Icon Collap

Ch岷 l瓢峄g s峄憂g kh谩c bi峄噒 t岷 Vincom Shophouse Royal Park

Ng脿y 膽膬ng: 14/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Vincom Shophouse Royal Park (Qu岷g Tr峄? thu h煤t ng瓢峄漣 mua nh脿 膽峄 an c瓢 v峄沬 nh峄痭g c膬n h峄 mang gi谩 tr峄 kh谩c bi峄噒 v峄 v峄 tr铆, kh么ng gian sinh s峄憂g v脿 nh峄痭g ti峄噉 铆ch n峄昳 tr峄檌.

“Gu” s峄憂g m峄沬 c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u

B谩o c谩o Th峄媙h v瓢峄g 2021 (Wealth Report 2021) c峄 h茫ng t瓢 v岷 Knight Frank d峄 膽o谩n, trong giai 膽o岷 2020-2025, t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g c峄 gi峄沬 si锚u gi脿u Vi峄噒 Nam 膽岷 m峄ヽ 31%, t瓢啤ng 膽瓢啤ng kho岷g 511 ng瓢峄漣 s峄 h峄痷 t脿i s岷 tr锚n 30 tri峄噓 USD. S峄 l瓢峄g ng瓢峄漣 c贸 t脿i s岷 tr锚n m峄檛 tri峄噓 USD c农ng l锚n t峄沬 25.800 ng瓢峄漣.

T岷g l峄沺 trung l瓢u v脿 gi脿u c贸 c峄 Vi峄噒 Nam 膽ang v脿 s岷 t膬ng tr瓢峄焠g r岷 nhanh, 膽峄搉g ngh末a v峄沬 nhu c岷 s峄 h峄痷 nh脿 峄 h岷g sang ng脿y c脿ng l峄沶 nh岷眒 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g s峄憂g v脿 kh岷硁g 膽峄媙h v峄 th岷? 膼峄媙h ngh末a nh脿 峄 h岷g sang c农ng 膽茫 thay 膽峄昳, kh么ng c貌n n岷眒 峄 gi谩 tr峄 x芒y d峄眓g c膬n nh脿 m脿 n岷眒 峄 nh峄痭g gi谩 tr峄 kh么ng t铆nh 膽瓢峄 b岷眓g ti峄乶 nh瓢 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋, quy ho岷h 膽峄搉g b峄? t铆ch h峄 c谩c d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch 膽岷 chu岷﹏ 5 sao, m么i tr瓢峄漬g s峄憂g xanh, d芒n tr铆 cao…. Nh峄痭g 膽i峄乽 岷 r岷 kh贸 t矛m th岷 trong m峄檛 c膬n nh脿 膽瓢峄 x芒y d峄眓g ri锚ng l岷? m脿 ch峄 c贸 th峄 n岷眒 trong nh峄痭g khu 膽么 th峄? nh峄痭g d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 h岷g sang 膽瓢峄 膽岷 t瓢 b脿i b岷 ngay t峄 膽岷.

Ch岷 l瓢峄g s峄憂g kh谩c bi峄噒 t岷 Vincom Shophouse Royal Park - 1
C谩c d峄 谩n Vincom Shophouse t峄 Vingroup mang l岷 kh么ng gian s峄憂g kh谩c bi峄噒.

Trong b峄慽 c岷h 膽贸, chu峄梚 d峄 谩n Vincom Shophouse t铆ch h峄 trung t芒m th瓢啤ng m岷 Vincom l岷 l瓢峄 xu岷 hi峄噉 t岷 c谩c t峄塶h th脿nh 膽茫 t岷 n锚n nh峄痭g c膬n nh脿 ph峄?/a> h岷g sang, 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u. M峄沬 膽芒y, d峄 谩n Vincom Shophouse Royal Park t岷 Qu岷g Tr峄 膽瓢峄 kh峄焛 c么ng trong qu媒 I/2022, h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 m峄檛 膽i峄僲 an c瓢 l岷 nghi峄噋 x峄﹏g t岷 cho gi峄沬 gi脿u c贸 TP 膼么ng H脿 v脿 t峄塶h Qu岷g Tr峄?

