Icon Collap

C膬n h峄 ven s么ng h煤t d貌ng ti峄乶 膽岷 t瓢

Ng脿y 膽膬ng: 15/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼峄慽 v峄沬 gi峄沬 c贸 ti峄乶, ng么i nh脿 kh么ng ch峄 l脿 kh么ng gian s峄憂g m脿 c貌n l脿 n啤i th峄 hi峄噉 “gu” th岷﹎ m峄 v脿 膽岷硁g c岷 ri锚ng. Ch铆nh v矛 v岷瓂, nh峄痭g c膬n h峄 view s么ng, view h峄 th瓢峄漬g 膽瓢峄 h峄 瓢u ti锚n l峄盿 ch峄峮.

Th岷 m岷h c峄 b岷 膽峄檔g s岷 ven s么ng

Trong b峄慽 c岷h t峄慶 膽峄 膽么 th峄 h贸a ng脿y c脿ng cao, d芒n s峄 t岷 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶 t膬ng nhanh d岷玭 膽岷縩 “膽岷 ch岷璽, ng瓢峄漣 膽么ng”, lo岷 h矛nh nh脿 峄 ven s么ng, view s么ng c脿ng ph谩t huy l峄 th岷?

Anh Ph岷 Th脿nh Trung – m峄檛 nh芒n vi锚n m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 l芒u n膬m t岷 TPHCM – cho bi岷縯, nh峄 c贸 nhi峄乽 l峄 th岷 n锚n c谩c s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 view s么ng 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽岷穋 bi峄噒 y锚u th铆ch. Cho d霉 峄 lo岷 h矛nh nh脿 ph峄? bi峄噒 th峄 hay c膬n h峄? n岷縰 c贸 y岷縰 t峄 view s么ng, gi谩 b谩n s岷 lu么n cao h啤n view n峄檌 khu.

Theo b谩o c谩o Savills World Research, gi谩 b谩n b岷 膽峄檔g s岷 ven s么ng t岷 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶 tr锚n th岷 gi峄沬 th瓢峄漬g cao h啤n 10-50% so v峄沬 c谩c khu kh谩c. C峄 th峄? 50% t岷 London, Paris, 20% t岷 Th瓢峄g H岷 v脿 Sydney, 15% t岷 H峄搉g K么ng (Trung Qu峄慶) v脿 10-13% t岷 Moscow. Nh峄痭g con s峄 tr锚n cho th岷 s峄ヽ h煤t v脿 ti峄乵 n膬ng c峄 b岷 膽峄檔g s岷 ven s么ng.

C膬n h峄 ven s么ng h煤t d貌ng ti峄乶 膽岷 t瓢 - 1
View s么ng l脿 l峄 th岷 c峄 b岷 膽峄檔g s岷. H矛nh 岷h 膽o岷 s么ng S脿i G貌n ch岷 qua B矛nh D瓢啤ng ( 岷h: Cen S脿i G貌n).

Sau 膽岷 d峄媍h, ti锚u ch铆 ch峄峮 nh脿 峄 膽茫 kh谩c. M峄檛 nh贸m kh谩ch h脿ng 峄 t岷g l峄沺 trung l瓢u, kh谩 gi岷 t岷 Vi峄噒 Nam chuy峄僴 sang l峄盿 ch峄峮 nh峄痭g b岷 膽峄檔g s岷 v峄沬 di峄噉 t铆ch l峄沶 h啤n, xung quanh nhi峄乽 kh么ng gian xanh v脿 ri锚ng t瓢, kh么ng t岷璸 trung 峄 khu v峄眂 d芒n c瓢 膽么ng 膽煤c.

Nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua nh脿 khao kh谩t d峄媍h chuy峄僴 ra c谩c d峄 谩n m峄沬 v峄沬 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi v脿 kh么ng kh铆 trong l脿nh. Trong 膽贸, c谩c d峄 谩n c膬n h峄?/a> g岷 s么ng v峄沬 l峄 th岷 v峄玜 膽岷 膽峄 ti峄噉 铆ch, v峄玜 c贸 kh么ng kh铆 trong l脿nh 膽瓢峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng quan t芒m.

Qu峄 膽岷 ven s么ng ng脿y c脿ng khan hi岷縨

C贸 l峄 th岷 r玫 r脿ng nh瓢ng hi峄噉 nay, nh峄痭g qu峄 膽岷 ven s么ng ho岷穋 view s么ng ng脿y c脿ng khan hi岷縨. Do 膽贸, c谩c doanh nghi峄噋 n岷痬 trong tay qu峄 膽岷 n脿y 膽峄乽 瓢u ti锚n 膽岷 t瓢 c谩c s岷 ph岷﹎ cao c岷 v峄沬 ch岷 l瓢峄g v脿 d峄媍h v峄 b脿i b岷, ph峄 v峄 t峄慽 膽a tr岷 nghi峄噈 c峄 kh谩ch h脿ng.

M峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n c贸 th峄 k峄 膽岷縩 l脿 khu c膬n h峄 C-River View n岷眒 tr锚n 膽峄媋 b脿n ph瓢峄漬g Ph煤 Th峄? TP Th峄 D岷 M峄檛, t峄塶h B矛nh D瓢啤ng, do C-Holdings l脿m ch峄 膽岷 t瓢. N岷眒 c谩ch s么ng S脿i G貌n kho岷g 800 m, C-River View 膽瓢峄 膽峄媙h v峄 l脿 kh么ng gian s峄憂g 膽峄檆 b岷 峄 th峄 ph峄 c么ng nghi峄噋 Vi峄噒 Nam, n啤i mang 膽岷縩 cho ch峄 nh芒n nh峄痭g gi谩 tr峄 an c瓢 v脿 膽岷 t瓢 hi岷縨 c贸.

C膬n h峄 ven s么ng h煤t d貌ng ti峄乶 膽岷 t瓢 - 2
M峄檛 g贸c view s么ng tr峄眂 di峄噉 s么ng S脿i G貌n t峄 C-River View (岷h: C-Holdings).

V峄沬 v峄 tr铆 g岷 s么ng S脿i G貌n v脿 xung quanh l脿 khu nh脿 峄 th岷 t岷g, C-River View 膽瓢峄 ki岷縩 t岷 膽峄 t岷璶 d峄g c岷h quan s么ng, mang 膽岷縩 t岷 nh矛n r峄檔g m峄 cho ch峄 nh芒n. D峄 谩n 膽瓢峄 b峄 tr铆 c谩c h岷g m峄 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽峄媋 th岷 s么ng n瓢峄沜 xen l岷玭 m岷g xanh. C谩c c膬n h峄 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 v峄沬 tr岷 cao, c贸 nhi峄乽 m岷穞 ti岷縫 x煤c v峄沬 kh么ng gian b锚n ngo脿i. C膬n h峄 lu么n tr脿n ng岷璸 gi贸 v脿 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n nh峄 c贸 ban c么ng ri锚ng v脿 c峄璦 s峄 th么ng tho谩ng.

T峄 d峄 谩n, c瓢 d芒n ch峄 m岷 2 ph煤t 膽峄 k岷縯 n峄慽 膽岷縩 c岷g B脿 L峄. 膼芒y l脿 c岷g c峄 B矛nh D瓢啤ng 膽瓢峄 quy ho岷h th脿nh c岷g h脿nh kh谩ch c贸 quy m么 膽岷縩 10 ha 膽峄 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h v脿 sinh th谩i tr锚n s么ng S脿i G貌n. Theo 膽贸, khu v峄眂 xung quanh d峄 谩n s岷 ng脿y c脿ng s岷 u岷, m峄 ra c啤 h峄檌 t膬ng gi谩 cho b岷 膽峄檔g s岷.

Ch峄 膽岷 t瓢 c貌n ch煤 tr峄峮g ph谩t tri峄僴 m岷g xanh trong n峄檌 khu d峄 谩n v脿 膽岷 t瓢 c谩c ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽岷 膽峄? M峄峣 nhu c岷 ngh峄 ng啤i, gi岷 tr铆, mua s岷痬, y t岷? gi谩o d峄鈥 c峄 c瓢 d芒n 膽峄乽 膽瓢峄 膽谩p 峄﹏g v峄沬 h峄 b啤i v么 c峄眂 h瓢峄沶g ra s么ng S脿i G貌n, ph貌ng gym, yoga, v瓢峄漬 BBQ, khu么n vi锚n xanh th瓢 gi茫n, 3 nh脿 tr岷?#8230;

Hi峄噉 t岷, 膽峄 s峄 h峄痷 c膬n h峄 C-River View, kh谩ch h脿ng ch峄 c岷 thanh to谩n ban 膽岷 t峄 280 tri峄噓 膽峄搉g (t瓢啤ng 膽瓢啤ng 20% gi谩 tr峄 c膬n h峄? 膽岷縩 khi nh岷璶 nh脿. Ng脿y 10/7 t峄沬 膽芒y, ch峄 膽岷 t瓢 C-Holdings s岷 ra m岷痶 d峄 谩n C-River View t岷 C-Sale Gallery (79 膽瓢峄漬g D4, ph瓢峄漬g Ch谩nh Ngh末a, TP Th峄 D岷 M峄檛, B矛nh D瓢啤ng). T岷 s峄 ki峄噉, b锚n c岷h h瓢峄焠g nhi峄乽 瓢u 膽茫i 膽岷穋 bi峄噒, kh谩ch h脿ng c貌n nh岷璶 膽瓢峄 m峄檛 ch峄 v脿ng, chi岷縯 kh岷 th锚m 2% (t峄昻g chi岷縯 kh岷 膽岷縩 10,5%) cho m峄梚 giao d峄媍h th脿nh c么ng, tham gia b峄慶 th膬m may m岷痭 v峄沬 nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g h岷 d岷玭.

膼峄 bi岷縯 th锚m th么ng tin chi ti岷縯 v峄 s峄 ki峄噉 ra m岷痶 ch铆nh th峄ヽ d峄 谩n C-River View, li锚n h峄?

膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 kinh doanh: C么ng ty C峄 ph岷 B岷 膽峄檔g s岷 Cen S脿i G貌n

Hotline: 0876 22 88 66

Website: https://c-riverview.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/CRiverView.CenSaiGon

Exit mobile version