Icon Collap

C谩c n瓢峄沜 m岷h tay v峄沬 c么ng tr矛nh s谩t bi峄僴: Ph谩 v脿i ch峄 t貌a, 膽岷璸 t瓢峄漬g ch岷痭

Ng脿y 膽膬ng: 19/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

 

(D芒n tr铆) – Nhi峄乽 n瓢峄沜 nh瓢 Trung Qu峄慶, Philippines, Th谩i Lan r岷 quy岷縯 li峄噒 trong vi峄嘽 x峄 l媒 c谩c c么ng tr矛nh tr谩i ph茅p t岷 c谩c b峄 bi峄僴. Vi峄嘽 th谩o d峄 c貌n 膽瓢峄 y锚u c岷 v峄沬 c岷 nh峄痭g c么ng tr矛nh l峄沶, c贸 gi谩 tr峄?

 

T岷 Trung Qu峄慶, h峄搃 th谩ng 1, ch铆nh quy峄乶 th脿nh ph峄 膼an Ch芒u, t峄塶h H岷 Nam (Trung Qu峄慶) 膽茫 l峄噉h cho ch峄 膽岷 t瓢 Evergrande ph岷 th谩o d峄 39 t貌a nh脿 ch峄峜 tr峄漣 t岷 d峄 谩n Ocean Flower Island, m峄檛 d峄 谩n t峄 h峄 ngh峄 d瓢峄g quy m么 l峄沶 tr锚n h貌n 膽岷 nh芒n t岷 ngo脿i kh啤i 膽岷 H岷 Nam.

C谩c n瓢峄沜 m岷h tay v峄沬 c么ng tr矛nh s谩t bi峄僴: Ph谩 v脿i ch峄 t貌a, 膽岷璸 t瓢峄漬g ch岷痭 - 1

Ch铆nh quy峄乶 th脿nh ph峄 膼an Ch芒u, t峄塶h H岷 Nam (Trung Qu峄慶) 膽茫 l峄噉h cho ch峄 膽岷 t瓢 Evergrande ph岷 th谩o d峄 39 t貌a nh脿 ch峄峜 tr峄漣 t岷 d峄 谩n Ocean Flower Island (岷h: The Guardian).

Evergrande kh么ng cho bi岷縯 l媒 do c峄 l峄噉h ph谩 d峄 n脿y, song theo Global Times, th么ng b谩o c峄 th脿nh ph峄 膼an Ch芒u 膽峄 c岷璸 膽岷縩 vi峄嘽 x芒y d峄眓g tr谩i ph茅p v脿 vi ph岷 m么i tr瓢峄漬g, 膽峄搉g th峄漣 y锚u c岷 Evergrande ph岷 th峄眂 hi峄噉 ph谩 d峄 trong v貌ng 10 ng脿y.

N岷眒 tr锚n 3 h貌n 膽岷 nh芒n t岷, khu ngh峄 d瓢峄g Ocean Flower Island 膽瓢峄 x芒y d峄眓g v峄沬 d峄 膽峄媙h tr峄 th脿nh 膽i峄僲 thu h煤t du l峄媍h v膬n h贸a h脿ng 膽岷 c峄 Trung Qu峄慶. Theo website c峄 d峄 谩n, d峄 谩n Ocean Flower Island c贸 t峄昻g 膽岷 t瓢 kho岷g 25 t峄 USD.

Tuy nhi锚n, cho 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 膽贸 khu ngh峄 d瓢峄g 膽茫 膽瓢峄 t岷璸 膽o脿n Evergrande chi 膽岷縩 81 t峄 nh芒n d芒n t峄 (13 t峄 USD) 膽峄 x芒y d峄眓g h啤n 60.000 c膬n h峄? Evergrande cho bi岷縯 l峄噉h ph谩 d峄 ch峄 th峄眂 hi峄噉 膽峄慽 v峄沬 39 t貌a nh脿 tr锚n l么 膽岷 2-14-1 tr锚n 膽岷 s峄 2, kh么ng li锚n quan 膽岷縩 c谩c l么 膽岷 kh谩c c峄 d峄 谩n.

Philippines c农ng l脿 n瓢峄沜 ki锚n quy岷縯 x峄 l媒 nh峄痭g d峄 谩n sai ph茅p 峄 c谩c b茫i bi峄僴, 膽岷穋 bi峄噒 trong v脿nh 膽ai 20 m. H峄搃 th谩ng 11/2019, ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng 峄 Philippines 膽茫 y锚u c岷 ph谩 d峄 10 c么ng tr矛nh 膽瓢峄 cho l脿 l岷 chi岷縨 b茫i bi峄僴 Bulabog tr锚n 膽岷 Boracay, b岷 ch岷 nh峄痭g ph岷 膽峄慽 t峄 c谩c ch峄 s峄 h峄痷.

N贸i v峄沬 Inquirer, 么ng Natividad Bernardino, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 c峄 nh贸m qu岷 l媒 c岷 t岷 li锚n c啤 quan Boracay, cho bi岷縯 3 trong 10 c么ng tr矛nh n脿y l脿 nh脿 d芒n v脿 c么ng tr矛nh th瓢啤ng m岷, bao g峄搈 m峄檛 tr瓢峄漬g d岷 l瓢峄泃 v谩n, khu d芒n c瓢 v脿 c谩c kh谩ch s岷, nh脿 h脿ng鈥 v脿 thay th岷 v脿o 膽贸 l脿 m峄檛 con 膽瓢峄漬g 膽瓢峄 m峄 d峄峜 b茫i bi峄僴 Bulabog.

