Icon Collap

B峄 X芒y d峄眓g: Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 s峄 n啤i h岷 nhi峄噒, t膬ng gi谩 ch岷璵 l岷

Ng脿y 膽膬ng: 18/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – L茫nh 膽岷 B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯, t峄慶 膽峄 t膬ng gi谩 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 ch岷璵 l岷, m峄檛 s峄 n啤i xu岷 hi峄噉 d岷 hi峄噓 h岷 nhi峄噒 n岷縰 so v峄沬 c霉ng k峄 v脿 th峄漣 膽i峄僲 qu媒 cu峄慽 n膬m ngo谩i.

Tr岷 l峄漣 c芒u h峄廼 c峄 D芒n tr铆 t岷 cu峄檆 h峄峱 b谩o th瓢峄漬g k峄 chi峄乽 nay (13/6), Th峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g L锚 Quang H霉ng nh岷璶 膽峄媙h, t峄慶 膽峄 t膬ng gi谩 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 ch岷璵 l岷 song c贸 “h岷?#8221; hay kh么ng th矛 ch瓢a r玫.

Di峄卬 bi岷縩 m峄沬 n脿y c峄 th峄 tr瓢峄漬g, theo 么ng H霉ng, s岷 thu岷璶 l峄 h啤n v峄沬 ng瓢峄漣 mua nh脿. Th峄 tr瓢峄焠g B峄 X芒y d峄眓g chia s岷 th锚m, hi峄噉 c谩c ngu峄搉 v峄憂 nh瓢 t铆n d峄g, tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 膽ang 膽瓢峄 ki峄僲 so谩t 膽峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ph谩t tri峄僴 theo h瓢峄沶g l脿nh m岷h.

脭ng n贸i, ch峄 tr瓢啤ng chung l脿 kh么ng si岷縯 v峄憂 v脿o b岷 膽峄檔g s岷, nh岷 l脿 c谩c ph芒n kh煤c nh脿 峄 ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 c峄 膽岷 b峄 ph岷璶 ng瓢峄漣 d芒n. Song v岷玭 ph岷 ki峄僲 so谩t 膽峄 tr谩nh hi峄噉 t瓢峄g 膽岷 c啤.

B峄 X芒y d峄眓g: Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 s峄 n啤i h岷 nhi峄噒, t膬ng gi谩 ch岷璵 l岷 - 1

脭ng Nguy峄卬 M岷h Kh峄焛 – Ph贸 C峄 tr瓢峄焠g C峄 qu岷 l媒 nh脿 v脿 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 cho bi岷縯 nhi峄乽 n啤i 膽茫 c贸 d岷 hi峄噓 h岷 nhi峄噒 (岷h: N.M).

脭ng Nguy峄卬 M岷h Kh峄焛 – Ph贸 C峄 tr瓢峄焠g C峄 qu岷 l媒 nh脿 v脿 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 – cho bi岷縯 th锚m, trong n膬m 2021, B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 b谩o c谩o Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 khi m峄檛 s峄 khu v峄眂, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph芒n kh煤c 膽岷 n峄乶 t岷 m峄檛 s峄 n啤i l锚n qu岷璶, s谩p nh岷璸 ho岷穋 c贸 h峄 th峄憂g h岷 t岷g giao th么ng ch岷 qua… t膬ng gi谩 r岷 cao.

“Th岷璵 ch铆 c贸 ch峄 t膬ng 膽峄檛 bi岷縩, gi谩 nh脿 chung c瓢 t膬ng 5-7%, nh脿 峄 ri锚ng l岷 c贸 n啤i t膬ng 30%”, 么ng Kh峄焛 n贸i.

Theo v峄 n脿y, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng cao c贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n, m峄檛 ph岷 do ngu峄搉 cung h岷 ch岷? t铆n d峄g 膽i峄乽 ch峄塶h ch瓢a t峄憈, th么ng tin v峄 th峄 tr瓢峄漬g ch瓢a k峄媝 th峄漣, ch铆nh x谩c, n锚n c贸 hi峄噉 t瓢峄g l峄 d峄g th么ng tin c贸 n芒ng gi谩 th峄昳 gi谩.

Tr瓢峄沜 th峄眂 t岷 n锚u tr锚n, 么ng Kh峄焛 cho bi岷縯, B峄 X芒y d峄眓g c贸 nhi峄乽 v膬n b岷 膽么n 膽峄慶, c霉ng v峄沬 膽贸 l脿 s峄 v脿o cu峄檆 c峄 ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 nay so v峄沬 c霉ng k峄 2021 v脿 cu峄慽 n膬m 2021 膽茫 c贸 nhi峄乽 n啤i 膽茫 h岷 nhi峄噒 m岷穋 d霉 gi谩 v岷玭 c貌n cao.

