Icon Collap

Ch峄 t峄媍h Hi峄噋 h峄檌 Nh脿 th岷: Doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g “r谩o m峄 h么i l脿 h岷縯 ti峄乶”

Ng脿y 膽膬ng: 14/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼au 膽岷 v峄沬 v岷 膽峄 n峄 膽峄峮g, nhi峄乽 nh脿 th岷 x芒y d峄眓g than th峄 kh贸 ch峄搉g kh贸, “r谩o m峄 h么i l脿 h岷縯 ti峄乶”. Hi峄噋 h峄檌 Nh脿 th岷 x芒y d峄眓g cho r岷眓g, c岷 c么ng khai danh s谩ch 膽en ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄 thanh to谩n.

C脿ng l脿m c脿ng l峄? n岷縰 ti岷縫 di峄卬 5 n膬m n峄痑 Vi峄噒 Nam s岷 kh么ng c貌n鈥 doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g

Ng脿y 18/8, VCCI v脿 Hi峄噋 h峄檌 C谩c nh脿 th岷 x芒y d峄眓g Vi峄噒 Nam (VACC) s岷 t峄 ch峄ヽ h峄檌 th岷 nh岷眒 b脿n v峄 c谩c v瓢峄沶g m岷痗 li锚n quan 膽岷縩 th峄 t峄, thanh to谩n, quy岷縯 to谩n, tranh ch岷 h峄 膽峄搉g, gi岷 quy岷縯 c么ng n峄?

T岷 bu峄昳 h峄峱 b谩o tr瓢峄沜 h峄檌 th岷 di峄卬 ra h么m nay (10/8), l茫nh 膽岷 VACC cho bi岷縯, h岷 h岷縯 nh脿 th岷 膽峄乽 b峄 n峄 膽峄峮g, 膽岷穋 bi峄噒 峄 kho岷g kh峄慽 l瓢峄g cu峄慽 c霉ng c貌n l岷 (20-25%) d峄 谩n.

Th岷璵 ch铆, theo VACCC, nhi峄乽 d峄 谩n 膽茫 膽瓢a v脿o khai th谩c s峄 d峄g v脿i ba n膬m v岷玭 ch瓢a quy岷縯 to谩n 膽瓢峄. Trong khi 膽贸, nh脿 th岷 ph岷 vay t铆n d峄g ng芒n h脿ng, ch峄媢 l茫i su岷 cao d岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g n峄 膽峄峮g k茅o d脿i h岷縯 c么ng tr矛nh n脿y 膽岷縩 c么ng tr矛nh kh谩c.

脭ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Hi峄噋 – Ch峄 t峄媍h VACC – cho bi岷縯, nhi峄乽 nh脿 th岷 膽ang b峄 n峄 g岷 m岷 l岷 v峄憂 ch峄 s峄 h峄痷, c贸 nh峄痭g doanh nghi峄噋 b峄 n峄 膽岷縩 v脿i ngh矛n t峄 膽峄搉g. Theo 么ng Hi峄噋, t矛nh tr岷g n峄 膽峄峮g l峄沶 di峄卬 ra c岷 峄 c谩c g贸i th岷 v峄憂 膽岷 t瓢 c么ng l岷玭 c么ng tr矛nh v峄憂 ngo脿i ng芒n s谩ch.

Ch峄 t峄媍h Hi峄噋 h峄檌 Nh脿 th岷: Doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g r谩o m峄 h么i l脿 h岷縯 ti峄乶 - 1

脭ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Hi峄噋 – Ch峄 t峄媍h VACC nh岷 m岷h c岷 c贸 ph瓢啤ng 谩n “b锚u t锚n” ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄 thanh to谩n (岷h: IT).

“R岷 nhi峄乽 kh贸 kh膬n 膽岷縩 v峄沬 c谩c nh脿 th岷 x芒y d峄眓g, n岷縰 kh么ng 膽瓢峄 th谩o g峄 k峄媝 th峄漣 c峄檔g v峄沬 vi峄嘽 kh么ng c贸 c么ng 膬n vi峄嘽 l脿m, nhi峄乽 doanh nghi峄噋 th岷璽 s峄 膽ang 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 th峄眂 tr岷g s岷 b峄 ph谩 s岷鈥?#8221;, 么ng Hi峄噋 nh岷 m岷h.

