Icon Collap

C膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶, b脿n giao th么 t岷 MHD Trung V膬n

Ng脿y 膽膬ng: 20/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – D峄 谩n MHD Trung V膬n v峄沬 s岷 ph岷﹎ c膬n h峄 chung c瓢 cao c岷, di峄噉 t铆ch l峄沶 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄搉g b峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 s峄 h峄痷 kh么ng gian s峄憂g r峄檔g, kho谩ng 膽岷 v脿 ti峄噉 nghi c峄 c谩c gia 膽矛nh hi峄噉 膽岷.

Xu h瓢峄沶g chuy峄僴 膽峄昳 kh么ng gian s峄憂g m峄沬

C膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶, b脿n giao th么 t岷 MHD Trung V膬n - 1
Khan hi岷縨 d峄 谩n c膬n h峄?/a> di峄噉 t铆ch l峄沶 膽茫 ho脿n thi峄噉 t岷 trung t芒m (岷h th峄眂 t岷 t岷 d峄 谩n MHD Trung V膬n).

Sau 膽岷 d峄媍h, nhu c岷 s峄 h峄痷 kh么ng gian s峄憂g r峄檔g r茫i, hi峄噉 膽岷 c峄 gia 膽矛nh Vi峄噒 d岷 tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩. C膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶 v峄沬 膽岷 膽峄 c么ng n膬ng s峄 d峄g v脿 膽岷 b岷 s峄 c芒n b岷眓g gi峄痑 kh么ng gian chung, ri锚ng tr峄 th脿nh l峄盿 ch峄峮 瓢u ti锚n c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 mua nh脿. C谩c c膬n h峄 c贸 di峄噉 t铆ch l峄沶, s峄 h峄痷 v峄 tr铆 trung t芒m n峄檌 膽么 ng脿y c脿ng thu h煤t ng瓢峄漣 mua, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c d峄 谩n 膽茫 c岷 n贸c, r煤t ng岷痭 th峄漣 gian b脿n giao cho kh谩ch h脿ng.

D峄 谩n MHD Trung V膬n t岷 trung t芒m Th峄 膽么

Trong b峄慽 c岷h qu峄 膽岷 trung t芒m ng脿y c脿ng c岷 ki峄噒, s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 d峄 谩n MHD Trung V膬n v峄沬 c膬n h峄 di峄噉 t铆ch 105-136 m2 膽茫 gi岷 b峄泃 “c啤n kh谩t” v峄 nhu c岷 c膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶 t岷 trung t芒m Th峄 膽么.

V瓢啤n m矛nh t岷 ng茫 t瓢 L瓢啤ng Th岷 Vinh – T峄 H峄痷, tr峄 giao th么ng ch铆nh y岷縰 c峄 khu v峄眂 ph铆a T芒y Nam H脿 N峄檌, d峄 谩n MHD Trung V膬n t峄峚 l岷 t岷 v峄 tr铆 t芒m 膽i峄僲 giao thoa gi峄痑 4 qu岷璶 Nam T峄 Li锚m, H脿 膼么ng, Thanh Xu芒n v脿 C岷 Gi岷. T峄 d峄 谩n, c瓢 d芒n nhanh ch贸ng di chuy峄僴 t峄沬 c谩c trung t芒m kinh t岷 – x茫 h峄檌, gi谩o d峄 – gi岷 tr铆 h脿ng 膽岷 khu v峄眂 nh瓢: Tr瓢峄漬g THPT chuy锚n H脿 N峄檌 – Amsterdam, B峄噉h vi峄噉 Y h峄峜 C峄 truy峄乶 B峄 C么ng an, Vincom Tr岷 Duy H瓢ng鈥 nh峄 h峄 th峄憂g giao th么ng huy岷縯 m岷h nh瓢 tr峄 膽瓢峄漬g T峄 H峄痷, V脿nh 膽ai 3, 膽岷 l峄 Th膬ng Long鈥?/p>

C膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶, b脿n giao th么 t岷 MHD Trung V膬n - 2
D峄 谩n MHD Trung V膬n s峄 h峄痷 v峄 tr铆 trung t芒m, k岷縯 n峄慽 li锚n ho脿n (岷h: MHD).

V峄沬 m峄 ti锚u ki岷縩 t岷 “Nh脿 r峄檔g s峄憂g sang – Trang ho脿ng t峄 岷”, ch峄 膽岷 t瓢 MHD cho ra m岷痶 d峄 谩n MHD Trung V膬n v峄沬 c谩c c膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶, ph霉 h峄 v峄沬 xu h瓢峄沶g c峄 cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷. V峄沬 vi峄嘽 b脿n giao c膬n h峄 th么, gia ch峄 c贸 th峄 t峄 do s谩ng t岷, thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 v脿 b峄 tr铆 kh么ng gian s峄憂g nh岷眒 th峄廰 m茫n gu th岷﹎ m峄 c谩 nh芒n.