Khu 膽么 th峄 ti峄噉 铆ch h脿ng 膽岷 TP 膼么ng H脿

V峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch quy ho岷h h啤n 14 ha, Vincom Shophouse Royal Park 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 theo m么 h矛nh khu 膽么 th峄 k岷縯 h峄 th瓢啤ng m岷, d峄媍h v峄? ph霉 h峄 cho c岷 m峄 膽铆ch an c瓢 l岷玭 膽岷 t瓢. T铆nh 膽岷縩 hi峄噉 t岷, d峄 谩n 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 c贸 quy m么, ti峄噉 nghi h脿ng 膽岷 Qu岷g Tr峄? Ngay t峄 nh峄痭g 膽峄 m峄 b谩n 膽岷 ti锚n, d峄 谩n 膽茫 c贸 s峄ヽ h煤t 膽岷穋 bi峄噒, do s峄 l瓢峄g c贸 h岷 trong khi c岷 l峄沶.

S峄ヽ h煤t c峄 d峄 谩n kh么ng ch峄 v矛 v峄 tr铆 trung t芒m, hay v矛 ti峄乵 n膬ng sinh l峄漣 m脿 c貌n v矛 nh峄痭g ti峄噉 铆ch kh谩c bi峄噒. Trong 膽贸, ti峄噉 铆ch 膽谩ng k峄 nh岷 l脿 c么ng vi锚n trung t芒m v脿 c么ng vi锚n th峄 thao hi峄噉 膽岷, 膽峄搉g b峄 t岷 TP 膼么ng H脿.

Ch岷 l瓢峄g s峄憂g kh谩c bi峄噒 t岷 Vincom Shophouse Royal Park - 2
C么ng vi锚n v脿 c岷h quan xanh m瓢峄泃 c峄 d峄 谩n.

C么ng vi锚n trung t芒m 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 h峄檌 t峄 c谩c y岷縰 t峄 gi岷 tr铆, th瓢 gi茫n c岷 thi岷縯: Qu岷g tr瓢峄漬g r峄檔g r茫i, 膽峄搃 c岷h quan th啤 m峄檔g; s芒n ch啤i tr岷 em; s芒n c峄 膽a n膬ng v脿 khu n瓢峄沶g BBQ ven h峄? c岷h quan check-in cho c谩c b岷 tr岷? gh岷 ngh峄 – v瓢峄漬 c峄 – thi峄乶 yoga – cafe ngo脿i tr峄漣鈥?/p>

Kh么ng ch峄 n芒ng cao 膽峄漣 s峄憂g tinh th岷, ch峄 膽岷 t瓢 c貌n ch膬m ch煤t s峄ヽ kh峄廵 cho c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n b岷眓g c么ng vi锚n th峄 thao hi峄噉 膽岷. N啤i 膽芒y c贸 s芒n tennis, s芒n b贸ng chuy峄乶, c岷 l么ng, b贸ng r峄? s芒n t岷璸 gym, s芒n ch啤i li锚n ho脿n… ph峄 v峄 nhu c岷 ho岷 膽峄檔g th峄 ch岷 c峄 c瓢 d芒n ho脿n to脿n mi峄卬 ph铆.

Ngo脿i 2 c么ng vi锚n r峄檔g l峄沶, ch峄 膽岷 t瓢 c貌n b峄 sung th锚m v瓢峄漬 芒m nh岷 v峄沬 膽i峄僲 nh岷 l脿 膽脿i phun n瓢峄沜 piano th煤 v峄? v瓢峄漬 gia 膽矛nh c霉ng s芒n ch啤i tr岷 em v脿 c峄 t岷璸 th峄 d峄 ngo脿i tr峄漣, th铆ch h峄 膽峄 c岷 gia 膽矛nh th瓢 gi茫n, g岷痭 k岷縯 sau nh峄痭g gi峄 l脿m vi峄嘽, h峄峜 t岷璸 c膬ng th岷硁g.