Theo 膽岷 di峄噉 T峄昻g c么ng ty X芒y d峄眓g Tr瓢峄漬g S啤n, t矛nh tr岷g ch岷璵 thanh to谩n l脿 v岷 膽峄 nh峄ヽ nh峄慽. “N峄 膽峄峮g kh么ng ch峄 5 n膬m g岷 膽芒y m脿 c貌n c贸 kho岷 k茅o d脿i tr锚n 10 n膬m g芒y kh么ng 铆t h峄 l峄 cho doanh nghi峄噋”, v峄 n脿y cho bi岷縯.

Theo b谩o c谩o, hi峄噉 doanh nghi峄噋 n脿y c贸 1.280 h峄 膽峄搉g c贸 gi谩 tr峄 c么ng n峄 ph岷 thu. T峄昻g s峄 n峄 ph岷 thu t铆nh 膽岷縩 31/3 l脿 1.539 t峄 膽峄搉g. Trong 膽贸, n峄 峄 c谩c c么ng tr矛nh m脿 ch峄 膽岷 t瓢 l脿 膽啤n v峄 qu岷 l媒 v峄憂 Nh脿 n瓢峄沜 l脿 h啤n 1.000 t峄 膽峄搉g, c貌n l岷 l脿 t瓢 nh芒n. M峄檛 s峄 kho岷 n峄 k茅o d脿i tr锚n 5 n膬m c贸 gi谩 tr峄 g岷 150 t峄 膽峄搉g.

膼峄 c岷璸 t峄沬 m峄檛 lo岷 kh贸 kh膬n c峄 doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g, 么ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Hi峄噋 nh岷痗 l岷: C脿ng l脿m c脿ng l峄? n岷縰 ti岷縫 di峄卬 5 n膬m n峄痑 Vi峄噒 Nam s岷 kh么ng c貌n鈥 doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g.

Theo 么ng Hi峄噋, c谩c doanh nghi峄噋 x芒y d峄眓g ph岷 vay ti峄乶 v峄 thi c么ng. N峄 g岷 膽么i v峄憂 hi峄噉 c贸, m脿 l茫i su岷 膽i vay th矛 9-10% th矛 l脿m bao nhi锚u cho k茅o l岷 膽瓢峄. R峄搃 l岷 ph岷 n峄? l岷 n峄 膽峄 tr岷 n峄? “R谩o m峄 h么i l脿 h岷縯 ti峄乶 l脿 c芒u c峄璦 mi峄噉g c峄 t岷 c岷 doanh nghi峄噋 l脿m x芒y d峄眓g hi峄噉 nay”, 么ng Hi峄噋 n贸i.

V峄沬 c谩c d峄 谩n 膽岷 t瓢 c么ng, 么ng Hi峄噋 cho bi岷縯, n峄 膽峄峮g ch峄 y岷縰 l脿 do th峄 t峄 thanh quy岷縯 to谩n r岷 ph峄ヽ t岷, 膽岷穋 bi峄噒 c谩c c么ng tr矛nh c贸 kh峄慽 l瓢峄g ph谩t sinh. Nhi峄乽 c么ng tr矛nh 膽岷 t瓢 c么ng c贸 n峄 膽峄峮g r岷 l峄沶.

C貌n v峄沬 d峄 谩n v峄憂 ngo脿i ng芒n s谩ch, 么ng Hi峄噋 cho bi岷縯, l脿 do nhi峄乽 ch峄 膽岷 t瓢 (chi岷縨 20-30%) n膬ng l峄眂 k茅m v峄 t脿i ch铆nh, vay m瓢峄 “t岷痗”, kh么ng c贸 ti峄乶 tr岷 cho nh脿 th岷, kh么ng b谩n 膽瓢峄 h脿ng. M峄檛 s峄 kh谩c b峄 n峄 膽峄峮g l脿 do ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄? C貌n l岷 nhi峄乽 d峄 谩n v么 c霉ng kh贸 kh膬n.