K岷縯 h峄 v峄沬 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 35% v脿 h峄 th峄憂g c么ng vi锚n c芒y xanh r峄檔g l峄沶 k岷 b锚n, t岷 MHD Trung V膬n, c瓢 d芒n 膽瓢峄 t岷璶 h瓢峄焠g cu峄檆 s峄憂g ti峄噉 nghi, v峄沬 b峄 ti峄噉 铆ch ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷 nh瓢: B峄 b啤i r峄檔g 350 m2, spa, yoga, ph貌ng gym鈥?/p>

“M峄檛 kh么ng gian s峄憂g v峄玜 hi峄噉 膽岷, ti峄噉 nghi, v峄玜 ki岷縩 t岷 l峄慽 s峄憂g kh峄廵 m岷h v峄沬 kh么ng kh铆 trong l脿nh hi岷縨 c贸 t岷 trung t芒m th脿nh ph峄?#8221;, 膽岷 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 MHD nh岷 m岷h.

C膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶, b脿n giao th么 t岷 MHD Trung V膬n - 3
C膬n h峄 3 ph貌ng ng峄 v峄沬 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷 t岷 MHD Trung V膬n (岷h: MHD).

D峄 谩n MHD Trung V膬n c贸 gi岷 t峄 ph谩p l媒 minh b岷h, r玫 r脿ng, s峄 h峄搉g l芒u d脿i t峄沬 ng瓢峄漣 mua nh脿. Hi峄噉 d峄 谩n 膽茫 c岷 n贸c v脿 膽ang t岷璸 trung 膽岷﹜ m岷h ti岷縩 膽峄 thi c么ng, d峄 ki岷縩 b脿n giao v脿o th谩ng 6/2023. Kh谩ch h脿ng khi l峄盿 ch峄峮 c膬n h峄 MHD Trung V膬n c贸 th峄 tr峄眂 ti岷縫 nghi峄噈 ch峄﹏g t岷 d峄 谩n.

M峄沬 膽芒y, ch峄 膽岷 t瓢 MHD v峄玜 c么ng b峄 ch铆nh s谩ch b谩n h脿ng h岷 d岷玭 trong th谩ng 7. C峄 th峄? kh谩ch h脿ng khi 膽岷穞 mua c膬n h峄 s岷 nh岷璶 膽瓢峄 ph岷 qu脿 l脿 3 c芒y v脿ng tr峄 gi谩 200 tri峄噓 膽峄搉g, chi岷縯 kh岷 5% gi谩 tr峄 c膬n h峄 (ch瓢a bao g峄搈 VAT) 膽峄慽 v峄沬 kh谩ch h脿ng thanh to谩n theo ti岷縩 膽峄? Kh么ng ch峄 v岷瓂, ch峄 膽岷 t瓢 c貌n t岷穘g g贸i 膽i峄乽 h貌a 芒m tr岷 tr峄 gi谩 145 tri峄噓 膽峄搉g 膽峄慽 v峄沬 c谩c c膬n CH01, CH02, CH07 v脿 CH08. Ngo脿i ra, 20 kh谩ch h脿ng 膽岷 ti锚n 膽岷穞 c峄峜 trong th谩ng 7/2022 s岷 膽瓢峄 mi峄卬 ph铆 3 n膬m ph铆 d峄媍h v峄?

“Nh瓢 v岷瓂, n岷縰 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 c膬n h峄 105m2, gi谩 4,5 t峄 膽峄搉g/c膬n, sau khi 谩p d峄g c谩c lo岷 ch铆nh s谩ch ch峄 c貌n kho岷g 3,8 t峄 膽峄搉g/c膬n. V峄沬 m峄ヽ gi谩 n脿y tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, kh谩ch h脿ng ch峄 c贸 th峄 s峄 h峄痷 c膬n h峄 t岷 80m2 t岷 trung t芒m. 膼芒y ch铆nh l脿 c啤 h峄檌 t峄憈 cho ng瓢峄漣 mua nh脿 mu峄憂 l脿m ch峄 c膬n h峄 di峄噉 t铆ch l峄沶 v峄沬 gi谩 t峄憈 tr锚n m岷穞 膽瓢峄漬g T峄 H峄痷”, 膽岷 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 t铆nh to谩n.

Th么ng tin li锚n h峄?

Ph貌ng kinh doanh ch峄 膽岷 t瓢:

T岷g 1, T貌a MHD Trung V膬n, 29 T峄 H峄痷, Nam T峄 Li锚m, H脿 N峄檌

Hotline: 0971 074 022

Website: https://mhdtrungvan.vn

Exit mobile version