Ch岷 l瓢峄g s峄憂g kh谩c bi峄噒 t岷 Vincom Shophouse Royal Park - 3
Vincom Shophouse Royal Park d脿nh nhi峄乽 kh么ng gian vui ch啤i cho tr岷?

V峄 v峄 tr铆, d峄 谩n c貌n n岷眒 膽峄慽 di峄噉 c么ng vi锚n C峄 D岷 l峄沶 c峄 Qu岷g Tr峄 v峄沬 di峄噉 t铆ch 134,2 ha. S峄 k岷縯 h峄 c峄 nh峄痭g ti峄噉 铆ch n峄檌 khu v脿 ngo岷 khu n脿y mang l岷 kh么ng gian s峄憂g xanh cho c瓢 d芒n. Giao h貌a gi峄痑 kh么ng gian ph峄 ph瓢峄漬g t岷 n岷璸 v脿 kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g hi岷縨 c贸, Vincom Shophouse Royal Park mang t峄沬 m峄檛 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g cho ng瓢峄漣 d芒n Qu岷g Tr峄? Kh峄焛 c么ng v脿o ng脿y 8/3/2022, ch峄 sau 3 th谩ng thi c么ng, Vincom Shophouse Royal Park 膽茫 d岷 th脿nh h矛nh. Ph芒n khu 1 The Park v脿 ph芒n khu 2 The Central 膽茫 ho脿n th脿nh 100% kh峄慽 l瓢峄g san l岷 v脿 膽ang ti岷縩 h脿nh 茅p c峄峜. Khu v峄眂 x芒y d峄眓g trung t芒m th瓢啤ng m岷 Vincom Plaza c农ng 膽茫 ho脿n th脿nh thi c么ng san l岷 m岷穞 b岷眓g 90%. Ph芒n khu 3 The Avenue 膽茫 ho脿n th脿nh c么ng t谩c 膽脿o m贸ng v脿 膽ang ti岷縩 h脿nh thi c么ng m贸ng.

Khi ho脿n thi峄噉, d峄 谩n s岷 nhanh ch贸ng 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g, h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh bi峄僽 t瓢峄g ph峄搉 hoa th峄媙h v瓢峄g m峄沬 v脿 l脿 n啤i h峄檌 t峄 c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u c峄 TP 膼么ng H脿, Qu岷g Tr峄?

T峄 4,4 t峄 膽峄搉g, kh谩ch h脿ng c贸 c啤 h峄檌 s峄 h峄痷 nh脿 ph峄 Vincom Shophouse Royal Park c霉ng nh峄痭g ch铆nh s谩ch h峄 tr峄?

– T岷穘g voucher VinFast kh么ng 膽峄媙h danh tr峄 gi谩 200 tri峄噓 膽峄搉g.

– H峄 tr峄 l茫i su岷 ng芒n h脿ng 70% gi谩 tr峄 nh脿 ph峄? l锚n t峄沬 12 th谩ng.

– Chi岷縯 kh岷 b岷 l茫nh ng芒n h脿ng: 1% gi谩 tr峄 nh脿 ph峄?

– Chi岷縯 kh岷 thanh to谩n s峄沵: Thanh to谩n s峄沵 t峄玭g 膽峄 sau khi k媒 h峄 膽峄搉g mua b谩n: Chi岷縯 kh岷 8%/n膬m tr锚n s峄 ti峄乶 thanh to谩n v脿 s峄 ng脿y thanh to谩n tr瓢峄沜 h岷. Thanh to谩n s峄沵 100%: Chi岷縯 kh岷 9,5%/n膬m tr锚n s峄 ti峄乶 thanh to谩n v脿 s峄 ng脿y thanh to谩n tr瓢峄沜 h岷.

Exit mobile version