脭ng Kh峄焛 th么ng tin, v峄沬 c谩c y锚u c岷 cung c岷 nhi峄乽 nh脿 峄 h啤n cho 膽峄慽 t瓢峄g thu nh岷璸 th岷, trung b矛nh, B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 膽峄 xu岷 nhi峄乽 gi岷 ph谩p, trong 膽贸 c贸 vi峄嘽 膽岷﹜ m岷h t膬ng ngu峄搉 cung cho th峄 tr瓢峄漬g. Ti岷縫 膽岷縩 l脿 t膬ng c瓢峄漬g th么ng tin c谩c d峄 谩n, th么ng tin c谩c ngu峄搉 h脿ng, tr谩nh hi峄噉 t瓢峄g l峄 d峄g c岷 k岷縯 t膬ng gi谩, t膬ng ngu峄搉 v峄憂鈥?/p>

膼谩nh gi谩 v峄 t矛nh h矛nh 6 th谩ng cu峄慽 n膬m n脿y, 么ng Kh峄焛 d峄 b谩o th峄 tr瓢峄漬g s岷 ph谩t tri峄僴, song v岷玭 c贸 nh峄痭g bi峄噉 ph谩p c岷 thi岷縯 膽峄 tr谩nh nh峄痭g hi峄噉 t瓢峄g x岷 ra nh瓢 2021, trong 膽贸 c贸 vi峄嘽 膽岷﹜ nhanh ngu峄搉 cung, 膽岷穋 bi峄噒 nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n.

Theo b谩o c谩o m峄沬 nh岷 膽瓢峄 膽瓢a ra t岷 bu峄昳 h峄峱 b谩o, B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯 tr锚n 膽峄媋 b脿n c岷 n瓢峄沜, 膽茫 ho脿n th脿nh 275 d峄 谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 c么ng nh芒n; 膽ang ti岷縫 t峄 tri峄僴 khai 339 d峄 谩n, quy m么 x芒y d峄眓g kho岷g 372.000 c膬n, v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch kho岷g 18,6 tri峄噓 m2.

Trong 膽贸, nh脿 峄 x茫 h峄檌 d脿nh cho c么ng nh芒n khu c么ng nghi峄噋 膽岷縩 nay 膽茫 ho脿n th脿nh vi峄嘽 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g 122 d峄 谩n, v峄沬 quy m么 x芒y d峄眓g kho岷g 54.400 c膬n h峄? v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch h啤n 2,72 tri峄噓 m2, 膽ang ti岷縫 t峄 tri峄僴 khai 116 d峄 谩n v峄沬 quy m么 x芒y d峄眓g kho岷g 152.160 c膬n h峄? t峄昻g di峄噉 t铆ch h啤n 7,6 tri峄噓 m2.

Nh脿 峄 x茫 h峄檌 cho ng瓢峄漣 c贸 thu nh岷璸 th岷 t岷 khu v峄眂 膽么 th峄 hi峄噉 nay 膽茫 ho脿n th脿nh vi峄嘽 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g 153 d峄 谩n, quy m么 x芒y d峄眓g kho岷g 92.490 c膬n h峄? v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch h啤n 4,52 tri峄噓 m2. 膼ang ti岷縫 t峄 tri峄僴 khai 223 d峄 谩n, quy m么 x芒y d峄眓g kho岷g 219.300 c膬n h峄? v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch kho岷g 10,96 tri峄噓 m2.

T铆nh t峄 膽岷 n膬m 膽岷縩 nay, t峄昻g s峄 l瓢峄g nh脿 峄 x茫 h峄檌, nh脿 峄 cho c么ng nh芒n khu c么ng nghi峄噋 膽茫 kh峄焛 c么ng l脿 11 d峄 谩n v峄沬 t峄昻g s峄 kho岷g 25.675 c膬n v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch x芒y d峄眓g kho岷g 1,28 tri峄噓 m2 t岷 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng.

V峄 c岷 t岷, x芒y d峄眓g l岷 chung c瓢 c农, B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽茫 v脿 膽ang 膽岷﹜ nhanh t峄慶 膽峄 th峄眂 hi峄噉 ki峄僲 膽峄媙h, x芒y d峄眓g k岷 ho岷h c岷 t岷, x芒y d峄眓g l岷 c谩c khu chung c瓢 c农. Trong 膽贸 瓢u ti锚n tri峄僴 khai c谩c khu chung c瓢 nguy hi峄僲, thu峄檆 di峄噉 ph岷 ph谩 d峄? H脿 N峄檌 膽茫 th峄眂 hi峄噉 ki峄僲 膽峄媙h 膽瓢峄 401/1.579 nh脿 chung c瓢, trong 膽贸 c贸 8 nh脿 chung c瓢 nguy hi峄僲, c贸 2 d峄 谩n 膽茫 ho脿n th脿nh n膬m 2020, 2 d峄 谩n 膽ang tri峄僴 khai v脿 4 d峄 谩n ch瓢a l峄盿 ch峄峮 ch峄 膽岷 t瓢.

C貌n 峄 TPHCM 膽茫 th峄眂 hi峄噉 ki峄僲 膽峄媙h 膽瓢峄 474 nh脿 chung c瓢 (573 l么) 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr瓢峄沜 n膬m 1975, trong 膽贸 c贸 14 chung c瓢 c岷 D, 膽茫 c岷 t岷, s峄璦 ch峄痑 199 chung c瓢 v峄沬 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 275 t峄 膽峄搉g.

Exit mobile version