Icon Collap

Chuy锚n gia c岷h b谩o lo岷 d岷 hi峄噓 b岷 峄昻 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷

Ng脿y 膽膬ng: 23/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – D岷玭 ch峄﹏g 膽峄 nh岷璶 膽峄媙h v峄 s峄 b岷 峄昻, HoREA ch峄 ra r岷眓g giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 tr岷 l岷痭g, kh谩ch h脿ng mua nh脿 v脿 c岷 ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄乽 r岷 kh贸 ti岷縫 c岷璶 ngu峄搉 v峄憂 vay t铆n d峄g

Hi峄噋 h峄檌 B岷 膽峄檔g s岷 TPHCM (HoREA) v峄玜 膽瓢a ra c岷h b谩o v峄 m峄檛 s峄 d岷 hi峄噓 “b岷 峄昻”, 膽谩ng quan ng岷 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 do 膽ang c贸 bi峄僽 hi峄噉 gi岷 t峄慶, ch峄痭g l岷, gi岷 thanh kho岷.

D岷 hi峄噓 b岷 峄昻 th峄 nh岷 theo HoREA, 膽贸 l脿 t矛nh tr岷g l峄嘽h pha cung – c岷, thi岷縰 h峄 ngu峄搉 cung d峄 谩n d岷玭 膽岷縩 thi岷縰 h峄 ngu峄搉 cung nh脿 峄?

Chuy锚n gia c岷h b谩o lo岷 d岷 hi峄噓 b岷 峄昻 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 - 1

Theo HoREA, t矛nh tr岷g thi岷縰 s岷 ph岷﹎ nh脿 峄? nh岷 l脿 thi岷縰 nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 d岷玭 膽岷縩 gi谩 nh脿 膽茫 t膬ng li锚n t峄 trong h啤n 5 n膬m qua (岷h: H脿 Phong).

Th峄 hai l脿 t矛nh tr岷g l峄嘽h pha ph芒n kh煤c th峄 tr瓢峄漬g, trong 膽贸 l峄嘽h v峄 ph芒n kh煤c nh脿 峄 cao c岷, trong khi r岷 thi岷縰 ngu峄搉 cung nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 c贸 gi谩 d瓢峄沬 2 t峄 膽峄搉g/c膬n v脿 nh脿 峄 x茫 h峄檌.

膼i峄乽 n脿y, theo HoREA, t谩c 膽峄檔g tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 m峄 ti锚u 膽岷 b岷 an sinh x茫 h峄檌 v峄 nh脿 峄 cho 膽a s峄 ng瓢峄漣 y岷縰 th岷 trong x茫 h峄檌 l脿 ng瓢峄漣 c贸 thu nh岷璸 trung b矛nh, thu nh岷璸 th岷 膽么 th峄?

膼岷 di峄噉 HoREA cho bi岷縯, lo岷 nh脿 峄 b矛nh d芒n d瓢峄沬 30 tri峄噓 膽峄搉g/m2 t岷 TPHCM n膬m 2020 ch峄 chi岷縨 1%; n膬m 2021 v脿 hi峄噉 nay kh么ng c貌n nh脿 峄 v峄玜 t煤i ti峄乶 (0%); trong l煤c nh脿 峄 cao c岷 chi岷縨 膽岷縩 74%, c貌n l岷 26% l脿 nh脿 峄 trung c岷.

“T矛nh tr岷g thi岷縰 s岷 ph岷﹎ nh脿 峄? nh岷 l脿 thi岷縰 nh脿 峄 c贸 gi谩 v峄玜 t煤i ti峄乶 d岷玭 膽岷縩 gi谩 nh脿 膽茫 t膬ng li锚n t峄 trong h啤n 5 n膬m qua. Hi峄噉 t岷 TPHCM 膽茫 c贸 ng么i nh脿 li峄乶 th峄 c贸 gi谩 l锚n 膽岷縩 500 t峄 膽峄搉g, ho岷穋 c膬n h峄?/a> cao c岷 h岷g sang c贸 gi谩 tr锚n 100 t峄 膽峄搉g”, l茫nh 膽岷 HoREA cho bi岷縯.

D岷 hi峄噓 b岷 峄昻 th峄 ba, theo HoREA, h脿ng ngh矛n c膬n h峄 du l峄媍h, bi峄噒 th峄 du l峄媍h, nh脿 ph峄?/a> du l峄媍h (g峄峣 chung l脿 condotel) b峄 thu h峄搃 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 (s峄 h峄搉g) do c么ng nh岷璶 “quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 峄 kh么ng h矛nh th脿nh 膽啤n v峄 峄?#8221; tr谩i ph谩p lu岷璽, nay 膽瓢峄 c岷 膽峄昳, c岷 l岷 “s峄 h峄搉g” nh瓢ng c贸 th峄 b峄 tr峄 膽i th峄漣 h岷 s峄 d峄g 膽岷 k峄 t峄 ng脿y 膽瓢峄 c岷 膽峄昳, c岷 l岷 “s峄 h峄搉g” g芒y b岷 an cho h脿ng ngh矛n kh谩ch h脿ng.