Trong khi 膽贸 nh脿 th岷 v岷玭 ph岷 th峄眂 hi峄噉 ti岷縩 膽峄? B峄焛 theo 么ng Hi峄噋, n岷縰 kh么ng l脿m th矛 b峄 ph岷 ti岷縩 膽峄? C貌n n岷縰 mu峄憂 l脿m th矛 ph岷 膽i vay, kh么ng tr岷 膽瓢峄 th矛 ng芒n h脿ng si岷縯 n峄?

C么ng khai danh t铆nh ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄?/strong>

膼峄 th谩o g峄 kh贸 kh膬n v峄 n峄 膽峄峮g, 膽岷 di峄噉 T岷璸 膽o脿n Cienco4 ki岷縩 ngh峄 ch峄 膽岷 t瓢 ph岷 c贸 b岷 l茫nh thanh to谩n, 铆t nh岷 30% cu峄慽 c霉ng c峄 d峄 谩n ho岷穋 v峄 c啤 ch岷 c峄 ch峄 膽岷 t瓢 c农ng ph岷 膽岷 b岷 h岷縯 ti峄乶 cho nh脿 th岷 r峄搃 m峄沬 膽瓢峄 膽瓢a c么ng tr矛nh v脿o s峄 d峄g.

C貌n theo 膽岷 di峄噉 T峄昻g c么ng ty C啤 kh铆 X芒y d峄眓g, m峄檛 trong nh峄痭g th峄 t峄 g芒y phi峄乶 h脿 v脿 thi峄噒 h岷 cho nh脿 th岷 l脿 quy 膽峄媙h v峄 ph锚 duy峄噒 quy岷縯 to谩n. “Nh脿 th岷 thi c么ng, c贸 s峄 gi谩m s谩t nhi峄乽 b锚n li锚n quan, c贸 kh峄慽 l瓢峄g th峄眂 hi峄噉 v脿 x谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 gi谩 tr峄 thanh to谩n, h峄 膽峄搉g th峄廰 thu岷璶 gi峄 l岷 t峄 l峄 % 膽峄 b岷 h脿nh v脿 ch峄 ph锚 duy峄噒 quy岷縯 to谩n, nh瓢ng nhi峄乽 khi h岷縯 h岷 b岷 h脿nh 5-10 n膬m v岷玭 ch瓢a ph锚 duy峄噒 膽瓢峄 quy岷縯 to谩n”, 膽岷 di峄噉 T峄昻g c么ng ty C啤 kh铆 X芒y d峄眓g cho bi岷縯.

Doanh nghi峄噋 n脿y c农ng ch峄 ra th峄眂 t岷 l脿 “t芒m l媒 chung ai c农ng s峄 tr谩ch nhi峄噈, ai c农ng s峄 m矛nh l脿m sai, n锚n t岷 c岷 c峄 tr貌n vo, 膽霉n 膽岷﹜ tr谩ch nhi峄噈, nh岷 l脿 c啤 quan qu岷 l媒 Nh脿 n瓢峄沜. H峄 th峄憂g quy 膽峄媙h v峄 h峄 s啤 thanh to谩n qu谩 r瓢峄漨 r脿, ph峄ヽ t岷, nhi峄乽 lo岷 gi岷 t峄? bi峄僽 m岷玼鈥?#8221;.

C貌n v峄 l芒u d脿i, 么ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Hi峄噋 ki岷縩 ngh峄 c谩c c啤 quan ch峄ヽ n膬ng c岷 th峄憂g k锚 l岷 xem ch峄 膽岷 t瓢 n脿o ch芒y 峄? kh么ng nghi锚m ch峄塶h th矛 c么ng b峄? c么ng khai tr锚n trang website c峄 c谩c S峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢鈥?/p>

“C么ng b峄 ra 膽峄 c谩c 么ng ch芒y 峄 h岷縯 c峄璦 quay l岷 t峄塶h 膽贸. 膼贸 ch铆nh l脿 bi峄噉 ph谩p th谩o g峄? l脿m ch峄 膽岷 t瓢 nghi锚m t煤c h啤n”, 么ng Hi峄噋 n贸i v脿 cho r岷眓g, n岷縰 ki岷縩 ngh峄 n脿y 膽瓢峄 ch岷 thu岷璶, ch峄 膽岷 t瓢 ch岷痗 ch岷痭 s岷 r岷 “ng岷” ch芒y 峄?