Kh么ng ch峄 膽岷 Boracay, kho岷g 90% c么ng tr矛nh b岷 h峄 ph谩p d峄峜 b茫i bi峄僴 Alona n峄昳 ti岷縩g tr锚n 膽岷 Panglao c农ng 膽茫 b峄 ph谩 b峄?

C谩c n瓢峄沜 m岷h tay v峄沬 c么ng tr矛nh s谩t bi峄僴: Ph谩 v脿i ch峄 t貌a, 膽岷璸 t瓢峄漬g ch岷痭 - 2

Kho岷g 90% c么ng tr矛nh b岷 h峄 ph谩p d峄峜 b茫i bi峄僴 Alona n峄昳 ti岷縩g tr锚n 膽岷 Panglao c农ng 膽茫 b峄 ph谩 b峄 (岷h: Inquirer).

Theo b脿 Angie Hoffman, Ch峄 t峄媍h Ph貌ng Th瓢啤ng m岷 v脿 C么ng nghi峄噋 膼岷 Panglao, c贸 铆t nh岷 20 c啤 s峄 d峄峜 b茫i bi峄僴 Alona 膽茫 tu芒n th峄 vi峄嘽 ph谩 d峄 n脿y. C谩c ch峄 s峄 h峄痷 c峄 khu ngh峄 d瓢峄g 膽茫 d峄 b峄 nh峄痭g c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g trong v脿nh 膽ai 20 m, bao g峄搈 c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g ch岷痭 s贸ng v脿 k猫 膽谩. Trong qu谩 tr矛nh d峄 b峄? kh么ng ph谩t hi峄噉 c谩c 膽瓢峄漬g 峄憂g x岷 th岷 b岷 h峄 ph谩p n脿o d瓢峄沬 b茫i c谩t c峄 h貌n 膽岷.

峄 Philippines b岷 k峄 c么ng tr矛nh ki锚n c峄 n脿o x芒y d峄眓g trong ph岷 vi 20 m t铆nh t峄 膽瓢峄漬g n瓢峄沜 v脿o 膽岷 li峄乶 l脿 b岷 h峄 ph谩p. B峄 tr瓢峄焠g M么i tr瓢峄漬g Philippines 膽茫 y锚u c岷 ph谩 d峄 c谩c c么ng tr矛nh b岷 h峄 ph谩p trong khu v峄眂 c岷 tr锚n, bao g峄搈 c岷 t瓢峄漬g ch岷痭 s贸ng v脿 k猫 膽谩 do c谩c c啤 s峄 t峄 d峄眓g l锚n.

B脿 Hoffman cho bi岷縯 ph岷 m岷 m峄檛 th峄漣 gian 膽峄 ph谩 b峄 c谩c c么ng tr矛nh b岷 h峄 ph谩p n脿y, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c b峄ヽ t瓢峄漬g ch岷痭 s贸ng (膽瓢峄 c谩c ch峄 khu ngh峄 d瓢峄g x芒y d峄眓g 膽峄 ch峄憂g x贸i m貌n), tr岷 l岷 nguy锚n tr岷g cho b茫i bi峄僴.

T岷 Th谩i Lan, theo Bangkok Post, n膬m 2016, ch铆nh quy峄乶 t峄塶h Phuket 膽茫 ch峄 th峄 cho ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng thu h峄搃 膽岷 tr锚n Paradise Beach 峄 khu Patong thu峄檆 huy峄噉 Kathu t峄 c么ng ty Paradise Beach Management. L峄噉h ph谩 d峄 14 t貌a nh脿 膽瓢峄 x芒y d峄眓g d峄峜 b茫i bi峄僴 Paradise c农ng 膽瓢峄 ban ra v脿 y锚u c岷 th峄眂 hi峄噉 trong v貌ng 30 ng脿y.

Vi峄嘽 thu h峄搃 n脿y 膽瓢峄 ti岷縩 h脿nh sau khi T貌a 谩n t峄慽 cao k岷縯 lu岷璶 c么ng ty tr锚n ph岷 tr岷 l岷 膽岷 cho V膬n ph貌ng c岷 c谩ch 膽岷聽n么ng nghi峄噋 Th谩i Lan v矛 cu峄檆 膽i峄乽 tra cho th岷 膽贸 l脿 膽岷 n么ng nghi峄噋 v脿 c谩c t貌a nh脿 膽峄乽 x芒y d峄眓g kh么ng ph茅p.

L峄噉h ph谩 d峄 n脿y 膽瓢峄 cho l脿 ph霉 h峄 v峄沬 k岷 ho岷h thu h峄搃 膽岷 c么ng b峄 l岷 chi岷縨 膽峄 tr岷 l岷 cho m峄 膽铆ch c么ng c峄檔g c峄 H峄檌 膽峄搉g Qu峄慶 gia v峄 h貌a b矛nh v脿 tr岷璽 t峄 Th谩i Lan.

T貌a th峄 ch铆nh Phuket sau 膽贸 c农ng 膽茫 y锚u c岷 c谩c th瓢啤ng nh芒n ph谩 d峄 c谩c c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g tr谩i ph茅p trong khu v峄眂 c么ng c峄檔g c峄 t峄塶h.

Xem th锚m d峄媍h v峄? https://drive.google.com/drive/folders/15vblAl10_E8fpiqPfupI_4MvUhX1JGdF

Exit mobile version