M峄檛 d岷 hi峄噓 th峄 4 膽瓢峄 HoREA d岷玭 ch峄﹏g 膽峄 nh岷璶 膽峄媙h v峄 s峄 b岷 峄昻, 膽贸 l脿 giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 tr岷 l岷痭g, kh谩ch h脿ng mua nh脿 v脿 c岷 ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷, nh脿 峄 c农ng r岷 kh贸聽ti岷縫 c岷璶 ngu峄搉 v峄憂 vay t铆n d峄g; gi谩 tr峄 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷 79% trong qu媒 II n膬m nay.

Tr瓢峄沜 th峄眂 t岷 n锚u tr锚n, HoREA 膽茫 膽瓢a ra nhi峄乽 gi岷 ph谩p, trong 膽贸 c贸 ki岷縩 ngh峄 n峄 l峄眂 th峄眂 hi峄噉 m峄 ti锚u “膽岷縩 n膬m 2023 ph岷 ho脿n th脿nh s峄璦 膽峄昳 Lu岷璽 膼岷 膽ai 2013 v脿 m峄檛 s峄 lu岷璽 li锚n quan 膽岷 b岷 t铆nh 膽峄搉g b峄? th峄憂g nh岷”.

HoREA c农ng 膽茫 ki岷縩 ngh峄 c岷 膽岷 b岷 quy峄乶 ti岷縫 c岷璶 ngu峄搉 l峄眂 膽岷 膽ai c峄 doanh nghi峄噋 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n 膽岷 t瓢. Trong 膽贸 c贸 quy峄乶 膽瓢峄 c么ng nh岷璶 ch峄 膽岷 t瓢 sau khi doanh nghi峄噋 膽茫 c贸 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 kh谩c kh么ng ph岷 l脿 膽岷 峄 ph霉 h峄 v峄沬 quy ho岷h, k岷 ho岷h s峄 d峄g 膽岷, quy ho岷h ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? nh脿 峄?

脭ng L锚 Ho脿ng Ch芒u c农ng ch峄 ra, n岷縰 Nh脿 n瓢峄沜 “si岷縯” c岷 t铆n d峄g v脿 tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 th矛 s岷 “膽峄﹖ g岷珁” d貌ng v峄憂 膽岷 t瓢, nhi峄乽 doanh nghi峄噋 c贸 nguy c啤 “ng峄檖 th峄?#8221;, nh岷 l脿 trong l煤c thanh kho岷 b峄 s峄 gi岷.

“N岷縰 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 b峄 膽矛nh 膽峄憂, suy tho谩i th矛 c贸 th峄 k茅o theo s峄 suy tho谩i c峄 n峄乶 kinh t岷 v矛 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 li锚n quan m岷璽 thi岷縯 膽岷縩 h啤n 35 ng脿nh, l末nh v峄眂 t岷 vi峄嘽 l脿m cho h脿ng tri峄噓 ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g, 膽峄搉g th峄漣 c贸 th峄 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 膽岷縩 vi峄嘽 膽岷 b岷 an sinh x茫 h峄檌 v峄 nh脿 峄 cho t岷g l峄沺 ng瓢峄漣 y岷縰 th岷 trong x茫 h峄檌”, l茫nh 膽岷 HoREA cho bi岷縯.

Do v岷瓂, Hi峄噋 h峄檌 n脿y 膽峄 ngh峄? kh么ng v矛 m峄檛 s峄 铆t doanh nghi峄噋 c贸 sai ph岷, vi ph岷 ph谩p lu岷璽 m脿 “si岷縯 qu谩 ch岷穞, si岷縯 qu谩 膽脿, si岷縯 c岷 doanh nghi峄噋 l脿m 膬n 膽脿ng ho脿ng, tu芒n th峄 ph谩p lu岷璽” 膽ang chi岷縨 膽a s峄 trong n峄乶 kinh t岷?

HoREA cho r岷眓g Ng芒n h脿ng Nh脿 n瓢峄沜 ki峄僲 so谩t v脿 “n岷痭” d貌ng v峄憂 t铆n d峄g ch峄 kh么ng n锚n “si岷縯” t铆n d峄g v脿 ch峄 膽岷 c谩c ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 ti岷縫 t峄 cho vay 膽峄慽 v峄沬 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 c贸 uy t铆n v脿 d峄 谩n c贸 t铆nh kh岷 thi v脿 cho c谩c c谩 nh芒n, h峄 gia 膽矛nh vay 膽峄 mua, thu锚 mua nh脿 峄? 膽峄 x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄?

膼峄搉g th峄漣 ti岷縫 t峄 th峄眂 hi峄噉 l峄 tr矛nh h岷 ch岷 d岷 t铆n d峄g v脿o c谩c l末nh v峄眂 r峄 ro trong 膽贸 c贸 b岷 膽峄檔g s岷. Theo 膽贸, 膽岷縩 th谩ng 09/2023 (m脿 n锚n k茅o d脿i 膽岷縩 h岷縯 n膬m 2023), c谩c ng芒n h脿ng th瓢啤ng m岷 ch峄 膽瓢峄 s峄 d峄g t峄慽 膽a kh么ng qu谩 30% v峄憂 huy 膽峄檔g ng岷痭 h岷 膽峄 cho vay trung d脿i h岷.

Exit mobile version