒 II 峄 nhi峄乽 khu v峄眂 c峄 th脿nh ph峄 膽峄乽 t膬ng so v峄沬 trung b矛nh n膬m 2021, nh瓢 qu岷璶 9 t膬ng 11%, C峄 Chi t膬ng 8%, Nh脿 B猫 t膬ng 4%.

C谩c chuy锚n gia cho r岷眓g, m岷穋 d霉 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m 膽岷縩 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 d岷 hi峄噓 “gi岷 nhi峄噒” t岷 nhi峄乽 t峄塶h th脿nh trong qu媒 II n膬m nay so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021 nh瓢ng trong ng岷痭 h岷 s岷 kh贸 c贸 kh岷 n膬ng gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷. Ngo脿i m峄 膽铆ch 膽峄 峄 v峄沬 nhu c岷 lu么n hi峄噉 h峄痷, m峄 膽铆ch 膽岷 t瓢 s岷 h瓢峄沶g t峄沬 d脿i h岷. V矛 v岷瓂, t芒m l媒 膽岷 t瓢 s岷 kh么ng b峄 岷h h瓢峄焠g b峄焛 nh峄痭g y岷縰 t峄 ng岷痭 h岷 nh瓢 d峄媍h b峄噉h v脿 c谩c y岷縰 t峄 kh谩c.

Exit mobile version