Icon Collap

Bộ Xây dựng lưu ý loạt vấn đề tại dự án mở rộng KCN Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày đăng: 15/07/2022 - Tác giả: Phucdienrealty

(Dân trí) – Bộ Xây dựng mới đây đã trả lời UBND tỉnh Hưng Yên về đề nghị cho ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ.

Bộ cho biết, khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam với quy mô 216 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Do vậy, theo Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II với quy mô lập quy hoạch khoảng 313,5 ha là cần thiết.

Bộ Xây dựng lưu ý loạt vấn đề tại dự án mở rộng KCN Yên Mỹ, Hưng Yên - 1

Phối cảnh KCN Yên Mỹ II mở rộng có quy mô 216 ha. (Ảnh: HP).

Giai đoạn 1 của dự án khoảng 97,5 ha đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Theo hồ sơ, đồ án quy hoạch này đã được lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan tại địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết, việc tiếp thu ý kiến góp ý phải được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16, khoản 5 Điều 17 Luật Xây dựng năm 2014 trước khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ này cũng lưu ý đồ án quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung.

Thứ nhất, việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định. Lưu ý rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất, mạng lưới, công trình đầu mối kỹ thuật khu vực các dự án thuộc giai đoạn I để có cơ sở đề xuất giải pháp khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch mở rộng (giai đoạn II).

Ngoài ra các số liệu hiện trạng thống kê cần tách riêng đơn vị hành chính xã, thị trấn để thống nhất quản lý; bổ sung trích dẫn nguồn các số liệu hiện trạng theo quy định.

Về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, mật độ xây dựng cơ bản phù hợp quy định tại mục 2.5.3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Đối với đề xuất mật độ xây dựng tối đa 60% (quy chuẩn quy định mật độ xây dựng tối đa 70%), hệ số sử dụng đất tối đa… tại các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, Bộ Xây dựng cho rằng cần phù hợp loại hình, tính chất, dây chuyền sản xuất công nghiệp để đảm bảo việc khai thác, sử dụng quỹ đất hiệu quả, tiết kiệm.

Về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, Bộ Xây dựng cho biết trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp có giữ lại khu nghĩa trang hiện hữu và bố trí quỹ đất dự trữ mở rộng, quy tập các phần mộ lẻ, rải rác nằm trong khu quy hoạch.

Do vậy, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp cần thuyết minh làm rõ việc tiếp cận sử dụng thuận lợi của người dân và đảm bảo tuân thủ yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường.

Một nội dung khác cũng được lưu ý đó là việc bổ sung nội dung quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan khu công nghiệp theo quy định.

Đồng thời bổ sung đề xuất các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015 ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thẩm định nội dung, thành phần hồ sơ của Đồ án quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu, quy định tại Thông tư số 12 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm đảm bảo việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên (quy mô diện tích khoảng 313,5 ha) theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đồng thời rà soát đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường…).

Bộ cũng lưu ý cần có trách nhiệm về việc quy hoạch, đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ngoài ra, phải chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Theo tìm hiểu, dự án có quy mô 216 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.683 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên (thuộc Tập đoàn Hòa Phát).

GỌI TƯ VẤN