C貌n v峄 c啤 ch岷 thanh to谩n c峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢, Ch峄 t峄媍h VACC c农ng cho r岷眓g c岷 xem x茅t 膽峄 ph霉 h峄 th么ng l峄 qu峄慶 t岷? Ch岷硁g h岷 nh瓢 c啤 ch岷 h峄 膽峄搉g tr峄峮 g贸i, 膽啤n gi谩 kh么ng 膽i峄乽 ch峄塶h trong b峄慽 c岷h gi谩 v岷璽 li峄噓 t膬ng qu谩 cao d岷玭聽膽岷縩 nh脿 th岷 r岷 kh贸 kh膬n.

脭ng Hi峄噋 c农ng cho bi岷縯, 膽茫 c贸 ki岷縩 ngh峄 v峄沬 B峄 X芒y d峄眓g, B峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢 ki岷縩 ngh峄 Th峄 t瓢峄沶g giao r脿 so谩t l岷 to脿n b峄 n峄 膽峄峮g 膽岷 t瓢 c么ng t峄 tr瓢峄沜 膽岷縩 nay.

“Nhi峄乽 doanh nghi峄噋 s峄 n峄 膽岷 t瓢 c么ng. Trong khi 膽贸, nhi峄乽 c谩n b峄 n贸i 膽岷 t瓢 c么ng “ti峄乶 膽ang ti锚u kh么ng h岷縯, l脿m g矛 c贸 chuy峄噉 n峄?#8221;. Th峄眂 t岷 膽煤ng l脿 kh么ng ph岷 thi岷縰 ti峄乶 m脿 l脿 do th峄 t峄. B锚n c岷h 膽贸, n峄 膽峄峮g ch峄 y岷縰 l脿 n峄 v脿i ba n膬m. Gi峄 ng瓢峄漣 ta quan t芒m nh峄痭g d峄 谩n tr瓢峄沜 m岷痶, c貌n d峄 谩n c农 t峄搉 l岷, t岷痗 l岷”, 么ng Hi峄噋 chia s岷 v脿 cho r岷眓g c岷 c贸 nh峄痭g bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 d峄﹖ 膽i峄僲.

V峄沬 c么ng tr矛nh s峄 d峄g v峄憂 ngo脿i ng芒n s谩ch, Ch峄 t峄媍h VACC 膽峄 ngh峄 bi峄噉 ph谩p l芒u d脿i l脿 c岷 c贸 ch峄 tr瓢啤ng giao cho 2 b峄 (B峄 X芒y d峄眓g, B峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢) th峄憂g nh岷 trong c啤 ch岷 v峄 h峄 膽峄搉g, t峄ヽ l脿 20% cu峄慽 c霉ng bu峄檆 c贸 b岷 l茫nh thanh to谩n.

M岷穋 d霉 膽瓢a ra nhi峄乽 膽峄 xu岷, ki岷縩 ngh峄 song 么ng Hi峄噋 v岷玭 nh岷 m岷h c岷 ph岷 c贸 ph瓢啤ng 谩n “b锚u t锚n” ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄? “N岷縰 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng kh么ng l脿m, Hi峄噋 h峄檌 nh脿 th岷 s岷 c芒n nh岷痗 t峄 l脿m. C贸 danh s谩ch 膽en c峄 nh脿 th岷 th矛 c农ng c岷 c么ng b岷眓g l脿 c贸 danh s谩ch 膽en ch峄 膽岷 t瓢 ch芒y 峄?#8221;, 么ng n贸i.

Exit mobile version